Közbiztonság

Vigyázz, internetes csalók!

 

Budakeszi lakosnak is küldtek a NAV nevében hamis, megtévesztő levelet. Valószínűleg adathalász csaló az adó visszatérítési címen küldött elektronikus levél feladója.

 

Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént. Ha hasonló levelet kapnak, semmiképp ne válaszoljanak rá, adataikat ne adják meg és saját érdekükben jelentsék azt a rendőrségnek.

 

Megosztom a cikket

Új festés, biztonságosabb átkelés!

 

Az önkormányzat kérésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának munkatársai elkezdték és folyamatosan végzik Budakeszi főútvonalain a gyalogos átkelőhelyek újrafestését. Napközben már több kiemelt helyszínen megtörtént a burkolati jelzés frissítése, ami biztonságosabbá teheti a gyalogosok számára az átkelést.

 

[widgetkit id=12]

 

A tanévkezdés előtt ezzel is igyekszik az önkormányzat hozzájárulni a balesetek elkerüléséhez.

 

Vigyázzunk egymásra, főleg az oktatási intézmények, játszóterek közelében! Arra kérjük a gépkocsivezetőket, vezessenek a szokottnál is körültekintőbben.

Budakeszin is érték az élet! Vigyázzunk rá közösen, a közutakon is!

 

 

Megosztom a cikket

Hőségteszt – Jól vizsgáztak a budakeszi rendőrök

 

 

Hősség a hőségben – Rosszul lett egy hölgy a nagy melegben, a rendőrjárőrök hívtak segítséget. A Budakeszi Rendőrőrs járőrei augusztus 9-én délután negyed 4 körül Budakeszin, a Temető utcában, a nagy melegben egy földön fekvő nőre lettek figyelmesek.


A rendőrök azonnal a 38 éves nőhöz siettek, aki jelezte, hogy rosszul érzi magát. A járőrök a kiszáradás jeleit mutató nőnek vizet adtak és mentőt hívtak hozzá, akik a további kivizsgálás céljából kórházba szállították. KÖSZÖNET A BUDAKESZI REND ŐREINEK!

Megosztom a cikket

Ismét megérkezett a tél, vigyázzunk egymásra…


Tisztelt Budakeszi lakosok!

A téli időjárásra való tekintettel a várható havazások, esőzések, jegesedések következményeként, a köztisztasági feladatok ellátása (az ingatlanok előtti illetve melletti járdafelületek tisztántartása és a síkosság-mentesítés elvégzése) fokozottabb odafigyelést és felelősségteljes hozzáállást igényel. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a téli időjárásra való tekintettel és a várható havazások, esőzések, jegesedések következményeként, a köztisztasági feladatok az ingatlanok előtti, illetve melletti járdafelületek tisztántartása és a síkosság-mentesítés elvégzése fokozottabb figyelmet igényel.

 


Az ingatlanok előtti közterületek hó- és síkosság-mentesítésével kapcsolatban tartsák szem előtt, hogy a járdákon történő gyalogosközlekedés biztosítása a település teljes lakosságának, különösen a gyalogosan közlekedő kisgyermekes édesanyák, nyugdíjasok, iskolás gyermekek, fogyatékkal élők, valamint mindannyiunk érdekét szolgálja.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az ingatlanok előtti hóeltakarítást, illetve síkosság-mentesítést szíveskedjenek – szükség esetén – naponta többször is megoldani, az esetleges kellemetlenségek megelőzése és egymás épségének megőrzése érdekében.

Tájékoztatásul felhívom az Önök figyelmét arra, hogy Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011 (III. 24.), valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendeletei alapján: a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az ingatlan előtti közterület vonatkozásában az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik. A vonatkozó önkormányzati rendelet szerint tisztántartás alatt az egyes ingatlanok és közterületek takarítását, gyommentesítését, rendszeres tisztítását, hó- és síkosság-mentesítését, illetőleg pormentesítését kell érteni.

A közösségi együttélés magatartási szabályai bármelyikének megszegése, megsértése, betartásának vagy betartatásának elmulasztása esetén 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. Az önkormányzati rendelet betartását az önkormányzat, illetve a Budakörnyéki közterület-felügyelet ellenőrzi.

Számítunk az Önök közreműködésére!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:

Uzsoki Gábor

Budakörnyéki Közterület-felügyelet

intézményvezető

Megosztom a cikket

Elektronikus ügyintézés a rendőrségnél

 

 

 1. 1. Miért vezette be a rendőrség az elektronikus ügyintézést?

