Egyházi hírek

Boldog, kóser Peszachot!

A zsidók kivonulása Egyiptomból a legfontosabb esemény a zsidó történelemben és vallásban. A pészah így nemcsak a felszabadulás ünnepe, hanem a zsidóság születésnapja is. A zsidó újév a Tórában a pészahhoz, a szabadság napjához kapcsolódik. Az ünnep első napja az Egyiptomból való kivonulásra, utolsó napja pedig a tengeren való átkelésre emlékeztet.
A zsidók úgy döntöttek, hogy elhagyják Egyiptomot, ahol több évszázadon át a fáraók rabszolgái voltak. Az akkor uralkodó fáraó nem akarta szabadon engedni a zsidókat, amiért az Úr tíz csapást küldött az egyiptomiaknak. A Vörös-tenger vize kettévált, a zsidók el tudták hagyni Egyiptomot, elérték a Sínai-hegy lábát, ahol Mózes megkapta Istentől a tízparancsolatot. Hosszas vándorlás után a zsidók elérték az ígéret földjét, ahol megalapították államukat.
A pészah fő üzenete a szabadságélmény
Isten vigyáz rád, és szabad vagy.
Részletek:

https://index.hu/belfold/2022/04/15/peszach-zsidosag-unnep-kulturkor
https://mazsihisz.hu/peszach-2022/szedereste/mi-az-unnep-lenyege-miert-fontos-forgatokonyv-szederestehez
https://mazsihisz.hu/peszach-2022/szedereste/peszach-2022-unnepi-fogalomtar

Megosztom a cikket

Vízkereszt ünnepe – január 6

A nyugati kereszténységben január 6. vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe.

https://naptarak.com/jeles-nap/vizkereszt-unnepe-januar-6

https://colore.hu/szelavi/kultura/mirol-szol-a-vizkereszt-nem-a-karacsonyfabontas-a-legerdekesebb-benne

https://www.penzcentrum.hu/otthon/20220106/mit-unneplunk-januar-6-an-vizkereszt-napjan-hagyomanyok-nepszokasok-vizkeresztkor-1120812

Megosztom a cikket

Advent harmadik vasárnapja van.

Pintér Dezsö:

Örömvasárnapnak is nevezik, hiszen közel már az ünnep, advent második felében járunk.
A kép Szent Józsefet, a háttérben maradt, szorgalmas ácsot, a családfőt és a Gyermeket ábrázolja.
Józsefet, akit Názáretben Jézus atyjának, Mária férjének ismertek, s aki az Isteni Terv önfeláldozó, csendes végrehajtója volt. A munkás, aki – miközben körülötte angyalok mindenható üzeneteket kézbesítettek, s környezetében minden óra közelebb vitte a világot a megváltáshoz – arca verítékével teremtette elő a napi betevőt.
A harmadik adventi gyertya lobbanjon fel hát a családok kérges kezű, hallgatag szentjeiért, élőkért, holtakért.
Édesapámé ez a nap számomra.
+++
A képet a bolognai Guido Reni (1575-1642) festette.
https://youtu.be/iO7ySn-Swwc

Megosztom a cikket

Az advent története

Idén, 2021-ben, november 28-ára esik advent első vasárnapja, a karácsonyi időszak kezdete. De mi is az az advent és honnan ered?
Adventnak a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – kezdődő és karácsonyig tartó időszakot nevezik. Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.
Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kezdődik, így advent négy hete is a négy vasárnapot követi. Az utolsó hét hossza lehet egy nap (amikor a negyedik vasárnap december 24-re esik) vagy akár egy teljes hét is (amikor az utolsó vasárnap december 18-a).

Advent eredete a 4-5 századig nyúlik vissza.
A karácsonyt megelőző böjti idő volt, amely Szent Márton ünnepével kezdődött, november 11-én. Történelmi források arra utalnak, hogy maga az advent ünnepe Galliában keletkezett, majd a 6. században Róma is átvette, és a böjti időből öt liturgikus hét lett. VII. Gergely pápa végül négyre csökkentette az adventi vasárnapok számát. Az advent négy hete a Messiás születése előtti várakozást idézi, felkészülés a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére.

Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét. Az adventi koszorú hagyománya a pogány időkből ered, amikor is a szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból font “szent ” koszorúkkal a gonosz szellemek elől védelmezték a házat.
Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben (más forrás szerint: 1839-ben) Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

A koszorú általában különböző örökzöldekből készül, jelezvén az élet folytonosságát és a halhatatlanságot. A különböző örökzöldek külön-külön is más jelentéssel bírnak:
– a babér a szenvedés és üldöztetés feletti győzelmet jelképezi,
– a fenyő, tiszafa a halhatatlanság szimbólumai,
– a cédrus erőt és gyógyulást jelent.

Ma az adventi koszorú többnyire fenyőágból készül, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja.
A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2. remény, 3. öröm, 4. szeretet.

A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:
1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
2. A zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
3. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya);
4. Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet).

Források: Katolikus Lexikon; Wikipédia;
Kép: A katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával.

Megosztom a cikket

Ma este köszönt be – az idén együtt a keresztény adventtel – az egyik legmeghittebb zsidó ünnep, a hanuka

Nyolc napon át meggyújtják a színes gyertyákat, minden este eggyel többet, mert a Talmud szerint „a szentség dolgában csak növekedni lehet”. A hanukai menórának kilenc ága van, nyolc napnak megfelelõ nyolc tartó, és egy kilencedik, ebben a sámás, vagyis a szolga ül: ez az a gyertya, amelyikkel a többit meggyújtják.

A hanuka, a fény ünnepe annak a győzelemnek állít emléket, amelyet a Makkabeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai görögök fölött. Amikor i. e. 165-ben felszabadították Jeruzsálemet, a megtisztított Szentélyben meg akarták gyújtani az örök lámpást, a menórát, azonban csupán egy napra való olajat találtak. Az új, megszentelt olaj készítése nyolc napig tartott volna. A talmudi történet szerint azonban a kis korsó cseppnyi olaja csodálatos módon nyolc napon át égett, addig, amíg új, szentelt olajat tudtak sajtolni. A hanuka jelentése: felavatás, arra utal, hogy újra az Örökkévaló oltalmába ajánlották a Templomot.

Az olaj csodájára emlékezve sok zsidó családban ilyenkor olajban sült ételeket tesznek az asztalra, például fánkot vagy látkét (latkeszt), azaz burgonyaérmét, amely krumpli, liszt, hagyma, só és tojás hozzáadásával készül.

Az ünnepen különös figyelmet szentelnek a gyermekeknek, akik ajándékot kapnak, s a család játékkal, beszélgetéssel tölti az estét. Ilyenkor a tenderli (pörgettyű) a hagyományos játék. A tenderli négy oldalán egy-egy héber betű olvasható, egy mondat szavainak kezdőbetűi. Ez a mondat: Nész Gádol Hájá Po (vagy Sám) – azaz Nagy Csoda Történt Itt (vagy Ott) – attól függően, hogy Izraelben, vagy attól távol kezdik a játékot. A tenderli mondata az olaj csodájára utal. Arra is emlékeztet, hogy Antiókhosz görög király a Tóra tanulását megtiltotta a zsidóknak, akik ezt természetesen titokban mégis folytatták. A pörgettyűket azonban mindig a zsebükben hordták, s a görög katonák megjelenése esetén úgy tettek, mintha csak a játék miatt gyűltek volna össze.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2970046506639175&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Hanuka az 5782. esztendőben

Frölich Róbert országos főrabbi az ünnepről mesél – 2020-ban a 8. napon

A Budakörnyék Fejlődésért Egyesület szeretettel és tisztelettel meghív mindenkit a Hanuka ünnepére, a fény ünnepére, Budakeszire az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti közösségi térre.

Gyertyagyújtásokat a következő időpontokban kezdjük:
1. nap: november 28.  – 18:00
2. nap: november 29.  – 18:00
3. nap: november 30.  – 18:00
4. nap: december 1.  – 18:00
5. nap: december 2.  – 18:00
6. nap: december 3.  – 15:30
7. nap: december 4. – 18:00
8. nap: december 5.  – 18:00

Budakeszi Hírmondó 2021 október

Megosztom a cikket

Október a reformáció hónapja

Az egyháznak mindig meg kell újulni, mindig reformálni kell! Ecclesiam semper reformare debet! – hangzott a jelmondat a reformáció századában.

