Hírek

ADÓ 1% FELAJÁNLÁSA

Néha a legapróbb segítség életeket változtathat meg. Az adód 1%-nak felajánlásával Te is részese lehetsz a változásnak!

 

Megosztom a cikket

Orbán Viktor: jövő héten nyitnak a vendéglátóhelyek teraszai, csak az alsósoknak kell jövő héten iskolába menniük

Akár már jövő héten kinyithatnak a teraszok, többek közt erről beszélt Orbán Viktor szerda délután Facebook videójában.
A miniszterelnök azt mondta, 3,5 millió beoltottnál kezdik meg a vendéglátóhelyek szabadtéri megnyitását.
 
Megosztom a cikket

Tájékoztatás a Makkosi út és a Kert utca csapadákvíz-elvezetésével kapcsolatban

A Makkosi úton a Székely köznél van az úttesten egy mélyebb szakasz, amely a terepviszonyokból adódik. Esőzések idején itt ideiglenesen felgyülemlik a csapadékvíz. A megoldást a csapadékvíz elvezetés folyamatban lévő beruházása oldja meg. A kivitelezői munkák, melyek az Árnyas utcában zajlanak semmilyen módon nem befolyásolják a csapadékvíz felgyülemlését a Makkosi úton.
 
Az Árnyas utcánál lévő átereszt a csapadékvíz-elvezetést építő kivitelező a napokban kitisztította (ez nem szerződéses kötelezettsége), ez az alapproblémát nem oldja meg, de csökkenti a felgyülemlő vízmennyiséget. A megoldást a Makkosi úton most megépülő csapadékvíz csatorna jelenti majd. Felkértük továbbá a vállalkozót, hogy a kivitelezés időtartama alatt gondoskodjon a felgyülemlett csapadékvíz ideiglenes levezetéséről.
 
A Kert utca Megyei úti becsatlakozásánál keresztben, az út teljes szélességében rácsos vízelvezető folyókát építünk, hogy csökkentsük a Kert utca csapadékvíz terhelését. Ez a műtárgy megoldja a Megyei útról és a Lejtő utcáról érkező csapadékvíznek az új csatornarendszerbe terelését. A Kert utca egyes részein az aszfaltút és a csapadékvíz-elvezető árok közötti szakasz végleges burkolásának lehetőségeit, technikai feltételeit megvizsgáltatja az önkormányzat.
 
A Domb utca és a Kert utca kereszteződésénél található a Makkosi csapadékvíz-elvezetési beruházás tájékoztató táblája. Az önkormányzat ma felszólította a kivitelezőt, hogy a jelenleginél részletesebb, a beruházásra, és a munkafolyamatok ütemezésére vonatkozó adatokat is tartalmazó táblát helyezzen ki az építkezés helyszínén. A tanuszoda építésére vonatkozó hasonló tábla kihelyezése nem az önkormányzat, hanem a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) feladata. Felszólításunkra a kivitelező ígéretet tett, hogy ez hamarosan megtörténik.
 
A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében „Fejlesztések – beruházások” címmel külön banner felületet hozunk létre a Budakeszi Hírmondó honlapján (ma élesítjük), így egy helyen találhatnak meg minden hírt, beszámolót a városban zajló önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről. A tartalmakat (visszamenőlegesen is) folyamatosan töltjük fel és frissítjük.
 
Köszönjük a lakosok segítségét, megértését, és türelmét!
 
Fotók: Budakeszi csevegő.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megosztom a cikket

A segítő szakemberekről – Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Előszó
Sok évvel ezelőtt, amikor a gyermekvédelem még – stílusosan – gyermekcipőben járt, azt kérdezte tőlem egy ügyfelem, hogy „Mi ez az alibi állás, ez a szocialista munkás, amit kitaláltak magának!?” Közel voltunk még a szocializmushoz, nehéz volt elmagyarázni, hogy az elnevezés Amerikából jön, egyetemen tanítják és segítő foglalkozást takar.

Azóta is sokszor keveredett az értelmezése, a közmunkás, a gondozó, vagy a „gyámügyis” fogalmával, feladatkörével. Ezek szerint, árkot ásunk, söprögetünk, pelenkázunk és gyereket veszünk el.
Szociális munkát végezni szociális felsőfokú szakirányú végzettséggel (szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, mentálhigiénés szakember) lehet. A HÍD kollégái a felsorolt felsőfokú képzések segítői eszköztárával/tudásával végeznek felelősségteljes és elhivatott szociális munkát a város segítségre szoruló polgáraiért, a valamilyen okból kifolyólag veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekért, családokért. Szociális munkásként/segítőként segítünk az egyén és a család felborult egyensúlyának helyreállításában, probléma és krízis kezelésben, de fontos, kihívást jelentő szelete tevékenységünknek az egyéni és közösségi prevenciós munka is.
A szociális munka tevékenységének három szereplője van a segítő (vagyis a szociális szakember), a segített és a társadalmi környezet.
A szociális munka klasszikus területei: családsegítés, gyermekvédelem, idősek segítése, fogyatékkal élők segítése, hajléktalanellátás, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek segítése, büntetés-végrehajtásból kikerültek segítése, adósságkezelés.
A szociális munkásnak olyan készségekkel kell rendelkeznie, mint például: empátia, hitelesség, feltétel nélküli pozitív elfogadó attitűd. Nézzük meg egyenként, mit jelentenek ezek a fogalmak!

