Hírek

Csapadékvíz-összefolyó rács csere

A BVV Kft. 2024.07.16.-án 08.00 órától az Erkel utca és Bibó utca kereszteződésénél végzett csapadékvíz-összefolyó rács cseréje miatt az Erkel utca érintett szakaszát teljes szélességben lezárja.
Várhatóan a munkálat 4-5 napot vesz igénybe.
Köszönjük a megértésüket és türelmüket!

Megosztom a cikket

Július 14-től teljes nyitvatartás a Hargitay András Tanuszodában

Tisztelt Vendégeink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hargitay András Tanuszoda 2024. július 14-től teljes nyitvatartással üzemel.

Az uszoda nyitva tartása:

 • Hétfő-Péntek: 08:00-20:00
 • Szombat-Vasárnap: 08:00-18:00

Szeretettelvárjuk a sportolni, kikapcsolódni vágyókat.

Megosztom a cikket

Budakeszin a Hulladékudvarban is átvehetők a szelektív hulladékgyűjtő edények

Mától, július 8-tól Budakeszin a Hulladékudvarban is átvehetők a budakeszi előfizetők/lakosok számára a szelektív hulladékgyűjtő edények, nem kell érte a Depónia Nonprofit Kft. székesfehérvári telephelyére menni. Az erről szóló tájékoztató levél:

„Tisztelt Ügyfelünk!
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönített (szelektív) hulladékot kell gyűjteni.
Amennyiben az Önkormányzat által kiosztott edényt Ön korábban még nem vette át, Önnek mindössze annyi a teendője az átvétel érdekében, hogy felkeresi ügyfélszolgálatunkat, ahol az edény átvételéhez szükséges adminisztrációt elvégezzük, és ezt követően az átadás-átvételi dokumentummal az edény átvehető 2024.07.08-tól a hulladékudvarban.
Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát, esetleg egy hulladékszállítási számláját hozza magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. (Meghatalmazás letölthető www.deponia.hu honlapunkról űrlapok menüpont alatt.)
Ügyfélszolgálat: Hulladékudvar:
Budakeszi, Fő u. 179. (Polgármesteri Hivatal) Budakeszi, 067/18 hrsz.
Nyitvatartás: csütörtök: 9:00-13:00 Nyitvatartás: H-Szo.: 8-12 és 12.30-15.30
Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edény átvételével kapcsolatban

 1. Hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásról ügyfeleinknek kell gondoskodni. Kérjük, hogy az edénybe társaságunk www.deponia.hu honlapján található „mit hova tegyek” szelektív tájékoztatóban szereplő, illetve a kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el.
 2. Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a társaságunkkal. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
 3. Ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért, valamint az edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó felelősséggel tartozik.
 4. A gyűjtőedény csak szelektív hulladékgyűjtésre használható.

Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!
Köszönjük együttműködését!
Depónia Nonprofit Kft.”

Megosztom a cikket

Tájékoztató a Budakeszi út karbantartási munkálatairól

Tisztelt Polgármester asszony!

Sajnálatos módon a Budakeszi út átfogó felújítására annak jelentős költségigénye miatt már hosszú évek óta nincs elegendő forrás, ezért a rossz útállapottal kapcsolatosan folyamatosan érkező lakossági észrevételek részleges kezelése érdekében a közelmúltban átfogóan felmértük az út állapotát és kijelöltünk több olyan rövidebb útszakaszt, ahol marás-aszfaltozással tervezzük átmeneti időre megújítani a burkolatot saját kivitelezésben.

Bár a javítási munkákat a nyári iskolaszünetre időzítettük, de ennek ellenére a múlt hétfőn és kedden reggel félpályás zárás mellett elvégzett javítási munka a vártnál jóval nagyobb torlódást okozott, amiért ezúton is utólag elnézést kérünk.

Munkatársaimmal úgy döntöttünk, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében a továbbiakban esti munkavégzésre térünk át. Bár ez jellemzően időben hosszabb munkavégzést igényel és számunkra nagyobb költséget okoz, mégis a jelentősebb torlódásokat csak ilyen módon tudjuk megelőzni. Ezen korlátozott időablakban nem minden helyszínen tudjuk az aszfaltozást is elvégezni, így előfordul az is, hogy külön időszakban történik a felújítást előkészítő burkolat marás, majd ezt követően napközben a mart felületen kell a forgalomnak csökkentett sebességgel áthaladnia és a következő esti időszakban tudjuk csak elvégezni az aszfaltozási munkát.

A félpályás zárással járó munkafázisokat a jövőben minden esetben este 19:00 óra és a követő nap 5:00 óra között tervezzük elvégezni.

Rövid távon a következő helyszíneken várható munkavégzés:

 • 2024.07.08. (hétfő): II. Budakeszi út 79-cel szemben (centrum irány): marás és aszfaltozás kb 75 m hosszon, egy sáv szélességben
 • 2024.07.11. (csütörtök): II. Budakeszi út 99-101 közötti szakaszon (centrum irány): marás kb. 132 m hosszon, egy sáv szélességben
 • 2024.07.12. (péntek): II. Budakeszi út 99-101 közötti szakaszon (centrum irány): aszfaltozás az előző este lemart felületen

A munkaterületek mellett a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa fogja szabályozni. Az ezt követő héten nem várható munkavégzés, a további ütemekről pedig majd később tudunk tájékoztatást adni.

Budapest Közút Zrt.
Megosztom a cikket

Pályázati felhívás Jogi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Titkársági Csoport

Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Ellátandó feladatok:

 1. sz. melléklet 22. pont Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző és az aljegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi jellegű feladatokat. Kezeli a Titkársági Csoport feladatkörébe tartozó lakossági bejelentéseket és panaszokat. Vezeti a belső utasítások, szabályzatok nyilvántartását, előkészíti, aktualizálja azokat. Ellátja a Budakeszi Város Német Önkormányzatával kapcsolatos jogi, törvényességi feladatokat. Ellátja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatos feladatokat. Ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a belső ellenőrrel. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és bizottságai elé, majd a döntést követően végrehajtja azokat. Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos teendőket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 07.16.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.30.

Megosztom a cikket