Együttműködés a fák érdekében a budakeszi erdőkben

Budakeszi városhatárától pár percre lévő gyönyörű 100 éves bükkösben június hónapban Gábor Emese „Az Álomvölgy rejtélye” című helyi időutazásos, természetismereti mesekönyve kapcsán az iskolák kérésére több osztálykirándulást vezetett a mesekönyv itt található helyszínére. A túrák során fakitermelésre utaló jelöléseket vettek észre. Mivel a területet 7 éve „szálalták” ki, aggodalomra adott okot a több új kivágásra jelölt fa látványa. Ezen jelölésekkel kapcsolatos facebook bejegyzésére reagálva dr. Győri Ottilia polgármester asszony rendkívül gyors intézkedésére, kezdeményezésére terepi bejárásra került sor június 25-én. A bejáráson dr. Győri Ottilia polgármester, Gábor Emese, Keszléri József, a Budakeszi Erdészet vezetője, Némedy Zoltán, a Pilisi Parkerdő Zrt. fakitermelési-fakereskedelmi osztályvezetője, Bán Imre és Bernáth István erdőmérnökök, valamint Rittling István, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészetének vezetője vett részt.
 
 
A terepi bejárás kellemes, együttműködő hangulatban telt, a helyszínre érve először Rittling István elmondta, hogy a Budapest XII. kerület 35/B erdőrészletben tervezett erdőkezelési munkálatok előkészítése kapcsán 2020. év nyarától kezdődően az erdészet szakemberei vizsgálták, és a szakmai protokollnak megfelelő jelölésekkel látták el a Budapest XII. kerület 35/B erdőrészletben található egyes faegyedeket.
Röviden ismertette az erdőrészlettel kapcsolatos fontos tudnivalókat, miszerint az első világháborút követő felújításból származó, közel százéves, jellemzően egykorú, mageredetű, a termőhelynek megfelelő őshonos faegyedek borítják a területet.
 
 
Az erdészeti beavatkozás célja (szintén úgy, mint a 7 évvel korábbié volt) a vegyes korosztály-összetételű faállományszerkezet kialakítása a termőhelynek megfelelő őshonos elegyesség megőrzése mellett.  Az erdészet szakmai meggyőződése, hogy ezáltal fokozható az erdő természetessége, biodiverzitása, többek között a klímaváltozással szembeni ellenálló képessége, és esztétikai értéke is. Elmondta, hogy ez a bükkös északi fekvése miatt valóban nem a legveszélyeztetettebb állomány, hanem ilyen helyen marad fent a legtovább.
 
Gábor Emese ezután ismertette ezen erdőrészlet bükkös állományának a helyi iskolák környezeti nevelésében betöltött fontos szerepét. Elmondta, hogy a méretes bükkök megőrzése rendkívül fontos, mert ez az erdő az egyetlen olyan valódi bükkös, amely közelsége miatt a budakeszi iskolások számára egy tanórán belül elérhető, bemutatható, és az itt található Szent Mihály-szikla miatt természetismereti és geológiai túra kapcsán bejárható. Kérte továbbá ezen bükkös különleges, kiemelt kezelését a nagy törzskerületű fák minél markánsabb megjelenése miatt esztétikai és oktatási, nevelési szempontból. Kitért az itt élő védett növény és gombafajokra is.
 
 
A jelenlévők közösen bejárva a területet, áttekintve a jelöléseket a következő megállapításokat tették:
– amennyiben erdőrezervátummá nyilvánítanák a területet, akkor nem lehetne azt látogatni, így ezt a lehetőséget kölcsönösen elvetették. E helyett az örökerdő kategóriát, illetve a mellett egy különleges kezelési tervet javasoltak,
– megállapították azt is, hogy a tervezett erdőkezelés nem eredményezi az idős bükkök területről történő eltávolítását, hanem a vitális, nagy koronával rendelkező, jellemzően javafának jelölt egyedeknek biztosítanak további fejlődési lehetőséget. A beavatkozás segíti a vegyes korosztályú, úgynevezett többkorú összetétel kialakítását.
 
 
A terepbejárás elért eredményei
 
1. Felülbírálják és átfestik a környezeti nevelés és esztétikai szempontokból indokolt eddig kivágásra jelölt fákat. Vagyis sok bükkfaóriás megmenekül az oktatási cél miatt. „ Egyes faegyedek kapcsán viszont olyan, jellemzően nem erdészeti szakmai, hanem a környezeti neveléssel kapcsolatos szempontok kerültek bemutatásra, melynek okán felek a korábbi jelölés felülbírálatában állapodtak meg. A területet kezelő erdész a közeljövőben elvégzi a bejáráson történt megállapodásnak megfelelően a fák átjelölését, melynek elkészültéről Gábor Emesét tájékoztatják majd.”
2. Három ismeretterjesztő táblát fognak kihelyezni, mely tematikáját közösen dolgozzák ki. „Rittling István a minden fél számára rendkívül fontos környezeti nevelés. Támogatása érdekében a Budapesti Erdészet nyitottságát jelezte az erdőkezelést követően, közösen kidolgozott tematikával bíróan három ismeretterjesztő tábla kihelyezése kapcsán.”
3. Az erdészet megvizsgálja az örökbefogadás lehetőségét, miszerint budakeszi tanulók örökbe fogadhatnak öreg bükkfákat, kizárólag abból a 35/B erdőrészletből, az eredményről pedig Gábor Emesét tájékoztatják majd.
 
 
 
 
Megosztom a cikket