Polgármesteri köszöntő

Polgármesteri köszöntő 2023. március

Budakeszi parkjaiban, közterein megkezdtük az ilyenkor szokásos kertészeti munkákat, a fák, bokrok metszését, a virágültetéseket. Köszönet azoknak a budakeszi lakosoknak, akik megteszik ezt a saját házuk körül, a telkük előtti közterületen is. Idén is ingyenesen osztunk virágpalántákat a budakeszi lakosoknak április 24-én, hétfőn 12.30 órakor a Városháza előtt. Ezekkel a virágokkal is szebbé tehetjük a lakókörnyezetüket. A kedvezményes, önkormányzatunk által támogatott lakossági ágdarálási akciónkat is folytatjuk, jelentkezni március 31-ig lehet a BVV Kft. honapján. Az április 22-i Föld Napjához kapcsolódóan az önkormányzatunk részéről idén is megszervezzük a szemétgyűjtési akciót.

Újabb gyalogos átkelőhelyek Budakeszin

A lakossági jelzések alapján több utcában is gyalogos átkelőt építünk, és 20 db ledes, napelemes lámpát szerelünk fel az Áfonya, a Napsugár és az Árnyas utcában. A gyalogos átkelőhelyek tervezése megtörtént, a kivitelezői szerződéskötések előtt állunk. A helyszínek: a Má-rity László utca – József Attila utca csomópont, a Megy-gyes utca a Darányi városrész bejáratánál, a Munkácsy Mihály utca-Fenyő utca csomópont, a Patak utcában található körforgalomnál két gyalogos átkelőhely, a Pá-tyi út-Tölgyfa utca-Tavasz utca csomópont, és az Erkel Ferenc utca-Széchenyi utca csomópont. A Zsám-béki-medence autóbuszos közlekedésének fejlesztése projekt részeként az UVATERV Zrt. elkészítette a Pátyi út – Budaörsi út csomópontjának jelzőlámpás átalakítási tervét, amely jelenleg engedélyezési szakaszban van. Az átépítés során a Pátyi út érintett szakaszánál jelzőlámpás közlekedési csomópontot alakítunk ki.

Közösségi tér is lesz a vállalkozói parkban

Március 2-án átadtuk a vállalkozói parkunkat, ahol fit-neszpark, majd kávézó és játszótér, és szabadtéri színpad is lesz az önkormányzatunk hasznosításában maradó telkünkön. A vállalkozói park is a város vagyona, az érintett 10 telket ugyanis 25 évre bérbe adjuk a vállalkozóknak. Valamennyi meghirdetett telekre már van bérlőnk. Ez a beruházás így 5 év alatt kitermeli a területre fordított kiadásainkat, és az azt követő 20 évben kiszámítható jövedelmet jelent a városnak. Ez összességében közel 2 és fél milliárd forint. A bérleti szerződésekben előírtuk, hogy a bérlők csak por-, és zajártalom nélküli tevékenységet végezhetnek. Itt új munkahelyek és hasznos szolgáltatások jelennek meg. Az új vállalkozói park hozzájárul Budakeszi gazdasági fejlődéséhez.

A Székely Szabadság Napja Budakeszin

„A Budakeszin élő, Erdélyből elszármazott székelyeket képviselő Budakörnyéki Székely Körrel együttműködésben vállaljuk, hogy a jövőben mi, budakesziek is csatlakozunk azon Kárpát-medencei települések sorához, amelyek rendszeresen megemlékeznek és meg-ünneplik a Székely Szabadság Napját” – áll a képviselő-testület határozatában. Köszönöm Bege Attilának, a Budakörnyéki Székely Kör elnökének, hogy önkormányzatunk partnereként segített megszervezni a március 10-i, Székely Szabadság Napi városházi ünnepségünket.

„Éljen a magyar szabadság!”

Idén is méltó módon emlékeztünk Budakeszin az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. A Budai 2-ik Honvéd zászlóalj budakeszi honvédeivel, a Nagy Sándor József Gimnázium diákjaival és ‘Sigmond Bertalan alpolgármesterrel a Nagy-Sándor József Emlékháznál koszorú-zási ünnepséggel tisztelegtünk a 175 évvel ezelőtt a magyar nemzet szabadságáért küzdő hőseink emléke előtt.

Akikre büszkék vagyunk

Az Erkel Ferenc Művelődési Központban a március 15-i városi ünnepségünkön a képviselő-testület döntése alapján átadtuk Berki Júlia egyetemistának, a szónoklat többszörösen díjazott mesterének a Budakeszi Ifjúsági díjat, Bernáth Béla asztalosmester-iparművésznek és Farkas Dánielnek, a Budakeszi Városi Polgárőr- és Katasztrófavédelmi Egyesület elnökének pedig a Budakesziért Emlékérmet. Gratulálunk!

A budakeszi német nemzetiségű lakosság kitelepítésének emléknapja

Március 19-én a Budakeszi Város Német Önkormányzata szervezésében emlékeztünk az egykor történtekre az „Őseink emlékére” emlékműnél. Személyes hangvételű beszéddel emlékezett Budakeszi történetének erre a fejezetére Schrotti János, a német önkormányzat elnöke és dr. Major Miklós a Budakeszi Járási Hivatal vezetője. A megemlékezésen a Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület kórusának, és a Budakeszi Fúvós Zenekarnak az előadását láthattuk.
Április 2-án, vasárnap időközi önkormányzati választás lesz Budakeszin

A városunk fejlődését érintő legfontosabb döntéseket Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-te hozza meg. A 8-as számú választókörzet képviselője lemondott, ezért vált szükségessé az időközi választás kiírása. Kérek minden érintettet, vegyen részt a voksoláson, hogy a 8-as számú választókerület ügyei is képviselve legyenek a testületi munkában.

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2023. február

Kedves Budakesziek!

2022-ben mind a háztartások, mind az önkormányzatok a korábbiakhoz képest rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. A normalitás helyébe a kiszámíthatatlanság lépett. Ennek ellenére önkormányzatunk a biztonságot szeretné biztosítani városunk életében. Ezért nem emelünk építményadót. A szociális ellátásokra biztosított összeget megemeljük, hogy a budakeszi rászorulókat nagyobb mértékben tudjuk segíteni. Erőnkhöz mérten segítjük a kárpátaljai rászorulókat, és emellett a törökországi és a szíriai földrengés károsultjait is.

