Városháza

A Dózsa György tér átalakítási tervei is napirenden

A Közlekedési és Fejlesztési Bizottság ülésén a tervezett buszsáv projekthez kapcsolódóan a képviselők tárgyalnak a Dózsa György tér átalakításáról, a Pátyi út egy szakaszának és a tervezett buszvégállomási parkoló önkormányzati kezelésbe vételéről is.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ghtyut2Qus5onEazVVAVphm9Jch8Sz5xdaej65SV1zNrjHbZxBR7E6bZhDJeR2TZl&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezett az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság ülésén a képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat támogatásával szerezzenek be a budakeszi bölcsődék, óvodák és általános iskolák számára allergiás anafilaxiás sokk esetén alkalmazható injekciókat.

 

Megosztom a cikket

A Nádas-tóval és a Vadaspark melletti Szilfa-tisztással kapcsolatos rendezési tervekről, elképzelésekről is szó volt a Zöld munkacsoport mai ülésén

A megbeszélésen részt vett többek közt a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetvezetője, Keszléri József, a Budakeszi Vadaspark igazgatója, Szabó Péter, valamint Graczka Sylvia és Szigeti Balázs, az Ökokeszi Fb-csoport és a Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás egyesület képviselői is.
A Nádas-tó ügyében elhangzott, hogy az érintett szervezetek részéről szükség van a további közös gondolkodásra, hogy milyen forrásokat lehet bevonni, felhasználni a tó újjáélesztési terveinek megvalósításához. A hatósági engedélyezési eljárások is segíthetik ezt a folyamatot.
A Szilfa-tisztással kapcsolatban az elhangzott hozzászólások lényege az volt, hogy az lenne kívánatos és célszerű ha a Budakeszi Vadaspark és a Pilisi Parkerdő Zrt. által tervezett, illetve folyamatban lévő fejlesztések nem jelentenének a korábbinál nagyobb terhelést a természeti környezetre a Szilfa-tisztáson és a többi környékbéli területen.
A vadaspark igazgatója a felvetésekre úgy reagált, hogy a részben jogos aggodalmakat figyelembe fogják venni, az elvárásoknak a lehetőségeken belül igyekeznek megfelelni, és minderről lehetőség van a további egyeztetésekre.
Az ülésen a legutóbbi megbeszélésen elhangzott javaslatok egy részének megvalósulásáról számolt be Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője és szólt a “zöld Budakeszit” érintő újabb tervekről, folyamatban lévő ügyekről is.
A megbeszélésen részt vettek: dr. Győri Ottilia polgármester, ‘Sigmond Bertalan alpolgármester, dr. Konkoly Zita jegyző, valamint Bakács Bernadett, Hargitai Zsuzsanna és Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselők is.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy aktívan részt vesznek a Zöld munkacsoportban felvetődő ügyek, javaslatok megoldásában, megvalósításában.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3102754523368372&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság rendkívüli ülése

A budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának önkormányzati támogatása, a komposztáló és vízgyűjtő edények lakossági pályázata, a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat, és a Budakeszit Páttyal összekötő kerékpárút ügye is napirenden van a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3097174773926347&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezett a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság

A Dózsa György téri buszvégállomás helyén létesítendő park terveiről, a Budakeszit Páttyal összekötő kerékpárút kiépítésének kétütemű engedélyezési és kivitelezésit terveiről, a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat kiírásáról, és a KesziBusz helyi buszjárat terveiről is egyeztettek a képviselők a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság mai ülésén.
Az első napirendi pontnál a Budapest Fejlesztési Központ szakemberei ismertették többek közt a Dózsa György tér átalakításával kapcsolatos elképzeléseiket, javaslataikat.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3093306997646458&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Új arculata lesz az EFMK-nak

A művelődési központunk új arculati emelemeit ismertette Tóthné Fajtha Anita igazgató az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság mai ülésén. Többek közt az önkormányzat idei nyári táboráról is tárgyaltak a képviselők.

Megosztom a cikket

Képviselő-testületi ülés

Segítjük a tűzkárosultakat. 1 millió forinttal egészítjük ki az önkormányzat számlájára érkezett lakossági adományokat, és a Rózsa utca 7 és 9 szám alatti tulajdonosok hozzájárulását. Erről döntöttünk ma a képviselő-testület ülésén.
Az utóbbi időben történt bűncselekmények miatt bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, és fokozottabb köztéri jelenlétet kérünk a rendőrségtől, erről is egyhangúan döntöttünk a képviselő társaimmal.
–  írta a hivatalos Facebook oldalán a polgármester.


Megosztom a cikket

Továbbra is lehet igényelni szelektívhulladék-gyűjtő kukákat a Depónia Kft-től

Akiknek még nincs, továbbra is a Depónia Kft ügyfélszolgálatán kell jelezniük, ha szelektív hulladékgyűjtő ládát szeretnének igényelni. A budakeszi lakosok igényeit a szolgáltató folyamatosan összesíti és 2-3 havonta, előre egyeztetett időpontban az érintettek – a szerződéses viszonyuk igazolása után – átvehetik a gyűjtőládákat.
Legutóbb április 7-én mintegy 80 lakos vehette át az így igényelt kukákat a már ismert átadóhelyen, az Erdész téri fatelep parkolójában, erről tájékoztatta Czentár Ottó, a Depónia Kft. üzemeltetési osztályvezetője a képviselőket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai ülésén.
Arról is kérdezték a szolgáltató képviselőjét, hogy mikorra várható az új szennyvíztisztító telep melletti hulladékgyűjtő udvar megnyitása.
A tájékoztatás szerint az országos egységes hatósági engedélyeztetési eljárás miatt a tervezett nyár eleji nyitás várhatóan őszre tolódik. Addig is a veszélyeshulladék-gyűjtést a szokott módon, előre meghirdetett időpontban végzik Budakeszin. Legközelebb május 28-én lesz ilyen akció.
(https://hirmondo.budakeszi.hu/majus-28-an…)
Az üvegpalack-gyűjtő konténerek ügyében számos lakossági panasz érkezett. A gyűjtőpontok körül gyakori hulladékhalmok sűrűbb elszállítására, vagy az érintett lerakóhelyek felszámolására kérték a Depónia Kft. osztályvezetőjét a képviselők, köztük dr. Győri Ottilia polgármester is. A megoldási javaslatról mielőbbi tájékoztatást ígért a cég képviselője.
A bizottsági ülésen számos további városüzemeltetési, beruházási kérdésről tárgyalnak ma a képviselők.

Megosztom a cikket