Egyházi hírek

Templomszentelés volt szombaton Budakeszin

Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere az ünnepségen arról beszélt: az új templom – reményei szerint – évszázadokig állni fog, a falai között hirdetett keresztény értékek pedig örökkévalók és “társadalmunk legfontosabb alapkövei”.
A polgármester szerint nagy jelentősége van a hit- és erkölcstan oktatás bevezetésének, mert annak is köszönhető, hogy szemben Nyugat-Európával, Magyarországon nem lebontani kell a feleslegessé vált templomokat, hanem újakat építeni a gyarapodó gyülekezeteknek.
Az ellipszis alapú templom Benczúr László Ybl-díjas építész – egyben a gyülekezet felügyelője – tervei alapján készült. Az épület legmagasabb pontja a látszóbetonból készült 18,5 méter magas torony, amelyet két oldalról vasbetonfal erősít meg. A templomhoz gyülekezeti közösségi tér is épült.

https://infostart.hu/belfold/2021/09/04/felszenteltek-budakeszi-uj-evangelikus-templomat

Megosztom a cikket

A Domonkos Rend jubileuma

A Domonkos Rend 2021-ben emlékszik alapítója halálának és magyarországi letelepedésének 800. évfordulójára, amelyet események sora fémjelez. A jubileumi év 2021. január 18-án Árpád-házi Szent Margit emléknapján szentmisével kezdődött a Margitszigeten, melyet Erdő Péter esztergom-budapesti érsek mutatott be, és 2021. november 11-én, Szent Márton napja körül zárul Szombathelyen.

A magyarországi domonkosok a kunok keresztény hitre térítése szándékával érkeztek Magyarországra. Fontos törekvésük volt a keleti magyarok felkutatása, amely Juliánusz barát és rendtársai nevéhez kapcsolódik. Utazásai eredményeképpen sikerült megtalálni a keleti magyarokat. Ő hozta a készülődő tatár invázió hírét is. A magyar rendtartomány alapításától a tatárjárásig eltelt húsz év igazi sikertörténet volt: a két missziós püspökség és a keleti magyarokhoz vezetett expedíciók mellett, a rend legalább 20-25 rendházat hozott létre az ország területén.

A Prédikátorok Rendje 1254-ben Budán, a királyi támogatással felépült új Szent Miklós-kolostorban tartotta nagykáptalanját. A magyar domonkosok tekintélyét mutatja, hogy IV. Béla domonkos apácákra bízta leánya, Margit nevelését. A két világháború között a Rend mindkét ága dinamikusan fejlődött, a Magyar Katolikus Egyház fontos szereplője volt. Az 1950. évi feloszlatásakor a férfi rendnek közel száz, a nőinek mintegy kétszáz tagja volt. Szent Margit szentté avatása 1943-ban a II. világháború idején különös üzenettel bírt.

Gerard Timoner OP rendi mester prédikál (programadó prédikációja olvasható a domonkosok.hu-n

A rendalapításra emlékező események közül központi jelentőségű Szokolay Sándor: Margit, a hazának szentelt áldozat „misztérium operájának” újra bemutatása. A szövegkönyv: Ráskai Lea Margit legendája alapján Nemeskürty István munkája. Szokolay Sándor így írt a hetedik operájáról: „A nemzet morális megszólítása régóta foglalkoztat.” Az opera bemutatását a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia vezetése, Balog Zoltán református püspök és a Domonkos vikáriátus támogatja. Az opera bemutatója az Eucharisztikus kongresszus hetében, 2021. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
A május 15-ikére előkészített Domonkos Fesztivál országos eseményét a pandémia miatt el kellett halasztanunk. Helyette megrendeztük a Domonkos Család Napját Nagytétényben, ahol – bár korlátozott létszámban – öröm volt másfél év után ismét találkozni egymással.
Június 13-án a jubileumi év központi szentmiséjét mutatta be Michael August Blume SVD apostoli nuncius, Gerard Francisco Timoner OP, domonkos rendi mester, Peter Kreutzwald OP provinciális, külföldi és hazai domonkosok részvételével a Budavári Mátyás-templom ban, melyben a hálaadásé volt a főszerep a nyolc évszázad minden eseményéért.
A misét követő kiállítás megnyitó a Hilton Szálló területén található Dominikánus Udvarban, Juliánusz barát szobra alatt, emlékezetes ünnep volt. A Rend gazdag és változatos történetéről Zágorhidy Czigány Balázs, a Vasvári Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója adott rövid összefoglalást, és bemutatta a néhány nappal korábban megjelent „Domonkosok” című, gazdagon illusztrált albumot is. Az egybegyűlteket köszöntötte V. Németh Zsolt, miniszteri biztos, Vas megye országgyűlési képviselője. Másnap a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény tudományos konferenciát rendezett a PPKE Jog- és Államtudományi Karának díszteremében, ahol nagy érdeklődés mellett nyolc előadás hangzott el.

