Közbiztonság

A Budakeszi Járás Településeinek Közbiztonsági Konzultációs Fóruma a Budaörsi Rendőrkapitányságon

A Fórum célja a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó – a Budakeszi Járás területén lévő – településeken jelentkező problémák feltárása, intézményekkel, hatóságokkal történő kapcsolattartás erősítése, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése 

A Budaörsi Rendőrkapitányságon 2021. november 11-én megtartott Kistérségi Konzultációs Fórumra meghívást kaptak a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő önkormányzatok polgármesterei, a különböző hatóságok, intézmények, valamint az önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó szervezetek vezetői, továbbá a polgárőr egyesületek vezetői.

Budakeszi Város részéről a rendezvényen Somlóvári Józsefné a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vett részt, míg a helyi polgárőrségeket dr. Somogyi Farkas József, illetve Farkas Dániel képviselte. A Budakörnyéki Közterület-felügyelet részéről Uzsoki Gábor intézményvezető volt jelen.    

A rendezvényen megjelenteknek dr. Öveges Kristóf r. ezredes – a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője – részletes és színvonalas prezentációt tartott. Ennek első részben ismertetésre került az elmúlt időszak bűnügyi helyzetének, tendenciáinak, bűnügyi statisztikai mutatóinak alakulása.

Az előadás második – közlekedésbiztonság alakulásával kapcsolatos – részében a számszerű adatok megismertetésén túl bemutatásra került több, a Budakeszi járás területén bekövetkezett jellemzően súlyos-halálos közlekedési baleset, illetve a bemutatott balesetek bekövetkezéséhez vezető, azt előidéző okok is.

A prezentáció harmadik részében, a Budaörsi Rendőrkapitányság elmúlt időszakkal kapcsolatos intézkedés statisztikai mutatószám adatait, eredményeit ismerhették meg a fórumon résztvevők. Külön meg kell említeni, hogy a rendőrkapitányság a minden tekintetben javulónak és jónak tekinthető működési eredményeit úgy érte el, hogy a normál rendőri munkán túl a COVID világjárvánnyal kapcsolatos rendkívüli feladatellátás is igen intenzíven igénybe vette/leterhelte a rendőrkapitányság teljes személyi állományát. 

A beszámoló végén összefoglaló jelleggel bemutatásra kerületek még, az elmúlt időszakkal kapcsolatos – a lakosság különböző korosztályai részére megtartott – rendőrségi bűnmegelőzési programok is.

A prezentációt követően kapitány úr minden jelenlévő meghívottat felkért arra, hogy a saját tevékenységével összefüggésben mondja el a saját települését érintő, a közbiztonsággal, a bűnmegelőzéssel és egyéb rendészeti-rendőrségi kérdésekkel kapcsolatos véleményét, továbbá értékelje a rendőrséggel történő együttműködés helyzetét is.

 

A hozzászólások lényegét összevetve megállapítható volt, hogy a szinte minden települést érintő jellemző közös témák az alábbiak:

 • a közbiztonság erősítése,
 • a települési rendőri jelenlét (KMB) növelése,
 • az agglomerációs településeket sújtó napi több tízezer gépjármű áthaladásával járó nehezen kontrollálható közlekedési anomáliák és azok gyakori következményei, a közlekedési szabálysértések, illetve szabályszegések,
 • a jelenlegi téli időszakkal együttjáró ún. füstöléses környezetszennyezések,
 • illegális hulladéklerakások,
 • közterületen ebtartási szabályok megszegése,
 • a rendőrséggel történő együttműködést minden meghívott jóként értékelte.

A felszólalásokat követően Kapitány úr megköszönte a rendőrséggel történő együttműködésben résztvevő társhatóságok, önkormányzatok és szervezetek, továbbá a polgárőrségek egész elmúlt éves tevékenységét és a rendőrség részére nyújtott segítségét.