Zavartalan a városi intézményeink működése

A rezsiválság, a közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése, a hitelek esetében a kamatok változása, az infláció emelkedése egyedüliként is nagy terhet rónának az önkormányzati gazdálkodásra, de együttesen egymást erősítik. Ezt a helyzetet csak rendkívüli rugalmassággal lehetséges kezelni. Az idei évben az intézményfinanszírozás összege a tavalyi évhez képest 262 millió forinttal emelkedett, amely elsősorban a béremelkedések, az infláció, valamint a közüzemi költségnövekedés következménye. A kormány 89 millió forinttal támogatja a közműszámlák emelkedése miatti többletkiadásokat, valamint várhatóan 42 millió forinttal a garantált bérminimum emelkedéséből adódó finanszírozási növekedést, de ennek ellenére önkormányzatunk a saját bevételeiből az intézmények működéséhez szükséges forrást 47,2%-ban biztosítja. A közbiztonsággal foglalkozó szervezeteket, a civil szervezeteket, a bölcsődéket, az óvodákat, az iskolákat és az önkormányzati intézményeket is változatlan mértékben támogatjuk. Mindannyian Budakesziért dolgoznak!

Fejlesztések és intézményi átalakítások

Kiemelten kezeljük az utak és járdák, játszóterek építését, felújítását Budakeszin. Az egészségügyi ellátórendszerünket tovább fejlesztjük, az új szakrendelőt megnyitjuk, a mammográfiai központot beindítjuk. Befejezzük a megkezdett építkezéseinket. A pályázati lehetőségeket figyeljük, az aktuális pályázatokon indulunk – nem csupán a hazai, hanem a közvetlen európai uniós támogatási lehetőségek esetében is.

Takarékos, fenntartható gazdálkodást folytatunk

Városunk idei költségvetésének 7,2%-át fejlesztésekre fordítjuk. Számlavezető bankot váltottunk, ezáltal évi 5-6 millió forintot spórolunk a városnak. A szabad pénzeszközöket lekötve több mint 3 millió forint nyereségre tett szert az önkormányzat. Növeltük a város ingatlanvagyonát: a Farkashegyi repülőtérrel szemben 6 hektáros állami területet vásároltunk meg, amelyet egyrészt értékes termőföldként örökíthetünk utódainkra, ugyanakkor a repülőtérhez és a kerékpár-úthoz is kapcsolódhat turisztikai, kiszolgáló létesítményekkel, és -mint vagyoni érték -pályázati önrészként is beszámítható. A karácsonyi díszkivilágítás és a jégpálya elmaradásával 15 millió forintot spóroltunk meg. A művelődési ház épületének téli zárva tartása az idei költségvetésben jelentkezik majd megtakarításként, tavaly télen ez körülbelül hatmillió forintot emésztett fel. A költségvetés 2023. évi főösszege 4,8 milliárd forint, az önkormányzat jelenlegi hitelállománya 1,2 milliárd forint, az évről évre csökkenő törlesztőrészlet pedig idén 334 millió forint. Ez fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé: arányaiban azt jelenti, mintha egy 300 000 forint keresetű háztartásnak 1 millió forint hitele lenne, és havonta 21 ezer forintot kellene hiteltörlesztésre fordítania. A hitelfelvétellel minden esetben fontos beruházásokat finanszíroztunk:

  • közvilágítás építés és közműfejlesztés
  • Makkosmária csapadékvíz-elvezetése
  • a régi egészségház átalakítása és felújítása
  • orvosi eszközfejlesztés szakrendeléseinkhez
  • a régi szennyvíztelep bontása és rekultivációja
  • vállalkozói park, kerékpárút és piacépítés önrésze
  • ingatlanvásárlás.

Figyelmet fordítunk az energiahatékonyságra

Az energiahatékonyság növelése, valamint a közbiztonság fejlesztése érdekében szükséges Budakeszi közvilágításának korszerűsítése. A régi lámpatesteket mielőbb LED-es lámpákra kell cserélnünk. Másrészt lehetőséget kell teremtenünk napenergiaparkok létrehozására és napenergiatárolók kialakítására.

Kiemelt beruházások folyamatban

A Budakeszi Tanuszoda építési munkálatai a végéhez közelednek, várhatóan 2023 őszére várható az átadás. A vállalkozói parkunk kialakításával 2023. március 31-ig elkészül a kivitelező. Az ott kijelölt 13 telek közül 11-re önkormányzatunk rendelkezik hosszú távú bérleti szerződéssel. A fennmaradó két telken többfunkciós közösségi teret alakítunk ki, ahol többek között felnőtt szabadidőparkot és szabadtéri színpadot is építünk. Önkormányzatunk részéről több lépcsőben egyeztetéseket folytattunk a „Káposztás” terület ingatlantulajdonosaival a terület rendezése érdekében. A cél az, hogy a velük megkötendő megállapodással önkormányzatunk intézményi terület kialakítására alkalmas ingatlanhoz jusson.

Dolgozunk a közlekedési- és parkolási helyzet javításán

A gyalogosok biztonsága érdekében újabb zebrákat építünk. A tervezéshez szükséges összegeket beépítettük az idei költségvetésbe, a kivitelezés mielőbbi megvalósításán dolgozunk. A meglévő járdapályázatunkról szóló rendelet módosítása is napirenden van, ami jobban igazodik majd az aktuális lakossági igényekhez. Tervezzük továbbá a parkolási rendeletünk megalkotását is, melynek célja a rendezettebb keretek között történő parkolás, illetve a közlekedési helyzet javítása városunkban.

Játszótereket újítunk fel

A Fő utcai játszótér felújítása február 15-én elkezdődött, és két hónapon belül át is adjuk a teljesen megújult játszóteret a budakeszi gyermekeknek, családoknak. Az idei évben felújítjuk a paplanháti és a Fő téri játszóterünket is, a szükséges pénzügyi források már rendelkezésre állnak.

Folytatjuk az egészségügyi fejlesztéseket

A budakeszi hölgyek egészségmegőrzése érdekében szeretnénk a mammográfiai és emlőcentrumunkat mielőbb megnyitni. Az egyik lehetséges helyszínről a Fő utca 8. szám alatti épületről dr. Rezek Ödön tulajdonossal februárban ismételten egyeztettünk, amelyen dr. Konkoly Zita jegyző asszony is részt vett. Önkormányzatunk részéről igyekszünk segíteni, gyorsítani a szükséges technikai feltételek megteremtését.

Pályázati forrásokat is bevonunk

A TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák pályázat keretében Budakeszi 3,5 milliárd Ft-os keretösszegű fejlesztési forrást tud lehívni, amely pályázatok beadásának előkészületei folyamatban vannak. Továbbá elbírálás alatt van a kerékpárút folytatására beadott pályázatunk, amelyet közvetlen európai uniós forrásra adtunk be, és amelynek eredményhirdetésére június 30-áig kerül sor. Amennyiben a pályázatunkat pozitívan bírálják el, akkor a meglévő kerékpárutunkat Budaörs és Törökbálint érintésével bekötjük a Budapest-Balaton kerékpárút hálózatba.

A köztársasági elnök előtt képviseltem Budakeszit

Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony előtt képviselhettem Budakeszit, és beszélhettem az önkormányzati munkáról a Sándor-palotában. Azt hangsúlyoztam, számomra kiemelten fontos a konszenzus.

