Polgármesteri köszöntő 2024. január

Városunk fejlődéséhez mindenkire szükség van!

Tavaly eredményes évünk volt Budakeszin: átadtuk a vállalkozói parkot, az új egészségházunkat, játszótereket, utakat, járdákat és fitneszparkot építettünk, ősszel megnyílt a tanuszodánk is. Ez sokak munkájának, összefogásának az eredménye. Fontos szerepe van ebben a helyi vállalkozásoknak, a városi intézményeinkben dolgozóknak, pedagógusainknak, a helyi hagyományőrző egyesületeknek is. A budakesziek közösségét erősítik mindannyian!

Folytassuk a közös építkezést 2024-ben is!

Januárban dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel és Menczer Tamás országgyűlési képviselőnkkel is egyeztettem a Budakeszin tervezett fejlesztésekről. A tervezett fontosabb beruházásaink: a buszsáv projekt részeként tervezett déli elkerülő út építése, a Szivárvány Óvoda új épületének megépítése, az uniós forrásokból megvalósuló új művelődési ház és városközpont megépítése, az útfelújítási és útépítési programunk, a játszótérépítési programunk, a kerékpárútépítés és területfejlesztés Budaörssel és Törökbálinttal együttműködve, a dél-budai ivóvíz gerincvezeték megépítése a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel együttműködve. A miniszter úr és az országgyűlési képviselő úr is támogatja a tervezett beruházásainkat, és szakmai segítséget is kapunk a tervek kidolgozásához.

Mindenkire szükség van a kulturális életben is!

„Nincs megalkuvás magyarságban és művészetben!” – Kodály Zoltán mondatának mottójával ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját Budakeszin. A városunkban élő és alkotó művészek a Kodály által vallott szemléletet, életfelfogást képviselik. Budakeszin sok országos hírű és több világszerte ismert alkotó- és előadóművész él, akikre joggal vagyunk büszkék.

Köszönöm, hogy sokan elfogadták önkormányzatunk meghívását, és eljöttek a magyar kultúra ünnepére, a január 22-i ünnepi koncertünkre és a „Pest vármegye értékei” című köztéri kiállításunk megnyitójára. Köszönöm a nívós előadást a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának és Rácz Rita operaénekesnek! Tisztelet és elismerés jár nekik és mindazoknak, akik mindent megtesznek Budakeszi kulturális életének gazdagításáért!

Mindenkire szükség van a hagyományőrző munkában is!

Amikor megemlékezünk dicső nagyjainkról vagy történelmünk fontos eseményeiről, akkor nemcsak a múltunk iránti tiszteletből cselekszünk, hanem a gyökereinkhez nyúlunk vissza. Döntő kérdés: komolyan vesszük-e ezt az értékmentő feladatot? Mi, budakesziek erre egyértelmű választ adunk. Nincs megalkuvás a hagyományápolásban és az értékmentésben sem! Köszönöm a közösségépítő munkát: a Budakeszi Szépítő Egyesületnek és Hidas Mátyás elnök úrnak, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesületnek és Ligetfalvi Károly elnök úrnak, a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény
és Tájháznak és vezetőjének, Nádas Annának, az idén 100 éves jubileumát ünneplő Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és személy szerint Schrotti Jánosnak, aki egyben Budakeszi Város Német Önkormányzata elnöke is. Köszönettel tartozunk továbbá a Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesületnek és vezetőjének, Berlinger Gábornak, a Mezei Mária Kulturális Egyesületnek és vezetőjének, ‘Sigmond Bertalan igazgatónak, aki a művelődési központunkat is irányítja, a Budakörnyéki Székely Körnek és elnökének, Bege Attilának, a Nagy Gáspár Városi Könyvtárnak és vezetőjének, Lehoczki Katalinnak, és még sokaknak, akik hagyományőrző tevékenységükkel erősítik közösségünket.

Mindenkire szükség van Budakeszi közbiztonságának erősítéséhez is!

Közismert tény: „a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni”. Ezért fontos fejlemény városunk életében, hogy idén januárban kilenc új polgárőr igazolványt adtunk át budakeszi önkénteseknek. Gratulálok az új polgárőreinknek: Dr. Felsmann-Vass Virágnak, Kovács Bencének, Nagy Miklós Györgynek, Lisovszki Sándornak, Nagy Árpádnak, Pék Benedeknek, Óberre Zsoltnak, Ress Attilának és Gréczi Jánosnak! Önkormányzatunk részéről hálásak vagyunk a helyi polgárőr egyesületeknek azért a szerepvállalásáért, amellyel városunk közbiztonságát erősítik. A polgárőreink a jövőben is számíthatnak önkormányzatunk támogatására!

Farsang idején is a közösségerősítésé a főszerep

A hagyományok ápolását jelentik, a helyi közélet fontos eseményei a farsangi ünnepségek Budakeszin. Ezért „mindenkire szükség van” az óvodai, iskolai és egyesületi bálokon is! Ezek is a közösséget erősítik. Találkozzunk minél többen a télűző farsangi rendezvényeken!

Tisztelettel:

dr. Győri Ottilia
Budakeszi Város polgármestere

Megosztom a cikket