Környezetünk

Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj 2023

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az értékelő Bizottság javaslata alapján 2023. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díjat 3 kategóriában adományozza.

Az értéknövelő módon felújított, korszerűsített lakóépület kategóriában a József Attila utca 105. alatti épületet díjaztuk.

A díjnyertes házon látványosan megmutatkoznak a hagyományos megoldásokra irányuló építészeti törekvések, melyek a felújítási programot meghatározták. A nyílászárók és az épület visszafogott színe, az igényes, minden részletre kiterjedő kivitelezés mind arról árulkodik, hogy az építtetők elkötelezetten ragaszkodtak az eredeti épület értékeihez. A felújított ház jó példával szolgálhat a környék még felújításra váró hasonló épületeinek.

Az építtetői díjat átveszi:

 • Záhonyi Andor (1 díj)

Az újonnan létesített lakóépület kategóriában két épületet is díjaztunk, a Makkosi út 294. és a Hegyhát utca 6. alattit. A megvalósult tervek, az apró részletekre is alapos odafigyeléssel történt kivitelezés mindkét esetben az építészeket és az építtetőket dicséri. A nyugodt, egyszerű épülettömeg és modern építészeti részletek jellemzik a lakóházakat. A felhasznált anyagok, a beépített műszaki megoldások és tervezési elvek az üzemeltetés fenntarthatóságát és a minimális környezeti terhelést biztosítják. Karakteres és modern megjelenésükkel az épületek nem csupán önmagában álló építészeti értéket jelentenek, hanem meghatározhatják a jövőbeli beépítések irányát is.

A Makkosi út 294. építtetői díját átveszi:

 • Édes Szabolcs (1 díj)

A Makkosi út 294. tervezői díját átveszi:

 • Bársony István (1 díj)

A Hegyhát utca 6. építtetői díját átveszik:

 • Turányi Anna és Kövesi Csaba (1 díj)

A Hegyhát utca 6. tervezői díjat átveszik:

 • Turányi Gábor (posztumusz), Turányi Anna, Hevesi Viktória (3 díj)

A közintézmény, kereskedelmi, szolgáltató építmény kategóriában a Fő utca 192/A alatt található Domonkos Rendházat díjaztuk.

Az átalakított és bővített domonkos kolostor és kápolna példamutatóan megújult, egységes épületté vált. Anyaghasználatával, színvilágával illeszkedik a környezetébe, igényes, kortárs építészetével is hangsúlyosan jelenik meg az épület szakrális jellege. Az építész, a kivitelező és a környezet rendezését végző kertészek közös munkáját dicséri a megvalósult, példa értékű épület.

Az építtetői díjat átveszi: az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja képviseletében:

 • Petra nővér (1 díj)

A tervezői díjat átveszi:

 • Bartók István DLA, Fejérdy Péter DLA, Lázár Zsófia (3 díj)

Kivitelezők:

 • a Merkbau Kft. képviseletében Knáb János ügyvezető (1 díj)
 • a Nublu CLT. Kft. képviseletében: Gábor István és Büki Gábor ügyvezetők (2 díj)

Építésmanagement:

 • Balla Sándor épületgépész, műszaki ellenőr (1 díj)
 • Kovács Zsolt projektvezető (1 díj)

Budakeszi Hírmondó 2023. augusztus


Kapcsolódó:

Megosztom a cikket

Budakeszi díjazott építészeti csodái

Budakeszi Építészeti Értékeiért díjat kapnak:

1. kategória Budakeszi, József Attila u. 105.
2. kategória Budakeszi, Makkosi út 294., és a Hegyhát u. 6.
3. intézményi kategória Budakeszi Domonkos Rendház
A felhívás szövege: Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj adományozására felhívást tesz közzé. A Képviselő-testület célja, hogy a település értékes, építészeti hagyományait megőrző, értéknövelő felújításokat, továbbá a településképhez jól alkalmazkodó, korszerű, színvonalas, új épületek megvalósítását példaként állíthassa, ezzel az alkotó tervezők, kivitelezők, és nem utolsó sorban az építtetők személyét és művét is elismerésben részesíthesse.

A díj három kategóriában adományozható:
I. kategória: felújított, helyileg védett vagy értéknövelő módon felújított, korszerűsített, helyileg nem védett lakóépület
II. kategória: új lakóépület
III. kategória: új közintézmény, vagy kereskedelmi, vagy szolgáltató épület

Megosztom a cikket

Augusztus 2. a túlfogyasztás napja

A Global Footprint Network adatai szerint az emberiség fogyasztása idén augusztus 2-án lépi át azt a szintet, amit a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni.
A fiatal felnőtt generáció a klímaváltozás és természetpusztítás elleni küzdelem élharcosai közé tartozik, ám a WWF Magyarország reprezentatív felmérése szerint az előző évekhez képest ez a tendencia jelentősen romlott. Pedig globálisan és hazánkban is van mit tenni a fenntarthatóság terén: idén augusztus 2-ára esik a túlfogyasztás napja.

