Református Egyház

Október a reformáció hónapja

Az egyháznak mindig meg kell újulni, mindig reformálni kell! Ecclesiam semper reformare debet! – hangzott a jelmondat a reformáció századában.

A protestáns egyházakban október 31-én ünnepeljük a Reformáció napját. Ez az esemény 1517-hez kötődik, amikor Luther Márton szerzetes október 31-én 95 pontból álló tételsort szegezett ki a wittenbergi templom kapujára.
Az akkori egyházzal szemben négy olyan sarkalatos mondatot fogalmazott meg, melyek a mai napig is érvényesek.
Az első mondat a Sola Gratia elv. Kegyelemből, mégpedig ingyen kegyelemből van üdvösségünk – mondta Luther. Ezt a kegyelmet kiharcolni, kierőszakolni, kiérdemelni nem lehet. Elfogadni, azonban szabad.
A második fontos mondat: egyedül hit által – Sola Fide. Az igaz ember pedig hitből él. A hit a bizalom és hűség szavakkal is rokon. Hittel, bizalommal ráhagyatkozni az Isten kegyelmére.
A harmadik oszlopa a reformációnak a Solus Christus. Egyedül Krisztus. Jézus Krisztus az egyedüli közbenjárónk, nincs rajta kívül más. Az ő halálának áldozata elég ahhoz, hogy Isten engem, téged, minket elfogadjon. Nincs senki más és nincs semmi más, aki vagy ami által Istenhez közelebb kerülhetünk. Nem is kell más közbenjáró. Ő, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet.
A negyedik oszlop: a három előzőnek és az életnek a zsinórmértéke egyedül a Szentírás legyen. Ez a Sola Scriptura elv. Isten kijelentette és kijelenti magát a Bibliában, ezért annak rendszeres imádságos olvasása által a Szentlélek Isten szól hozzánk és erősíthet meg.
Mindezekért pedig SDG, azaz Soli Deo Gloria – egyedül Istené a dicsőség. Ahogyan Kálvin János, genfi reformátor tanította nekünk.
Az egyháznak és benne mindannyiunknak szól ez minden időben. Folyamatosan meg kell újulni. Miben? A gondolkodásunkban, a szemléletünkben, a közösségeinkkel, városunkkal, szomszédjainkkal való kapcsolatunkban. Formálódni, újra formálódni. Ebben a megújulásban ismerhetjük fel Isten mérhetetlen szeretetét. Ezt hozta nekünk a reformáció 1517-ben, és ezt hozhatja 2021-ben is.

 

Budakeszi Hírmondó 2021 október

 

Megosztom a cikket

Szerdától nem tartanak istentiszteletet a reformátusok

A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának elnöksége azt kéri, hogy az egyházközségek szerdától ne tartsanak istentiszteletet, közösségi alkalmakat – olvasható az elnökség közleményében, amelyet az MRE kommunikációs szolgálata hétfő este juttatott el az MTI-hez.

Az elnökség azt írta, kérik, hogy szerdától az egyházközségek „szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést”, és minden közösségi alkalmat.

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/11/09/szerdatol-nem-tartanak-istentiszteletet-a-reformatusok

Megosztom a cikket

Konfirmáció Budakeszin

„Örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt róla, hogy a református gyülekezetben 20 fiatal tett sikeres konfirmációs vizsgát ebben az évben. Idézőjelben vizsga, mivel elsősorban nem a tárgyi tudás, hanem az Isten iránti elköteleződés, és a hit megerősítése az egyik legnagyobb dolog, amit egy fiatal ebben a korban tehet” – írták a Budakeszi Hírmondónak Boros Péter és Borosné Varga Edina lelkészek.

Megosztom a cikket

Tovább