A protestáns egyházakban október 31-én ünnepeljük a Reformáció napját. Ez az esemény 1517-hez kötődik, amikor Luther Márton szerzetes október 31-én 95 pontból álló tételsort szegezett ki a wittenbergi templom kapujára.
Az akkori egyházzal szemben négy olyan sarkalatos mondatot fogalmazott meg, melyek a mai napig is érvényesek.
Az első mondat a Sola Gratia elv. Kegyelemből, mégpedig ingyen kegyelemből van üdvösségünk – mondta Luther. Ezt a kegyelmet kiharcolni, kierőszakolni, kiérdemelni nem lehet. Elfogadni, azonban szabad.
A második fontos mondat: egyedül hit által – Sola Fide. Az igaz ember pedig hitből él. A hit a bizalom és hűség szavakkal is rokon. Hittel, bizalommal ráhagyatkozni az Isten kegyelmére.
A harmadik oszlopa a reformációnak a Solus Christus. Egyedül Krisztus. Jézus Krisztus az egyedüli közbenjárónk, nincs rajta kívül más. Az ő halálának áldozata elég ahhoz, hogy Isten engem, téged, minket elfogadjon. Nincs senki más és nincs semmi más, aki vagy ami által Istenhez közelebb kerülhetünk. Nem is kell más közbenjáró. Ő, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
A negyedik oszlop: a három előzőnek és az életnek a zsinórmértéke egyedül a Szentírás legyen. Ez a Sola Scriptura elv. Isten kijelentette és kijelenti magát a Bibliában, ezért annak rendszeres imádságos olvasása által a Szentlélek Isten szól hozzánk és erősíthet meg.
Mindezekért pedig SDG, azaz Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség. Ahogyan Kálvin János, genfi reformátor tanította nekünk.
Az egyháznak és benne mindannyiunknak szól ez minden időben. Folyamatosan meg kell újulni. Miben? A gondolkodásunkban, a szemléletünkben, a közösségeinkkel, városunkkal, szomszédjainkkal való kapcsolatunkban. Formálódni, újra formálódni. Ebben a megújulásban ismerhetjük fel Isten mérhetetlen szeretetét. Ezt hozta nekünk a reformáció 1517-ben, és ezt hozhatja 2021-ben is.

 

Budakeszi Hírmondó 2021 október

 

Megosztom a cikket

Templomszentelés volt szombaton Budakeszin

Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere az ünnepségen arról beszélt: az új templom – reményei szerint – évszázadokig állni fog, a falai között hirdetett keresztény értékek pedig örökkévalók és “társadalmunk legfontosabb alapkövei”.
A polgármester szerint nagy jelentősége van a hit- és erkölcstan oktatás bevezetésének, mert annak is köszönhető, hogy szemben Nyugat-Európával, Magyarországon nem lebontani kell a feleslegessé vált templomokat, hanem újakat építeni a gyarapodó gyülekezeteknek.
Az ellipszis alapú templom Benczúr László Ybl-díjas építész – egyben a gyülekezet felügyelője – tervei alapján készült. Az épület legmagasabb pontja a látszóbetonból készült 18,5 méter magas torony, amelyet két oldalról vasbetonfal erősít meg. A templomhoz gyülekezeti közösségi tér is épült.

https://infostart.hu/belfold/2021/09/04/felszenteltek-budakeszi-uj-evangelikus-templomat

Megosztom a cikket

A Domonkos Rend jubileuma

A Domonkos Rend 2021-ben emlékszik alapítója halálának és magyarországi letelepedésének 800. évfordulójára, amelyet események sora fémjelez. A jubileumi év 2021. január 18-án Árpád-házi Szent Margit emléknapján szentmisével kezdődött a Margitszigeten, melyet Erdő Péter esztergom-budapesti érsek mutatott be, és 2021. november 11-én, Szent Márton napja körül zárul Szombathelyen.

