Álláspályázatok

Álláspályázat kéményseprő szakmunkás és betanított munkás munkakörre

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)
Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladatok:
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprő ipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.
Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Amennyiben nem rendelkezik ilyen végzettséggel, ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk, a képzés ideje alatt a betanított kéményseprő számára járó illetményt garantáljuk.

Várjuk jelentkezését, abban az esetben is, ha rendelkezik kéményseprő végzettséggel.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Munkaidőrend: Teljes munkaidő (4 havi munkaidőkeret)

Illetmény:

 • betanított kéményseprő: bruttó 232.000 Ft
 • szakmunkás kéményseprő: bruttó 340.000 Ft
 • kéményseprő mester: bruttó 448.800 Ft

Munkabéren felüli juttatások:

 • béren kívüli juttatások (cafeteria évi bruttó 200 000.- Ft; szociális, jóléti és kulturális kedvezmények, támogatások)
 • lakáscélú munkáltatói támogatás
 • kedvezményes üdültetés, rekreációs lehetőségek

Jelentkezési feltételek:

 • betöltött 18. életév
 •  büntetlen előélet
 • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi
 •  egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 •  minimum alapfokú iskolai végzettség

Kapcsolat:
Telefon: +3620/8200-462, +3620/8200-718
E-mail: kemenysepro.titkarsag@katved.gov.hu, gek.human@katved.gov.hu

 

Megosztom a cikket

Pályázat Műszaki osztályvezető munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Műszaki osztályvezető
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A Műszaki Osztály munkájának összehangolása, vezetése. Az osztály feladataival kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése, műszaki feladatok szakmai véleményezése. Projektek koordinálása, kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, 
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  Főiskolai vagy egyetemi végzettség, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 •  Motivációs levél,
 •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •   Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

 

Megosztom a cikket

Pályázat Hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Hatósági  ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2024. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a hagyatéki ügyek egy részét, kereskedelmi ügyeket (ebbe tartoznak az üzletek működési engedélyezése, továbbá ellenőrzésére vonatkozó feladatok, az üzleti és nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételi, valamint ellenőrzési feladatok, az ipari és szolgáltató telepek telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele, a telepek engedélyezése, a zenés, táncos rendezvények megtartásához szükséges rendezvénytartási engedélyek kiadása, a vásárok, piacok tartásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok).

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskola/ gimnázium
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP vagy KCR felhasználói szintű ismerete.
 • Hasonló területen szerzett legalább két év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 9.§ alapján,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.május 31.

Megosztom a cikket

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2022-BEN INDULÓ SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes teljesítése a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.

 

 

Megosztom a cikket