Fejlesztések – beruházások

TERVEZETT MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET

TERVEZETT MULTIFUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET Budakeszi, Fő tér 1387,1388, 1392, 1393 hrsz-ú ingatlanok területére

Tisztelt Budakesziek!

A 2024. május 16-án megtartott lakossági fórumon Horváth Zoltán Ybl- és Pro Architectura díjas építész által bemutatott terveket az

alábbi linken tudják megtekinteni

Észrevételeiket 2024 június 3-ig a foepitesz@budakeszi.hu e-mail címre tudják megküldeni.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

 

Budakeszi, 2024.május 17.

Megosztom a cikket

További 100 millió forinttal támogatja a kormány a Forfa helyén épülő új iskola megvalósulását

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár bejelentette, hogy további 100 millió forinttal támogatja a kormány a Forfa helyén épülő új iskola megvalósulását.
A képen Schrotti Jánossal, a Budakeszi Város Német Önkormányzata elnökével és Soltész Miklós államtitkárral.

www.facebook.com/gyoriottilia

Megosztom a cikket

Megújuló városrészek 2010-2024 – városközpont

Visszatekintés

Ha valaki tizenöt év távollét után látogatna el Budakeszire, számos településrészre rá sem ismerne! Településünkön az elmúlt tizennégy év alatt teljes városrészek öltöttek új, szebb arcot. Érdemes felidézni, honnan indultunk 2010-ben, és mire vagyunk a legbüszkébbek az elmúlt másfél évtizedből.

Befejeztük a városháza felújítását és bővítését, valamint a Fő utcai park rekonstrukcióját (2011).

 • A Fő utcai parkban új játszóteret építettünk (2011), majd felújítottuk és új játékokkal bővítettük (2023).
 • Megkezdtük a kulturális városközpont rehabilitációját több mint 6000 m2-es terület felvásárlásával a művelődési központ környezetében, ahol közösségi teret és parkolót hoztunk létre (2015).

Ezt a megújulási folyamatot koronázza majd meg az új többfunkciós rendezvényterem építése és az Erkel Ferenc Művelődési Központ felújítása, amelynek terveit 2024. május 16-án mutatjuk be a lakosságnak.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az egészség-megőrzésre, -az egészséges életmódra, a megelőzésre és gyógyításra.

Érdemes felidézni, hogy tíz évvel ezelőtt egyetlen szakrendelés sem működött Budakeszin, minden egyes vizsgálatért Budapestre kellett bejárniuk a lakosoknak. 2018-ban indított egészségügyi fejlesztési programunknak köszönhetően mára 30 szakrendelés várja a pácienseket egy felújított egészségházban és egy új szakrendelőben.

 • A régi egészségház újjáépítése, 10 rendelőhelyiség kialakítása (2018);
 • Új szakrendelő építése a közösségi téren (2023).

Ma 30 szakellátás, 26 szakorvos és 8 asszisztens várja a pácienseket;

 • 2024. májusában nyit a mammográfiai szakrendelés és emlőcentrum.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet együttműködésével 2018-ban megindítottuk a Budakörnyéki Egészségprogramot, amelynek komplex gyermek egészségfejlesztő programja az Európai Unió legmagasabb szakmai kitüntetésében, 2020 EU Health Award III. díjazásban részesült.

A régi egészségház 2014-ben, és újjáépítve 2019-ben
 
A Fő tér 2011-ben, és az új szakrendelővel 2024-ben
Megosztom a cikket

Megújuló városrészek 2010-2024 – Makkosmária

Visszatekintés

Ha valaki tizenöt év távollét után látogatna el Budakeszire, számos településrészre rá sem ismerne! Településünkön az elmúlt tizennégy év alatt teljes városrészek öltöttek új, szebb arcot. Érdemes felidézni, honnan indultunk 2010-ben, és mire vagyunk a legbüszkébbek az elmúlt másfél évtizedből.

Lakosságarányosan a legtöbb forrást Makkosmária városrész fejlesztésére fordítottuk.

Ez a korábban hétvégiházas, kertes településrész a rendszerváltást követően robbanás szerűen benépesült, így sok feladatunk volt és van jelenleg is a szükséges infrastruktúra megteremtésére.

 • A városrész fejlesztésének első lépése volt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 2015-ben.
 • Felújítottuk a Kert utcát 2021-ben.
 • Virágos körforgalom épült a Domb utcai csomópontban.
 • Kiépítettük a városrész csapadékvíz-gerinchálózatát 2022-ben.
 • Végül megépítettük a városrész főútvonalát, a Makkosi utat a kegytemplomig (2023).