Együtt búcsúztattuk a telet, biztattuk a tavaszt

Sok budakeszi család eljött a farsangi városi télbúcsúztatónkra. A jelmezes felvonulással, a máglya lángjával és a kiszebábu elégetésével együtt űztük el a telet, biztattuk a tavaszt. A mögöttünk álló év után nagyon is kijárt a vidámság és a jókedv minden budakeszinek!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2023. január

Kedves Budakesziek!

Márai Sándor szavaival élve: „Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme”. Ilyen kitüntetett pillanatban volt részünk idén Budakeszin a Magyar Kultúra Napján, amikor a Himnusz 200. születésnapját ünnepeltük.

Isten áldd meg a magyart…

Január 22-én, vasárnap a Himnusz szobornál felemelő érzés volt közösen énekelni nemzeti imánkat Miklósa Erika világhírű operaénekessel és a WudiSuli tehetséges diákjaival. Büszkék lehetünk arra, hogy elsőként a világon itt Budakeszin öntötték szoborba a magyar nemzet hitvallását, a Himnuszt. Ezért köszönet és elismerés jár a szobor alkotójának, a magyar örökség díjas V. Majzik Máriának, de a megvalósítást támogató, egész országra kiterjedő gyűjtésben résztvevőknek is. A Himnusz szobor szinte kultikus hellyé vált a magyarságukat megélni kívánók számára. A szobor tehát él. Az, amire alkotója és támogatói vágytak, eléri célját: itt Budakeszin egymásra találhat mindenki, akinek szíve megdobban, amikor a Himnusz szavai és akkordjai felcsendülnek.

Felelős gazdálkodás 2023-ban is

89 603 641 Ft támogatást kap Budakeszi a megemelkedett rezsiköltségek miatt. A kormányzat ezzel is segíti önkormányzatunkat. A takarékos gazdálkodást folytatjuk, önkormányzatunk idei költségvetése is stabil lesz és garantálja Budakeszi működését. Az idén az önkormányzat központi költségvetési támogatása 100 millió Ft-tal haladja meg a 2022. évi támogatási ösz-szeget. A költségvetési rendeletünk tervezetét február 15-ig kell elkészítenünk, melynek kidolgozásánál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kiadások ütemezése pontosan igazodjon a bevételekhez. Kiemelten kezeljük intézményeink működésének biztosítását, a szükséges karbantartások elvégzését, és a város üzemeltetését.

A fejlesztések folytatódnak

Az új egészségügyi szakrendelőnk építése jól halad, a kivitelező tavaszig elkészül a belső munkálatokkal is. A körülötte lévő terület és a közösségi tér rendezését is hamarosan megkezdjük. Az állami beruházással épülő tanuszodánk is átadásközeli állapotban van, nagyon várjuk a mielőbbi nyitást. A beruházás részeként a sportpályánkhoz vezető utat is hamarosan megépítik. A játszótereink felújítását is elkezdjük, amint az időjárás lehetővé teszi, amihez Menczer Tamás országgyűlési képviselőnk közbenjárására szintén kormányzati támogatást kapunk, összesen 16 millió Ft-ot. A vállalkozói parkunkban folyamatosan adjuk át a területet a bérlőknek, és az önkormányzatunk kezelésében maradó területen tavasszal kültéri kondiparkot építünk. Budaörs és Törökbálint önkormányzatával együtt pályázunk közvetlen európai uniós támogatási forrásokra, melynek elnyerése esetén a meglévő kerék-párutunkat tovább építve csatlakozunk a Budapest-Balaton országos kerékpárút hálózathoz. Amint hozzáférhetővé válnak az uniós források, a Budakeszinek járó 3,5 milliárd Ft támogatásból tervezett városi fejlesztések ügyében is elkezdhetjük a munkát.

Időközi választás lesz Budakeszin

Április 2-án, vasárnap időközi helyi önkormányzati képviselő választás lesz Budakeszin a 8. számú választókerületben, a helyi választási bizottság döntése alapján. A választást azért kell megtartani, mert Balázs Ádám tavaly decemberben lemondott képviselői mandátumáról. Kérem Önöket, hogy minél többen éljenek a demokrácia eszközével, vegyenek részt a voksoláson.

Új sorozatok a Budakeszi Hírmondóban

A városi intézményeink vezetői a közösségünkért dolgoznak. Sokan ismerik őket, de a most induló sorozatunkban a családi és szakmai hátterükről, illetve az általuk vezetett intézménnyel kapcsolatos terveikről is olvashatunk. Sorozatunkban elsőként Ligetiné Komáromi Gabriellát, a Szivárvány Óvoda vezetőjét mutatjuk be. Gasztro sorozatot is indítunk a Hírmondóban. Az újság idei első lapszámában elsőként a budakesziek körében ismert és elismert Rendes Hentes, azaz Szemethy Mátyás és felesége, Saci mutatkozik be, az általuk készített húsos káposztával és paradicsomos pirított májjal, melyhez szalonnás krumpligombócot főztek. A receptek alapján mindezt Önök is elkészíthetik!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. december

Kedves Budakesziek!

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Idén is városi rendezvényekkel igyekeztünk szebbé tenni az adventi időszakot. December 6-án a Mikulás fogadta a gyermekeket a közösségi téren, december 10-én pedig hagyományos karácsonyi rendezvényünkön gyermekprogramokkal, koncerttel, kézműves vásárral vártuk a budakeszieket. Süteménysütő és forraltbor főző versenyt is rendeztünk, sokan meg is kóstolták a finomságokat.

Kihívásokkal teli évet zárunk

2022 áprilisában országgyűlési választások voltak, melyek lebonyolítását szakmailag kifogásoltalanul végezték a hivatali kollégáim. Köszönöm a munkájukat, elsősorban dr. Konkoly Zita jegyző asszonynak, aki tapasztalt szakemberként február 1-én került a hivatalunk élére. Ősszel a népszámlálás lebonyolításában is részt vett a hivatalunk, több kollégánk segítette a munkát, amely novemberben sikerrel zárult. Idén kétszer annyi önkormányzati határozatot és rendeletet fogadott el a képviselőtestületünk mint 2021-ben. 2022-ben 370 önkormányzati határozat, 33 rendelet, és 49 260 ügyirat megoldásán, végrehajtásán dolgozott a hivatalunk. Önkormányzati képviselőtársaimnak pedig azt köszönöm, hogy a város fejlődését érintő számos fontos kérdésben sikerült egyhangúan döntenünk. Idén 11 rendes- és 17 rendkívüli képviselő-testületi ülést, valamint 48 bizottsági ülést tartottunk. A sok ülésre azért volt szükség, mert számos váratlan, rendkívüli helyzetben kellett azonnal döntenünk. December 8-án Balázs Ádám (Fidesz-KDNP) képviselőtársam lemondott a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselői mandátumáról. Lemondása miatt időközi választás lesz jövőre Budakeszin.