Empátia: beleérző képesség. Beleérzem magam a másik helyzetébe, lelkiállapotába anélkül, hogy velem az a probléma megtörtént volna. Ez a készségünk segít minket a konfliktus kezelésben és a körülöttünk élő emberek elfogadásában.
Hitelesség: Minden embernek van egy önképe, amilyennek gondolja magát. Másoknak is van egy képük rólunk. Ha az önképünk és a valós képünk közelít vagy megegyezik, akkor személyiségünk hitelesnek mondható. A pszichés állapot és a viselkedés megegyezik. Ha sokáig másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk, ez a kép szétesik. Ezért az a jó, ha hűek vagyunk önmagunkhoz. A segítő szakmában ezt a hiteles személyiséget sok éven át csiszolgatjuk, tanulmányaink és munkánk során is, folyamatosan.
Feltétel nélküli pozitív elfogadás: Érzelmi odafordulás. Nem a személy cselekedeteit és tulajdonságait nézzük, hanem önmagában értéknek tekintjük őt. A hozzánk forduló, segítséget kérő embert, előítéletek nélkül elfogadjuk. Célunk az, hogy a segítő kapcsolat során ráérezzen saját pozitív energiáira, visszanyerje önmaga és az élete feletti kompetenciáját, és felelős döntéseket hozzon. Úgy segítjük át élete nehéz szakaszán, hogy a segítő kapcsolat során függetlensége végig megmaradjon. A segítséget kérő ember kiszolgáltatott helyzetben van. Ezért a szociális munkás/segítő a kommunikáció során fokozottan figyel az emberi méltóság tiszteletben tartására. Arra törekszik, hogy az egyenrangú kapcsolat során, a segítséget kérő személy, vagy család, saját erőforrásaiból táplálkozva talpra álljon. Ezáltal megoldási stratégiái bővülnek és személyiségfejlődése vagy életminősége magasabb szintre lép.

A kiemelt három készségen kívül, még rengeteg mindent fel lehetne sorolni. A szociális munkás is ember. Esendő, ugyanúgy vannak gyengeségei, mint bárki másnak. Ezért, ha segítségért fordulnak hozzánk, nekünk is szükségünk van empátiára.

Utószó:
Budakeszi kivételes helyzetben van, mert Magyarországon a második település volt, ahol a HÍD Családsegítő Szolgálat elindult. (Az egyes számú intézmény, minden képzés tananyaga, Budapesten, a XIII. kerületben alakult és onnan nőtt ki a teljes mai ellátórendszer. )
A HÍD tehát egy fogalom, a szakmai minőség garanciája. Időről időre megújul, s jelenleg járásközpontként, olyan szakember gárdát foglalkoztat, mely vetekszik bármelyik módszertani központ színvonalával.
A WHO egészségdefiníciója így szól: „Az egészség, nem csupán a betegség, fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, lelki, mentális, szociális jóllét állapota.” Intézményünk ezt vezérelvnek tekinti. Arra törekszünk, hogy ezt maradéktalanul szolgáljuk.

Szécsi Katalin esetmenedzser,
szociális munkás,
mentálhigiénés szakember

 

Budakeszi Hírmondo 2021 április

Megosztom a cikket

Előzetes a májusi Hírmondóból Felkeszi és Alkeszi a nemesi-jobbágyi ikerfalu – Régen volt, hogy is volt… (3. rész)

 
Az oklevelek a jobbágyfalu, Alkeszi nevét 1267-ben, a nemesi faluét, Felkesziét 1350-ben említik először. Ekkor már virágzó település volt mindkettő, fontos kereskedelmi úton feküdtek. A Fehérvár–Buda kereskedelmi úthoz itt csatlakozott egy másik, Tinnye–Esztergom felé, amely lehetővé tette a visegrádi vám kikerülését.
 
Környékünk a kora középkorban sűrűn benépesült. Alkeszi és Felkeszi közelében helyezkedett el északról Kovácsi, nyugatról Páty és Kozár (ma Páty része), délnyugat felé Torbágy és Bia, mellettük itt volt feltehetően Kerekegyház, Berki, Horhi, melyeket ma már nem ismerünk; délre pedig Csík és Örs.
 