A rendőrségnél az elektronikus ügyintézés nem előzmények nélküli, bizonyos közigazgatási hatósági ügyekben az ügyfelek már évek óta kezdeményezhettek eljárást a rendőrség honlapján elérhető ÁNYK űrlapok igénybe vételével. 2018. január 1-jével ? az ezen időpontban hatályba lépő jogszabályi előírásoknak megfelelve ? a rendőrség az ügyek széles körében biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés szélesebb körű biztosításával a rendőrség célja az volt, hogy az ügyfelek számára kényelmesen, ügyfélfogadási időhöz nem kötötten, a rendőrségen történő személyes megjelenés nélkül, akár otthonról vagy külföldről is biztosítsa az ügyintézés lehetőségét.

Az elektronikus ügyintézés magában foglalja a rendőrség hatáskörébe tartozó ügy kezdeményezését, bejelentés megtételét, a folyamatban lévő ügyben a nyilatkozattétel lehetőségét, általánosságban az elektronikus úton történő kapcsolattartást, egyúttal ilyen módon értesülhet az ügyfél az eljárás befejezéséről, a hatósági döntésről.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel tovább erősíthetjük a rendőrség szolgáltató jellegét.

 

 1. 2. Mi az elektronikus út, amin keresztül a Rendőrséghez lehet fordulni?

Az elektronikus ügyintézés igénybe vételéhez a természetes személyek esetében ügyfélkapu, a gazdálkodó szervezetek, más jogi személyek esetében cégkapu vagy hivatali kapu szükséges.

Az elektronikus ügyintézés igénybe vétele a rendőrség honlapján elérhető elektronikus űrlapok használatával történik.

A rendőrségi elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok elérhetők az ekozig.magyarorszag.hu honlapról is.

 

 1. 3. Hol érdeklődhetnek az állampolgárok az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban?

A rendőrség által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatással összefüggő általános tájékoztatás elérhető a Rendőrség honlapján. Az egyes ügytípusokhoz kapcsolódóan külön tájékoztatókat állítottunk össze, amelyek az űrlapok mellett szintén a Rendőrség honlapján elérhetők.

Az elektronikus ügyintézés során felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a 1818-as számon hívható Kormányzati Ügyfélvonalon kérhető tájékoztatás, 0-24 óráig. Technikai kérésekkel kapcsolatban: 1.6-os menüpont, szakmai kérdésekkel kapcsolatban: 7-es menüpont alatt kapható tájékoztatás. Külföldről hívható szám: +36 1 550 1858.

Speciális szakértelemet igénylő kérdésekben a Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai számára az ORFK szakterületeinek munkatársai nyújtanak szakértői támogatást.

 

 1. 4. Milyen módon intézhető elektronikus úton az ügy (űrlapkitöltés vagy levélírás)?

Az elektronikus űrlapok benyújtása az ügytípustól függően:

a) ÁNYK (általános nyomtatványkitöltő keretprogram, ami egy űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás) vagy

b) e-Papír szolgáltatás használatával történik.

 

 

A hatályos elektronikus űrlap (ÁNYK / e-Papír) a Rendőrség (www.police.hu) honlapján érhető el:

a) az ÁNYK űrlapot a kitöltéshez le kell tölteni az Ügyfél által használt számítógépre (az ÁNYK űrlap kitöltését támogató alkalmazás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le),

b) az e-Papír űrlap közvetlenül a szolgáltató oldalán, online tölthető ki (az egyes ügytípusok a Rendőrség honlapján vagy közvetlenül az e-Papír szolgáltatás honlapján a https://epapir.gov.hu/ címen érhetők el).

 

Lényeges kiemelni, hogy az ügyindítást megelőzően a rendőrség honlapjáról indokolt letölteni a közzétett aktuális ÁNYK űrlapot. Többször is tapasztaltuk ugyanis az elmúlt napokban, hogy az ügyfelek az űrlapok korábbi, még az elmúlt évben letöltött és vélhetően a saját számítógépükre elmentett verzióját próbálták beküldeni, ezeket azonban a rendszer visszautasítja, amiről automatikus értesítést küld az ügyfél tárhelyére.