Folytatódtak a fejlesztések Budakeszin

Menczer Tamás országgyűlési képviselőnek a közbenjárására jelentős kormányzati forrás jutott Budakeszire, összesen 900 400 000 Ft. Ennek is köszönhető, hogy idén fel tudtunk újítani 18 utcát, megépítettük a Mak-kosi utat, megújítottuk a Hajós utcai közvilágítást és az új szakrendelő építését is elkezdhettük. Köszönjük! A Vállalkozói parkunk építése is végéhez közeledik. Az összes telket decemberben összközművesítve birtokba adjuk a bérlőknek, két telken önkormányzati szabadidős teret tervezünk. Az állami beruházásként épülő tanuszodánk megépítése is a végéhez közeledik, átadása 2023-ban lesz.

Tervezett újabb fejlesztések

Jövő év elején mammográfiai és emlőcentrumot hozunk létre a budakeszi hölgyek számára. Itt térítésmentesen teljeskörű diagnosztikai vizsgálatokat biztosítunk majd. Folyatjuk a játszótér felújítási programunkat. Kormányzati támogatással 12 millió forintból újítjuk fel a Fő utcai játszóteret, és 4 millió forintból a Honfoglalás játszóteret. A felújításokat a Szépítő Egyesülettel együttműködésben végezzük. Idén elkészültek a buszsáv, a P+R parkolók és a déli összekötő út engedélyes kiviteli tervei, melyeket a Budapest Fejlesztési Központ megbízásából az UVATERV készített. Az építéshez szükséges forrásról a kormányzat dönt majd.

Takarékos és felelős gazdálkodással készülünk 2023-ra

Az energiaválság hatására megemelkedett rezsiköltségek miatt önkormányzatunk is rendkívüli intézkedésekre kényszerült. A képviselő-testület több önkormányzati fenntartású intézményünknél is átmeneti, a fűtési szezonra vonatkozó nyitvatartási korlátozásról döntött. Azonban ebben a helyzetben is biztosítjuk a dolgozóink foglalkoztatását más-más épületekben, és ez idő alatt is megkapják a munkabérüket. A jövő év elején a képviselő-testület felülvizsgálja, hogy szükség van-e további takarékossági intézkedésekre. Közös térségi beruházásként tervezzük uniós pályázati forrásból megépíteni a Budakeszi, Budaörs, Törökbálint kerékpárutunkat a Farkashegyi Repülőtérig megépült szakasz folyatásaként. Egy európai uniós pályázaton közösen indulunk. Ez egy példaértékű együttműködés lehet. A közvetlen európai uniós forrásra a pályázat beadási határideje január közepe, és az elbírálása jövő nyárra várható. A Top+ Fenntartható Városfejlesztési Stratégia keretében Budakeszinek 3,5 milliárd Ft dedikált EU-tá-mogatás jár a Pest Megyei Önkormányzat közvetítésével. Kiemelt városfejlesztései céljaink, amelyekről a lakosság bevonásával közösségi tervezést is folytattunk: a FŐTÉR projekt (új művelődési ház és könyvtár építése, köztér fejlesztés), új multifunkciós szabadtéri rendezvény- és szabadidőközpont kialakítása a vállalkozói park és Lidl melletti körforgalomnál (szabadtéri színpad, gasztronómia, játszótér, sporteszközök), és a Szivárvány Óvoda újjáépítése. Fejlesztési céljaink közt szerepel az iskolai férőhelyek további bővítése is.

Városi rendezvények 2022-ben is

Sikeres volt a IV. Budakörnyéki Sörfesztivál a Fő téri parkban, népszerűek voltak az utcabálok, jó hangulatban telt a XXV. Budakeszi Családi Nap Fesztivál is. Megszerveztük augusztusban a Polgármesteri Hivatalban az I. Budakeszi „Mezítlábas” Művészetelepet, amit ősszel egy kiállítás is követett. Az egészséges életmódot támogató szűrőprogramokat rendeztünk, két alkalommal szűrőbuszokon biztosítottunk ingyenes vizsgálatokat a budakeszieknek. A Richter Egészségváros is népszerű volt. A budakeszi lakosok összefogásával, aktív részvételével 7 millió forint adományt gyűjtöttünk a Budakeszi Egészségügyi Központnak egy CTG labor felszereléséhez. A városi fejlesztéseinkről és a terveinkről képes beszámolót olvashatnak évzáró lapszámunkban.

Áldott, békés karácsonyt, boldog és sikeres újévet kívánok minden kedves budakeszi lakosnak!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. november

Kedves Budakesziek!

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Az advent örömteli készülődését idén is szeretnénk városi rendezvényekkel is gazdagítani. December 6-án a Mikulás várja a gyermekeket teli puttonyával a művelődési központ melletti közösségi téren. December 10-én hagyományos karácsonyi rendezvényünkön gyerekprogramokkal, koncerttel, kézműves vásárral várjuk a budakeszieket. Süteménysütő és forraltbor-főző versenyt is rendezünk, nevezzenek be Önök is, és közösen kóstoljuk meg a finomságokat! A takarékossági intézkedések részeként idén nem lesz karácsonyi díszkivilágítás városunkban, önkormányzatunk részéről azonban mindent megteszünk azért, hogy szép, meghitt hangulatú legyen a városi ünnepségünk és a Városháza előtti karácsonyfánk is hozzájárul az advent bensőséges, ünnepi hangulatához.

Takarékos és felelős gazdálkodással készülünk 2023-ra

Az energiaválság hatására megemelkedett rezsiköltségek miatt önkormányzatunk is rendkívüli takarékossági intézkedésekre kényszerült. A képviselő-testület több önkormányzati fenntartású intézményünknél is átmeneti, a fűtési szezonra vonatkozó nyitvatartási korlátozásról döntött. Azonban ebben a helyzetben is biztosítjuk a dolgozóink foglalkoztatását más-más épületekben, és ez idő alatt is megkapják a munkabérüket.

Az Erkel Ferenc Művelődési Központnak és a Nagy Gáspár Városi Könyvtárnak is helyet adó legnagyobb energiafogyasztó épületünket december 15-től január végéig átmenetileg bezárjuk. A művelődési központ dolgozói a Nagy Sándor József Emlékházban látják el feladataikat, a rendezvényeknek pedig a város más intézményei adnak otthont. A könyvtár a volt tüdőgondozó épületében működtet átadópontot a budakeszi lakosok számára. A jövő év elején a képviselő-testület felülvizsgálja, hogy szükség van-e további takarékossági intézkedésekre.

