Környezetvédelem

Lakossági kérdőív a levegőminőség terv fejlesztéséhez

Kedves Válaszadó!

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése alapján azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.

Az előírás a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (a továbbiakban: 2008/50/EK irányelv) való megfelelést szolgálja.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a levegőminőségi tervet a területi környezetvédelmi hatóság, a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya készíti el, és a tervet rendszeresen felülvizsgálja.

A terv időszakos felülvizsgálata, a 2020. és 2021. évek levegőminőségi adataival történő kiegészítése jelenleg is folyamatban van. A felülvizsgálat részét képezi jelen kérdőíves formájú adatgyűjtés is, amelynek célja a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció lakóinak környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése.

Kérem, hogy a levegőminőség terv fejlesztéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása érdekében az alábbi anonim kérdőívet kitölteni szíveskedjen.

Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai céllal történik, ami a kitöltést követően a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Levegő- és Zajvédelmi Osztálynak kerül megküldésre.

 

A kérdőív az alábbi linken taláható

Megosztom a cikket

TeSzedd Budakeszin

A BVV Kft munkatársai ma a szennyvíztelephez vezető út mentén gyűjtötték az illegálisan lerakott szemetet.

Megosztom a cikket

Tegyünk minél többen a tiszta, rendezett Budakesziért!

Mától egész héten tart az idei TESZEDD!
Mi az a TeSzedd!? – A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár tizedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.
Budakeszin a BVV Kft. regisztrált, ennek köszönhetően körülbelül 300 zsákot kap a város erre a célra, a hét folyamán. A BVV Kft.-nél lehet majd kérni a zsákokat.
A mellékelt táblázatban egy-két kiemeltebb területet jelöltünk meg, ahol érdemes keresni, mert találni szemetet.
Kérünk írd be magad 1-1 területhez, névvel, elérhetőséggel.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14_etBzLKft1eSsAq9W32iJRRUn1QsxhI/edit
Önkéntesként nincs más dolgod, mint csatlakozni egy már meglévő találkozási ponthoz és részt venni az akcióban. Majd az akció után jelzed, hogy hol hagytátok a megtöltött zsákokat. Ha van kedved, küldhetsz egy rövid beszámolót és képeket is az akcióról
Mit „teszeddhetek”? – Csak olyan szemetet, ami nem veszélyezteti a testi épséged és az egészséged. A TeSzedd! keretében nem szabad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai berendezéseket, vagy például nagyméretű autóalkatrészeket.
Nem gyűjtünk zöldhulladékot sem! Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, például nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák. A TeSzedd! keretében nem gyűjtünk szelektíven, mert ezek a hulladékok általában szennyezettek, ezért nem hasznosíthatóak.
A gyűjtésből származó hulladékot a TESZEDD zsákokban összegyűjtve, autóval jól megközelíthető helyen kell hagyni, és a BVV Kft.-t tájékoztatni erről, vagy elszállítani az Erdész téren lévő telephelyére.

Megosztom a cikket

Nádas-tó építés. Helyszíni beszámoló

A zöldjuharral benőtt terület egyrészét már kitisztították. A több futballpályányi tarvágott terület a nagyfeszültségű vezetékek sávjától indul. Körülötte és északnyugaton a túlburjánzott, invazív növényzet még változatlan állapotban van. Kérdés, hogy a teljes, földutakkal és a lovaspólónak használt réttel körbe vett egykori meder kitisztításra kerül, vagy csak a legmélyebben fekvő, kisebb mederrész?
Hamarosan erre is megkapjuk a választ.

Az özönfagyökerek beszántása. Alakul a tómeder. (Videó: Kóródi Péter)
Megosztom a cikket

Megkezdődik a Budakeszi Nádas-tó rekonstrukciója

A Budakeszi határában található Nádas tó helyi védettségű természetvédelmi terület, amelynek állapota a csapadékhiányos időjárás, a természetes és lefolyó csapadékvízből származó vízutánpótlás elmaradása miatt leromlott, a kiszáradt tómederben és környékén pedig nagy tömegben jelentek meg az invazív özönfafajok, elsősorban a zöldjuhar.
A klímaváltozás negatív – természeti és társadalmi – hatásai elleni védekezésben ez a vízfelület is fontos szerepet játszik, ezért Nádas-tó megmentése és rehabilitációja a környezetvédelmen és a környezeti értékek megőrzésén túl rekreációs célokat is szolgál.
Menczer Tamás országgyűlési képviselőjelölt, államtitkár úr segítségének köszönhetően 2022. február 22-én megindul a tó és környezetének újjáélesztése. Az első lépés – a további állapotromlás megakadályozása érdekében – az egykori tómeder mentesítése az agresszívan terjedő, idegenhonos fásszárú növényektől, amelyre Budakeszi Város Önkormányzata az ilyen kistavak rekonstrukciójában már jelentős tapasztalatokat szerzett Pilisi Parkerdő szakembereit kérte fel.
A Nádas tó rehabilitációja és a munkák ütemezése további biológiai, hidrogeológiai, ökológiai vizsgálatokat igényel. Az előzetes felmérések alapján azonban minden, a Nádas-tó rehabilitációja iránt elkötelezett fél egyetértett abban, hogy a legsürgetőbb feladat a még megmaradt őshonos fajok megőrzése a gyorsan terjeszkedő özönfaállomány – elsősorban a zöld juhar – terjedésének megakadályozásával, mivel ezek a növények beavatkozás nélkül még több nedvességet vonnának el a maradék őshonos fajok elől, tovább rontva a jelenleg amúgy sem kedvező helyzetet.
A Pilisi Parkerdő az elmúlt években területén található, több mint száz erdei kistó sikeres rekonstrukcióját végezte el, az élőhelyek megőrzése és az erdők vízvisszatartó, víztárolási kapacitásának helyreállítása és növelése érdekében. Ezzel nemcsak a környezet levegőminősége javul, de csökkenthető a hőmérsékletingadozás mértéke, fenntarthatóvá válik a víz körforgási folyamata, ami pedig a biodiverzitást, az ökológiai egyensúlyt és stabilitást is növeli.
 
Pilisi Parkerdő Zrt.
 
Megosztom a cikket

Februárban megtörténhet a Nádas tó medrének kitisztítása!

Sigmond Bertalan:

Erről már októberben tárgyaltunk a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel, novemberben helyszíni jegyzőkönyvet vettünk fel a Természetvédelmi Őrszolgálattal, majd megkerestük az illetékes hatóságokat.
A tavat benőtte a zöldjuhar, amely az őshonos fákat kiszorító gyomnövény.
A Pilisi Parkerdő Zrt. elvégezte az előírt fatömegbecslést, ehhez a tómederben elszaporodott 1401 darab fát kellett egyenként lemérniük!
A dokumentáció a héten elkészült, és ma elküldtük a tulajdonos Nemzeti Földalapkezelőnek.
Ha időben megérkezik az engedély, a tómeder megtisztítását a vegetációs időszak előtt, még februárban elvégezhetjük.
Ennek finanszírozására Menczer Tamás államtitkár úr támogatásáról biztosított.
Az özönfa-mentesítés még nem jelenti a tó helyreállítását, de nagyobb eső esetén előfordulhat, hogy némi víz időszakosan megáll a mederben.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063501969429

Megosztom a cikket