 

Az e-Papír lényegét tekintve egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül összeköti a magát azonosító ügyfelet a szolgáltatáshoz csatlakozott intézménnyel, esetünkben a rendőrséggel. Az igénybe vételéhez ügyfélkapu vagy cégkapu szükséges. Ügyfélkapu vagy cégkapu létesítéséhez el kell végezni az ügyfélkapus vagy cégkapus regisztrációt, ami személyesen történik, szükséges hozzá egy személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány, egy választott egyedi felhasználó név és elektronikus levélcím megadása (a 2016. január 1-je után kiállított e-személyazonosító igazolvánnyal online is elvégezhető a regisztráció).

 

Mind az ÁNYK, mind az e-Papír igénybe vétele esetén az űrlaphoz dokumentumok csatolhatók mellékletként, melyek az AVDH szolgáltatással elektronikus aláírással hitelesíthetők (ÁNYK esetében az összes csatolmány mérete maximum 300 MB, e-Papír esetében 24 MB lehet).

 

A kitöltött ÁNYK űrlap és esetleges csatolmánya az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, az e-Papír űrlap az e-Papír szolgáltatás igénybevételével (mindkét esetben a szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) küldhető be a rendőrség hivatali tárhelyére a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldással azonosított ügyfél által.

A kitöltött elektronikus űrlap és esetleges csatolmányai biztonságos kézbesítési szolgáltatással kerülnek a rendőrség hivatali tárhelyére, amelyről az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyére automatikus visszaigazolásokat kap:

–        feladási igazolás: a NISZ Zrt. által üzemeltetett Központi Rendszer arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy a beadványát befogadta,

–        letöltési igazolás: szintén a Központi Rendszer állítja ki, melyben arról ad tájékoztatást, hogy az ügyfél beadványát a címzett átvette.

 1. 5. Milyen időszakban vehető igénybe az elektronikus ügyintézés?

Az elektronikus ügyintézés keretében a nap 24 órájában intézhető beadvány a rendőrséghez. A beadványok az ügyféltől a rendőrség hivatali kapujára érkeznek, és a Rendőrség ügyviteli rendszere továbbítja azokat az eljárásra jogosult rendőri szervekhez.

A rendőrség rendszere a kérelmező tárhelyére automatikus értesítést küld a kérelem érkeztetését követően a befogadásról és az érkeztető számról, a kérelem iktatását és az ügyintéző kijelölését követően az iktatószámról és az ügyintéző nevéről.

Lényeges ugyanakkor kiemelni, hogy csak a küldemények fogadása biztosított hivatali munkaidőtől és munkanaptól függetlenül. A címzett rendőri szervek az elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében megküldött beadványokat, bejelentéseket hivatali munkaidőn kívül nem kísérik figyelemmel, azok ügyintéző általi feldolgozása a beadvány beérkezését követő munkanapon kezdődik meg.

Ebből következően amennyiben azonnali rendőri intézkedést igénylő eseményről kívánnak bejelentést tenni vagy segélykérést kívánnak a Rendőrséghez intézni, úgy azt az ilyen bejelentések fogadására létrehozott, a nap 24 órájában hívható egységes segélyhívó rendszeren (112) tegye meg.

 1. 6. Elektronikusan intézhető ügytípusok

A legjelentősebb számban előforduló, elektronikusan intézhető ügytípusok:

–        lőfegyver kereskedő ügyintézés, polgári lőfegyver ügyintézés,

–        pirotechnikai tevékenységgel összefüggő ügyintézés,

–        személy- és vagyonőri, magánnyomozói ügyintézés,

–        közlekedés-igazgatási ügyintézés,

–        kábítószerrel és pszichotrop anyaggal végzett tevékenység,

–        határrendészeti ügyintézés,

–        rendezvényekkel kapcsolatos bejelentés, ügyintézés,

–        bűncselekményekkel kapcsolatos beadványok (bejelentés/feljelentés),

–        eltűnés bejelentése,

–        közérdekű bejelentések, panaszok,

–        szabálysértési ügyintézés,

–        objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek,

–        közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások,

–        közérdekű adatigénylés,

–        kezelt személyes adatokról tájékoztatás kérés.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) nyújt segítséget, a 1818-as számon, míg esetleges panaszról az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (euf.gov.hu) lehet bejelentést tenni.

Budapest, 2018. január   12.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

Megosztom a cikket

Ne váljon áldozattá!