A városi fejlesztésekhez újabb forrásokat keresünk

Közös térségi beruházásként tervezzük uniós pályázati forrásból megépíteni a Budakeszi, Budaörs, Törökbálint kerékpárutunkat, a Farkashegyi Repülőtérig megépült szakasz folyatásaként. Egy európai uniós pályázaton közösen indulunk a két szomszédos településünkkel. Ez egy példaértékű együttműködés lehet. A budaörsi és a törökbálinti polgármester úrral már több alkalommal egyeztettünk ez ügyben, és a képviselő-testületeink felhatalmazását is megkaptuk arra, hogy közösen elinduljunk a pályázaton. A tervünk az, hogy a törökbálinti vasútállomás legyen a célállomás, hogy ezáltal rá tudjunk kapcsolódni a Budapest-Balaton bicikliútra. Ez turisztikai szempontból, és a térségi együttműködés szempontjából is fontos lenne, hiszen így egymás rendezvényeire akár ilyen környezetkímélő és fenntartható módon is ellátogathatnánk. E három szomszédos város lakóit nagyon sok személyes kapcsolat, barátság fűzi össze. Ezt az új ke-rékpárúttal tovább lehetne erősíteni. A közvetlen európai uniós forrásra a pályázat beadási határideje január közepe, és az elbírálása jövő nyárra várható.

Szeretetteljes ünnepre készülünk

Idén ötezer forint értékben vásárlási utalványt adunk karácsonyra az időseknek és a nagycsaládosoknak Budakeszin. Ezt december elsejétől vehetik át a postán kiértesített érintettek a Városháza ügyfélszolgálatán. Az adventi időszak első napjaiban pedig a Híd családsegítő munkatársainak segítségével több, mint 200 nehéz helyzetben lévő budakeszinek osztjuk szét karácsonyi ajándékként azt a közel ezer kilogrammnyi tartós élelmiszert és édességet, ami a nemrég tartott jótékonysági adománygyűjtés során gyűlt össze.

Sportolj Budakeszi!

December 3-án az egészséges életmódot, az örömteli mozgást népszerűsítő rendezvényünkre várunk szeretettel minden kedves budakeszit a Honfoglalás sétánynál! Jöjjenek el, próbálják ki a nordic walking-ot vagy a görkorcsolyázást. A résztvevők sporteszközöket is nyerhetnek a helyszíni sorsoláson.

Jó egészséget, és áldott, szeretetteljes adventi időszakot kívánok mindenkinek!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. október

Kedves Budakesziek!

A gazdasági válság, a rendkívül magas energiaárak mindannyiunknak komoly kihívást jelentenek. A közelgő téli fűtési szezon megnövekedett terhet jelent és rendkívüli takarékossági intézkedésekre kényszeríti az önkormányzatokat is.

A képviselő-testületnek döntenie kell többek között arról, hogy legyen-e idén karácsonyi díszkivilágítás? Ez több mint 5 millió forint megtakarítást jelentene. Bezárjon-e az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár a téli időszakra? Ezzel 15 millió forint megtakarítás érhetünk el, a rendezvényeket és a könyvátadó pontot pedig más helyszínen is meg tudjuk szervezni. Igazodjunk-e a központi államigazgatási szünethez? Ez esetben karácsonytól három hétre bezár a Polgármesteri Hivatal, de ez idő alatt is ellátjuk az ügyfélszolgálati, az anyakönyvi, szociális és egyéb halaszthatatlan ügyeket. Az óvodák, bölcsődék is bezárhatnak, ha az előzetes felmérés alapján a szülők meg tudják oldani gyermekeik elhelyezését erre az időszakra.

Arról már döntöttünk képviselőtársaimmal, hogy idén 100 m3 szociális tűzifát rendelünk a rászorulóknak, a szokásos mennyiség dupláját. Az Élelmiszerbankkal együttműködve továbbra is minden reggel ingyenes élelmiszerosztást tartunk a Városházán és a HÍD Családsegítőben. A TESCO, az ALDI és idén már a LIDL is szállít élelmiszeradományokat. A Magyar Vöröskereszttel is együttműködünk, nekik köszönhetően tárgyadományokkal, babaápolási cikkekkel és új ruhaneműkkel tudjuk segíteni a budakeszi lakosokat. A rászoruló nyugdíjasok és családok idén is kapnak az önkormányzattól 5000 Ft-os karácsonyi utalványt.

Energiaválság-kezelő alapot hozunk létre önkormányzati képviselői és lakossági felajánlásokból, illetve a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően felszabadult források átcsoportosításával. Erről a képviselő-testület döntését követően részletesen beszámolok.

Folytatódnak a kiemelt beruházások, fejlesztések

Tető került az új szakrendelőnk épületére, és hamarosan elkezdődhetnek a belső munkálatok is. A térrendezés is folytatódik: a buszmegálló melletti romos házat elbontottuk, így szebb, tisztább lesz a környezet.

A vállalkozói park kialakítása is jól halad, idén a bérlőknek átadjuk a területet, illetve megkezdjük az önkormányzat számára fenntartott részen a közösségi tér tervezését. Kerékpárutunk folytatásáért is minden követ megmozgatunk: közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőségeket keresünk, amelyhez jó alapot jelent a Budaörs és Törökbálint polgármesterével aláírt közös szándéknyilatkozatunk.

Nehéz időkben is teret adunk a kultúrának

Ezekben a háborús, gazdasági nehézségekkel terhelt időkben kiemelt szerepe van a művészetnek, a kultúrának, mert azt jelzi, hogy hiszünk a múzsák és az alkotómunka erejében, és végső soron a békében.

Budakeszi kulturális életének különleges, új színfoltja az I. Budakeszi Mezítlábas Művésztelep, amely része a városunk kulturális, művészeti életének megújítását célzó terveinknek. A tanácstermünket, amelyben a képviselő-testületi és bizottsági üléseket tartjuk egy hétre átadtuk a művészetnek, azzal a céllal, hogy támogassuk új alkotások létrejöttét. Önkormányzatunknak fontos a művészek közötti szakmai kapcsolatok erősítése is, ezáltal egy új közösségi- kulturális színtér létrehozása, amely Budakeszi Képző- és Iparművészeti Gyűjteményének gyarapítását is szolgálja. A Mezítlábas Művésztelep alkotásaiból kiállítást rendeztünk, amelyet az év végéig láthat a közönség a városháza falain. Köszönöm Dévényi János, a Keszi-Art Egyesület elnöke és titkára, Vágvölgyi Attila segítségét az úttörő kezdeményezés megvalósításában.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Media Design Tanszék vezetője, Tasnádi József is elfogadta meghívásunkat a kiállításmegnyitóra, az önkormányzat és a nagyhírű művészeti egyetem közötti szakmai együttműködés lehetőségeiről is egyeztettünk. Első lépésként egyetemista fiatalok fognak Budakeszin rövidfilmeket forgatni városunk kulturális életéről. A Magyar Képzőművészeti Egyetemmel is hasonló együttműködésre törekszünk, az Intermédia tanszék docensével, dr. Kiss-Pál Szabolcs egyetemi tanárral már felvettem ez ügyben a kapcsolatot.

