Ökumenikus imahét Budakeszin

Az ökumené vagy ökumenizmus a keresztények egységtörekvése. A görög. oikein, ‘lakni’ szóból ered; ami idővel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egységtörekvését. Alapgondolata, hogy Krisztus egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különbözőképpen vélekednek, és külön utakon járnak. Ez a megosztottság ellent mond Krisztus akaratának, a világ szemében visszatetszést kelt, így akadályozza az evangélium hirdetését minden embernek.

 

E megosztottság ellen szólalt föl a protestáns misszionáriusok 1910. évi edinburghi világkonferenciája; innen indult el az ökumenikus mozgalom két irányba: egyrészt a különböző egyházak egybevetették tanításukat, másrészt elkezdték a közös cselekvést, a szociális és karitatív tevékenységet.

 

1948-ban Amszterdamban létrejött az Egyházak Világtanácsa (Ökumenikus Tanácsa), azoknak az egyházaknak a társulása, melyek a Szentírás szerint megvallják, hogy Jézus Krisztus Isten és Üdvözítő, igyekeznek együtt megvalósítani közös hivatásukat az egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. A római katolikus egyház a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) óta folytat egyre elmélyültebb teológiai párbeszédet a keresztyén felekezetekkel. VI. Pál és II. János Pál pápák bontakoztatták ki az egységtörekvést. Az egység nem jelent uniformizálást: a keleti és nyugati, illetve a katolikus és protestáns egyházak megőrizik sajátos értékeiket, hagyományaikat, egymást gazdagító különbözőségeiket. Az ökumené lényege: a közös ima és a megtérés.

 

A Krisztushívők egységéért megtartott imahetek témáit 1968 óta állítja össze közösen az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács. 2004-ben megegyezés született, hogy az imahét anyagát közösen, azonos formában adják ki a keresztény egyházak számára.

 

Az imahét hagyományos ideje a január 18-25-e közötti napok, melyek összefogják a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időszakot. A déli féltekén, ahol január a nyári vakáció ideje, az imahét megtartására az egyházak alkalmasabbnak találták a pünkösdhöz közeli időt.

 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT BUDAKESZI

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pét 2,9)


2016. január 18-22 közt., minden este 18.30 órakor

Szövegközi kép 1

Jan. 18. hétfő: a római katolikus templomban (Fő u.192.) Szuhánszky Gábor metodista lelkész szolgálata

Jan. 19. kedd : az evangélikus gyülekezeti teremben (Fő u. 155). Tóth András diakónus szolgálata

Jan. 20. szerda: a baptista imaházban (Széchenyi u.50/a ) Boros Péter református lelkész szolgálata

Jan. 21. csütörtök: a metodista templomban (Rákóczi u. 2.) Lukács Tamás baptista lelkész szolgálata

Jan. 22. péntek: a református templomban (Fő u. 159.) Lacknerné Puskás Sára szolgálata

 

Szeretettel várjuk az alkalmakra!

 

Letölthető kísérőfüzet

Megosztom a cikket