Hulladékszállítási időpontok

 

Letöltés Pdf-ben


 

Változások a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz menő rendszerben gyűjthető hulladékok elszállításának gyakoriságát, valamint körét a csomagolási üveghulladékkal. A műanyag-, fém- és papírhulladékok a jövőben havonta két alkalommal, az üveghulladék negyedévente kerül begyűjtésre az alábbiak szerint:

 

MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK

Házhoz menő gyűjtési napok 2017. *

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

13, 15, 16. 11, 13, 14. 08, 10, 11. 05, 07, 08. 03, 05, 06. 07, 09, 10. 05, 07, 08.
27, 29, 30. 25, 27, 28. 22, 24, 25. 19, 21, 22. 17, 19, 20. 21, 23, 24. 19, 21, 22.

*Ahol hétfőn és kedden van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja kedd.

Ahol szerdán és csütörtökön van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja csütörtök.

Ahol pénteken van kommunális szállítás, ott a szelektív szállítás napja is péntek.

A 2017. januárban meghirdetett hulladéknaptár értelemszerűen a fentiek szerint módosul!

Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

 • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 • fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (kötegelve)

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

 • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.

ÜVEGHULLADÉK

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:

 • befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, pezsgősüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek

Nem kerül elszállításra:

 • ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.

A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjában azokat elszállítani!

Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. Budakeszi

július október
A Fő utca ? Pátyi út tengelyvonaltól Telki település felé eső, nyugati településrész * 05. 11.
A Fő utca ? Pátyi út tengelyvonaltól Makkosmária felé eső, keleti településrész * 06. 12.

 

*(A Fő utcáról és a Pátyi útról mindkét megjelölt napon történik gyűjtés.)

 

 

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs. A városban elhelyezett üveghulladék-gyűjtő konténerek továbbra is változatlanul üzemelnek!

Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni úgy, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.

A zöldhulladék gyűjtése továbbra is a januárban közzétett Hulladéknaptárban meghirdetett napokon történik!

Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon tájékozódhat. További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: 06/22/507-419 vagy 06/22/504-412

E-mail: ugyfel@deponia.hu


TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

Budakeszi Városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2013. augusztus 5-től – a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által kiírt közbeszerzési pályázat eredményének megfelelően, illetve a Saubermacher Magyarország Kft. – mint korábbi közszolgáltató  felmondott szerződésének lejártával a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft látja el.

A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása a 9/2011. (II. 22.) sz. önkormányzati rendelettel összhangban 2013. augusztus 5-től az alábbiak szerint valósul meg:

Települési (kommunális) hulladék

Elszállítása a korábbi gyakorlatnak megfelelően (változatlan napok és gyakoriság) történik. Kérjük, hogy a gyűjtőedények, és a többlethulladék elszállítására vásárolt zsákok a szállítási napon reggel 6 óráig kerüljenek kihelyezésre. A korábbi közszolgáltató által értékesített, többlethulladék gyűjtésére használatos zsákok szeptember hónaptól nem kerülnek elszállításra.

Szelektíven gyűjtött hulladék

Üveghulladék:

Az üveghulladékok szelektív gyűjtése továbbra is az ismert helyeken fellelhető gyűjtőkonténerekbe történik.

Műanyag/fém- és papírhulladék:

A műanyag/fém- és papír hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtés továbbra is havi egy alkalommal történik. A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

Műanyaghulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, amit a lakók maguk biztosítanak)

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

 • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 • műanyag fóliák, zsugorfóliák, zacskók, szatyrok, bevásárló táskák,
 • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 • fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, egyéb fém élelmiszercsomagolások

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

 • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé kihelyezni!

 

Zöldhulladék:

A közszolgáltatás részeként végzett zöldhulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben valósul meg, évi 12 alkalommal, a hulladéknaptárban megjelölt napokon történik.  z elszállítás feltétele, hogy a zöldhulladék (lomb, levelek, fűnyírásból eredő hulladék, ágak, gallyak) áttetsző zsákban (max.110 l), vagy kötegelve (0,1 m3), „Depónia” emblémával ellátott „Zöldhulladék” feliratú matricával felcímkézve kerüljön kihelyezésre.

A zöldhulladék matricák és a kommunális többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsákok megvásárolhatók a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve a korábban megszokott árusító helyen:

Barkácsüzlet, Fő utca 34. Tel.: 452-512, nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-13 óráig,

valamint a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft. Erdő utca 70. sz. alatti  telephelyén, munkanapokon 7-15 óra között.

