Egyházi hírek

Pontosság, példamutatás

Ministránsokat, lektorokat (felolvasó) és ministráns vezetőket avattak a budakeszi katolikus templomban. Több mint 20 éves hagyomány Budakeszin, hogy nagyböjt első vasárnapján új tagokat fogadnak maguk közé a ministránsok. A fiúk fogadalmat tettek, hogy feladatukat pontosan, precízen végzik, és méltón viselkednek, nem csak a templomban.
Megosztom a cikket

„Nyitott kolostor éjszakája”

„Nyitott kolostor éjszakája” címmel szerveznek érdekes eseményt február 2-án a domonkos nővérek: a megszentelt élet napján megnyitják budakeszi kolostorukat a nagyközönség előtt.

A program pénteken 18 órakor kezdődik. Érdemes regisztrálni rá. Ezt a program plakátján található QR-kód segítségével tehetik meg.

A szerzetességről Lúcia nővért hallgathatják meg az érdeklődők. Válaszokat ad olyan kérdésekre, minthogy mi a szerzetesség, honnan ered, s hogy ki lehet szerzetes, valamint arra is, hogy mi a szerzetesi hivatás. Az előzetes információk szerint a nővér a fogadalmakról és a szerzetesek hétköznapi életformájáról is beszél.

vasarnap.hu

Megosztom a cikket

Ökumenikus imahét

A budakeszi ökumenikus imahét január 23-ai, keddi alkalmán szolgálunk énekszóval 18.30-tól a metodista templomban (Rákóczi u. 2). Igét hirdet Borosné Varga Edina, a Budakeszi Református Gyülekezet lelkésze. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket.

Megosztom a cikket

Elhunyt Filó Kristóf a budakeszi Havas Boldogasszony templom plébánosa

Elhunyt Filó Kristóf kanonok, tb. főesperes, püspöki biztos a budakeszi Havas Boldogasszony templom plébánosa, 2013 óta Budakeszi díszpolgára volt.
1947. október 30-án született Esztergomban. 1972.06.24-én szentelték pappá Székesfehérváron. 2001-től szolgált Budakeszin. Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium püspöki biztosa volt. Tavaly a katolikus köznevelésben végzett munkájáért a Szent Gellért-díj arany fokozatát kapta „…Amikor egyenként beszélget velük az ember, akkor néha szinte könnyekig meghatóak tudnak lenni. Mindig szívesen megyek tanítani.” – mondta akkor a nevelői munkáról Kristóf atya.
Isten áldja meg az emlékét! Köszönjük a budakesziekért végzett szolgálatát! Nyugodjon békében!
Megosztom a cikket

Adventi gondolatok a budakeszi vallási felekezetek vezetőitől

Magyar Katolikus Egyház  – Filó Kristóf kanonok, plébános

Tisztelt Budakeszi Polgárok! Bár az időjárás nem azt mutatja, hogy elérkezett karácsony ünnepe, mégis, ha az üzletek forgalmát, az utcák feldíszítését nézzük, látjuk, hogy valóban elérkezett az idő, amelyről részben a próféciák beszélnek. Egy próféciai jövendölés azonban most nem teljesül. Azt mondja az írás, „Amikor béke volt a földön”. Ha ez nem is aktuális, most mégis reménykedhetünk abban, hogy sok testvérünk szívében béke születik, ellenségeskedések szűnnek meg, családi problémák oldódnak meg, és a lelkünkben a zűrzavar feloldódik. Mindezek után a karácsony és minden egyházi ünnep egy dologról beszél, „Úgy szerette az Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte”.

Tehát minden ünnepünk főszereplője az ember. Értem történik minden, és minden az engem szerető Isten ajándéka. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindnyájuk számára békés, boldog, feszültségektől menetes karácsonyt 2023 decemberében.

Magyarországi Református Egyház – Boros Péter lelkész

„Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Mitől lesz ünnep az ünnep? Talán, ha szépen felöltözünk és finomakat eszünk? Ha találkozunk rég nem látott rokonokkal, barátokkal? Ha kizökkenünk a hétköznapok monotonitásából és elmegyünk valahová a családdal közösen? Az ajándékoktól,

a különleges ételektől, szépen feldíszített otthontól? Mindegyik lehet. Emellett azonban ezekben a napokban különösen szép alkalom együtt tölteni az időt. Együtt tölteni az időt, akkor válik ünneppé, ha nem nézzük az órát, az idő múlását, hanem szinte észrevét lenül eltelik. Nem múlik, hanem telik. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha tudunk hálát adni Istennek az Ő szeretetért, ajándékáért, amit Jézus Krisztus születése által adott nekünk. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha el tudom engedni a bennem lévő bosszúságot, amivel mérgezem a magam és a környezetem. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha békét tudok vinni a békét-len otthonokba. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha megtanulok szeretni, akkor is, ha nem kapok viszonzást. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha kész vagyok odafordulni mások felé és kész vagyok tenni, nem csak lenni. Ünneppé akkor válik a karácsony, ha a gyermekemmel le tudok ülni játszani, minőségi időt tölteni vele.

Mitől ünnep a karácsony? Ezek mellett egy nagy ajándéktól, amit a Mennyei Atyánk adott nekünk. Fiában, Jézus Krisztusban ajándékot készített: szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, hűséget, szelídséget, szívességet, jóságot, mértékletességet. Éljük át és adjuk tovább a Lélek gyümölcseit egymásnak és szebb lesz az ünnepünk.

Magyarországi Metodista Egyház – Szuhánszky Gábor metodista lelkész
 

„Mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, …Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége.” Ézs. 9, 5/a,b, 6.

Adventi időben és karácsonykor a figyelmünk a Szabadító (Josua) Jézus születésének eljövetele felé fordul. Ebben a kultúrkörben, reményeink szerint a következő időkben is, a „felnőtté vált emberiség” korában is, Jézus Krisztus megérkezését várjuk és ünnepeljük.
Ez a váradalom három síkon valósulhat meg. Először is, várjuk a karácsonyt, készülünk Jézus megtestesülésének (inkarnáció) csodáját megünnepelni, arról megemlékezni. Másodszor a mindig Jelenlévőt ünnepeljük, úgy amint Feltámadottat, aki megígérte nekünk, még földön jártakor: „…én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt.28,20/b). Ez az állandó jelenlét a keresztény ember életében nem szürkülhet meg! Ahogyan ezt debreceni diákkorom idejében emlegették: „Nekünk mindennap az Úr napja van.” Ő kész naponként megérkezni hozzánk, ezért várd, szeresd és ünnepeld most is őt. És végül a keresztények felkészülten várjuk őt vissza, aki ígérete szerint, mikor újból eljön, nem betlehemi koldusként, kirekesztett csecsemőként, szinte titokban fog leszállni közénk, hanem hatalommal, ahogy Ézsaiás próféta mondja: „Az uralom az ő vállán lesz.” Nemcsak a lukácsi karácsonyi leírásnak megfelelően, istállóban, jászolbölcsőbe fektetve, nemcsak a társadalom peremére szorult pásztorok számára jön el. Hanem a Máté evangéliumbeli karácsonyi történet szerinti hatalmasok, királyok és bölcsek ugyanúgy fognak előtte meghajolni. Nem alázatosan, szamárháton ülve fog bevonulni egy római provincia poros fővárosába, hanem szinte egy szempillantás alatt, mint ahogy a villámlás áraszt fényt az égbolton, és mindenki meg fogja látni őt és tudni fogja: ő a világ királya.

Mottóként használt szakasz Izráel életének egy kiszolgáltatott idejére utalva hangzik el. Még nem jött el az ítélet, mely miatt családok szakadnak majd szét, kemény kényszermunka következik több ezer kilométeres távolságban az otthontól. Ez a fogság hetven évig tart majd, senki nem éli túl, csak a leszármazottak. Úgy beszél erről a korról a próféta mint ítéletről, büntetésről, mely a nemzet korábbi életvitele miatt fog bekövetkezni.

De az ítélet mindig együtt jelenik meg a kegyelem ígéretével is. Ézsaiás próféta erről a Megmentőről, Jótállóról, Messiásról beszél, aki minden tekintetben válasz lesz elkeseredésre és aggodalomra.

Ma sincs ez másként. Tornyosulnak a problémák faluvá zsugorodott földi világunkban. Háborúk robbannak ki sok helyen, féltjük világunk, országunk békéjét. A világ gazdasági élete nem áll biztos lábakon, sok át nem gondolt döntésünk miatt. Itt az energiaválság, a klímaválság, igény a lakható földterületek új elosztására, különböző ideológiák – gondolkodásmódok – jövőnkre vonatkozó álomképek jelentkeznek, melyek, úgy néz ki, kölcsönösen kizárják egymást. Megosztják földrészek népességét, országok-nemzetek társadalmát, korábbi összetartó közösségek bomlanak fel, családi kapcsolatok hidegülnek el.