Megfigyelhetjük, hogy mennyi ma is ismerős településnév létezett már akkor. Csík falu nevét a Budakeszi és Budaörs között húzódó hegyvonulat őrizte meg: Csíki-hegyek. Keszi szomszédságában volt még Körmösd, melyet egyedül csak 1434-ben említenek. Felkeszi (Kezu superior, Felkezew, Felkezy) a Telki út két oldalán helyezkedett el. Valószínű a 12. században vált el Alkeszitől. Kevés adatunk van a korai évekről. (…)
 
A középkori templomok maradványait 1997-ben tárták fel Siklósi Gyula és Déry Attila vezetésével, amelyek a mai rk. templom mellett, a Romkertben megtekinthetők. Jól kirajzolódnak a különböző építési időszakokból származó falmaradványok.
 
Siklósi Gyula, Darkó Jenő és Gellér Dávid tanulmányai alapján összeállította Ádám Éva
Megosztom a cikket

Madarakat a kertbe! – Előzetes a májusi Hírmondóból

A madarakat általában szeretik az emberek. Aki évtizedek óta figyeli, eteti a kerti madarakat, az bizonyára észrevette, hogy jelentős részük eltűnt. És nem csak a régebben tömegesen csiripelő házi verebek, hanem a szürke légykapó, a csicsörke vagy a füsti és molnárfecskék is. (…)
Tavasszal költenek a madarak, fajonként különböző szokásaik szerint, bokorban, fán vagy az épület védett részein építenek fészket. Az odúban költők a harkályok vájta előző évi
odúba rakják fészküket. Ilyen odúból viszont nagyon kevés van, ezért szoktunk kitenni különböző méretű és röpnyílású mesterséges fészekodúkat.
A széncinege és a mezei veréb a 35 mm-es lyukú B odút szereti, a kék és fenyves cinegének elég a 28 mm-es A odú. Érdemes 2 m-nél magasabbra, D-re vagy K-re tájolva, és nem túlzottan napos helyre akasztani az odúkat úgy, hogy a bejárata előtt legyen egy szabad berepülő tér sűrű ágak nélkül.
Ha az avart a bokrok alá húzzuk, hagyjunk egy elvadult sarkot a kertben, sűrű bokrokat, fészekhez hármas ágvillákat, örökzöldeket, akkor vörösbegy, fülemüle is megtelepedhet a feketerigón kívül. A madarak fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában, a táplálékhálózatokban, vigyázzunk rájuk!
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sok további információt nyújt a madárbarát kert kialakításához.

dr. Jánossy László • Ökokeszi

Megosztom a cikket

Döbbenetes bejelentést tett Szlávik János

Közel hárommillió embert oltottak be eddig, és jó úton járunk, hogy visszatérhessen az élet a régi kerékvágásba, s talán ősszel a maszkoktól is megszabadulhatunk.
A Dél-pesti Centrumkórház infektológus vezetője, Szlávik János volt a Kossuth rádió kedd reggeli műsorának vendége. Rendkívül örvendetes, hogy már többféle oltás áll a rendelkezésünkre. Az orvosok meg tudják állapítani, hogy kinek melyik a megfelelő vakcina, de a lényeg, hogy minél több ember megkapja.
A többféle oltásnak egy hátránya van, méghozzá a több helyről származó információ áradata. Azonban a klinikai kutatások eredményeit kell figyelembe venni, a valódi tudományos eredményeket. Fontos, hogy ne az érzelmek alapján döntsünk – mondta Szlávik János, aki szerint egy-két oltásnak lehet ritka mellékhatása, mint az AstraZenecának, de Magyarországon ilyen még nem történt.
Az infektológus szerint a kínai vakcina hatékonyságával nincsen probléma, nyugodtan beadható, így elkerülhetjük a kórházba kerülést. Szlávik János úgy véli, a fiatalokat is oltatni kell, de egy bizonyos beoltottsági szintnél meg fog akadni az oltások eddig tapasztalható, folyamatos növekedése. Ekkor kampányokat és felvilágosítási programokat kell majd azért folytatni, hogy meggyőzzük az embereket, főként a 16 éven felüli korosztályt.
Oltás nélkül nem úszható meg a koronavírus. A járvány velünk marad, kisebb gócokban ugyanúgy fertőzhet a jövőben is. Úgy vélem, hogy a koronavírus nem lesz olyan, mint az influenza. Lesznek olyan oltások a közeljövőben, amelyek a jövőbeli mutánsok ellen is védeni fognak. Egy darabig még itt lesz velünk, egyes előrejelzések szerint 2023-ig, előbb-utóbb azonban vége lesz a járványnak – mondta a rádióműsorban a szakember.
 
Megosztom a cikket