Fejlesztések – beruházások

Elkezdődött a Széchenyi utca Temető utca és Fő utca közötti szakaszának aszfaltozása

A munkálatok előreláthatóan november 21-ig tartanak. A munkavégzés ideje alatt 8-17 óráig az utcán tilos a parkolás, és az átmenő forgalmat is időszakosan korlátozza a kivitelező.
A gyalogos forgalmat a munkálatok nem akadályozzák. Köszönjük a lakosság szíves megértését és türelmét.

https://www.facebook.com/gyoriottilia/posts/426263309016849

Megosztom a cikket

Jó hírek a Vízművektől

Győri Ottilia hivatalos oldala:

Gábor Áron utca Bem utca és Napsugár utca közötti szakaszán jövő nyáron kicseréli az elöregedett vízvezetéket a Fővárosi Vízművek Zrt. Erről tájékoztatott mai megbeszélésünkön Keszler Ferenc vezérigazgató. A munkálatok becsült költsége több mint 42 millió forint.
Azt kértem a szolgáltató cég vezetőitől, hogy segítsenek kideríteni a Kert utcai fakadóvíz okát és forrását, amely egy magántelekről folyik a közterületre, rongálva az új útburkolatot. Ígéretet kaptam a gyors intézkedésre.
Magáningatlanokat érintő egyéni lakossági jelzéseket is tolmácsoltam a Vízművek vezetőjének vízfolyásokkal, fakadóvizekkel kapcsolatban, mindegyikre gyors választ ígértek. A Budakeszi úti buszsávok tervezésénél közösen szorgalmazzuk, hogy a Fő utcánál az elöregedett vezetékeket is cseréljék ki.

https://www.facebook.com/gyoriottilia/posts/391037842539396

Megosztom a cikket

Szélesítés a Domb utca – Kert utca- Patak utca csomópontban

A Domb utca – Kert utca- Patak utca csomópontban a Domb utcai torkolatot is 6 méteresre szélesítteti az önkormányzat, hogy megfelelően csatlakozhasson a Domb utca folytatásához. Ennek végrehajtására utasította ma a polgármester a hivatal műszaki osztályát és a főépítészt.
Az elfogadott eredeti építési tervet Szabó Szilvia, az Ép-Totál Kft. mérnöke készítette és fogadtatta el. Forgalombiztonsági okokból a körforgalom Patak utcai becsatlakozásának ívét is módosíttatja az önkormányzat.
A mostani változtatás igazodik a Nagyszénászugot érintő Szabályozási Tervhez, így a további fejlesztéseknél biztosítható lesz a Domb utcán a 6 méteres útszélesség kiépítése.
A körforgalom tervezője mindezt nem vette figyelembe, ezért a tervező jogi és anyagi felelősségre vonását is kezdeményezi az önkormányzat.

https://www.facebook.com/Budakeszi-Hírmondó-hivatalos-oldala-1869523993358104

Megosztom a cikket

Ismét lehet pályázni a Vállalkozói Park területén bérelhető telekrészekre

Megjelent a pályázati kiírás a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi belterület, 2746/1 és 2747 helyrajzi számokon kialakítandó a Budakeszi Vállalkozói Park területén található ingatlanokra vonatkozó hosszú távú bérleti szerződések megkötésére irányuló II. kiírás.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 191/2021. (VII.29.) Kt. határozat alapján nyílt pályázatot hirdet. Az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi belterület, 2746/1 és 2747 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi, Akácfa utca 18. sz. alatt található ingatlanon Budakeszi Vállalkozói Parkban kialakítandó fejlesztési telkek hosszútávú bérbeadására. A pályázatokat kérjük elektronikus úton is megküldeni a lantos.bernadett@budakeszi.hu e-mail címre.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. szeptember 2., 10:00 óra.

Szerződéskötés várható időpontja: az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül. Birtokbaadás időpontja várhatóan 2022. június 30.

Hasznosítás célja: hosszú távú minimum 20+5 éves bérleti szerződés megkötése, pályázó a pályázatában ennél hosszabb időtartamot is megjelölhet.

