KIEMELT

Tájékoztatás a Makkosi út és a Kert utca csapadákvíz-elvezetésével kapcsolatban

A Makkosi úton a Székely köznél van az úttesten egy mélyebb szakasz, amely a terepviszonyokból adódik. Esőzések idején itt ideiglenesen felgyülemlik a csapadékvíz. A megoldást a csapadékvíz elvezetés folyamatban lévő beruházása oldja meg. A kivitelezői munkák, melyek az Árnyas utcában zajlanak semmilyen módon nem befolyásolják a csapadékvíz felgyülemlését a Makkosi úton.
 
Az Árnyas utcánál lévő átereszt a csapadékvíz-elvezetést építő kivitelező a napokban kitisztította (ez nem szerződéses kötelezettsége), ez az alapproblémát nem oldja meg, de csökkenti a felgyülemlő vízmennyiséget. A megoldást a Makkosi úton most megépülő csapadékvíz csatorna jelenti majd. Felkértük továbbá a vállalkozót, hogy a kivitelezés időtartama alatt gondoskodjon a felgyülemlett csapadékvíz ideiglenes levezetéséről.
 
A Kert utca Megyei úti becsatlakozásánál keresztben, az út teljes szélességében rácsos vízelvezető folyókát építünk, hogy csökkentsük a Kert utca csapadékvíz terhelését. Ez a műtárgy megoldja a Megyei útról és a Lejtő utcáról érkező csapadékvíznek az új csatornarendszerbe terelését. A Kert utca egyes részein az aszfaltút és a csapadékvíz-elvezető árok közötti szakasz végleges burkolásának lehetőségeit, technikai feltételeit megvizsgáltatja az önkormányzat.
 
A Domb utca és a Kert utca kereszteződésénél található a Makkosi csapadékvíz-elvezetési beruházás tájékoztató táblája. Az önkormányzat ma felszólította a kivitelezőt, hogy a jelenleginél részletesebb, a beruházásra, és a munkafolyamatok ütemezésére vonatkozó adatokat is tartalmazó táblát helyezzen ki az építkezés helyszínén. A tanuszoda építésére vonatkozó hasonló tábla kihelyezése nem az önkormányzat, hanem a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) feladata. Felszólításunkra a kivitelező ígéretet tett, hogy ez hamarosan megtörténik.
 
A lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében „Fejlesztések – beruházások” címmel külön banner felületet hozunk létre a Budakeszi Hírmondó honlapján (ma élesítjük), így egy helyen találhatnak meg minden hírt, beszámolót a városban zajló önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről. A tartalmakat (visszamenőlegesen is) folyamatosan töltjük fel és frissítjük.
 
Köszönjük a lakosok segítségét, megértését, és türelmét!
 
Fotók: Budakeszi csevegő.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megosztom a cikket

A segítő szakemberekről – Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Előszó
Sok évvel ezelőtt, amikor a gyermekvédelem még – stílusosan – gyermekcipőben járt, azt kérdezte tőlem egy ügyfelem, hogy „Mi ez az alibi állás, ez a szocialista munkás, amit kitaláltak magának!?” Közel voltunk még a szocializmushoz, nehéz volt elmagyarázni, hogy az elnevezés Amerikából jön, egyetemen tanítják és segítő foglalkozást takar.

Azóta is sokszor keveredett az értelmezése, a közmunkás, a gondozó, vagy a „gyámügyis” fogalmával, feladatkörével. Ezek szerint, árkot ásunk, söprögetünk, pelenkázunk és gyereket veszünk el.
Szociális munkát végezni szociális felsőfokú szakirányú végzettséggel (szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, mentálhigiénés szakember) lehet. A HÍD kollégái a felsorolt felsőfokú képzések segítői eszköztárával/tudásával végeznek felelősségteljes és elhivatott szociális munkát a város segítségre szoruló polgáraiért, a valamilyen okból kifolyólag veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekért, családokért. Szociális munkásként/segítőként segítünk az egyén és a család felborult egyensúlyának helyreállításában, probléma és krízis kezelésben, de fontos, kihívást jelentő szelete tevékenységünknek az egyéni és közösségi prevenciós munka is.
A szociális munka tevékenységének három szereplője van a segítő (vagyis a szociális szakember), a segített és a társadalmi környezet.
A szociális munka klasszikus területei: családsegítés, gyermekvédelem, idősek segítése, fogyatékkal élők segítése, hajléktalanellátás, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek segítése, büntetés-végrehajtásból kikerültek segítése, adósságkezelés.
A szociális munkásnak olyan készségekkel kell rendelkeznie, mint például: empátia, hitelesség, feltétel nélküli pozitív elfogadó attitűd. Nézzük meg egyenként, mit jelentenek ezek a fogalmak!

