Városháza

Október 14-én, hétfőn ügyeleti rendszer a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a helyi választási iroda tagjaiként dolgozó köztisztviselők a szavazást követő napon pihenőnapjukat töltik, ezért 2019. október 14-én, hétfőn a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

Az ügyfélszolgálaton beadványokat átveszünk.
Megértésüket köszönjük!

Megosztom a cikket

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE A BUDAKESZI ÖRÖKSÉGE DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy azon személyeket és szervezeteket, akik Budakeszi városát a múltban, illetve a jelenben például a művészet, az építészet, a sport, a magyar és nemzetiségi hagyományok ápolása, a közösségformálás területén kiemelkedő produktummal gazdagították méltó elismerésben részesíthesse, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. július 26-i ülésén

Budakeszi Öröksége díjat alapított.

A Budakeszi Öröksége díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot. A díj átadására az augusztus 20-i ünnepségen kerül sor.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat

2019. augusztus 5-én, hétfőn 17.30 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

Budakeszi, 2019. július 30.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Megosztom a cikket

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE A BUDAKESZI DÍSZPOLGÁRA CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt Állampolgárok!

Budakeszi Város Önkormányzata 2019. augusztus 20-án, a képviselő-testület díszülésén elismeri és díjazza azon magyar vagy külföldi állampolgár jelentős eredményt hozó munkáját, aki egész életművével a város fejlődése, hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A díszpolgári címre magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 

2019. július 22-én, hétfőn 12.00 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba (Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu címre eljuttatni szíveskedjenek!

 

Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester 

Megosztom a cikket

Meghívó lakossági fórumra

Sokan örülünk a kerékpárút-fejlesztésnek, melynek megépítésére Budakeszi Város Önkormányzata 11 millió forintos önerő mellett 200 millió forintos pályázati összeget nyert.
A megépülő bicikliút egy jövőbeni gondolkodás és tervezés része, hiszen további és folyamatos fejlesztések révén célunk az, hogy az útvonal Budaörsnél a balatoni kerékpárútba csatlakozhasson, így egy komolyabb hálózat része lehessen.

Megosztom a cikket

Tovább...

Meghívó lakossági fórumra

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

Budakeszi Város Önkormányzata lakossági fórumot tart

2019 június 25-én, kedden 17:00 órakor a
Budakeszi Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (Budakeszi, Fő utca 179.)

Megosztom a cikket

Tovább...

Polgármeteri Hivatal hétfői ügyeleti munkája

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Unió Parlamentje tagjainak magyarországi választásán a helyi választási iroda tagjaként dolgozó köztisztviselők a szavazást követő napon pihenőnapjukat töltik, ezért 2019. május 27-én, hétfőn a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben működik.

Az ügyfélszolgálaton beadványokat átveszünk.
Megértésüket köszönjük!

Megosztom a cikket

Tisztelt Nagyszénászugi ingatlan tulajdonosok!

Budakeszi Nagyszénászug településrész fejlesztési szándékainak tisztázása érdekében a tulajdonosok véleményét szeretnénk megtudni. Kérjük, hogy az alábbi kérdőívet töltsék ki és nyújtsák be Hivatalunkhoz.

Megosztom a cikket

Tovább...

Több megállapodás született a nagyszénászugi lakossági fórumon

Nagy érdeklődés mellett tartott lakossági fórumot Budakeszi Város Önkormányzata, melyen elsősorban a terület további beépíthetősége került fókuszba, de szó volt a szennyvízkérdésről is. A május 6-án tartott eseményen dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester elmondta, hogy az önkormányzat partnerségre és együttműködésre törekszik a településrészen élő lakossággal és Budakeszi egészének az érdekeit szem előtt tartva mindent megtesz Nagyszénászug fejlesztése érdekében.

Megosztom a cikket

Tovább...