Tudnivalók időseknek az “unokázós” csalásokról és  a trükkös lopásokról

 

Az “unokázós” csalásokról


Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az “unokázós” módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.

 • Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
 • Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
 • A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.
 • Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátartozón.

Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát “rendőrnek” kiadó személyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban megtörtént a baleset, vagy műtét, ezzel erősítve az idősben azt, hogy mindenképpen segítenie kell.

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon után nem sokkal érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős, és már viszi is a zsákmányt.

Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért felhívjuk az idősek figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról, értesítsék a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy csaló van a telefon másik végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a bűnelkövetési módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség tanácsait:

 • Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
 • Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben!
 • Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják ellenőrizni a hívás valódiságtartalmát.
 • Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket idegenek számára!
 • Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!

Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

 

A trükkös lopásokról


Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hivatalos személynek kiadva magukat, hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (ELMŰ, vízóra leolvasás, gázóra leolvasás?stb.) bejutnak a lakásba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.

A legfontosabb, hogy óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, vélhetően meghátrál, és távozni fog. A “vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt.

Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során az elkövetők azt használják ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran élnek egyedül. Hasonló esetben kérjük, vegyék figyelembe, hogy a biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!

 

Mit tegyen, ha idegen érkezik?


 • Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!
 • Az Önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek (postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!
 • Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek Önnek!

További bűnmegelőzési tanácsok:


ü  Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és a környék biztonságára!

ü  Ha elutazik, kérje meg az Ön mellett lakókat, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!

ü  Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna:


Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es segélykérő számon.

Forduljon bizalommal és hívja az Áldozatsegítő Szolgálat ingyenesen hívható zöld számát: 06 80 244 444

 

 

 


Megosztom a cikket

Ég a gyertya, ég…

Közelednek az ünnepek. Advent idején megkezdődik a készülődés a karácsonyra. A karácsonyi forgatag, a csomagokkal megpakolt gépjárművek azonban kedvező alkalmat kínálnak a bűncselekmények elkövetőinek is.

A karácsony előtti hetekben az ünnepi bevásárlásoknak és a hideg időjárásnak köszönhetően többen ülnek autóba, mint az év más időszakában. Az őrizetlenül hagyott parkoló autók célpontjai lehetnek a bűnözőknek.

 

A gépkocsi feltörések megelőzése érdekében érdemes figyelmet fordítani arra, hogy:

 • járművét lehetőleg zárt, őrzött parkolóban hagyja!
 • a gépjárműtől való távozás előtt győződjön meg, hogy az ajtókat, ablakokat bezárta és a riasztót bekapcsolta, a mechanikus biztonsági eszközöket felhelyezte, még akkor is, ha csak rövid időre száll ki a kocsiból!
 • ne hagyjon értéket a kocsiban, az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
 • semmilyen értéktárgyat, okmányt, üres táskát se hagyjon a kocsiban látható helyen, mert az autó feltörése jelentős anyagi kárt okozhat Önnek!
 • ha a vásárolt árut autójában látható helyre tudja csak elpakolni, ne hagyja azt őrizetlenül!
 • használja a csomagmegőrzőket, a vásárolt árut csak a vásárlás befejezését követően helyezze el a kocsiban!

A karácsonyi bevásárlások időszakában a leggyakoribb bűnelkövetési mód a zseblopás. Ennek jellemző helyszínei a zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, vásárcsarnokok, bevásárló utcák, aluljárók, tömegközlekedési eszközök, pályaudvarok környéke, ahol egy időben sok ember fordul meg.

A zseblopások nagy részét a táskákból, hátizsákból, zsebekből történő lopások teszik ki. Az elkövetés a pénztárca, illetve az abban lévő értékek, igazolványok, bankkártyák felé irányul.

 

A zseblopások megelőzése érdekében érdemes figyelmet fordítani arra, hogy:

 

 • fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben közlekedik!
 • értéktárgyait, pénztárcáját, iratait ne tegye táskája, kosara tetejére, annak külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben vagy zárható helyen tartsa magánál!
 • vásárláskor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárló  kocsiban vagy a kosarában őrizetlenül!
 • ha teheti, ne tartson magánál sok készpénzt, ahol lehet, inkább bankkártyával fizessen!
 • a bankkártyát és annak PIN kódját ne tartsa egy helyen, pénzfelvétel esetén idegen személy ne lássa a beütött kódot, illetve azt, hogy mennyi pénzt vett fel és a bizonylatot se hagyja a helyszínen!
 • a bankautomata használata előtt ellenőrizze a kártyabefogadó, illetve a pénzkiadó nyílás sértetlenségét!
 • mobiltelefonját ne látható helyen tartsa!
 • tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel-és leszállások alkalmával, figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák testükhöz!

