Álláspályázatok

Pályázat Szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2024.05.03-ig tartó közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatások megállapítása: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési támogatás. Köztemetés, közfoglalkoztatás, környezettanulmány készítése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                       

                       

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 •  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és igazgatási területen legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 22.

Megosztom a cikket

Pályázat Hatósági ügyintéző munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Hatósági  ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2025. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézi a hagyatéki ügyek egy részét, kereskedelmi ügyeket (ebbe tartoznak az üzletek működési engedélyezése, továbbá ellenőrzésére vonatkozó feladatok, az üzleti és nem üzleti célú szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételi, valamint ellenőrzési feladatok, az ipari és szolgáltató telepek telepengedélyének kiadása, bejelentés köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vétele, a telepek engedélyezése, a zenés, táncos rendezvények megtartásához szükséges rendezvénytartási engedélyek kiadása, a vásárok, piacok tartásának nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok).

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Középiskola/ gimnázium
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP vagy KCR felhasználói szintű ismerete.
 • Hasonló területen szerzett legalább két év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 9.§ alapján,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 24.

Megosztom a cikket

Pályázat Területi védőnő munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
2020. évi c. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról

Budakeszi Egészségügyi Központ
Területi védőnő (egészségügyi szolgálati jogviszony)
munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű  2023.október 31-ig tartó jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Budakeszi III. számú területi védőnői körzetében területi védőnői feladatok ellátása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapításra és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C törvény, a 256/2013. (VII. 5), valamint a 43/1999. (III.3) kormányrendeletek az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 2.§ szerinti egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Védőnői munkakörben szerzett tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

 

Megosztom a cikket

Pályázat Útügyi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Útügyi referens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Önkormányzati utak fenntartásával, karbantartásával, úthibák megszüntetésével, balesetmentes közlekedés biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Forgalomtechnikai fejlesztések, biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése,
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt feladatok ellátása,
 • Közútkezelői és egyéb útkezelői hozzájárulások kiadása,
 • Forgalomirányító berendezések üzemeltetésének, karbantartásának, fejlesztésének koordinálása,
 • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés,
 • Helyi tömegközlekedés szervezésének, menetrendjének véleményezése,
 • Közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás,
 • Állami utak kezelőjével, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés,
 • Szerződött kivitelezőkkel való kapcsolattartás, munkák ellenőrzése,
 • Képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése,
 • Közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése,
 • Beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2022.május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki. Közszolgálati jogviszonyban történő alkalmazás feltétele a bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak.

 

Megosztom a cikket