Megosztom a cikket

Ön tehet a legtöbbet hétvégi háza, nyaralója biztonságáért!

A hideg idő közeledtével a nyaralók, hobbi kertek tulajdonosai egyre kevesebb időt töltenek ingatlanjukban, a nyaraló övezetek kezdenek elnéptelenedni. A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás, ház nagy csábítást jelenthet a betörők számára. Érdemes tehát megnehezíteni a dolgukat és aktív védekezéssel csökkenteni a célponttá válás valószínűségét.

Egyszeri, nem túl nagy összegű befektetéssel is jelentősen növelheti a nyaraló biztonsági fokát, így a hosszabb idejű távollét alatt is elkerülhető a betörés, rongálás, lopás.

 1. MECHANIKAI VÉDELEM A nyílászárók betörőbiztossága növelhető hengerzár-betéttel, hevederzár-keresztpánttal, kiemelésgátló csapokkal. A legtöbb betörő az első vagy hátsó ajtón keresztül jut be a házba. A zárszerkezeteknek meg kell felelniük a szabványokban előírt biztonsági követelményeknek. A tömör, megfelelően rácsozott, illetve biztonsági fóliával ellátott ablak, ajtó megnehezíti a betörő dolgát. Szereljen fel mozgásérzékelővel ellátott kültéri világítást, ami megfelelően megvilágítja az ingatlan körülhatárolt területét!
 2. ELEKTRONIKAI VÉDELEM Az elektronikus jelző- és riasztórendszer elektronikus eszközökkel érzékeli és értékeli a felügyelt rendszer állapotát, kijelzi annak változásait. Az illetéktelen behatolás tényét fény és/ vagy hangeffektussal jelzi, fejlettebb rendszereknél a jelzést eljuttatja az annak vételére és intézkedésre hivatott személyhez vagy szervezethez. Az elektronikus védelmi rendszerek kiegészítik a védekezést, a mechanikai védelem hatásfokát növelik, de nem helyettesítik azokat!
 3. SZEMÉLYVÉDELEM Nagyobb kiadást jelent az őrző-védő, távriasztó szolgálat alkalmazása. Amennyiben jónak mondható a lakóközösség, érdemes megkérni valamely megbízható, állandó, környékbeli lakót az ingatlan időközönkénti ellenőrzésére. Idegenekkel ne közölje, hogy mikor nincs a nyaralóban, de megbízható szomszédjaival megoszthatja az információt
 • Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.
 • Gondosan zárja el a kerti szerszámokat, létrákat. A betörőnek segítséget nyújthat az ingatlanba való bejutásban pl. a kalapács, fúró, létra!
 • A téli időszakban nem használatos kerékpárt, vízparti nyaraló esetén a csónakot, kerti ( kisebb méretű ) gyerekjátékokat, műszaki szerszámokat is zárja el!

 

És térjünk ki az állatvédelem fontosságára!

A rendőrség munkatársai és állatvédelemmel foglalkozó szakemberek időről időre találkoznak olyan esetekkel, amikor a gazda ősztől tavaszig magára hagyja kutyáját a telkén: mert nem tudja vagy nem akarja haza vinni lakásába vagy mert úgy gondolja, hogy a kutya megvédi nyaralóját az illetéktelen behatolóktól. A szomszédra bízza etetését vagy ő maga megy el a hobbi telekre bizonyos időközönként, hogy megetesse az egyedül hagyott kutyát. Jó esetben fedett, jól szigetelt házban, rendszeres etetés mellett telel át, rosszabb esetben nem éli túl a telet. Ön szerint ez helyes megoldás? Véleményünk szerint NEM!

A kutyák szociális állatok és sok időt szeretnének velünk tölteni, figyelni minket és segíteni, ha kell. Olyannyira társaságkedvelők, hogy rögtön magányosnak érzik magukat, ha nincsenek velünk. Aki kutyát vállal, egész évre vállalja! A nyaraló őrzését bízza biztonságtechnikai cégre, erősítse meg a mechanikai védelmet, de semmiképpen se hagyja egyedül kutyáját! Amellett, hogy végtelenül magányossá teszi, megfázhat, megbetegedhet.