Empátia: beleérző képesség. Beleérzem magam a másik helyzetébe, lelkiállapotába anélkül, hogy velem az a probléma megtörtént volna. Ez a készségünk segít minket a konfliktus kezelésben és a körülöttünk élő emberek elfogadásában.
Hitelesség: Minden embernek van egy önképe, amilyennek gondolja magát. Másoknak is van egy képük rólunk. Ha az önképünk és a valós képünk közelít vagy megegyezik, akkor személyiségünk hitelesnek mondható. A pszichés állapot és a viselkedés megegyezik. Ha sokáig másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk, ez a kép szétesik. Ezért az a jó, ha hűek vagyunk önmagunkhoz. A segítő szakmában ezt a hiteles személyiséget sok éven át csiszolgatjuk, tanulmányaink és munkánk során is, folyamatosan.
Feltétel nélküli pozitív elfogadás: Érzelmi odafordulás. Nem a személy cselekedeteit és tulajdonságait nézzük, hanem önmagában értéknek tekintjük őt. A hozzánk forduló, segítséget kérő embert, előítéletek nélkül elfogadjuk. Célunk az, hogy a segítő kapcsolat során ráérezzen saját pozitív energiáira, visszanyerje önmaga és az élete feletti kompetenciáját, és felelős döntéseket hozzon. Úgy segítjük át élete nehéz szakaszán, hogy a segítő kapcsolat során függetlensége végig megmaradjon. A segítséget kérő ember kiszolgáltatott helyzetben van. Ezért a szociális munkás/segítő a kommunikáció során fokozottan figyel az emberi méltóság tiszteletben tartására. Arra törekszik, hogy az egyenrangú kapcsolat során, a segítséget kérő személy, vagy család, saját erőforrásaiból táplálkozva talpra álljon. Ezáltal megoldási stratégiái bővülnek és személyiségfejlődése vagy életminősége magasabb szintre lép.

A kiemelt három készségen kívül, még rengeteg mindent fel lehetne sorolni. A szociális munkás is ember. Esendő, ugyanúgy vannak gyengeségei, mint bárki másnak. Ezért, ha segítségért fordulnak hozzánk, nekünk is szükségünk van empátiára.

Utószó:
Budakeszi kivételes helyzetben van, mert Magyarországon a második település volt, ahol a HÍD Családsegítő Szolgálat elindult. (Az egyes számú intézmény, minden képzés tananyaga, Budapesten, a XIII. kerületben alakult és onnan nőtt ki a teljes mai ellátórendszer. )
A HÍD tehát egy fogalom, a szakmai minőség garanciája. Időről időre megújul, s jelenleg járásközpontként, olyan szakember gárdát foglalkoztat, mely vetekszik bármelyik módszertani központ színvonalával.
A WHO egészségdefiníciója így szól: „Az egészség, nem csupán a betegség, fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, lelki, mentális, szociális jóllét állapota.” Intézményünk ezt vezérelvnek tekinti. Arra törekszünk, hogy ezt maradéktalanul szolgáljuk.

Szécsi Katalin esetmenedzser,
szociális munkás,
mentálhigiénés szakember

 

Budakeszi Hírmondo 2021 április

Megosztom a cikket

Áprilisi Hírmondó – Polgármesteri köszöntő

Kedves Budakesziek!

