Zöld Budakeszi

A Nádas-tóval és a Vadaspark melletti Szilfa-tisztással kapcsolatos rendezési tervekről, elképzelésekről is szó volt a Zöld munkacsoport mai ülésén

A megbeszélésen részt vett többek közt a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetvezetője, Keszléri József, a Budakeszi Vadaspark igazgatója, Szabó Péter, valamint Graczka Sylvia és Szigeti Balázs, az Ökokeszi Fb-csoport és a Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás egyesület képviselői is.
A Nádas-tó ügyében elhangzott, hogy az érintett szervezetek részéről szükség van a további közös gondolkodásra, hogy milyen forrásokat lehet bevonni, felhasználni a tó újjáélesztési terveinek megvalósításához. A hatósági engedélyezési eljárások is segíthetik ezt a folyamatot.
A Szilfa-tisztással kapcsolatban az elhangzott hozzászólások lényege az volt, hogy az lenne kívánatos és célszerű ha a Budakeszi Vadaspark és a Pilisi Parkerdő Zrt. által tervezett, illetve folyamatban lévő fejlesztések nem jelentenének a korábbinál nagyobb terhelést a természeti környezetre a Szilfa-tisztáson és a többi környékbéli területen.
A vadaspark igazgatója a felvetésekre úgy reagált, hogy a részben jogos aggodalmakat figyelembe fogják venni, az elvárásoknak a lehetőségeken belül igyekeznek megfelelni, és minderről lehetőség van a további egyeztetésekre.
Az ülésen a legutóbbi megbeszélésen elhangzott javaslatok egy részének megvalósulásáról számolt be Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője és szólt a „zöld Budakeszit” érintő újabb tervekről, folyamatban lévő ügyekről is.
A megbeszélésen részt vettek: dr. Győri Ottilia polgármester, ‘Sigmond Bertalan alpolgármester, dr. Konkoly Zita jegyző, valamint Bakács Bernadett, Hargitai Zsuzsanna és Somlóvári Józsefné önkormányzati képviselők is.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy aktívan részt vesznek a Zöld munkacsoportban felvetődő ügyek, javaslatok megoldásában, megvalósításában.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3102754523368372&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ingyen napelem, 0-ás villanyszámla? Lehetséges.

13 milliárd Ft, ennyi állami pályázati forrás áll rendelkezésre a Pest megyei településekről, így Budakesziről is pályázók számára, ha ingyen szeretnének napelemes rendszert és kapcsolódó energetikai korszerűsítést kiépíteni, megvalósítani a saját ingatlanukon.
A pályázati lehetőség 2021. december 27-én 17 órától indul és a beadási határidő 2022. január 17. 18.00 óra.
 
 
Mit kaphatnak sikeres pályázat esetén? Napelemet ingyen, ingyenes fűtéskorszerűsítést és nyílászárócserét. Ezzel akár teljesen le is nullázhatják a villanyszámlájukat. Miért jó ez nekem, mikor vagyok jogosult, hogyan juthatok hozzá, milyen költségeim és teendőim vannak? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a budakeszi önkormányzat és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által a Városháza tanácstermében szervezett csütörtöki energetikai fórumon.
 
 
Akik nem tudtak részt venni a rendezvényen a napelem.pestmegye@gmail.com email címen, vagy a 06 30 0712352 mobil számon kérhetnek segítséget, információkat a pályázati lehetőségekkel, feltételekkel kapcsolatban.
 
 
A városházi rendezvényen dr. Győri Ottilia szólt arról is, hogy önkormányzatunk több energiahatékonysági beruházást, fejlesztést is végrehajtott a hivatal és a többi városi intézmény épületein. Ennek is köszönhető, hogy idén Budakeszi elnyerte az Energiahatékony Önkormányzat Díjat.
 
 
 
A városházi tájékoztatón Szabóné Csatlós Ildikó, az önkormányzat energetikai szakembere, Horváth Károly, a hivatal műszaki osztályának vezetője és Lendvay Endre, a RESPONSUM Kft. ügyvezetője tartott rövid tájékoztatót.
Megosztom a cikket

Ülésezett a Zöld munkacsoport

Az illegális hulladéklerakás elleni hatékonyabb fellépés,
a kiöregedett fák pótlása,
a fásítási program folytatása,
újabb térfigyelő kamerák telepítési lehetőségei,
a mamutfenyők természetes vízutánpótlásának, locsolásának lehetséges megoldásai,
igénybe nem vett zöldhulladék matricák felajánlási-, továbbadási lehetőségei,
a Nádas-tó medrének megtisztítása az özönfáktól
– minderről szó volt a Zöld munkacsoport mai ülésén.