A magyarországi domonkosok a kunok keresztény hitre térítése szándékával érkeztek Magyarországra. Fontos törekvésük volt a keleti magyarok felkutatása, amely Juliánusz barát és rendtársai nevéhez kapcsolódik. Utazásai eredményeképpen sikerült megtalálni a keleti magyarokat. Ő hozta a készülődő tatár invázió hírét is. A magyar rendtartomány alapításától a tatárjárásig eltelt húsz év igazi sikertörténet volt: a két missziós püspökség és a keleti magyarokhoz vezetett expedíciók mellett, a rend legalább 20-25 rendházat hozott létre az ország területén.

A Prédikátorok Rendje 1254-ben Budán, a királyi támogatással felépült új Szent Miklós-kolostorban tartotta nagykáptalanját. A magyar domonkosok tekintélyét mutatja, hogy IV. Béla domonkos apácákra bízta leánya, Margit nevelését. A két világháború között a Rend mindkét ága dinamikusan fejlődött, a Magyar Katolikus Egyház fontos szereplője volt. Az 1950. évi feloszlatásakor a férfi rendnek közel száz, a nőinek mintegy kétszáz tagja volt. Szent Margit szentté avatása 1943-ban a II. világháború idején különös üzenettel bírt.

Gerard Timoner OP rendi mester prédikál (programadó prédikációja olvasható a domonkosok.hu-n

A rendalapításra emlékező események közül központi jelentőségű Szokolay Sándor: Margit, a hazának szentelt áldozat „misztérium operájának” újra bemutatása. A szövegkönyv: Ráskai Lea Margit legendája alapján Nemeskürty István munkája. Szokolay Sándor így írt a hetedik operájáról: „A nemzet morális megszólítása régóta foglalkoztat.” Az opera bemutatását a Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia vezetése, Balog Zoltán református püspök és a Domonkos vikáriátus támogatja. Az opera bemutatója az Eucharisztikus kongresszus hetében, 2021. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.
A május 15-ikére előkészített Domonkos Fesztivál országos eseményét a pandémia miatt el kellett halasztanunk. Helyette megrendeztük a Domonkos Család Napját Nagytétényben, ahol – bár korlátozott létszámban – öröm volt másfél év után ismét találkozni egymással.
Június 13-án a jubileumi év központi szentmiséjét mutatta be Michael August Blume SVD apostoli nuncius, Gerard Francisco Timoner OP, domonkos rendi mester, Peter Kreutzwald OP provinciális, külföldi és hazai domonkosok részvételével a Budavári Mátyás-templom ban, melyben a hálaadásé volt a főszerep a nyolc évszázad minden eseményéért.
A misét követő kiállítás megnyitó a Hilton Szálló területén található Dominikánus Udvarban, Juliánusz barát szobra alatt, emlékezetes ünnep volt. A Rend gazdag és változatos történetéről Zágorhidy Czigány Balázs, a Vasvári Rendtörténeti Gyűjtemény igazgatója adott rövid összefoglalást, és bemutatta a néhány nappal korábban megjelent „Domonkosok” című, gazdagon illusztrált albumot is. Az egybegyűlteket köszöntötte V. Németh Zsolt, miniszteri biztos, Vas megye országgyűlési képviselője. Másnap a Szent István Tudományos Akadémia és a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény tudományos konferenciát rendezett a PPKE Jog- és Államtudományi Karának díszteremében, ahol nagy érdeklődés mellett nyolc előadás hangzott el.

A július 26-29. között zajlottak az első Vasvári Nyári Egyetem eseményei, a Nagy Gáspár költészetét bemutató előadás sokakat vonzott. Szeptember 18-án egésznapos Domonkos Fesztivál kerül megrendezésre Makkosmárián. A szentmise után közösségi és gyermek programok, a Jubileumi novella- és versíró pályázat eredményhirdetése – melyre több mint 150 pályamű érkezett – színesítik a mozgalmas programot. A fesztivál eseménysorát az Aurevoir Együttes koncertje zárja. Az őszi programok között szerepelnek még könyvbemutatók, valamint a 800 éves Rend történetét bemutató játékfilm is. A rendezvényekre szeretettel hívunk minden érdeklődőt!

Kőrösiné Merkl Hilda
Szent Domonkos Világi Rendjének elnöke

 

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket