Pályázati felhívás Sportreferens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

Sportreferens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • koordinálja és előkészíti a sportszervezetekhez, társaságokhoz kapcsolódó feladatokat;
 • segíti a sportintézmények, társaságok, társadalmi szervezetek alaptevékenységi körében ellátandó feladatokat;
 • figyelemmel kíséri a helyi sportolók, a sportvezetők, testnevelő tanárok eredményeit, munkáját, javaslatot tesz anyagi és erkölcsi elismerésükre;
 • közreműködik sporttal kapcsolatos pályázatok készítésében, velük összefüggésben adatokat szolgáltat és nyilvántartásokat vezet;
 • koordinálja és nyilvántartja a sporttevékenységre fordított támogatásokat, azok kapcsán szerződéseket készít és szakmai beszámolókat igazol;
 • előkészíti és nyilvántartja a bérleti és karbantartási szerződéseket;
 • tömegsportrendezvények szervezésében, lebonyolításában vesz részt, a sportolási és az egészséges életmód népszerűsítését akciótervekkel, programokkal segíti.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati elbírálásának határideje: 2024. május 24.

 

Megosztom a cikket