1970-ben pedig még december 23-án értük el a túlfogyasztás határát, vagyis akkor még jóval fenntarthatóbban élt az emberiség, mint most, alig több mint 50 évvel később. Hazai szinten még elkeserítőbbek az adatok, Magyarországon ugyanis olyan mértékű a fogyasztásunk, hogy ha mindenki úgy élne, mint mi, 5 hónap alatt éltük volna fel a Föld egész éves erőforrásait – május 30-án jött el a fordulópont, mióta magyar léptékkel már bolygónk tartalékkészletét éljük fel.

greenfo.hu

Megosztom a cikket

Ágaprítás Budakeszin

2023.-ben immáron 8. alkalommal hirdeti meg ágaprítási programját a BVV Kft. a Budakeszi Önkormányzat megbízásából.

Jelentkezni lehet: július 25. és szeptember 22. között
BVV Kft. oldalán az alábbi űrlapon
Érdeklődni lehet telefonon 06-30-903-32-26, vagy a bvv.zoldugyintezo@gmail.com e-mail címen.
Az összesítések után, felvesszük önnel a kapcsolatot.

Ágdarálás Időpontja: 2023. október hónapban
Részletek a honlapon 2023. július 25. től
Az ágdarálás területekre felosztva történik, és maximum 5 köbméter gally aprítására van lehetőség az akció keretében. Az ágdarálás díja: 2500.- Ft (bruttó)/ laza köbméter, de maximum 3 köbméter árát, azaz 7500.- Ft-ot kell kifizetni.

Az akcióra jelentkezni az alábbi feltételekkel lehet:

 • egy lakcímen szezononként 1 alkalommal,
 • maximum 5 köbméter gally aprításra van lehetőség az akció keretében,
 • az ágak átmérője 15 cm lehet, friss vágású (1 évnél nem régebbi) fás szárú növényrész,
 • csak tiszta, szennyeződés mentes állapotú gallyat tudunk aprítani,
 • a gallyakat, ágakat egy irányba rendezve kell kikészíteni (lehetőség szerint száraz legyen),
 • az ágakat a megbeszéltek szerint kell kikészíteni,az ágdarálás nem vonatkozik telektisztításra,

a kivitelezőnek joga van a munkát megtagadni, amennyiben az elvégzendő feladat a feltételeknek nem felel meg.

www.facebook.com/budakeszi.hirmondo

Megosztom a cikket

Egyeztetések a Nádas-tó revitalizációja érdekében

2011-ben a Budakeszi Hírmondóban ez a hír jelent meg:

Hosszú évek óta először, ismét víz áll a Nádas-tóban, vagy ahogy tréfásan mondhatnánk: „vízben áll a tó”. A két méter mélységig telítődött talajon a hirtelen bekövetkezett téli olvadás ismét az égkék köntösébe öltöztette a tavat, s benne tükröződve megújul a hegyek koszorúzta fenséges táj. Ismét áll a Nádas-tó, még ha vizének nagy részét el is viszi a Meggyes-árok. Egy rövid sétával mindenki meggyőződhet arról, hogy a főváros környéke, a Budai-hegység egyik legszebb látványossága tárul fel előttünk mindjárt a híres mamutfenyők szomszédságában. Érdemes arra sétálni, megnézni és elcsodálkozni a természet e kisebb csodáján.

Tények

Ahogy a fenti sorokból olvasható, a Nádas-tóban még a közelmúltban is volt olyan időszak, mikor a tó medre időszakosan vízzel megtelt és kétéltűek, hüllők, madarak sokasága használta a kialakult vizes élőhelyet. Ezt követően még 2013-ban és 2016-ban is rövid tavaszi időszakban víz alá került a tómeder mélyebb része, melyet egyes kétéltű fajok ki is használtak a szaporodási időszakban. Azóta viszont a tómeder a tartós esőzések kivételével teljesen száraz és részben ennek következtében megindult a cserjésedés és egyes ínvazív növényfajok özönlötték el a kezeletlen területet.

Budakeszi Város Önkormányzata 2020-ban a Nádas-tó védelme érdekében nem csak az 1985-ben megszületett helyi védettség megújítása ismételt elrendelése mellett döntött, de elrendelte a Természetvédelmi Törvény által előírt kezelési terv elkészítését, ami keretet biztosít arra, hogy a Nádas-tó ismét egy vizes élőhely legyen. Utóbbi években viszont a terület degradációja mellett az át nem gondolt tervezések kereszttüzébe került Budakeszi teljes nyugati területe. Az újabb át nem gondolt fejlesztések megelőzése és a terület revitalizációja érdekében Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala a helyi zöld szervezetek és külső szakértők bevonásával megkezdte a szakmai egyeztetéseket a tó revitalizációja, fejlesztése érdekében, mely egyben garantálja a Budakeszi helyi jelentőségű védett természeti területeiről

