?Él az Úr, áldott az én kősziklám??

Megnyílt a Budakeszi művészek vásárlással egybekötött 3. Karácsonyi Karitatív Kiállítása a Kálvin teremben, ahol 37 Budakeszin, és környéki településeken élő művész, mintegy 82 alkotása látható. A kiállító művészek névsora, és kiállított művek jegyzéke ármegjelöléssel a cikk végén található. A tárlat 2012. december 23-ig tekinthető meg vasárnaponként 11-és 12 óra között. A kiállítás nyitva tart december 13-án, szombaton de.10?17 óráig, továbbá előzetes telefonos egyeztetéssel: 30/368-8003.

 

A kiállításon köszöntőt mondott dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, aki az alábbi idézettel jellemezte a segíteni akaró közönséget és a budakeszi művészeket, akik az általuk készített és felajánlott műalkotások eladásából befolyt összeggel a helyben élő, szociálisan rászoruló családokat, és egyedül élő, idős beteg embereket támogatják.

 

 

 

?Nem születtem varázslónak,
csodát tenni nem tudok,
És azt hiszem, már észrevetted,
a jó tündér sem én vagyok.
De ha eltűnne az arcodról
az a sötét szomorúság,
Úgy érezném, vannak még csodák.?

 

 

 

Ez a dal olyan, mintha a mai megnyitóról, mintha Önökről, Rólunk szólna?mondta a polgármester asszony, majd hozzátette: ?Varázslók és jó tündérek mi sem vagyunk, de egy valamit nagyon szeretnénk: megragadni az alkalmat arra, hogy ahol szükség van, ott segíthessünk. Az idős embereket, a rászoruló családokat, a gyerekeket, hogy az arcukról letöröljük a szomorúságot.

 

 

Úgy érzem, hogy vannak még csodák. Hiszen Önök, kedves Budakeszi művészek felajánlották alkotásaikat, és Önök a szándékra érzékeny polgárok eljöttek ma ide, tiszta szívű segíteni akarással ? annak ellenére, hogy senkinek sem könnyű az élet, és annak ellenére, hogy Önök is küzdenek a mindennapok gondjaival, terheivel. Vannak helyzetek az életben, amikor nem keressük az okokat, nem kérdezzük, ki a hibás, ki a felelős a problémáért, csak egyvalamit akarunk tudni: mi magunk mit tehetünk? Ilyen helyzet, ilyen ügy a budakeszi rászorulóké is. Budakeszi Város Önkormányzata nevében azt mondhatom, hogy az igaz, hogy egy ilyen tárlat, vagy a ma esti koncert, vagy lakossági gyűjtés jelentősen segíti, támogatja az önkormányzat ez irányú cselekvési programját és intézkedéseit a rászorulók megsegítésére. Tisztelettel köszönöm a szervezők, a művészek és közreműködők részére ezt az összefogást közös célunk elérése érdekében.?

 

Az idén 3. alkalommal megrendezett kiállítást Dr. Darkó Jenő történész kandidátus, és Dévényi János festőművész ünnepélyes keretek között nyitotta meg.

A Buda Környéki Televízió felvételének megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

 

?Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!?

A zsoltár veretes szavaival köszöntött mindenkit a Budakeszi Művészek 3. Karácsonyi Karitatív Kiállításának megnyitóján Dévényi János a Keszi-Art Egyesület elnöke, akinek beszédét teljes terjedelmében közöljük:

 

 

Felemelő érzéssel tölt el, hogy Budakeszi művészei egy ragyogó cél érdekében ismét összefogtak, és megrendezhették ezt a nagyszerű karácsonyi jótékonysági kiállítást!  Boldog vagyok, mert a kiállítás jelentősége messze túlmutat önmagán, üzenet értéke van a társadalom szélesebb rétegei felé. Büszkeséggel tölt el, hogy mindez itt történt Budakeszin, ebben a csodálatos kisvárosban.

 

Az első szavam az örömujjongásé volt, a második szavam a köszöneté, a harmadik pedig a háláé lesz.

Eddig két alkalommal, civil kezdeményezésként szerveztük meg karácsonyi kiállításainkat, és ? a kezdeti sikereken felbátorodva ? a helybeli, valamint a szomszéd településeken élő képző- és iparművészek összefogásával 2012-ben egyesületet alapítottunk.  Az egyesület programja felvállalta ennek a hagyományteremtő kiállításnak a megszervezését.

