Városháza

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság rendkívüli ülése

A budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának önkormányzati támogatása, a komposztáló és vízgyűjtő edények lakossági pályázata, a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat, és a Budakeszit Páttyal összekötő kerékpárút ügye is napirenden van a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3097174773926347&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezett a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság

A Dózsa György téri buszvégállomás helyén létesítendő park terveiről, a Budakeszit Páttyal összekötő kerékpárút kiépítésének kétütemű engedélyezési és kivitelezésit terveiről, a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat kiírásáról, és a KesziBusz helyi buszjárat terveiről is egyeztettek a képviselők a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság mai ülésén.
Az első napirendi pontnál a Budapest Fejlesztési Központ szakemberei ismertették többek közt a Dózsa György tér átalakításával kapcsolatos elképzeléseiket, javaslataikat.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3093306997646458&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Új arculata lesz az EFMK-nak

A művelődési központunk új arculati emelemeit ismertette Tóthné Fajtha Anita igazgató az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság mai ülésén. Többek közt az önkormányzat idei nyári táboráról is tárgyaltak a képviselők.

Megosztom a cikket

Képviselő-testületi ülés

Segítjük a tűzkárosultakat. 1 millió forinttal egészítjük ki az önkormányzat számlájára érkezett lakossági adományokat, és a Rózsa utca 7 és 9 szám alatti tulajdonosok hozzájárulását. Erről döntöttünk ma a képviselő-testület ülésén.
Az utóbbi időben történt bűncselekmények miatt bővítjük a térfigyelő kamerarendszert, és fokozottabb köztéri jelenlétet kérünk a rendőrségtől, erről is egyhangúan döntöttünk a képviselő társaimmal.
–  írta a hivatalos Facebook oldalán a polgármester.


Megosztom a cikket

Továbbra is lehet igényelni szelektívhulladék-gyűjtő kukákat a Depónia Kft-től

Akiknek még nincs, továbbra is a Depónia Kft ügyfélszolgálatán kell jelezniük, ha szelektív hulladékgyűjtő ládát szeretnének igényelni. A budakeszi lakosok igényeit a szolgáltató folyamatosan összesíti és 2-3 havonta, előre egyeztetett időpontban az érintettek – a szerződéses viszonyuk igazolása után – átvehetik a gyűjtőládákat.
Legutóbb április 7-én mintegy 80 lakos vehette át az így igényelt kukákat a már ismert átadóhelyen, az Erdész téri fatelep parkolójában, erről tájékoztatta Czentár Ottó, a Depónia Kft. üzemeltetési osztályvezetője a képviselőket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai ülésén.
Arról is kérdezték a szolgáltató képviselőjét, hogy mikorra várható az új szennyvíztisztító telep melletti hulladékgyűjtő udvar megnyitása.
A tájékoztatás szerint az országos egységes hatósági engedélyeztetési eljárás miatt a tervezett nyár eleji nyitás várhatóan őszre tolódik. Addig is a veszélyeshulladék-gyűjtést a szokott módon, előre meghirdetett időpontban végzik Budakeszin. Legközelebb május 28-én lesz ilyen akció.
(https://hirmondo.budakeszi.hu/majus-28-an…)
Az üvegpalack-gyűjtő konténerek ügyében számos lakossági panasz érkezett. A gyűjtőpontok körül gyakori hulladékhalmok sűrűbb elszállítására, vagy az érintett lerakóhelyek felszámolására kérték a Depónia Kft. osztályvezetőjét a képviselők, köztük dr. Győri Ottilia polgármester is. A megoldási javaslatról mielőbbi tájékoztatást ígért a cég képviselője.
A bizottsági ülésen számos további városüzemeltetési, beruházási kérdésről tárgyalnak ma a képviselők.

Megosztom a cikket

Makkosi lakossági fórum a hivatalban

A Makkosi út és más makkosmáriai utak aszfaltozásával kapcsolatban adtak érdemi válaszokat az érintett lakosok felvetéseire az önkormányzat és a polgármesteri hivatal vezetői a Városházán tartott hétfői lakossági fórumon.
Néhányan forgalomtechnikai változtatásokat javasoltak, és a városrész lakó-pihenő övezetté minősítésének lehetőségét is felvetették. Elhangzott, hogy minderről a város új közlekedési koncepciójának elkészítésével megbízott Közlekedés Kft szakembereivel kell egyeztetni.

Megosztom a cikket

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE A BUDAKESZI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁHOZ

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj adományozására felhívást tesz közzé. A Képviselő-testület célja, hogy a település értékes, építészeti hagyományait megőrző, értéknövelő felújításokat, továbbá a településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, új épületek megvalósítását példaként állíthassa, ezzel az alkotó tervezők, kivitelezők, és nem utolsó sorban az építtetők személyét és művét is elismerésben részesíthesse.

 A díj három kategóriában adományozható: 

 I. kategória: felújított, helyileg védett vagy értéknövelő módon felújított, korszerűsített, helyileg nem védett lakóépület

 II. kategória: új lakóépület

 III. kategória: új közintézmény, vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató épület

Díjazásra minden magyar állampolgár és szervezet javaslatot tehet. Kérem városunk lakosságát, hogy írásos javaslataikat 

 2022. május 31-ig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) vagy elektronikusan a foepitesz@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

A dokumentációnak tartalmaznia kell a javaslattevő és az épület tulajdonosának nevét, az épület pontos címét, megnevezését, egy rövid ismertető szöveget, valamint fényképeket az épületről.

A dokumentációhoz kérjük feltüntetni: Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj

A díjak átadására 2022. augusztus 20-án, államalapító Szent István király ünnepén kerül sor.

 

Budakeszi, 2021. 04. 06.

Győri Ottilia
 polgármester

 

Megosztom a cikket

Fokozzuk a biztonságot! A város biztonsága mindenekelőtt!

A közelmúltban felvetődött, hogy a Budakeszin működő térfigyelő rendszert ki kellene egészíteni az országban már sokfelé általánosan használt rendszámfelismerő kamerákkal.
Az önkormányzat és az Opel Interat Kft. tulajdonosa, Herein Gyula is felkarolta a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokának, Hoffmann Kornél r. alezredesnek ezt a javaslatát, egy rendszámfelismerő rendszer kiépítése ugyanis komoly költségekkel jár.
 A település közbiztonságának erősítése és a bűnmegelőzés javítása érdekében azonban szükség van a város főbb kivezető útjainál ilyen kamerák telepítésére.
Ahhoz, hogy az új kamerarendszer mihamarabb elkészüljön a kivitelezés előtt pontos felmérésre és alapos tervezésre van szükség. A rendőrség, az önkormányzat és az önkormányzat térfigyelő rendszerének műszaki üzemeltetője, az Extrico Systems Hungary Zrt. közösen jelölték ki a város azon pontjait, ahová a rendszámfelismerő kamerákat telepítik majd.

A következő lépés a költségek felmérése, a tényleges költségek összegzése és a szükséges anyagi források előteremtése lesz. A megvalósításhoz széleskörű társadalmi összefogásra, támogatásra lesz szükség.

Somlóvári Józsefné, önkormányzati képviselő, a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
 
Megosztom a cikket