Fontos a pedagógusaink megbecsülése

Sok budakeszi szülővel együtt köszöntöttük a Széchenyi István Általános Iskola Szülői Szervezete által rendezett Szüreti Borbálon a pedagógusainkat, megköszönve áldozatos munkájukat. Szülőként nekik is köszönhetem, hogy mindkét gyermekem megfelelő színvonalú nevelésben, oktatásban részerült itt Budakeszin, és ennek köszönhetően ma már mindketten egyetemisták. Önkormányzatunk minden lehetséges eszközzel igyekszik támogatni városunk oktatási intézményeit, pedagógusait, diákjait. Idén is kiírtuk a Budakeszi Oktatásügyéért pályázatot, amellyel egy tanéven át havi 75 ezer forinttal támogatunk két olyan pedagógust, akik valamilyen új, innovatív oktatási-nevelési módszert alkalmaznak. A pályázati támogatás lehetőségét a jó tanulmányi eredményt felmutató budakeszi diákok számára is biztosítjuk. Bízom benne, hogy idén is lesznek szép számban jelentkezők!

Összefogás a budakeszi egészségügy fejlesztéséért

Sikeres volt a Richter Egészségváros rendezvényünk: közel 7 millió forint gyűlt össze a budakeszi CTG laborunkra. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez! A jövőbe vetett hittel kívánok Önöknek szép, napfényes őszt!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. szeptember

Budakeszi Város Önkormányzata számára nem pusztán szlogen, hogy a budakesziek egészsége a legfontosabb! Az utóbbi években látványos előrelépés történt Budakeszin az egészségügyi ellátórendszerünk nagymértékű bővítésével, fejlesztésével. Nem olyan régen még majdnem minden szakrendelésért, komolyabb orvosi vizsgálatért, beavatkozásért a fővárosba kellett járnunk, nekünk, budakeszieknek. Mindez a múlté. Ma már a Budakeszi Egészségügyi Központunkban huszonnyolc szakellátás elérhető, és ez a szám tovább bővül.

Megosztom a cikket

Tovább

Polgármesteri köszöntő 2022. augusztus

Magyarország születésnapját ünnepeltük.

Tisztelt ünneplő Közönség! Kedves Budakesziek! Egy év alatt mekkorát fordult a világ! Tavaly ilyenkor, az augusztus 20-i ünnepségünkön a közös építkezés fontosságát hangsúlyoztam, Szent István királynak, Magyarország első védőszentjének országépítő munkáját állítva példaként, felsorolva napjaink számos építkezését Budakeszin és országszerte. Ma a szomszédban zajló háború, az energiaválság, az infláció és a klímaváltozás foglalkoztatja a közvéleményt, mindenkit aggasztanak a növekvő rezsiárak. Ezt súlyosbítja az aszály, amelyre hosszú évek óta nem volt példa. A koronavírus-járvány újabb és újabb hullámairól is szólnak a híradások. A nagy hőség közepette augusztusban az is gondot okozott Budakeszin, hogy egyetlen napon három helyen is csőtörés volt, ami miatt a város jelentős része fél napra víz nélkül maradt.

Szent István királyunkra emlékezve mégis próbáljunk meg felülemelkedni a hétköznapok problémáin, és nemzeti ünnepünkön nézzük meg: mit üzen nekünk államalapítónk életműve? Zűrzavaros, belviszályokkal teli időkben lépett trónra, azonban erős kézzel és bölcsességgel tudott egységet teremteni és jövőbe mutató döntéseket hozni. Uralkodása idején is háborúk zajlottak a szomszédságunkban, ő azonban a stabilitást, a Kárpát-medence egységét tartotta legfontosabbnak. Ezért békére törekedett úgy, hogy közben megőrizte az ország függetlenségét. István királyunk országépítő munkája ezer éve példát mutat nekünk. A mi dolgunk is az, hogy tovább építsük országunkat és városunkat!

A kormány támogatásával 2010 óta tízmilliárd forint értékben fejlesztettük Budakeszit, ezenkívül jelenleg is további két és félmilliárd forint értékű fejlesztés zajlik. Felújítottuk, bővítettük csaknem az összes iskolánkat, óvodánkat, bölcsődénket. Fejlesztettük a sportparkunkat bringapályával, kosárpályával és futókörrel, idén ősszel pedig elkészül a tanuszodánk is. Felújítottuk az egészségházat, több mint 20 szakrendelést indítottunk, a művelődési központ mellett pedig még ebben a hónapban megkezdődik az új szakrendelő építése. A régi szennyvíztelepet lebontottuk, helyén pedig már épül az új vállalkozói parkunk. Ez munkahelyeket teremt és szolgáltatásokat nyújt a budakeszieknek, és hosszú távú, stabil bevételi forrása lesz a városnak.

Gyalogátkelőket, buszmegállókat és kerékpártárolókat létesítettünk a város több pontján. Bicikliutat építettünk a Farkashegyi repülőtérig, és tervezzük a folytatást a Bu-dapest-Balaton kerékpárút felé. Elkészült a makkosmá-riai csapadékcsatorna, augusztusban megkezdtük 18 utca felújítását, és szeptemberben a Makkosi út építésére is sor kerül. A városüzemeltetésre is nagy hangsúlyt fektetünk: a BVV Kft. folyamatosan dolgozik közterületeink karbantartásáért és szépítéséért.

Nem tudjuk, mit hoz a holnap. De mindent megteszünk azért, hogy az építkezéseket befejezzük, ígéreteinket betartsuk, terveinket megvalósítsuk. István király életműve is azt üzeni: bármilyen nehézséggel is kell megküzdenünk, az összefogás, a kitartás, az alázatos, szorgalmas munka átsegít az akadályokon. Ha mindenki a maga helyén megteszi, ami rá van bízva, biztos vagyok benne, hogy van jövője Budakeszinek! Hiszen a teljesítmények mögött mindig emberek állnak. Azok a budakeszi polgárok, akiket ma elismerésben részesítünk, maguk is sokat tettek Budakesziért. Egyik új díszpolgárunk dr. Bogos Krisztina PhD, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvos-főigazgatója. Kórházigazgatóként a gyógyításban, a Budakör-nyéki Egészségprogram partnereként pedig a megelőzés terén szerzett elévülhetetlen érdemeket. Orosz István a Nemzet Művésze címmel kitüntettett, Kossuth-dí-jas grafikusművész, rajzfilm rendező, író, egyetemi tanár. Művészete sokszor segít felülemelkedni a hétköznapokon. Egy festő mondta egyszer: a képeken keresztül láthatjuk meg az igazi valóságot. Orosz István életművével maradandót alkotott, amellyel kiérdemelte a Budakeszi Díszpolgára címet.