Egy évvel ezelőtt, 2020. április 6-án kaptuk a nagyszerű hírt: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Többletkapacitási-befogadási Bizottsága döntött szinte valamennyi szakrendelési igényünk támogatásáról, így szülészet-nőgyógyászattól kezdve a neurológián át a szemészetig mintegy húsz egészségügyi szolgáltatással bővülhet a budakeszi egészségügy. A kedvező döntés hatalmas feladatot rótt az önkormányzatra, hiszen egy esztendőnk volt arra, hogy valamennyi szakrendeléshez helyet, a feladatok ellátásához pedig szakorvosokat találjunk, különben elveszítjük a finanszírozást. Örömmel tájékoztathatom Önöket: sikerült! Dr. Pócza Péter főigazgató főorvossal közösen elértük, hogy három helyszínen, immár 18 szakorvosi és 2 nem szakorvosi ellátás áll az Önök rendelkezésére. Köszönet a Budakeszi Egészségügyi Központ valamennyi dolgozójának, és mindenkinek, aki segítette ezt a munkát. Biztos vagyok benne, hogy ezzel sokat tettünk az egészséges Budakesziért!
Köszönet a háziorvosainknak, egészségügyi dolgozóinknak!
Hálásan köszönöm háziorvosainknak, akik mindent megtesznek azért, hogy az oltások minél gyorsabban menjenek, munkaidőn túl, még hétvégén is dolgoznak. Ebben az óriási szervezőmunkában kérésünkre a Híd családsegítő szolgálatunk is jelentős segítséget nyújt: munkatársaik több száz oltásra regisztrált budakeszi lakosnak az időpont egyeztetését végzik el, telefonos hívások százait bonyolítva. A lakosság érthető módon nagyon várja, hogy megkapja az oltást, és sokan fordulnak segítségért az önkormányzathoz is. Azonban fontos tudni, hogy ez nem az önkormányzat, hanem a háziorvosok kompetenciája, és ők is csak olyan ütemben tudnak oltani, amennyi vakcinát kapnak. Mindenkit arra biztatok, hogy ha még nem tette meg, regisztráljon az oltásra, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy csak az oltás jelentheti a szabadulást a korlátozások alól. (…)
Közel 3 milliárd forintos fejlesztési forrás Budakeszinek
Az önkormányzati fejlesztések nem álltak le, Budakeszin idén összesen 2 906 614 304 Ft értékű fejlesztés van folyamatban. Többsége idén be is fejeződik, a tanuszodát pedig jövő nyáron vehetjük birtokba. A folyamatban lévő beruházások egyike a makkosmáriai csapadékvíz elvezetés, amellyel megoldjuk a városrész egyik jelentős problémáját, javítva az ott élők életkörülményeit, megteremtve ezzel az útépítések lehetőségét.
Elkezdtük a Dózsa György téri piac felújítását, amely szeptemberre készül el. A Farkashegyi repülőtérhez vezető bicikliút előkészítő munkálatai is zajlanak, hamarosan kezdjük az építést. Budaörs polgármesterével több ízben tárgyaltam a két város kerékpáros összekötéséről, folytatjuk az egyeztetést, hogy a bicikliutunk kapcsolódhasson a Budapest–Balaton kerékpárúthoz. Megkezdődik a Kossuth közi útépítés, hamarosan elkezdjük vállalkozói parkunk építését, amely majd folyamatos adóbevételhez juttatja városunkat.
Sörfesztivál nyáron vagy ősszel
Ha a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi, június 18-19-én megrendezzük az idei Budakörnyéki Sörfesztivált. Hosszú ideje várunk már a közösségi eseményekre, ahol találkozhatunk egymással. Amennyiben a pandémia ezt mégsem teszi lehetővé, akkor a szeptember 10-11-i hétvégre tesszük át a sörfesztivált, hiszen a szerződéseket úgy kötöttük a fellépőkkel és közreműködőkkel, hogy erre lehetőségünk van. (…)

Tisztelettel:
dr. Győri Ottilia polgármester

Megosztom a cikket

Oltópont Budakeszin

“Megkezdtük a Kormányhivatal által küldött névsor szerint a lakosok oltását. Úgy gondolom, nem kellett sokat várakozni: az érkezés után egy elkülönített adminisztrációs helyen kitöltötték a papírokat az oltakozók, majd az oltást két oltóhelyen bonyolítottuk le és a váróban biztosítottuk a megfigyelést (természetesen egy külön sürgősségi ellátásra felkészített rendelő készültsége mellett).
Dr. Szabó Katalin nőgyógyászati, illetve dr. Barabás Lóránd sebészeti szakrendelése is fogadta az előjegyzett és sürgősséggel érkező betegeket.
KÖSZÖNÖM A SOK MUNKÁT ÉS SEGÍTSÉGET!
Szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak, a BVV Kft-nek (Korondy Tamásnak), a Közterület felügyeletnek (Uzsoki Gábor), a Polgárőrségnek (Farkas Dániel), valamint önkéntesünknek, Németh Tamásnak a segítségét, pótolhatatlan munkáját!
Pócza Péter dr., intézményvezető”

Megosztom a cikket

Lépj velünk március 1-e és június 1-e között!

Teljesítsd az általad kiválasztott kihívást, vagy tedd meg a legtöbb kilométert a program időszaka alatt és nyerj! Bárhol Magyarország területén.
Az applikációt letöltő 18 év feletti, Budakörnyéki Önkormányzat Társulás településein (Budakeszi, Biatorbágy, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Tinnye, Telki, Herceghalom, Tök, Remeteszőlős, Pilisjászfalu) élő lakosok az állandó lakhelyükként szolgáló kiválasztásával vehetnek részt a kihívásban.
A résztvevők letöltik a MASPORT – Magadért Sportolj! applikációt, kiválasztják az állandó lakhelyükként szolgáló települést. Az applikáció a kihívás időtartama alatt folyamatosan összesíti a megtett távokat a Google Fit, illetve az Apple Health adatai alapján.

https://magadertsportolj.hu/lepessel-nyerhetsz-kihivas-felnotteknek

Megosztom a cikket