További részletek:

https://hirmondo.budakeszi.hu/palyazati-kiiras-a-budakeszi-vallalkozoi-park-teruleten-talalhato-ingatlanokra-vonatkozo-hosszu-tavu-berleti-szerzodesek-megkotesere/?fbclid=IwAR2NEYeBvsWWMKJNP8bo9TWsprzy_Ahcv-wUnCa7aJojv8M3mX43hQ6LTHA

04_Változási vázrajz

 

Megosztom a cikket

Aszfaltozzák a Patak utcát!

Az önkormányzat a Lidl áruházzal kötött megállapodás értelmében több mint 300 millió forint értékben fejleszti a városrészt: a kivitelezőnek az áruház építésével egyidejűleg rendeznie kell annak környezetét. A felhőszakadás idején az itt felgyülemlő esővíz okoz gondot, amelyet a körforgalom építésével egyidejűleg vezetünk be majd a csapadékcsatornába.

Megosztom a cikket

A Zorinvest Kft. 3 milliárdos beruházása Budakeszin

Orvosi implantátumok, robotizált műtéti tálcák. Még ez évben átadásra kerül a Zorinvest Kft. 2500 m²-es tervező- és üzemcsarnoka a Budaörsi és Pátyi út közötti telken (Szőlőskerti Gazdasági Terület). A jelentős zöldmezős beruházás részleteiről kérdeztük a helyszínen Horváth Lorándot, a cég egyik társtulajdonosát, Szenczi Gábort, a Zorinvest kutatási igazgatóját, termék tervezőt és Schronk Edinát, fejlesztő mérnököt, terméktervezőt.

A Zorinvest Kft. négy nagyobb fogászat tulajdonosa Magyarországon, továbbá Svájcban, Spanyolországban és Angliában vannak fogászati befektetéseik, leányvállalataik. Ezt a Budakeszin megvalósuló projektet Horváth Loránd kezdeményezte, ami egy nyitás a cég eddigi profiljától eltérő, új irányba. A nyitásnak az az alapja, hogy a cég fogászati tevékenysége során fogászati implantátumokkal és azzal kapcsolatos kutatásokkal már korábban is foglalkozott, és közben – egy tapasztalt, csontszöveti implantátumtervezéssel foglalkozó mérnökcsapattal konzultálva – merült fel, hogy az implantációs tevékenység a fokozott vírusveszély időszakában átalakul, mikor nagy a fertőzés esélye. Ennek kapcsán jött a gondolat, hogy a sürgősségi beavatkozások esetében, ahol nincs lehetőség tolni a műtét időpontját, kidolgoznak egy olyan robottechnikai megoldást, amely képes lesz a csontokat és ízületeket műteni, tehát akár vágni, fúrni és implantátumokat behelyezni. Ezzel gyorsítani lehet a műtéti beavatkozásokat. Reményeik szerint ennek következtében kevesebb lesz az orvos és beteg között a fizikai érintkezés, kisebb lesz a fertőzés esélye.
Maga a robotkar, ami a műveletek mozgatója, a német KUKA Robotics AG fejlesztése, ebbe a Zorivest nem akart belefogni, hisz ez egy több évtizede kikristályosodott fejlesztés. Ehhez tehát nekik nincs hozzáadott értékük, viszont az állvány- és megfogó rendszer, az ehhez szükséges eszközök, a szoftveres mozgatás, amit mellé fejlesztenek, az egy teljesen új innováció ezen a területen. (Csak érdekességként, amit bizonyára kevesen tudnak, hogy a nagymúltú, 130 éves, sokak számára ismerősen csengő KUKA nevű cég 1920-tól piacvezető gyártója a kommunális gépjárműveknek – Szerk.)