A Budakeszi Építészeti Értékeiért Díjat idén újonnan létesített lakóépület tervezőjének és építtetőjének ítélte a képviselő-testület. Ahogy mi rácsodálkozunk egy-egy gyönyörű régi házra, bízunk benne, hogy utódaink is így fognak tekinteni városunk jeles épületeire. Úgy gondoljuk, hogy a Bezeczky Erzsébet és Heppes Miklós által épített ház része Budakeszi építészeti örökségének.

Augusztus 20-a alkalmából külön elismeréseket nyújtottunk át azoknak, akik a közbiztonságot szolgálják városunkban. Rendőreink és polgárőreink, valamint a közterület-felügyelőink számos bűnesetet gyorsan és hatékonyan derítettek fel, ezzel elejét véve további jogsértéseknek. A jelenlegi szárazságban pedig különösen felértékelődött a tűzoltóink munkája. Nemcsak súlyos lakástüzek oltásában működtek közre, hanem erdő és tarlótüzek megfékezésében is.

Köszönöm mindenkinek, aki Budakesziért dolgozik: a képviselő-testület minden tagjának, a polgármesteri hivatal munkatársainak, a civileknek és a lokálpatriótáknak. Szent István király viharos időkben békés, stabil és fejlődő útra kormányozta Magyarországot. Mi is mindent megteszünk azért, hogy – amint polgármesteri programomban ígértem – „fejlesszük tovább Budakeszit!” Isten éltessen, Magyarország! Isten éltessen, Budakeszi!

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

(Az augusztus 20-i városi ünnepségen elhangzott beszéd szerkesztett változata)

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. július

Mindent Budakesziért!

„Önökkel összefogva, elkötelezetten építjük tovább városunkat!”

Ezt ígértük 2019-es önkormányzati választási programunkban. Az ötéves választási ciklus félidejénél vagyunk, ideje, hogy számvetést csináljunk az elvégzett munkáról és a még előttünk álló feladatokról.
„A további fejlődés és a békés, nyugodt közélet feltételei: a folyamatosság, a megbízhatóság, a csapatmunka és a közös gondolkodás a helyiek érdekei és szempontjai szerint” – írtam 2019-ben polgármesteri programom bevezetőjében, és azóta is ehhez tartom magam. A képviselő-testület minden döntésénél a konszenzus előmozdítására törekedtem. A legfontosabb kérdésekben pedig mindig kikértem a lakosság és a civil szervezetek véleményét, és azt figyelembe is vettem.
Polgármesteri programom huszonhét pontjából huszonkettőnek megkezdődött a megvalósítása, ebből tizennégyet be is fejeztünk. Ezek közül is kiemelem az egészségügyi szakrendelések beindítását, hiszen ma már alig emlékszünk arra, honnan indultunk. Öt évvel ezelőtt még minden szakellátásért a fővárosba kellett utazniuk a budakeszieknek. Érzékelve a helyzet nehézségét, az egészségház felújítása során a korábbi hat helyett tíz rendelőt alakítottunk ki, és 2019-ben önkormányzati finanszírozású magánrendelésként öt szakellátást indítottunk, valamint vérvételi pontot létesítettünk. Az önkormányzati választások idején még csupán két szakorvos és két asszisztens teljesített szolgálatot a szakrendelőnkben, ma 26 szakorvos 8 asszisztenssel várja a pácienseket. 2020-ban megszereztük szakrendelőnk állami finanszírozását, így mára Budakeszin huszonnyolc szakellátás elérhető, és ez a szám tovább bővül: októbertől allergológiai laborvizsgálat, 2023. januártól pedig mammográfia és emlőcentrum várja a hölgyeket. Nagy hangsúlyt helyezünk a megelőzésre is: bevezettük a csecsemőkori szűrést a korai fejlesztésre a Vass Miklós Alapítvánnyal. Rendszeres programokat indítottunk az egészséges életmódért a Korányi Pulmonológiai intézettel együttműködve, a Budakörnyéki Egészségprogram keretében, és ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat szervezünk.

További megvalósult fejlesztéseink: elkészült a makkosmáriai csapadékvíz elvezető gerinchálózat és az új Dózsa György téri piac. Építettünk kerékpártárolókat a város több pontján, valamint bicikliutat a Farkashegyi repülőtérig, amelynek tervezzük a folytatását a Budapest-Balaton kerékpárút felé Budaörs és Páty irányába. A Temető utcában buszmegállókat, az új iskolánál és a Tarkabarka óvodánál gyalogátkelőt, a Fő utca alsó szervizútján utat és parkolókat építettünk. Új sportolási lehetőségeket teremtettünk sportparkunkban: kosárlabda félpálya, kerékpár-technikai pálya, fitneszpark és kivilágított futókör létesült, ősszel pedig nyit a tanuszodánk.
Foly tatjuk az Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete fejlesztését: elhárultak a jogi akadályok, így idén lebontjuk a közösségi tér melletti romos épületet, mellette új szakrendelőt építünk, és minden követ meg mozgatunk, hogy új művelődési ház építésére is legyen lehetőségünk.

A régi szennyvíztelep helyén létesülő vállalkozói park valamennyi telkét bérbe adtuk, még idén kiépítjük az infrastruktúrát és birtokba is adjuk a vállalkozóknak.
Pokorni Zoltán hegyvidéki polgármester kollégámmal sikeresen lobbiztunk a buszsávért: őszre elkészülnek a kiviteli tervek a kapcsolódó beruházásokkal együtt, hiszen P+R parkolók és az elkerülő út déli szakasza is megvalósulhat, a Pátyi úttól egészen a Domb utcáig.
Kiemelten kezeljük a környezetvédelmet: helyi védelem alá helyeztük az Álomvölgyet, a tőszomszédságában, a reptér mellett gyurgyalag-falat is kialakítottunk. Két év alatt több mint 200 új fát ültettünk, megtisztíttattuk a Nádas-tó medrét az idegenhonos özönfáktól. Rendszeresen nyújtunk ágdarálási szolgáltatást, továbbá komposztálókat és csapadékvízgyűjtő edényeket is juttattunk a lakosságnak.

Bővítettük a térfigyelő kamerarendszert: 2019-ben 8 db kamera üzemelt, ezzel szemben ma 41 kamera működik városszerte.
Ígéretünkhöz híven kihasználjuk az elektronikus kommunikáció adta lehetőségeket a hivatali ügyintézésben és a lakosság tájékoztatásában. Elindítottuk az okostelefonos Budakeszi applikációt, ahol térképes hibabejelentésre is van lehetőség, emellett folyamatosan tájékoztatunk honlapunkon és a közösségi médiában, és interaktívan tartjuk a kapcsolatot a lakossággal.

Útépítési pályázatot hirdettünk a sikeres járdapályázatunk mintájára, és elsőként a Mandula utca lakói össze is gyűjtötték az 50%-os önrészt, így az ő utcájuk ebben a konstrukcióban fog megépülni. A városüzemeltetésre nagy hangsúlyt fektetünk: a BVV Kft. folyamatosan dolgozik közterületeink karbantartásáért és szépítéséért.