A július 26-29. között zajlottak az első Vasvári Nyári Egyetem eseményei, a Nagy Gáspár költészetét bemutató előadás sokakat vonzott. Szeptember 18-án egésznapos Domonkos Fesztivál kerül megrendezésre Makkosmárián. A szentmise után közösségi és gyermek programok, a Jubileumi novella- és versíró pályázat eredményhirdetése – melyre több mint 150 pályamű érkezett – színesítik a mozgalmas programot. A fesztivál eseménysorát az Aurevoir Együttes koncertje zárja. Az őszi programok között szerepelnek még könyvbemutatók, valamint a 800 éves Rend történetét bemutató játékfilm is. A rendezvényekre szeretettel hívunk minden érdeklődőt!

Kőrösiné Merkl Hilda
Szent Domonkos Világi Rendjének elnöke

 

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket

Eucharisztikus emlékkeresztet avattak a makkosmáriai kegyhelynél

A makkosmáriai Angyalok királynéja kegytemplom előtti, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából állított emlékkeresztet Filó Kristóf kanonok, főesperes áldotta meg.
Az augusztus 25-i eseményen ünnepi beszédet mondott Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója, és Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott.
A rendezvényen részt vett Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi polgármestere, a budakeszi önkormányzat képviseletében pedig ’Sigmond Bertalan alpolgármester, valamint Bakács Bernadett és Dr. Dömötörné Papp Hargita önkormányzati képviselő is.
„Én, mint vallásos ember, örömmel állok itt emellett az öt méter magas és három méter széles, közel egytonnás kereszt mellett, amelynek jelentősége nem a fizikai paramétereiben keresendő, hanem abban a mondatban, amely ott szerepel rajta: Minden forrásom belőled fakad” – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójára utalva az avatóünnepségen.
Hozzátette: a kormány a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve igyekszik megőrizni Magyarország természeti kincseit, ennek köszönhetően több felújított turistaházat adtak át közösen, ápolják a turistaútvonalakat, és így került a pihenőhelyre az emlékkereszt.

Megosztom a cikket

Most vasárnap lesz a Budakeszi búcsú

“Római katolikus templomunkat Havas Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, ezért augusztus ötödikét követő vasárnapon, augusztus 8-án ünnepeljük a búcsú napját. Idén is folytatjuk a hagyományt, miszerint a templom búcsú napja egyben az egész település ünnepe is legyen. A 10 órás ünnepi szentmisét követően, 11 órától szeretettel várjuk budakeszi minden polgárát közös ünneplésre a templom alatti térre.” – írják a szervezők.
A részletekről a www.budakeszi-plebania.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

Megosztom a cikket

Ökumenikus imahét: a metodista felekezet igehirdetése

2021. január 18-22 között Budakeszin az idei ökumenikus imahét alkalmait a covid-járvány miatt nem tudják személyes találkozással megtartani. Ezért hétfőtől-péntekig minden nap más felekezet templomából közvetíti a Buda Környéki Televízió a kiírt rendnek megfelelően egy-egy lelkész igehirdetését, melyek 7.45; 12.00 és 19.45 órai kezdéssel kerülnek adásba.

  • 2021.01.18. (hétfő): Boros Péter református lelkész
  • 2021.01.19. (kedd): Lacknerné Puskás Sára evangélikus lelkész
  • 2021.01.20. (szerda): Szuhánszky Gábor metodista lelkész
  • 2021.01.21. (csütörtök): Mészáros Barnabás római katolikus káplán
  • 2021.01.22. (péntek): Kiss Tamás baptista lelkipásztor

Aki nem tudja a fenti időpontokban megtekinteni a BKTV adását, az az alábbi linken megtalálja az igehirdetéseket:
http://budakornyekitv.hu/
Az ökumenikus imahét felvételei a Budakeszi Református Gyülekezet honlapján és a Budakeszi Hírmondó Facebook oldalán is követhetők:

www.fatorony.hu

Megosztom a cikket