Elsősorban gerincsebészeti implantátumok fejlesztésére és gyártására fókuszálnak. A budakeszi üzemcsarnokban gyártásra kerülő implantátumok mind saját fejlesztésű termékek lesznek. Egy új, eddig nem használt implantátum család is megjelenik majd, mely még nem nevezhető terméknek, ebben a kutatási fázisban az ilyet előgyártmánynak hívják.
Sokan kérdezik, hogy az orvostársadalom, e szakterület orvosai miképpen fogadják majd a robotika megjelenését. Többek között ennek a feloldása kapcsán rendszeresen konzultálnak ebben a fontos időszakban a szakorvosokkal, hiszen egy orvos nyilván nem fog örülni annak, ha esetleg elveszti az állását, mert egy robot végzi el helyette a munkáját. Holott ez pont fordítva igaz! Nagyon sok előzetes orvosi, szakorvosi munkára van szükség ahhoz, hogy robottal lehessen operálni, hogy a távolabbi jövőben azok az orvosok, akik később hosszú távon együtt fognak dolgozni ezzel a robottechnikával, ne érezzék azt, hogy nekik a semmiből kell megismerni egy eszközt. Ebben a fejlesztő fázisban is nagyon fontos az orvosok véleménye, akik egyébként elég nyitottak erre a helyzetre. Amúgy a robotika nem teljesen új dolog az orvoslásban, bár az kétségtelen, hogy a csontsebészetben és csontimplantológiában az ilyen robot asszisztált eljárások még nem terjedtek el igazán.

Nyilván felvetődik egy olyan kérdés is, hogy milyen előnyt jelent a sebész számára a robotkar. Pl. egy implantátum beültetésekor 3-4 képernyőről is láthatja azt az ízületet, csontot, ahol a robotkar dolgozik, míg ha ott áll a beteg fölött, akkor csak a saját szemszögéből. Sokszor a sebészeknek az is könnyebbség lesz, hogy egy hosszúra nyúló, 6-8 órás műtét során nem kell majd újra és újra ki- és bemosakodniuk ha meginnának egy kávét vagy egy pohár vizet, mert a manipulátor mellett ott a pohár, és nem a saját kezükkel végzik az operációt. Összességében javulni fognak a sebészorvosok élet- és munkakörülményei. Ezáltal jobb lesz az egészségügy megtartóereje, az orvosok nem használódnak, nem kopnak el. Ez azonban még a távolabbi jövő. Olyan kutatások zajlanak itt a tervező irodákban, amilyenek csak néhány helyen folynak a világon. Persze nagy kockázata lenne egyből a legbonyolultabb robotasszisztált eljárásokkal kezdeni, ezért az első időben egy-két implantátumbehelyezést, fúrást, csavarozást szeretnének csak robottal kiváltani. Ezt is megelőzi egy másfél-kétéves tesztidőszak.
Ez év május végétől jelentősen szigorodott az orvostechnikai eszközök engedélyeztetésének a szabályozása.

A Zorinvest Kft. 2,3 milliárdos támogatást kapott a kormánytól ennek a projektnek a megvalósítására, melyhez a cégük is mintegy 600 millió forintos önrésszel járult hozzá. Ez a projekt is része a kormány Egészségipari Támogatási Programjának. A koronavírus-járvány tapasztalatai alapján vált egyértelművé, milyen kockázatokkal jár, ha az egészségügyi termékeknél másokra van utalva az ország. Jelenleg ugyanis a szükséges legfontosabb egészségügyi termékek csupán kevesebb, mint 20 százalékát állítják elő magyarországi cégek. A cél az, hogy a jövőben ez az arány forduljon meg, és ezen termékek 80 százalékát a hazai egészségipar gyártsa a jövőben. A kormány ennek támogatására, a magyar vállalkozások megerősítésére, mintegy 55 milliárd forintot különített el. Ebből az összegből 65 cég részesült 2021-ben, köztük a Zorinvest Kft. is. Mindez azt eredményezheti, hogy erősödik hazánk önellátása, új munkahelyek létesülnek, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság is sikeresen újrainduljon. Járványidőszakban létkérdés, hogy a gyógyításhoz szükséges legfontosabb eszközöket magyar vállalkozások állítsák elő, ezért szán tízmilliárdokat a kormány az egészségipar felvirágoztatására.

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 július

Megosztom a cikket