 

Előzzük meg a lakásbetöréseket!

A családi bevásárló körutak alatt őrizetlenül maradnak az otthonok. A betörés megelőzése érdekében ajánljuk, hogy

 • kérje meg szomszédját, hogy figyeljen otthonára!
 • legalább egy helyiségben hagyja felkapcsolva a villanyt, mert ez is azt a látszatot kelti, hogy nem üres a lakás!
 • ha rendelkezik riasztóval azt még rövid időre is kapcsolja be és ellenőrizze működőképességét!

 

 

Bűncselekmény esetén tegyen bejelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es segélyhívó számokon!

 

Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!

Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!

 

BOLDOG, BIZTONSÁGOS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK!

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

 


Megosztom a cikket

Mondjunk nemet az erőszakra!

 

nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta minden évben november 25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztársaság emberi jogi aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai diktátor parancsára. A nők ellen világszerte követnek el nemi erőszakot, családon belüli erőszakot és az erőszak egyéb formáit. Az ENSZ közgyűlése 1999. december 17. óta nyilvánította ezt a napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. Az ENSZ felkérte a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy ezen a napon figyelemfelhívásul szervezzenek programokat.

A világon megrendezésre kerülő 16 Akciónap elnevezésű kampány, 1991 óta számos civilszervezet, intézmény és magánszemély csatlakozásával jön létre évről-évre. A kezdeményezés kiemeli: a nők elleni erőszak súlyos emberi jogi jogsértés, amely többek között az áldozatok életét, méltóságát, testi épségét, egészségét és biztonságát sérti és veszélyezteti.

Óriási lelki teher az erőszak, melynek súlya akár az áldozatok egész életét végigkíséri. Az emberi jogok – mint pl. a méltósághoz, élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz való jog – minden ember elidegeníthetetlen alapvető joga. A családon belüli erőszak jelensége, illetve az erőszakot elszenvedő és elkövető megítélése körüli tévhitek és előítéletek sokszor megnehezítik a megelőzést és a beavatkozást. Az erőszak nem velünk született, hanem tanult és választható viselkedés, éppen ezért össztársadalmi probléma ennek kezelése.  Mindannyiunk felelőssége, hogy a következő generációk számára egyértelművé tegyük, az erőszak elfogadhatatlan, bárki is követi el.

Az erőszak fajtái

Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt történhet és történik meg valakivel. A legjellegzetesebb példái:

 • Szóbeli (verbális) erőszak
  A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés.
 • Lelki erőszak 
  Az alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás. Féltékenység, nő önbizalmának módszeres lerombolása, elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak összetörése, tárgyak összetörése/dobálása/ csapkodása, fegyverrel való fenyegetőzés, félelmet keltő viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb kommunikációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, nő zsebeinek/ táskájának átkutatása.
 • Testi (fizikai) erőszak
  Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, rugdosás, harapás, rázás, égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás, alapvető testi igények és szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítkezés kontrollálása), bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása.
 • Szexuális erőszak
  Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészek bántalmazása, másokkal való közösülésre/prostitúcióra kényszerítés, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés.
 • Gazdasági erőszak
  Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fizetésének elsajátítása, mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös néven működő céggel való sakkban tartás/zsarolás.

 

Tények és tévhitek

A családon belüli erőszakról a köztudatban élő tévhitek eloszlatása munkánk egyik legalapvetőbb része, mivel e tévhitek sokszor megbénítják mind az áldozatok segítségkérését, mind az ismerősök és az intézmények beavatkozását. E tévhitek csaknem kivétel nélkül az áldozatot teszik felelőssé a bántalmazó erőszakos viselkedéséért. A valóság azonban ennek igen ritkán felel meg: az elkövetőt ismerősei és tágabb családja sokszor “rendes”, “jóravaló” embernek ismeri, ezért ha az áldozatok beszélni kezdenek, gyakran senki sem hisz nekik. Tovább nehezíti az áldozatok helyzetét, hogy nemegyszer maga az elkövető is a nő viselkedésével indokolja a bántalmazást. Az erőszak megtörésének első lépése, hogy a felelősséget arra helyezzük, akit illet – az elkövetőre.