Amennyiben környezetében elhagyott, elhanyagolt kutyát lát, jelentse be a legközelebbi állatvédő szervezetnek vagy a rendőrségnek! Jelzésével megmentheti egy kiszolgáltatott kisállat életét!

Ingyenesen hívható segélyhívó szám: 112

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

 

 

Megosztom a cikket

Fogadóóra

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztérium közötti együttműködésnek köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársa, a bűncselekmény áldozatainak: 

 • minél szélesebb körű tájékoztatása,
 • igényeinek felmérése,
 • és annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének érdekében fogadóórát tart 

Siklósi-Dutkay Zoltán 

Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembert a Budaörsi Rendőrkapitányság épületében (2040 Budaörs, Szabadság út 160.) az alábbi időpontok valamelyikén:

2021. november 16. 09:00 – 11:30

Megosztom a cikket

Mindenszentek és halottak napja 2021

Bűnmegelőzési jó tanácsok a megemlékezés időszakára!

Mindenszentek és halottak napja közeledtével sokan látogatnak el szeretteik sírjához megemlékezni, virágot elhelyezni, gyertyát gyújtani.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szeretné felhívni a hozzátartozók figyelmét arra, hogy az emlékezés időszakában se feledkezzenek meg értékeik, vagyontárgyaik biztonságáról. Ebben az időszakban gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, alkalmi- vagy zseblopás, kerékpárlopás, a sírokról virágok és koszorúk eltulajdonítása.

Annak érdekében, hogy zavartalanul teljen a megemlékezés, kérjük, fogadja meg tanácsainkat!

 • Amennyiben tömegközlekedéssel közelíti meg a temetőt, különösen a fel- és leszálláskor figyeljen értékeire, a kézi- és válltáskáját szorítsa testéhez és azt mindig tartsa maga előtt!
 • Az értékeit tartsa táskája és ruházata belső zsebében!
 • Ne tartsa bankkártyája mellett a PIN kódját, illetve lakáskulcsát ne tartsa a lakcímére utaló dokumentumok mellett, mert az adatok birtokában az elkövetők további jelentős károkat okozhatnak.
 • Sírrendezés közben is figyeljen értékeire, táskáját ne hagyja őrizetlenül, rövid időre se!
 • Amennyiben autóval közlekedik, lehetőség szerint őrzött, ennek hiányban jól látható, kivilágított helyen parkoljon. A gépkocsi lezárt állapotáról annak elhagyásakor mindig győződjön meg. Ha van az autóban beépített vagy egyéb mechanikus lopásgátló eszköz, használja. Az indítókulcsot és a gépjármű iratait tartsa magánál olyan helyen, amely nem könnyen hozzáférhető.
 • Ne hagyjon értéket a gépjármű utasterében, különösen a látható helyeken, mert a gépkocsi nem biztonságos tárolóeszköz! Az elkövetők a legkisebb érték miatt is feltörik a zárat vagy a gépjármű oldalablakát betörik.
 • Amennyiben a megemlékezés lakóhelyétől távolabb történik, kérje meg szomszédját, ismerőseit, hogy az ön távollétében lakását tartsák szemmel a betörések elkerülése érdekében.
 • Közösségi oldalakon ne tegyen közzé arra utaló információt, hogy elutazik otthonról.

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált tegyen feljelentést személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot!
Kegyeletteljes megemlékezést kívánunk!