Többlethulladék elszállítására szolgáló, Depónia feliratú zsák ára:

331,- Ft/db+ÁFA, bruttó 420,- Ft/db

Zöldhulladék elszállítására szolgáló, Depónia emblémás matrica ára:

291,- Ft/db+ÁFA, bruttó 360,- Ft/db

A korábbi közszolgáltató által értékesített és a feliratával ellátott kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló zsákok nem kerülnek elszállításra a továbbiakban,

Lomtalanítás

A lomtalanítás lebonyolítása április 01. és október 31. között történik kizárólag telefonos bejelentés alapján. Bejelentéskor meg kell adni a hulladék várható mennyiségét, ill. az ingatlantulajdonos nevét, címét, elérhetőségét. Jelentkezni október 18-ig lehet az ugyfel@deponia.hu e-mail címen, a 06-22/202-260 telefonszámon munkanapokon 8-14 óra között, valamint csütörtökönként személyesen a budakeszi ügyfélszolgálaton.

Saját lakókörnyezetük tisztaságának megóvása érdekében kérjük a lakosságot, hogy az akció lebonyolítása során az egyeztetett napon reggel 6-ig tegyék ki a lomot úgy, hogy a gyűjtőautó által megközelíthető legyen az ingatlan, a gyalogos- és a gépjárműforgalmat ne akadályozza, az ömlesztett, kisebb hulladékok (lomok) be legyenek zsákolva.

A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:

–        elbontott gépjármű karosszéria

–        építési törmelék, nyílászárók

–        veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, pala, elektronikai berendezések, stb.)

–        kommunális (vegyes) hulladék

–        ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék

–        tehergépjármű és traktor gumiköpeny

–        kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

Veszélyes hulladékok gyűjtése:

A veszélyes hulladékok begyűjtésére évi két alkalommal 2015 április 11-én és 2015 október 3-án kerül sor. Helyszín: Erdész tér (a Pátyi úti Fatelep előtti parkoló). Kizárólag az alábbi hulladékok kerülnek átvételre: elektronikai és elektromos berendezések, kisgépek, személygépkocsi gumiabroncs. A hulladék átvételének feltétele a III. negyedéves (augusztus-szeptember hónapokra vonatkozó) hulladékszállítási számla befizetését igazoló csekk, vagy banki bizonylat, illetve a lakcímkártya együttes bemutatása.

További információk:

A közszolgáltatás igénybevétele a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, ill. a fentiekben említett helyi rendelet szerint kötelező.

– A hulladékkezelésről szóló jogszabályok értelmében egy településen csak egy közszolgáltató végezhet szolgáltatást. Ezért felhívjuk a cégek és a vállalkozók figyelmét arra, hogy a települési szilárd hulladék elszállításának tekintetében a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-vel kell szerződniük.

Ügyfélszolgálat:

2013. augusztus 8-tól Budakeszin a Művelődési Házban (Fő u. 108. szám alatt) csütörtöki napokon működik 9:00 – 12:00 óra között személyes ügyintézésre, ill. a 06/30-746-123106/30-746-1231 telefonszámon a székesfehérvári ügyfélfogadási időben.

Elérhetőségeink:

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Tel: (22) 504-412(22) 504-412 , Fax: (22) 507-420

E-mail: ugyfel@deponia.hu

honlap: www.deponia.hu

Ügyfélfogadási idő Székesfehérváron, illetve a megadott telefonszámokon:

Hétfő:               8:00-12:00

Kedd:                8:00-12:00 és 13:00-16:00

Szerda:              8:00-18:00

Csütörtök, Péntek 8:00-12:00

A díjakról:

Lakossági kommunális hulladék:

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§. (2) bekezdése szerint 2013. július 1-től ?A természetes személy ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.? A társasházakra, illetve a költségvetési szervekre is a természetes személyekre vonatkozó díjszabás vonatkozik. Többlethulladék elszállítása az erre a célra rendszeresített zsák megvásárlásával lehetséges.

Szelektíven gyűjtött hulladék:

–       a házhoz menő műanyag/fém- és papír-, valamint a konténerekben gyűjtött üveghulladék elszállítása és kezelése díjmentesen történik

–       a zöldhulladék elszállítása kizárólag az erre a célra szolgáló matrica megvásárlásával és a gyűjtőzsákon, vagy kötegen történő elhelyezésével lehetséges

Lomtalanítás:

Az igénybevevő ingatlanhasználó által a Közszolgáltatóval előre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik április 1. ? október 31. között. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely legfeljebb 3 m3 lehet. A szolgáltatást azon lakossági ügyfelek vehetik igénybe, akik a hulladékszállítási közszolgáltatásba be vannak kapcsolva és fizetik annak díját, díj-hátralékkal nem rendelkeznek.

Nem kerül elszállításra:

 • Elbontott gépjármű karosszéria
 • Építési törmelék
 • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor stb.)
 • Ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 • Teher-és traktor gumiköpeny
 • Háztartási hulladék
 • Kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék

Az elektronikai hulladék gyűjtése a Közszolgáltatóval egyeztetett módon történik.

A számlák kiállítása lakossági ügyfelek esetében negyedéves bontásban történik, melyek esedékessége a naptári negyedév utolsó napja.

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék, annak kamata és behajtási költségei adók módjára behajtandó köztartozás, melyet 2013. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé vagyunk kötelesek átadni.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!

DEPÓNIA HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI NONPROFIT KFT.
Megosztom a cikket