A budakeszi református gyülekezet újabb támogatása Kárpátaljának

“Tegyünk jót mindenkivel, de kiváltképp azokkal,

akik hozzánk tartoznak a hitben!” (Gal.6,10-11)

 

A gyülekezetünkben folyamatos adakozás eredményeként 2015 novemberében a Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány másodszor juttatott el támogatást a kárpátaljai Minaj és Rát református testvérgyülekezeteibe, ezúttal 415 ezer forintot.

 

A kárpátaljai református testvérek az összeg felhasználásáról elszámoltak. A ráti egyházközség 80 családnak juttatott a téli időszakra egészségmegőrző vitaminokat a támogatásból, a minaji gyülekezet 32 családnak adott pénzbeli gyorssegélyt, valamint gyülekezeti rezsiköltség kifizetésére fordította.

 

Szimkovics Tibor ráti-minaji lelkipásztor az elszámoláshoz csatolt levelében ezt írja: “Hálásan köszönjük, hogy teherhordozásban testvérré lettek a budakeszi atyafiak. Bízom benne, hogy hamarosan személyesen is találkozunk. Az Úr áldása kísérje továbbra is gyülekezeti életüket, szolgálatukat!”

 

A Budakeszi Református Egyházközség és a Határon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány folytatja támogatások eljuttatását a testvérgyülekezetekbe, legközelebb 2016 májusában.


 

Kérjük az adakozni kívánókat, fontolják meg, milyen összeget tudnak – lehetőleg rendszerességgel – az Alapítványon keresztül erre a célra szánni. Már a szerényebb összegek is nagy segítséget jelentenek. Cégek részéről, ill. a rendszeres támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás adókedvezményeket is lehetővé tesz.

A Budakeszi Református Emléktemplom Alapítvány az alábbi számlaszámon fogadja a felajánlásokat:

11991102-02125525-00000000

A befizetéshez csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: Kárpátalja 2016.

Megosztom a cikket