Városháza

Felhívás javaslattételre A Budakeszi Oktatásügyért díj adományozására

Tisztelt Állampolgárok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén

Budakeszi Oktatásügyért díjat

alapított.

 

Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusnapi ünnepségen elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógus élethivatás mellett.

A Budakeszi oktatásügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 

2020. május 31-én, hétfő 16.00 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

 

Budakeszi, 2021. május 10.

dr. Győri Ottilia
 polgármester 

Megosztom a cikket

Szükség van a Budakeszit Budaörssel összekötő kerékpárútra

Szükség van a Budakeszit Budaörssel összekötő kerékpárútra – ezt erősítették meg a szerdai ZOOM-os egyeztetésen a két város vezetői, főépítészei és közlekedési szakértői. Az online megbeszélésen részt vett a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgató-helyettese, Somodi László is.
Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás a ZOOM-os megbeszélésen elmondta, továbbra is támogatja a kerékpárút megépítését Budakeszi és Budaörs között, azt viszont fontosnak tartja, hogy olyan útvonalat találjanak a tervezők, amely természeti látványosságokat is kínál, lehetőség szerint nem a balesetveszélyes közút mellett halad. Ez budaörsi oldalon az ipari parkkal ellentétes, keleti oldalt jelentené.
A szakértők felhívták a figyelmet, hogy az érintett terület tulajdonosi viszonyai miatt a terv megvalósítása ez esetben magasabb költségekkel járna, plusz forrásokat igényelne.
Budakeszi polgármestere, dr. Győri Ottilia szerint minden nyomvonal lehetőséget meg kell vizsgálni a költségek-, a tulajdoni-, és a domborzati viszonyok, valamint a természeti értékek, fakivágások szempontjából is, a terveket pedig össze kell hangolni a két város részéről.
Budakeszinek alapvető érdeke a kerékpárút megépítése, ezért Budaörssel közösen igyekszik a szükséges forrásokat megszerezni a kiemelt jelentőségű beruházáshoz.

A megbeszélésen döntöttek arról, hogy a lehetséges nyomvonalakról pár hónapon belül újabb tanulmánytervet készít a két önkormányzat közös megbízása alapján a közlekedési mérnök, és arról akkor újabb egyeztetést tartanak a két város vezetői és szakértői.

 

Megosztom a cikket

Online egyeztettek ma a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármesterei

Közös érdekek mentén – Online egyeztettek a BÖT polgármesterei
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármesterei online egyeztetést tartottak április 21-én dr. Győri Ottilia elnök vezetésével. Tárgyaltak a településeket átfogó kerékpárút-hálózati terv elkészítéséről, amelyről elkezdődött a társadalmi egyeztetés.

 

Megosztom a cikket

Továbbra is érvényben! – Csak online ügyintézés van a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Budakeszi Lakosok!

A polgármester a 19/2020. (XI.9.) számú Polgármesteri Utasítással 2020. november 10. napjától (kedd) visszavonásig elrendelte a Hivatal ügyfélfogadásának módosítását az alábbiak szerint:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás elsősorban elektronikus úton vagy telefonon történik.

A papír alapú kérelmeket és egyéb dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) ügyfélszolgálata előtt lévő ládában lehet elhelyezni munkanapokon 8 és 17 óra között.

A döntés értelmében a személyes ügyfélfogadásra csak kivételes indok miatt és előre egyeztetett időpontban lehetséges! Az ügyfelekkel való kapcsolattartás módjai: telefonon, elektronikus úton és levélben.

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket

Adózással kapcsolatos információk

Építményadót

kell fizetnie mindenkinek, aki Budakeszi területén ingatlant vásárol vagy haszonélvezeti jogot szerez. A bevallást a tulajdonosnak 15 napon belül kell megtennie, az ehhez szükséges nyomtatványok az önkormányzat honlapján elérhetők. Fontos, hogy változásbejelentést kell tennie az építmény bővítése vagy elbontása esetén, továbbá a kedvezményekre való jogosultság vagy annak megszűnése esetén is, szintén 15 napon belül. Kérjük a fentiek szíves betartását, mert mulasztás esetén bírság szabható ki.

Gépjárműadó

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságtól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. Fenti időponttól kezdődően a gépjárműadóval kapcsolatos ügyek intézése is oda tartozik. A 2020. december 31. előtti időszakban kivetett és még fennálló tartozást Budakeszi Város Önkormányzata felé kell megfizetni, melyről a 2021 februárjában kiküldendő egyenlegértesítőben tájékoztatást nyújtunk.

Helyi iparűzési adóval és a telekadóval

kapcsolatos változások tekintetében a budakeszi.hu honlapon nyújtunk tájékoztatást.
Amennyiben adófizetési kötelezettségüknek határidőre nem tesznek eleget, azt végrehajtási eljárás keretén belül hajtjuk be.

Budakeszi Hírmondó 2020. január 4. oldal.

Megosztom a cikket

Ingyenes a házszám megállapítási eljárás is

Friss: Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások – közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A jogszabályváltozás értelmében a hivatalos házszám megállapítási eljárás is ingyenessé vált.

📭 “Levelet kaptam, life” – sokan ismerjük a régi slágert. 🙂 De ahhoz, hogy valóban megkapjuk a küldeményt, hivatalos házszám is kell. 👉Akinek még nincs, kérheti a Polgármesteri Hivatalban.” – írta Facebook bejegyzésében a polgármester. 

 

Megosztom a cikket

Munka van

Több mint harminc napirendi pontról tárgyalt és döntött ma a képviselő-testület.

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

Napirendi pontok:

  1. Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi, 3016 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásával kapcsolatos 302/2020. (IX.24.) Kt. határozat módosításáról
  2. Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kerékpárút létesítésével érintett ingatlanok egyes területrészeinek megvásárlásáról
  3. Döntés a Budakeszi település kerékpáros forgalmának fejlesztése hivatásforgalmi közlekedésének javítása, Patak utca és a Farkashegyi repülőtér között kerékpárút kialakításával” című projekt megvalósításáról
  4. Döntés a Budakeszi Bringapark második ütemének munkálatairól szóló Budakeszi
    Város Önkormányzata Képviselő- testületének 267/2020. (IX.10.) Kt. határozat visszavonásáról
  5. Döntés a Patak utcában található ivóvízvezeték és szennyvíz-vezeték cseréjéről és a vállalkozói park ivóvíz-vezeték bekötésének megépítéséről

Megosztom a cikket