szóló rendeletében megfogalmazott kezelési terv végrehajtását mind a Nádas-tó, mind a mamutfenyők esetén; továbbá segíti a település klímastratégiájának a megvalósulását. Mindezt az is indokolja, hogy mindkét helyi védett területen folyamatosan megfigyelhetőek védett és egyben NATURA 2000-es jelölő fajok. Az eddigi megbeszéléseken számos fontos dolgot sikerült tisztázni. A város csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására fel kívánja használni a Nádas-tó jelenleg szárazon lévő medrét. A projekthez mind hazai, mind nemzetközi pályázatokon kíván pénzt elnyerni annak érdekében, hogy a természetvédelmi értékek megőrzése hosz-szabb távon biztosított legyen. Az egyeztetésen résztvevők leszögezték, hogy tehermenetesíteni kívánjuk Budakeszi Város költségvetését, mert ezernyi problémát kell megoldani a településnek. A lehetséges, kiírásra váró pályázatokat is számba vették, és folyamatosan keresik a megfelelő pályázati konstrukciókat. A megbeszéléseken a korábban az Önkormányzat és a Buda-környéki Naturparkért Egyesület, illetve a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány-Budakeszi Herbárium által elvégzett felmérések, tervek felhasználhatóságának lehetőségeit is számba vették. Emellett a Telki út és a Nádas-tó területén több éven keresztül egyetemi és középiskolai terepgyakorlatok keretében végeztek botanikai és zoológiai felmérések során gyűjtött adatokat is fel fogják használni a tó revitalizációját célzó pályázatok, tervek elkészítéséhez.

A további együttműködések felé mind a város vezetése, mind a helyi zöld közösség nyitott, mivel a terület fejlesztését együtt képzelik el. A megbeszélésen tisztázásra került, hogy a település nyugati területeinek a csapadékvíz elvezetése érdekében számos korábban kiépített, de teljesen elhanyagolt és emiatt leromlott infrastruktúrát fel kell újítani, vagy újat kell építeni a természetvédelmi célok figyelembevételével. Itt elsősorban a Telki út mentén található vízelvezető hálózatra kell gondolni. Ami papíron létezik, valójában meg nem látja el a funkcióját. Részben ezen okok miatt is a város mélyebben fekvő területein folyamatos problémákat okoznak a villámárvizek. A tó emellett, ahogy azt már másfél évtizede is javasoltuk, természetvédelmi és környezeti oktatási funkciókat kapna. Erre számos példa található a térségben (pl. Tinnye, Budaörs). A koncepció kidolgozását elkezdtük, és a tervek szerint a természetvédelmi célok figyelembevételével a leendő tó, vizes élőhely kettős funkciót látna el. A természetvédelmi feladatok ellátása mellett részben árvízvédelmit, hogy a település alsó részeit megvédje a villámárvizektől és oktatás-rekreációt, elsősorban a település iskoláiban tanulókat és az itt lakók igényeit figyelembe véve.

Dr. Weiperth András, Szigeti Balázs

Budakeszi Hírmondó 2023. június

Megosztom a cikket

Járdára hajtott egy túlsúlyos kisteherautó

Egy nem megfelelő műszaki állapotban lévő és túlsúlyos kisteherautó az este folyamán az Erdő utcáról a Fő utca felé tartva felhajtott a járdára és jelentős anyagi kárt okozott.
A helyszínről elhajtott és a rendőreink fogták el.
Szerencsére személyi sérülés nem történt!

www.facebook.com

Megosztom a cikket

Kezdődik a 2023-as csillagászati nyár

Kezdődik a 2023-as csillagászati nyár: mit jelent a napforduló, meddig van világos június 21-én, mikor van Szent Iván éjjele?

Évente kétszer kerül sor úgynevezett napfordulóra: egyszer nyáron, és egyszer télen. A napforduló egy csillagászati kifejezés, mely azt a pillanatot fejezi ki, amikor a Nap pozíciója eléri legmagasabb pontját a pályáján északon a Ráktérítőhöz, délen a Baktérítőhöz képest. A nyári napfordulóra idén június 21-én, a télire december 22-én kerül sor. Fordulat következik be abban is, hogy milyen hosszúak lesznek a nappalok, illetve az éjszakák. A téli napfordulóig a Nap látszólag északról déli irányba halad, azt követően a mozgása délről északi irányú lesz. Vagyis mától kezdve rövidülnek a nappalok egészen a téli napfordulóig.

A nyári napforduló 2023-ban, június 21-én

www.penzcentrum.hu

Megosztom a cikket

Nem szabad a törlőkendőt a WC-be dobni!

Az Erkel utcában a szennyvízcsatornából forrásként tört fel a víz, ami arra utal, hogy többen a szennyvízcsatornába eresztik az esővizet. Ez egészségügyi kockázatokat rejt, és a szennyvízhálózatot is túlterheli‼️A mellette lévő csatornaszemnél is látható, hogy rengeteg nedves törlőkendőt mosott ki a víz. A lebomlónak hirdetett törlőkendőt sem szabad a WC-be dobni, mert lebomlásához hetekre van szükség, viszont a szennyvíztisztítóba pár óra alatt megérkezik, és eltömíti a szűrőberendezéseket.

www.facebook.com

Megosztom a cikket