Megosztom a cikket

Együttműködés a fák érdekében a budakeszi erdőkben

Budakeszi városhatárától pár percre lévő gyönyörű 100 éves bükkösben június hónapban Gábor Emese „Az Álomvölgy rejtélye” című helyi időutazásos, természetismereti mesekönyve kapcsán az iskolák kérésére több osztálykirándulást vezetett a mesekönyv itt található helyszínére. A túrák során fakitermelésre utaló jelöléseket vettek észre. Mivel a területet 7 éve „szálalták” ki, aggodalomra adott okot a több új kivágásra jelölt fa látványa. Ezen jelölésekkel kapcsolatos facebook bejegyzésére reagálva dr. Győri Ottilia polgármester asszony rendkívül gyors intézkedésére, kezdeményezésére terepi bejárásra került sor június 25-én. A bejáráson dr. Győri Ottilia polgármester, Gábor Emese, Keszléri József, a Budakeszi Erdészet vezetője, Némedy Zoltán, a Pilisi Parkerdő Zrt. fakitermelési-fakereskedelmi osztályvezetője, Bán Imre és Bernáth István erdőmérnökök, valamint Rittling István, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének vezetője vett részt.
 
 
A terepi bejárás kellemes, együttműködő hangulatban telt, a helyszínre érve először Rittling István elmondta, hogy a Budapest XII. kerület 35/B erdőrészletben tervezett erdőkezelési munkálatok előkészítése kapcsán 2020. év nyarától kezdődően az erdészet szakemberei vizsgálták, és a szakmai protokollnak megfelelő jelölésekkel látták el a Budapest XII. kerület 35/B erdőrészletben található egyes faegyedeket.
Röviden ismertette az erdőrészlettel kapcsolatos fontos tudnivalókat, miszerint az első világháborút követő felújításból származó, közel százéves, jellemzően egykorú, mageredetű, a termőhelynek megfelelő őshonos faegyedek borítják a területet.
 
 
Az erdészeti beavatkozás célja (szintén úgy, mint a 7 évvel korábbié volt) a vegyes korosztály-összetételű faállományszerkezet kialakítása a termőhelynek megfelelő őshonos elegyesség megőrzése mellett.  Az erdészet szakmai meggyőződése, hogy ezáltal fokozható az erdő természetessége, biodiverzitása, többek között a klímaváltozással szembeni ellenálló képessége, és esztétikai értéke is. Elmondta, hogy ez a bükkös északi fekvése miatt valóban nem a legveszélyeztetettebb állomány, hanem ilyen helyen marad fent a legtovább.
 
Gábor Emese ezután ismertette ezen erdőrészlet bükkös állományának a helyi iskolák környezeti nevelésében betöltött fontos szerepét. Elmondta, hogy a méretes bükkök megőrzése rendkívül fontos, mert ez az erdő az egyetlen olyan valódi bükkös, amely közelsége miatt a budakeszi iskolások számára egy tanórán belül elérhető, bemutatható, és az itt található Szent Mihály-szikla miatt természetismereti és geológiai túra kapcsán bejárható. Kérte továbbá ezen bükkös különleges, kiemelt kezelését a nagy törzskerületű fák minél markánsabb megjelenése miatt esztétikai és oktatási, nevelési szempontból. Kitért az itt élő védett növény és gombafajokra is.
 
 
A jelenlévők közösen bejárva a területet, áttekintve a jelöléseket a következő megállapításokat tették:
– amennyiben erdőrezervátummá nyilvánítanák a területet, akkor nem lehetne azt látogatni, így ezt a lehetőséget kölcsönösen elvetették. E helyett az örökerdő kategóriát, illetve a mellett egy különleges kezelési tervet javasoltak,
– megállapították azt is, hogy a tervezett erdőkezelés nem eredményezi az idős bükkök területről történő eltávolítását, hanem a vitális, nagy koronával rendelkező, jellemzően javafának jelölt egyedeknek biztosítanak további fejlődési lehetőséget. A beavatkozás segíti a vegyes korosztályú, úgynevezett többkorú összetétel kialakítását.
 
