Pályázat jegyző munkakör betöltésére.

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.  (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Vezeti a képviselő-testület hivatalát, valamint: - gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, - a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében, - döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, - dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, - tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén, - dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, továbbá Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló 56/2003. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, vagy igazgatásszervező főiskolai szakképzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.,
 • közigazgatási területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • kiváló vezetői képesség, kiváló szervezőkészség
 • jó tárgyalóképesség, önálló munkavégzési képesség, empátia, nagyfokú terhelhetőség és precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása
 • 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • végzettséget, képestést igazoló okiratok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. szeptember 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester nyújt, a 06-23/535-710/0/110 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton dr. Szauter Anikó részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Polgármester a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyzői kinevezésről. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor hat hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Város honlapja - 2017. augusztus 18.
 • Budakeszi Hírmondó online - 2017. augusztus 18.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 18.