Maradtak még teendőink: Az iskolabusz szolgáltatás mellett szeretnénk ingyenes budakeszi diákbérletet biztosítani az általános iskolásoknak a BKK járatain is. Lehetőségeinkhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk az utak, járdák, közterületek karbantartására és felújítására. Szakmai és pályázati támogatást tervezünk a hagyományos építészeti értékeink védelmére. Elindítjuk a BUDAKESZI 40+ programot kulturális és szabadidős vonatkozásban is, valamint új kulturális-szabadidős helyszínt és játszóteret és tervezünk a Patak utcai körforgalom melletti területre.

Az elmúlt években kedvező gazdasági körülmények segítették munkánkat, azonban valamennyien érzékeljük, hogy sajnos mára a helyzet megváltozott. Bár a háborús infláció komoly kihívást jelent Európának, Magyarországnak és Budakeszinek is, bízunk benne, hogy ez nem fogja ellehetetleníteni terveinket. Ami rajtunk áll, mindent megteszünk azért, hogy – választási programunkhoz híven – „fejlesszük tovább Budakeszit!”

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Polgármesteri köszöntő 2022. június

Kedves Budakesziek!

Matematika és zene – díjazottjaink szakterületei

A tanév vége előtt, pedagógusnap alkalmából köszöntöttük óvodáink, iskoláink munkatársait. Átadtuk a Budakeszi Oktatásügyért Díjat két pedagógusunknak. Samu Györgyi tanárnő talán a legnagyobb elismerést kapta azzal, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumból a tanítványai terjesztették fel a díjra. Danhauser Zoltánt pedig a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője jelölte a kitüntetésre. Mindkét díjazottnak a pedagógusnap alkalmával rendezett városi ünnepségünkön adtuk át az elismerő oklevelet és emlékplakettet. Önkormányzatunk idén Budakeszi valamennyi pedagógusának 10.000 forintos utalvánnyal hálálta meg az egész éves munkát, emellett a Széchenyi István Általános Iskola szülői szervezete ötszázezer forinttal lepte meg az iskolát, és színes programmal, finomságokkal is kedveskedtek a tanároknak. Köszönjük ezt a szép gesztust a szülőknek!

Színvonalas, szép tanévzáró ünnepségek

Ha nyár, akkor vakáció! Véget ért a tanítás és az érettségi vizsgák is befejeződtek. Gratulálok az eredményekhez minden diáknak, és nemcsak nekik, de a pedagógusoknak is jó pihenést, feltöltődést kívánok a nyárra. Önkormányzatunk idén is kedvezményes nyári tábort szervezett azért, hogy a budakeszi gyerekek színvonalas, tartalmas programokkal tölthessék a szünidőt. Többek között az alábbi programokkal készülünk: Illúziók Múzeuma, Magyar Zene Háza, strandolás a Velencei-tónál és a Külkerpark – Sport-, és Szabadidőparkban, látogatás a Budakeszi Arborétumban és rendőrkutyás bemutató is lesz a gyerekeknek. Szeretettel várunk minden kisdiákot!

Nagy sikert aratott a IV. Budakörnyéki Sörfesztivál

Több mint 15 ezren ünnepeltünk együtt Budakeszin a Fő téri parkban, immár negyedik alkalommal. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát, és kedvükre valóak voltak a programok. Szeretnénk, ha a fesztivál évről évre mindig egy kicsit jobb lenne, így köszönettel fogadjuk észrevételeiket, javaslataikat a pm.titkar@budakeszi.hu címen. Hálásan köszönöm a környékbeli lakóknak és mindazoknak a türelmét és megértését, akiknek kellemetlenséggel járt ez a két nap. Köszönöm minden kollégámnak a munkát, akik szívüket-lelküket kitették a rendezvény sikeréért. Külön is hálás vagyok a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás minden polgármesterének a támogatásért.

A testvérvárosi kapcsolatokat is erősítettük

Önkormányzati delegációval a június 4-i nemzeti összetartozás emléknapja alkalmából testvérvárosunkba, Csíkszeredába látogattunk. A magyarság legjelentősebb zarándokhelyén, Csíksomlyón részt vettünk a pünkösdi búcsún is, amely idén épp erre a napra esett. Felemelő érzés volt Magyarországtól többszáz kilométerre, többszázezer nemzettársunkkal együtt megélni az összetartozás érzését! A búcsút követően ellátogattunk Gyimesbükkre, és megkoszorúztuk a történelmi Magyarország ezeréves határán álló utolsó vasúti őrházat, amelyet a Budakeszi Kultúra Alapítvány újított fel. Büszkeséggel töltött el, hogy itthonról többszáz kilométerre is Budakeszi nevével találkozhattam! A hazautat egy fontos találkozóval szakítottuk meg: az erdélyi, szász múltú Besztercén a helyi magyar közösség vezetőivel találkoztunk. Máthé Attilával, a városi tanács egyetlen magyar képviselőjével együtt fogadott minket Sorin Hangan alpolgármester is, akivel a városaink közötti lehetséges gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítéséről tárgyaltunk. Ezen a vidéken a magyarság mindig is kisebbségben volt, így a magyarországi kapcsolatok nagyon sokat segítenek nemzeti identitásuk megtartásában.

Legyen művésztelep Budakeszin!

 „Ha az ember megvalósítja önmagát, kinyílik a világ” – írja Ludvig Zoltán festőművész, a kisrécsei művésztelep alapító társtulajdonosa, ahol inspiráló látogatást tettünk. Tóth Lucia Krisztina polgármester meghívására a Keszi-Art Egyesület vezetőivel látogattunk a Zala megyei kistelepülésre, ahol megcsodáltuk, milyen erő rejlik egy alig kétszáz lelkes faluban, ahol a helybéliek a szívüket teszik egy fontos ügy mellé. A nemzetközi hírű alkotótáborban számos jó gyakorlatot, ötletet láttunk. Ezeket is igyekszünk hasznosítani, beépíteni a saját elképzeléseinkbe. Terveink szerint ősszel felvesszük a kapcsolatot a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, hogy közösen dolgozzunk egy színvonalas művésztábor létrehozásán Budakeszin.

Július 1-én és augusztus 5-én 20 órától utcabállal várjuk önöket a művelődési ház melletti közösségi téren. Augusztus 27-én pedig a hagyományos Családi Nap Fesztiválon ünnepelhetünk együtt a Farkashegyi repülőtéren! A főzőversenyre is várjuk a jelentkezéseket postán, személyesen (Erkel Ferenc Művelődési Központ, 2092 Budakeszi, Fő u. 108.), vagy a kun.csilla@efmk-budakeszi.hu e-mail-címen, hogy idén is átadhassuk a legjobb főzőcsapatnak járó díjat!

A nyári vakáció idején minden kedves budakeszinek tartalmas kikapcsolódást kívánok!

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket