Városháza

Ülésezik a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Bakács Bernadett elnök vezetésével döntöttek arról, hogy a Családi Nap Fesztivált idén az Erkel Ferenc Művelődési Központ szabadtéri színpadán és udvarán, a Közösségi Téren és a Kossuth utca Fő utca és Erdő utca közötti szakaszán rendezzük meg. További fontos témákról is határoztak: többek között a Széchenyi utca burkolatának felújítására történő ajánlatkérésről, amelyre pályázati támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól. Továbbá az önszerveződő közösségek támogatásáról, a vállalkozói park ismételt pályázati kiírásáról és az új piacon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére vonatkozó pályázat kiírásáról.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2875594076084419&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezik a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság Ohr Alajos bizottsági elnök vezetésével

Szó lesz ma a legfontosabb beruházásainkról. Tárgyaljuk a Széchenyi utca Temető utca és Fő utca közötti szakaszának felújítását, a piacunk elárusító asztalainak felújítását, az ott kialakítandó két üzlethelyiség bérbeadását is. Többek között határozat születik az iskolabusz járatról, és a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874772822833211&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Első nap a hivatalban

Czuczor Mónika, Maros Rozália, Bras Rozália, Kovács Tünde, Fehér Boglárka és Pozsik Lora, mindannyian budakeszi diáklányok, akik idén nyáron velünk dolgoznak. Mi is tanulunk tőlük!

Megosztom a cikket

Képviselő-testületi ülés – Nem döntöttek a szúnyoggyérítésről

A mai képviselő-testületi ülésen a szúnyoggyérítés ügye is napirenden volt. A vitát követően, melyen a képviselők és a meghívott környezetvédők, köztük az Ökokeszi képviselői is kifejtették álláspontjukat, elnapolta a képviselő-testület a határozathozatalt.
Hivatalos szakértői állásfogalásokat kérnek, és azok megismerése után hoznak majd döntést.
A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a témával foglalkoznak majd a Zöld Munkacsoport június 28-i ülésén is.
Dr. Győri Ottilia hozzátette, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 18 órától a Budakeszi Polgármesteri Hivatal földszinti nagy üléstermében.
 

 

 

A képviselő-testületi ülésen napirenden volt a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolabővítési terve is, a fenntartó elképzeléseiről Török Csaba igazgató számolt be. 

 

 

Megosztom a cikket

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülése

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai ülésén dr. Győri Ottilia polgármester az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos napirendhez hozzászólva úgy fogalmazott, a tervezett fejlesztéseket mindenképp meg kell valósítani, a város fejlődése nem állhat meg, minden pénzügyi, költségvetési szempontot ennek kell alárendelni.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2854100421567118&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Visszatért a pandémia előtti működési rendhez az önkormányzat

Visszatért a pandémia előtti működési rendhez az önkormányzat, ismét személyes jelenléttel üléseznek a képviselő-testület szakbizottságai. A Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság volt az első a sorban. A szúnyoggyérítés különböző lehetőségei (kémiai és biológiai alternatívái) is napirenden vannak a mai ülésen. A képviselő-testület dönt majd ez ügyben is.

 

Megosztom a cikket

A hétvégi sörfesztivállal kapcsolatos biztonsági kérdésekről egyeztettek a Városházán

 A Budakeszi Rendőrőrs parancsnoka, Hoffmann Kornél r. alezredes is megerősítette, hogy szükség van a Fő utca érintett szakaszának lezárására a résztvevők biztonsága érdekében a III. Budakörnyéki Sörfesztivál idejére. A Volánbuszok menetrend szerinti közlekedése zavartalan lesz a sörfesztivál ideje alatt is, ezekre a terelés nem vonatkozik!

Megosztom a cikket

Felhívás javaslattételre A Budakeszi Oktatásügyért díj adományozására

Tisztelt Állampolgárok!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2013. szeptember 26-i ülésén

Budakeszi Oktatásügyért díjat

alapított.

 

Budakeszi Város Önkormányzata a pedagógusnapi ünnepségen elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógus élethivatás mellett.

A Budakeszi oktatásügyért díjra magánszemély, szervezet, közösség tehet javaslatot.

Kérem városunk lakosságát, hogy indoklással ellátott írásos javaslataikat 

2020. május 31-én, hétfő 16.00 óráig

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára (2092 Budakeszi, Fő u. 179.), vagy e-mailen a pm.titkar@budakeszi.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek!

 

Budakeszi, 2021. május 10.

dr. Győri Ottilia
 polgármester 

Megosztom a cikket