   

  A Makkosi út egykor (2019) és ma (2023)

   

  Körforgalom a Kert utca – Domb utca találkozásánál

   

  Körforgalom a Kert utca – Domb utca találkozásánál

   

 

Megosztom a cikket

Megújuló városrészek 2010-2024 – déli városrész

Visszatekintés

Ha valaki tizenöt év távollét után látogatna el Budakeszire, számos településrészre rá sem ismerne! Településünkön az elmúlt tizennégy év alatt teljes városrészek öltöttek új, szebb arcot. Érdemes felidézni, honnan indultunk 2010-ben, és mire vagyunk a legbüszkébbek az elmúlt másfél évtizedből.

Új arcot öltött a déli városrész is.

Ennek egyik előfeltétele volt a régi szennyvíztelep bezárása, és a legkorszerűbb új, környezetbarát szennyvíztisztító építése (2015) a lakóövezettől távol.

 • A szennyvíztelep felszabadult telkén vállalkozói parkot létesítettünk, amely a városnak fontos bevételi forrása évtizedekre!
 • A régi építőanyagtelep helyén élelmiszeráruház létesült, amelynek ellenértékeként 300 millió forint értékben újítottuk fel a környezetét.
 • Így az egykori poros, sáros utak helyén aszfaltút szolgálja a lakosságot, korszerű közvilágítással és buszközlekedéssel.
 • A felújított Patak utca mellett létrehoztuk a Patak Parkot, amely fitneszparkjával, épülő játszóterével és szabadtéri rendezvényterületével egyre kedveltebb szabadidős helyszínné válik.
 • Innen indul a 2021-ben épült kerékpárút a Farkashegyi Repülőtér felé, és mindent megteszünk azért, hogy tovább építhessük egészen Törökbálintig, csatlakozva a Budapest-Balaton kerékpárúhoz.
 • Hamarosan elkészül a gyalogos-kerékpáros híd a Budakeszi-árok felett, biztonságos közlekedést biztosítva a Budaörsi út felé.
 • Az egykori sátrak helyén szép, új, állandó piac létesült (2021).
Építőanyagtelep sáros földutakkal, a szennyvíztelep és a régi piac. Emlékeznek? Mintha 50 éve lett volna, pedig ezek a képek 2019-ben készültek!
 
A déli városrész 2024-ben: élelmiszeráruház, aszfaltút, vállalkozói park és az új piac
Megosztom a cikket

Megújuló városrészek 2010-2024 – Barackos városrész

Visszatekintés

Ha valaki tizenöt év távollét után látogatna el Budakeszire, számos településrészre rá sem ismerne! Településünkön az elmúlt tizennégy év alatt teljes városrészek öltöttek új, szebb arcot. Érdemes felidézni, honnan indultunk 2010-ben, és mire vagyunk a legbüszkébbek az elmúlt másfél évtizedből.

Nézzük tehát időrendben, kezdve a Barackos városrésszel.

2011-ben a Márity László utat többnyire üres telkek övezték. A lakóingatlanok építésével párhuzamosan önkormányzatunk is megkezdte az intézményfejlesztést ezen a területen. A fejlesztések nem valósulhattak volna meg a kormány támogatása nélkül, azonban fontos leszögezni, hogy a támogatások nem maguktól érkeznek: valamennyi fejlesztést a városvezetés kezdeményezte, és minden egyes adóforint megszerzéséhez elszánt és kitartó érdekérvényesítő tevékenységre volt szükség.

 • A sok kisgyermekes család számára 2014-re megépült a Mosolyvár Bölcsőde, amelyet 2019-ben további négy csoportszobával bővítettünk.
 • 2011-ben új tornatermet és három csoportszobát kapott a Pitypang Sportóvoda, majd további két csoportszobával bővítettük 2016-ban.
 • 2019-ben megépült városunk ékköve, a csodaszép új iskolaépület az Árpád Fejedelem téren.
 • Sportparkunkban új, kivilágított műfüves futballpálya (2018), négyévszakos teniszpálya, edzőpark, kivilágított futókör (2019), kerékpártechnikai pálya és kosárlabdapálya (2021) létesült.
 • Önkormányzatunk biztosított telket az Evangélikus Egyházközségnek különleges új temploma felépítéséhez (2021).
 • Vele szemben 2023-ra épült fel régi nagy vágyunk, a Hargitay András Tanuszoda.
 • 2024-ben pedig felújítottuk és bővítettük a játszóteret a Honfoglalás sétányon, így a családoknak nemcsak az oktatásra, nevelésre, a sportra, hanem a kikapcsolódásra is teret biztosítottunk.
A Márity László utca 2011-ben, illetve 2024-ben az új iskolával

 

A Márity László utca 2011-ben, illetve 2024-ben a tanuszodával és a templommal
Megosztom a cikket