Református Egyház

Dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész előadása

A budakeszi Protestáns Kör szervezésében
2020- január 16-án, csütörtökön 19 órakor
a Kálvin-teremben (Budakeszi, Fő u. 159.)

 Karrier és család  Szendrey Júlia életében

 Dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész előadása

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az előadást a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány támogatja és ingyenes.

Adományokat a Protestáns Kör működésének költségeire a helyszínen köszönettel elfogadunk.

Megosztom a cikket

A budakeszi református kórus Kárpátalján

Március 11-12-én a Budakeszi Zákányi Zsolt Református Vegyeskar Kárpátaljára látogatott, hogy a ráti, minaji, homoki, ketergényi testvérgyülekezetekben énekszóval szolgáljon a reformáció 500. éve és a nemzeti ünnep alkalmával. A kórussal együtt utaztak a budakeszi református gyülekezetnek és alapítványának képviselői is, hogy immár ötödik alkalommal átadják az ukrajnai polgárháború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar református testvéreknek a budakesziek által összegyűjtött természetbeni és pénzadományt.

 

Az énekkar, Kádár Ágota karnagy vezényletével, szombaton a ráti református templomban koncertszerűen adott elő válogatást a protestáns hagyományokon alapuló nemzetközi és a magyar kóruszene darabjaiból a 16. századtól napjainkig ívelő időszakból. Nagy örömünkre szolgált, hogy az alkalom után, igen bőkezű szeretetvendégség keretében, többórás kötetlen beszélgetésre volt lehetőségünk a testvérgyülekezetek lelkipásztorával, Szimkovics Tiborral és feleségével Szimkovics Edinával, tagjaival, presbitereivel. Megismerhettük nehézségeiket és örömeiket, várakozásaikat és reményeiket, mi is bemutatkozhattunk személyesen. Szívet melengető volt, hogy többen emlékeztek a kórusunk 2004. októberi látogatására, és az akkori vendéglátó családok érdeklődtek budakeszi vendégükről. A helybéliek kórusunk minden tagjának és gyülekezetünknek is ajándékokkal kedveskedtek.

 

Vasárnap a minaji református templomban az istentisztelet elején szolgáltunk zsoltár- és gyülekezeti ének feldolgozásokkal. Meghallgattuk egy igen tehetséges minaji gyermek versmondását, aki Arany János Fiamnak című költeményét adta elő: “Mert szegénynek drága kincs a hit./ Tűrni és remélni megtanít.” Az istentiszteleten Bob Ilona Enet lelkész, kórusunk tagja hirdette Isten igéjét, ezzel is erősítve a gyülekezeteink közti lelki kapcsolatokat.

 

A két nap során lehetőségünk volt egy-egy rövid városnézésre Ungváron és Beregszászon. A zökkenőmentes határátkeléseinkhez segítséget kaptunk az ungvári és a beregszászi magyar főkonzulátus munkatársaitól, amit ezúton is köszönünk. A szállást és az étkezéseket az Ungi Református Egyházmegye kezelésében álló Ráti Sion Missziós Központban biztosították számunkra vendéglátóink. A látogatást a Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert pályázati támogatásból és a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány segítségével finanszíroztuk.

 

Amíg szükséges, a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány folytatja a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűlt összeg eljuttatását. A 11991102-02125525-00000000 (Erste Bank) bankszámlaszámon fogadjuk a felajánlásokat. Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék föl: Kárpátalja.

 

Megosztom a cikket

Mozart Requiemjének előadására készülnek a budakeszi egyházi kórusok

Augusztus 26-28. között, a móri református egyházközség Szolgáló Szeretet Házában 42 énekes kezdte meg a felkészülést Mozart Requiem című darabjának előadására. A budakeszi Zákányi Zsolt Református Vegyeskar és karnagya, Kádár Ágota kezdeményezésére csatlakoztak a kórushoz a budakeszi Szent Cecília énekkar tagjai és karnagya, Szombatfalvy Csilla, valamint a református gyülekezet énekelni szerető tagjai.

 

Külön öröm, hogy a kórustagok családjából gyermekek, fiatalok is közénk álltak és vállalkoznak a mű megtanulására. A kórustáborban a két karnagy irányította a próbákat. A tábor költségeihez pályázati támogatást kaptunk Nemzeti Együttműködési Alaptól és Budakeszi Város Önkormányzatától.

