Álláspályázatok

Pályázati felhívás Könyvelő munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Könyvelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások egyeztetése, kontírozása, költségvetési jelentések és mérlegjelentések, beszámolók, NAV bevallások készítése. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Közép vagy felsőfokú végzettség
 • ASP program ismerete.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Mérlegképes könyvelői képesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 10.

Megosztom a cikket

Pályázati felhívás Gazdálkodási csoportvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi Osztály

Gazdálkodási csoportvezető
munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartási törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben a költségvetési szervek gazdálkodásával kapcsolatban előírt feladatok végrehajtása, a gazdálkodás ellenőrzése, adatszolgáltatások, a költségvetési és zárszámadási rendelet, valamint a beszámolók határidőre történő elkészítése, pályázatok pénzügyi elszámolása. A gazdálkodási csoport munkatársainak irányítása, ellenőrzése. Főkönyvelői feladatok ellátása, NAV bevallások készítése.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • ASP szakrendszer ismerete,
 • Egyetem vagy főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatásban, önkormányzati gazdálkodásban szerzett legalább 3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 9.§ alapján,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 8.

Megosztom a cikket

Pályázati felhívás Projektmenedzser munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budakeszi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Projektmenedzser munkakör betöltésére  A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                        Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca […]

Megosztom a cikket

Tovább

Pályázati felhívás Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Útügyi referens

munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
 • közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása,
 • önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés,
 • helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése,
 • közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
 • állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés,
 • szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák ellenőrzése,
 • képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése,
 • közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése,
 • beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:0900

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • motivációs levél,
 • oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2024. május 9.

 

Megosztom a cikket

ÁLLÁSPÁLYÁZAT Asszisztens (rendelőintézeti) Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
BUDAKESZI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

Asszisztens (rendelőintézeti)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör: Szakrendelőben asszisztensi feladatok ellátása, váltott műszakban.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje: Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Budakeszi

Álláshirdető szervezet bemutatása: Társaságunk önkormányzati fenntartású nonprofit egészségügyi szervezet.

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

 Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú szakirányú szakképzettség
 • Felnőtt szakápolói végzettség

 Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek

 A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.10.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.13.

A pályázat benyújtásának módja e-mailen az apolasiigazgato@ek.budakeszi.hu címre.

Megosztom a cikket

Depónia Nonprofit Kft. HULLADÉKUDVAR KEZELŐ munkatársakat keres heti 40 órás munkaidőkeretben

Depónia Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett hulladékudvarokba
HULLADÉKUDVAR KEZELŐ
munkatársakat keres heti 40 órás munkaidőkeretben azonnali belépéssel.

Feladatok:

 • Székesfehérvár, Gárdony, Mór, Budakeszi településeken található hulladékudvarok üzemeltetése
 • Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
 • Hulladékudvar tisztántartása, zöldterületének karbantartása
 • Adminisztratív feladatok ellátása
 • Elszállítandó hulladék lejelentése

Amit kínálunk:

 • Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
 • Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
 • 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
 • Útiköltség térítés

Elvárások:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • Büntetlen előélet
 • Felhasználó szintű számítógépes ismeret
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Határozottság
 • Jó kommunikációs készség
 • Önállóság
 • Érettségi előny, de nem feltétel

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: munkaugy@deponia.hu
Érdeklődni hétfőtől – csütörtökig 8.00 -15.00 óráig, pénteken 8.00 -13.00 óráig a 06-22/504-413-as telefonszámon lehet.

 

Megosztom a cikket

8 órás konyhai kisegítőt keresünk

8 órás konyhai kisegítőt keresünk:
– határozatlan jogviszony,
– munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás,
– bérezés a törvény szerinti garantált bérminimum.
4 vagy 6 órás délelőttös takarítót keresünk:
– határozatlan jogviszony,
– munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatás,
– bérezés a törvény szerinti garantált bérminimum arányos része.
Jelentkezni az iskola portáján leadott önéletrajzzal vagy email-ben a gazdasagivezeto@prohaszka-budakeszi.hu email-címen lehet.
 
Megosztom a cikket

Családsegítőt keresünk csapatunkba!

 A HÍD Szociális, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálata 6 órás munkarendbe várja új kollégáját+ Munkavégzés helye: Budakeszi, Perbál. Jelentkezéseket a szolgalatvezeto@budakeszihid.hu e-mail címre kérjük, illetve telefonon érdeklődni a 20/2430373 számon lehet Hetsch László szakmai vezetőnél.

Megosztom a cikket