Számunkra is érvényes a megígért megoldás. Nem maradunk örökre az elviselhetetlennek tűnő feszültség, megosztottság állapotában. Van megoldás, felmentés és nemcsak a távoli jövőben. Még csak úgy sem, ahogy egy korosztályom által jól ismert országvezető mondta vagy 45 évvel ezelőtt: „Most még egy rövid idő, a nadrágszíjat kicsit meg kell szorítani, de utána a boldog kor következik.” Nem, ez a lehetőség már ma itt van. Nem függ a mindennapi életünk körülményeitől. Mert karácsonykor eljött az, akinek együtt örülhetünk és együtt ünnepelhetjük. Beleszületett a világba. Aki helyreállítja országát, melyről azt állította: „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Azt sem mondhatják: Íme, itt vagy íme, ott van! Mert Isten országa közöttetek/benne-tek van.” Van okunk ünnepelni, megélni a szeretetet el nem múló békében.

Magyarországi Evangélikus Egyház – Lacknerné Puskás Sára lelkész

Nincs-van-kell-elég

Mi mindent kell még elintézni, megtenni, beszerezni? Mi kell az ünnephez, hogy jó legyen, hogy minden rendben legyen? Ezek a kérdések minden advent idején ott feszülnek a levegőben. Figyelmet fordítunk ilyenkor azokra is, akiknek több az életében a „nincs”, mint a „van”. Sokszor a hiányok felismerésén elgondolkodva tudjuk igazán értékelni azt, ami nekünk jutott. Megrendítő, amikor közel jönnek hozzánk azok a veszedelmek, amik akár el is vehetik tőlünk mindazt, aminek meglétét olyan természetesnek érezzük. Karácsony üzenete arról szól, hogy Isten jön közel hozzánk. Ha nem megrendezni akarjuk az ünnepet, hanem tudjuk azt hálával Tőle fogadni, akkor részesei lehetünk annak a csodának, amit az 5000 éhes ember élt át egykor (Mt 14,13-21): az Ő áldásával ami van, az pont elég: ételből, időből, szavakból, figyelemből, szeretetből is. Tegye ez az áldás gazdaggá az ünnepünket!

Magyarországi Baptista Egyház – Lukács Tamás ny. lelkész

Újragondolt karácsonyi ünneplés

A betlehemi történet kétezer évvel ezelőtt a félreértésről, az isteni idők meg nem értéséről és a kegyelmi valóság mellőzéséről szólt. Isten hatalmas időket átívelő ígérete beteljesedett, de alig volt, aki felismerte volna, vagy legalább megsejtett volna belőle valamit is. Ahogy akkor elmentek az emberek Isten Felkentje mellett, korunkban is nagy kérdés, hogy tanult-e az emberiség saját hibáiból, mert mintha a mai karácsony ugyanerről a tévedésről szólna. Ma is az emberek sokan az üres külsőségeket hajszolják. Kifosztott, megcsalt és csalódott, félrevezetett emberek ünneplik a karácsony ünnepét, melyet néhol már annyira le-szegényítettek, hogy egyszerűen csak „fenyőünnepnek” és nem a Megváltó születése és az isteni kegyelem kiáradása ünnepének neveznek. Mindezek ellenére ma még hallhatóan, érvénye-
sen szól az Úr üzenete, a háborúba, ellenségeskedésbe merült embervilág számára: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,10). Ebből azt kell megértenünk, hogy a teremtettség idejében adatott egy kis időablak Krisztus jövetelével, melyben az Isteni szeretet a gyógyulást, a helyreállás lehetőségét kínálja
fel az embervilágnak.
Talán ma még nem késő. Az egymás ellen élést és a közömbösséget váltsa fel az egymásért élés! Érvényesüljön köztünk, városunk közösségében az a felismerés, hogy életünk minden dolgával, tetteinkkel, beszédünkkel és mindennel hatással vagyunk a mellettünk élőkre. Nagyon kifejezően mondja el ezt az üzenetet Garai Gábor: Artisták című versének egy töredéke: „a másik ügyéhez | egész létemmel van közöm!” Tegyünk jót, tegyük örömtelivé mások életét, és akkor boldog lesz a mi ünneplésünk is!

Megosztom a cikket

REFORMÁTUS ÜNNEPI ALKALMAK

december 24. de. 10 órakor istentisztelet
december 24. du 4 órakor családi alkalom gyermekek, fiatalok szolgálatával
december 24. este 10 órakor szentesti istentisztelet
december 25 -én de. 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsorával
december 26. de. 10 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsorával

Megosztom a cikket

Hanuka ünnepe Budakeszin

Gerő Judit és Reich Tamás tisztelettel meghívja Önt és valamennyi budakeszi polgárt, a Hanuka ünnepi gyertyagyújtásokra, a fény ünnepére, Budakeszire, az Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti Közösségi térre (2092 Budakeszi, Fő u. 108.).
 
Gyertyagyújtások időpontja:
 • 1. nap, December 7. 18:00
 • 2. nap, December 8. 14:30
 • 3. nap, December 9. 18:00
 • 4. nap, December 10. 18:00
 • 5. nap, December 11. 18:00
 • 6. nap, December 12. 18:00
 • 7. nap, December 13. 18:00
 • 8. nap, December 14. 18:00
A gyertyagyújtást nap mint nap neves rabbik, lelkészek és zsidó közéleti személyiségek tartják.
A Hanuka ünnepét immáron ötödik alkalommal ünnepeljük nyilvánosan. Ezen részt vesznek városunk elöljárói, zsidó és más felekezetű polgárai és érdeklődök.
Tiszteljen meg bennünket Ön is ünnepeljen velünk!
Várjuk szeretettel!
 
Gerő Judit és Reich Tamás
Megosztom a cikket

XVI. Ars Sacra Fesztivál

Evangélikus templombemutató és képzőművészeti kiállítás
Időpont: 2022. szeptember 18-25.
Helyszín: 2092 Budakeszi, Márity László u. 12.

Program

 • 2022. szeptember 18. vasárnap | 18:00-19:00 óra
  Kiállításmegnyitó
  A kiállítást megnyitja: Dr. Harmati Béla László művészettörténész EOGY
  A templom épületét tervezői gondolataival bemutatja: Benczúr László
  Ybl-díjas építész
  Kiállítók: +Balogh Éva – kerámia; Beliczay Zsófia – textil, érme; Bukrán
  Edit – kerámia; Kisteleki Margit – textil;
 • 2022. szeptember 21. szerda | 18:00-19:00 óra
  Zenés áhítat
  Meditatív gondolatok; Orgonál: Pál Anikó
 • 2022. szeptember 23. péntek | 18:00-19:00 óra
  Előadás
  Dr. Lackner Pál: A XX.-XI. század keresztény mártírjai és a Budakeszi
  Evangélikus Templom
 • 2022. szeptember 25. vasárnap | 18:00-19:00 óra
  Templombemutatás
  A templom épületét tervezői gondolataival bemutatja
  Benczúr László Ybl-díjas építész.
Megosztom a cikket

Nagyböjti virrasztás

„Az Úristen őriz engem
mert az ő zászlóját zengem.
Ő az Áldás, Ő a Béke
nem a harcok istensége.”

Babits Mihály szavaival imádkozott a békéért a Nemadomfel Együttes a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium nagyböjti virrasztásán.
Jézus a világért imádkozott nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán, de másnap nagypéntek következett. Világunk ma is nagyon könnyen beletántoroghat egy nagypéntekbe: egy világháborúba – mondta Böjte Csaba atya. De Jézus sohasem adja fel: még a kereszten is megkínzói bűnbocsánatáért imádkozik.
Nagycsütörtök és nagypéntek üzenete: bíznunk kell a szeretet végső győzelmében! Nem tudjuk mit hoz a holnap, de szeressünk!
Nem a világ végére készülünk, hanem a szeretet országának eljövetelére. Izajás prófétát idézte: „Az utolsó időkben … ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé.”
Csaba testvér elmondta, hogy személyesen láthatta iraki látogatása alakalmával a háború borzalmait. Ferenc pápa negyedszerre jön a Kárpát medencébe, a magyarok közé, mert a béke pártján áll. Legyünk ott minél többen, és emeljük együtt magasra a béke zászlaját – mondta a ferences rendi szerzetes, akinek Jámbor Erzsébet igazgató átnyújtotta a diákok adományaiból összegyűlt jelentős összeget.

Sigmond Bertalan

Megosztom a cikket