Az 1956-os forradalom hőseinek és áldozatainak emlékére 2016. november 5-én, szombaton fog elhangzani Mozart Requiemje Budakeszin. Az egyesített kórust, amely az előadásra a kaposvári Vikár Béla Vegyeskarral is kibővül, valamint a zenekart Török Géza, az Operaház karnagya vezényli majd.

 

Megosztom a cikket

Konfirmáció 2016

A Budakeszi Református Gyülekezetben pünkösd másodnapján, május 16-án, ünnepi istentisztelet keretében került sor a konfirmandusok fogadalomtételére.

(tovább…)

Megosztom a cikket

A budakeszi református gyülekezet újabb támogatása Kárpátaljának

“Tegyünk jót mindenkivel, de kiváltképp azokkal,

akik hozzánk tartoznak a hitben!” (Gal.6,10-11)

 

A gyülekezetünkben folyamatos adakozás eredményeként 2015 novemberében a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány másodszor juttatott el támogatást a kárpátaljai Minaj és Rát református testvérgyülekezeteibe, ezúttal 415 ezer forintot.

 

A kárpátaljai református testvérek az összeg felhasználásáról elszámoltak. A ráti egyházközség 80 családnak juttatott a téli időszakra egészségmegőrző vitaminokat a támogatásból, a minaji gyülekezet 32 családnak adott pénzbeli gyorssegélyt, valamint gyülekezeti rezsiköltség kifizetésére fordította.

 

Szimkovics Tibor ráti-minaji lelkipásztor az elszámoláshoz csatolt levelében ezt írja: “Hálásan köszönjük, hogy teherhordozásban testvérré lettek a budakeszi atyafiak. Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. Az Úr áldása kísérje továbbra is gyülekezeti életüket, szolgálatukat!”

 

A Budakeszi Református Egyházközség és a Határon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány folytatja támogatások eljuttatását a testvérgyülekezetekbe, legközelebb 2016 májusában.


 

Kérjük az adakozni kívánókat, fontolják meg, milyen összeget tudnak – lehetőleg rendszerességgel – az Alapítványon keresztül erre a célra szánni. Már a szerényebb összegek is nagy segítséget jelentenek. Cégek részéről, ill. a rendszeres támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás adókedvezményeket is lehetővé tesz.

A Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány az alábbi számlaszámon fogadja a felajánlásokat:

11991102-02125525-00000000

A befizetéshez csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: Kárpátalja 2016.

Megosztom a cikket

Ökumenikus imahét Budakeszin

Az ökumené vagy ökumenizmus a keresztények egységtörekvése. A görög. oikein, ‘lakni’ szóból ered; ami idővel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egységtörekvését. Alapgondolata, hogy Krisztus egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különbözőképpen vélekednek, és külön utakon járnak. Ez a megosztottság ellent mond Krisztus akaratának, a világ szemében visszatetszést kelt, így akadályozza az evangélium hirdetését minden embernek.

 

E megosztottság ellen szólalt föl a protestáns misszionáriusok 1910. évi edinburghi világkonferenciája; innen indult el az ökumenikus mozgalom két irányba: egyrészt a különböző egyházak egybevetették tanításukat, másrészt elkezdték a közös cselekvést, a szociális és karitatív tevékenységet.

 

1948-ban Amszterdamban létrejött az Egyházak Világtanácsa (Ökumenikus Tanácsa), azoknak az egyházaknak a társulása, melyek a Szentírás szerint megvallják, hogy Jézus Krisztus Isten és Üdvözítő, igyekeznek együtt megvalósítani közös hivatásukat az egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. A római katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) óta folytat egyre elmélyültebb teológiai párbeszédet a keresztyén felekezetekkel. VI. Pál és II. János Pál pápák bontakoztatták ki az egységtörekvést. Az egység nem jelent uniformizálást: a keleti és nyugati, illetve a katolikus és protestáns egyházak megőrizik sajátos értékeiket, hagyományaikat, egymást gazdagító különbözőségeiket. Az ökumené lényege: a közös ima és a megtérés.

 

A Krisztushívők egységéért megtartott imahetek témáit 1968 óta állítja össze közösen az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács. 2004-ben megegyezés született, hogy az imahét anyagát közösen, azonos formában adják ki a keresztény egyházak számára.

 

Az imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti napok, melyek összefogják a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időszakot. A déli féltekén, ahol január a nyári vakáció ideje, az imahét megtartására az egyházak alkalmasabbnak találták a pünkösdhöz közeli időt.