 
A terepbejárás elért eredményei
 
1. Felülbírálják és átfestik a környezeti nevelés és esztétikai szempontokból indokolt eddig kivágásra jelölt fákat. Vagyis sok bükkfaóriás megmenekül az oktatási cél miatt. „ Egyes faegyedek kapcsán viszont olyan, jellemzően nem erdészeti szakmai, hanem a környezeti neveléssel kapcsolatos szempontok kerültek bemutatásra, melynek okán felek a korábbi jelölés felülbírálatában állapodtak meg. A területet kezelő erdész a közeljövőben elvégzi a bejáráson történt megállapodásnak megfelelően a fák átjelölését, melynek elkészültéről Gábor Emesét tájékoztatják majd.”
2. Három ismeretterjesztő táblát fognak kihelyezni, mely tematikáját közösen dolgozzák ki. „Rittling István a minden fél számára rendkívül fontos környezeti nevelés. Támogatása érdekében a Budapesti Erdészet nyitottságát jelezte az erdőkezelést követően, közösen kidolgozott tematikával bíróan három ismeretterjesztő tábla kihelyezése kapcsán.”
3. Az erdészet megvizsgálja az örökbefogadás lehetőségét, miszerint budakeszi tanulók örökbe fogadhatnak öreg bükkfákat, kizárólag abból a 35/B erdőrészletből, az eredményről pedig Gábor Emesét tájékoztatják majd.
 
 
 
 
Megosztom a cikket

Közösen lépjünk fel az illegális szemétlerakók ellen

Balázs Ádám önkormányzati képviselő bejelentésére a budakeszi közterület-felügyelők ezt a hulladéklerakást találták a Pátyi út menti első erdei lehajtónál.

A helyszín a budakeszi városhatártól 1,3 km-re Páty felé található az erdőben. Az közterület-felügyelők beszéltek az illetékes erdésszel a helyszínen. Az ismeretlen elkövetők nem a sorompót rongálták meg, hanem egy kaput emeltek ki a helyéről, úgy jutottak be a területre.

A sittet a bejárattól kb. 50 méterre oldalt szórták le a nyomok állapota alapján kb. 3-4 napja. Bontási sitt, régi ajtók, ablakok, továbbá a munkások által elfogyasztott üdítők, ételmaradékok, néhány reklámújság stb. volt benne. Sajnos személyes azonosításra alkalmas hulladékot nem találtak a helyszínelők.

Az erdészet a kaput megjavította, a hulladékot pedig elviteti. A sittlerakóhely körüli erdőterület sajnos nem áll természetvédelmi oltalom alatt.

Ha az esettel kapcsolatban bárki információval rendelkezik, kérjük, jelezze a budakeszi közterület-felügyelőknek. Tel.: 06 23 535 710/107-es mellék, email: kozbiztonsag@budakeszi.hu.

Köszönjük, ha segítenek! Budakeszi összefog!

Balázs Ádám önkormányzati képviselő bejelentésére a budakeszi közterület-felügyelők ezt a hulladéklerakást találták a…

Közzétette: Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala – 2020. május 6., szerda

Megosztom a cikket

Újabb komposztáló

Lakossági igénynek eleget téve újabb közösségi komposztálót helyezett ki a BVV Kft.

Az eseményen részt vett Szemző Áron önkormányzati képviselő is, aki a saját FB oldalán számolt be erről.

Újabb komposztálóLakossági igénynek eleget téve újabb közösségi komposztálót helyezett ki a BVV Kft.Az eseményen részt vett Szemző Áron önkormányzati képviselő is, aki a saját FB oldalán számolt be erről.

Közzétette: Budakeszi Hírmondó hivatalos oldala – 2020. március 12., csütörtök

 
Megosztom a cikket

Hírmondó jegyzet – Szelíd üzenet a sötétzöldnek

Különös élőlény járja Budakeszi környékén az erdőket. Hosszú évek óta figyelem a nyomait. Magamban úgy neveztem el: sötétzöld.

Jelenléte nyilvánvaló. Bár magam még soha nem találkoztam szemtől szemben egyetlen példánnyal sem, de úgy gondolom, hogy főként a pirkadati, illetve alkonyati órákban aktív. Rendszeresen járja a territóriumát, jelenlétét könnyen észrevehető nyomokkal teszi egyértelművé.

Megosztom a cikket

Tovább