A nő bántalmazása kapcsán a családban élő gyermekek is megsínylik az erőszakot, ha az elkövető közvetlenül nem is bántja a gyermekeket, ők akkor is sérülnek, az anya bántalmazása lerombolja biztonságérzetüket, illetve elsajátítják az erőszakos viselkedésmintákat és ezt adják majd tovább.

Mindannyiunk célja, hogy hatékony módszereket dolgozzunk ki pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek segítségével, és igen korán, már az iskolákban el kell kezdeni a prevenciós munkát. Már Magyarországon is több társadalmi szervezet foglalkozik az erőszak áldozataival. Könyvekkel, tanácsokkal, esetleg jogi képviselettel segítenek azokon, akik egyedül nem találják a kiutat. Az első lépést azonban az áldozatnak kell megtennie, fel kell ismernie, hogy bajban van. Az áldozatok önbizalmát, önbecsülését, önértékelését növelni kell, és olyan közösségi programokat kell létrehozni, ahol vissza tudnak találni önmagukhoz.

 

Amennyiben ismernek olyan nőt, akiről úgy vélik, hogy családon belüli erőszak áldozata, feltétlenül hívják fel a figyelmét arra, hogy a hatóságok, valamint több, a nők jogaiért küzdő szervezet is tud segítséget, tájékoztatást nyújtani, így például

 

 • a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE), tel.: 06/80-505-101 (segélyvonal szerda kivételével naponta 18-22 óráig);
 • az ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára;
 • a Patent Egyesület, tel.: 36/70-252-5254 (jogsegélyszolgálat szerdánként 16-18 és csütörtökön 10-12 óra között).

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály
Megosztom a cikket

Reszkessetek, betörők!

A lakások, lakóházak biztonsága évszaktól függetlenül fontos feladat, hiszen egy kis elővigyázatossággal rengeteg kellemetlenség, kár kerülhető el.

Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!

Jellemzően a nyílászárókon keresztül történik a betörés, ezért szükséges az első és hátsó ajtók, ablakok megerősítése. Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet megerősítése acéllemezzel, fémrács szerkezet kialakításával lehetséges. Az ajtóbefeszítés ellen hatékony lehet a hevederzár, amennyiben az megfelelően van kialakítva, lehetőleg falba záródik és jó minőségű a zárszerkezet. Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton záródjon. Amennyiben a földszinti ablakokra szerelt biztonsági rácsot túlzásnak érzi, az üvegfelületre helyezett törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít. A fólia mellett további módszerekkel is nehezítheti az ablakon át való bejutást, ilyen a redőny felszerelése vagy az, ha szúrós, áthatolhatatlan akadályt jelentő növényeket telepít az ablak alá. Mindemellett elsődleges, hogy soha ne hagyjon nyitva ablakot, még bukóra sem, akármilyen elérhetetlennek tűnő helyen találhatók.

 

A mobiltelefonok, közösségi portálok elterjedésével akaratán kívül is rengeteg információt szolgáltathat a bűnözőknek. A lakásáról, értékeiről, utazásairól nyilvánosan közölt fényképek pontos információt szolgáltathatnak arról, hogy hol lakik, mikor nem tartózkodik otthon, így egyenesen térképként szolgálhat a bűnözőknek! Biztonsági eszközök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe vételével sokat tehet a bűncselekmények megelőzéséért.

Az őszi, téli hónapokban korán sötétedik, ezért célszerű időzítő kapcsolót, illetve kültéri mozgásérzékelős lámpát felszerelni, amely azonnal jelzi ha bárki az udvarban tartózkodik. Fontos, hogy lakóháza környezetét, az udvart is “téliesítse”, zárja el a kerékpárokat – amennyiben ősszel már nem használja – a fűnyírót, kerti szerszámokat, műszaki berendezéseket!

 

 

Ha elmegy otthonról:

 

 • zárja be az ajtókat, ablakokat, kapukat!
 • kérje meg rokonát, barátját, megbízható szomszédját lakása, lakóháza ellenőrzésére!
 • hosszabb távollét esetén gondoskodjon a postaláda ürítéséről!
 • kérje meg szomszédját, hogy figyeljen a gyanús körülményekre, személyekre!

 

 

 

 

 

 

Betörés esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!


Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Megosztom a cikket