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT BUDAKESZI

“Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9)


2016. január 18-22 közt., minden este 18.30 órakor

Szövegközi kép 1

Jan. 18. hétfő: a római katolikus templomban (Fő u.192.) Szuhánszky Gábor metodista lelkész szolgálata

Jan. 19. kedd : az evangélikus gyülekezeti teremben (Fő u. 155). Tóth András diakónus szolgálata

Jan. 20. szerda: a baptista imaházban (Széchenyi u.50/a ) Boros Péter református lelkész szolgálata

Jan. 21. csütörtök: a metodista templomban (Rákóczi u. 2.) Lukács Tamás baptista lelkész szolgálata

Jan. 22. péntek: a református templomban (Fő u. 159.) Lacknerné Puskás Sára szolgálata

 

Szeretettel várjuk az alkalmakra!

 

Letölthető kísérőfüzet

Megosztom a cikket

Beszámoló

 

Beszámoló az Budakeszi Református Egyházközség Határon túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány 2015. évi tevékenységéről és 2016. évi céljairól


adószám: 19183914-1-13

bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000

kapcsolat: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com


2015-ban az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 278.699 forint érkezett, ezt az összeget használtuk föl saját forrásos támogatásként az év során. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%ával, vagy adományaikkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.

 

Hat pályázatunk volt sikeres (nyolcat adtunk be), összesen 715.000 Ft támogatást nyertünk el. Májusban az alapítvány is szervezője volt a kárpátaljai közösségek támogatását célzó jótékonysági estnek. A bevétel ránk jutó részét, 105.500 ezer Ft-ot hozzáadtuk a céladakozás összegéhez.

 

I. A Budakeszi Református Egyházközségnek nyújtott alapítványi támogatás

Az alapítvány saját forrásaiból összesen 157.400 Ft.


II. Az alapítvány tevékenységi körében megjelölt céljainak megfelelő egyéb támogatásai

1.Saját forrásokból

  • a gyülekezethez kapcsolódó közösségeknek (Zákányi Zsolt Református Vegyeskarnak, Protestáns Körnek, 336.Karácsony Sándor cserkészcsapatnak, alapítványi kuratórium tagjainak a kárpátaljai utazás költsége) összesen: 277.123 Ft

  • céladomány a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatására összesen: 636.500 Ft (áprilisban 220.000 + novemberben 416.500 forint elkülönített céladakozás, ebből 105.500 Ft a jótékonysági esten folyt be.)

2. Pályázatokon elnyert támogatással összesen 715.000 Ft

  • a Nemzeti Kulturális Alaptól a gyülekezeti kórusnak és a Protestáns Körnek;

  • Budakeszi Város Önkormányzata civil szervezeti támogatása révén, illetve polgármesteri keretből a gyülekezeti kórusnak, az alapítvány működésére és az alapító okiratban megjelölt céljaira, és a Protestáns Körnek.


III. Önkéntes munka

A pályázati aktivitás (dokumentáció, kapcsolattartás, elszámolás a támogatók és az alapító felé), továbbá a támogatásokhoz kapcsolódóan a kórustagok és a karnagy, a cserkészcsapat vezetői, a Protestáns Kör elnöksége és az alapítvány kuratóriuma részéről millió forintos nagyságrendű az önkéntes munka értéke.


IV. A 2016. évi célok

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 2016-ben az alapítvány a budakeszi református egyházközség hitéleti tevékenységéhez és működéséhez, valamint a gyülekezethez kötődő ifjúsági és kulturális közösségeknek kíván támogatást nyújtani. Folytatjuk a pályázatok beadását, de az így elnyert támogatásokat csak a meghatározott célokra fordíthatja az alapítvány. Amennyiben az év során jelentős egyéni vagy vállalkozói adományokat kapunk, a támogatásra fordítható összegét növelni tudjuk.

 

Amíg szükséges, folytatni kívánjuk a kárpátaljai magyar református testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűjtött céladomány kijuttatását. A fenti bankszámlaszámon fogadjuk a felajánlásokat vagy csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: ?Kárpátalja 2016?.


Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy személyi adóbevallásában rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.


A Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítványt 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség. Az alapítvány kuratóriumának tagjai – Elnök: Sándor László; Tagok: Borbély György, dr. Draskóczy András, Fodorné Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály, Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.

 

Áldás, békesség! Soli Deo gloria!

Sándor László

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány közreműködésével támogatott néhány esemény 2015-ben:

 


Megosztom a cikket