Megosztom a cikket

Covid-igazolványra hivatkozó, csaló e-mailekre figyelmeztet a kibervédelmi intézet

Az eddig jelzett esetek alapján a levelek látszólagos feladója a covid.bizonyitvany@ugyfelkapu.gov.hu e-mail cím. Covid-igazolványra hivatkozó, káros csatolmányt tartalmazó, kéretlen elektronikus levelekkel kapcsolatban adott ki figyelmeztetést a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI).

https://profitline.hu/csalo-e-mailekre-figyelmeztet-a-kibervedelmi-intezet-426513

Megosztom a cikket

Figyelmeztetést adott ki az OTP: ha ilyen sms-t kap, azonnal törölje!

Sms-el próbálják megtéveszteni az OTP ügyfeleit szélhámosok – adott ki figyelmeztetést a bank. A csalók egy szinte érthetetlen sms-t küldenek az OTP Bank nevében. Az üzenetben egy link is található, ami egy internetbankhoz hasonló felületre visz.
Az sms-ek legtöbbször a következő telefonszámról érkeznek, de ez akár változhat is: +36303444295. Fontos tudni, hogy az OTP Bank nem küld ilyen tartalmú üzeneteket, érdemes ezeket azonnal törölni. Ha ön is kap ilyen üzenetet, semmiképp se adjon meg a megnyíló felületen személyes vagy banki adatot, saját érdekében védje ezeket az információit!
Megosztom a cikket

Néma segélykiáltás

Az Országos Rendőr-főkapitányság egységes segélykérő kézmozdulat magyarországi bevezetését és az ezt népszerűsítő kampány lebonyolítását kezdeményezte.
A kézmozdulatot az egyén arra használja, hogy figyelmeztesse a többi állampolgárt, hogy fenyegetettnek érzi magát és azonnali segítségre van szüksége, azonban körülményei miatt sem telefonon, sem egyéb módon nem tud segítséget kérni.
A kézmozdulatról szóló bővebb tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/nema-segelykialtas

Megosztom a cikket

A GÉPJÁRMŰFELTÖRÉSEK MEGELŐZHETŐK!

A gépkocsifeltörések elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsokat:

 • Mindig zárják be a gépjármű ajtaját, még akkor is, ha csak rövid időre távolodnak el a járműtől! A gépjármű lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges.
 • Mindig ellenőrizzék az ajtók nyithatóságát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a központi zár nem jól funkcionál.
 • Használjanak a gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követően helyezzék élesített állapotba azt.

A kivilágítatlan, kisebb gyalogos- és járműforgalmú vagy elhagyatott területen hagyott járművek gyakrabban válnak bűnözők célpontjává. Javasoljuk, hogy parkolóhelyük megválasztásánál vegyék figyelembe a következőket:

 • A gépjárművet lehetőség szerint tárolják zárható garázsban, vagy válasszanak őrzött parkolóhelyet.
 • Amennyiben a jármű közterületen parkol, válasszanak jól megvilágított, nagyobb forgalmú területet.
 • Az esetleges autófeltörés kockázatát nagyban csökkentheti a területet rögzítő térfigyelő kamera.
 • Ne hagyjanak értéket gépkocsijukban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
 • Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon túl jelentős anyagi kárt is jelent.
 • Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsák a személygépkocsiban! Ezek megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget.

 Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése érdekében, ne nyúljanak semmihez és értesítsék a rendőrséget a 107, 112 telefonszámon!

Feljelentéssel, bejelentéssel, panasszal kapcsolatban információt olvashat a http://www.police.hu/ugyintezes/beadvanytetel oldalon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

1145 Budapest, Róna utca 124. 1557 Budapest, Pf. 20. tel: 460-7101; BM: 28-811

 E-mail: elbir@pest.police.hu

Megosztom a cikket

Szénmonoxid tájékoztató

A szénmonoxid (co) éghető anyagok (pl. Fa, gáz, stb.) Tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.

Ha a tüzelő-fűtőberendezésünk a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, ill. Nincs rajta szellőző nyílás, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása és az égéstermék a lakásba visszaáramlik.  Így rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!

Amennyiben a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése) szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, co forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni.

Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket!

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését a kéményseprők számára.

 

Csatolmányok

Megosztom a cikket