 

Az itt látható, műfaji szempontból rendkívül változatos tárlatot a Keszi-Art Egyesület tagjaira építve, a Budakeszin élő és alkotó művész barátaink bevonásával tudtuk megrendezni. Jó látni és érezni, hogy vannak lelkes támogatóink, akik közül elsőként a Budakeszi Önkormányzatot említem meg, a Református Egyházközséget és a Katolikus Egyházat,  az  Erkel Ferenc Művelődési Központot, a cégeket, illetve a  magánszemélyeket, akik a nemes cél érdekében, a szociálisan rászoruló emberek megsegítésére ismét rendkívüli áldozatot hoztak.

 

A művészek nagylelkű felajánlásának eredménye ez a magas színvonalú, reprezentatív kiállítás, amely a képzőművészet gazdag műfaji, stiláris eszköztárát jeleníti meg számunkra. A festészet, a fotó és a grafikai technikákon keresztül, a magas tüzű kerámián át, az üveg- és ötvösművészet, a bútorművészet, továbbá a dombormű kategóriájában is láthatunk kiváló alkotásokat. A stílusbeli változatosság, a gondolatok, érzelmek szabad áradása és a harmóniateremtés ezúttal is jellemző vonása a kiállításnak.  Amint tapasztaljuk, a kivételes tehetséggel megáldott művészek, hivatásuknak elkötelezve, töretlen hittel és alkotókedvvel, a fantázia meglepő erejével készítik műveiket. Ebben a művészi kiállásban szellemi erő, reményteli várakozás, hitbeli alázat van; ez a kiállítás azt üzeni a városnak és a nemzetnek, hogy érdemes erőinket összefogni, érdemes egymásért kiállni, érdemes egymásnak segítő kezet nyújtani.

A szociálisan rászoruló emberek megsegítése emberi és művészi kötelességünk. A szükséget szenvedő embertársainkra, együttérző szívvel, szánakozó szeretettel gondolunk, és azt mondjuk szavunkat felemelve: segítünk rajtad, nem hagyjuk, hogy reménytelen helyzetbe süllyedj, nem hagyjuk, hogy számkivetett légy saját hazádban, nem hagyjuk, hogy karácsony örömüzenete nélkül ünnepelj! Segítő kezünket nyújtjuk feléd, fogadd el jó szándékú felajánlásunkat, engedd meg, hogy segíthessünk rajtad és általad!

 

 

Súlyos erkölcsi, szellemi és gazdasági válságba sodródott társadalmunk számára kivezető utat kell találnunk! Nemzeti szintű összefogásra, messze látó tervekre van szükség. Az őszinte szó, a kiállás idejét éljük. Megújulás nélkül nincs előrelépés, a példamutatás erőt ad, az összefogás további lehetőséget teremt.

A szociálisan rászoruló honfitársaink, a nagycsaládosok, a gondozásra szoruló nyugdíjas, beteg emberek nehéz helyzetben vannak, biztatásra, bátorításra, támogatásra szorulnak. Széthulló társadalmunk szövetében erős szakadások, komoly hiányosságok vannak. Az idősek sokszor magukra maradnak, az aktív rétegek végletekig kizsigereltek, a fiatalok megélhetés nélkül, légüres térben mozognak. A valós helyzet nem sok jóval kecsegtet, jövőképünk elveszni látszik. Egybe kell szerkesztenünk múltat, jelent, és jövőt.

 

Kérdés: vajon észrevesszük-e a megfáradtakat, az elesetteket, a csüggedőket, a reményteleneket? Van-e biztató szavunk, mosolyunk, kézfogásunk számukra, belenézünk-e a szemükbe, vagy elfordítjuk róluk tekintetünket? Hidegek és közömbösek maradunk, vagy közösséget vállalunk a szegényekkel, a szenvedőkkel, és felemeljük őket?

 

Pál apostol szavai szerint:

?Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.?

Budakeszi művészei elhozták műveiket, hogy a vásárlás lehetőségét felkínálva, segítsenek bajba jutott embertársaiknak. Ezzel a kiállítással szeretnénk felhívni a figyelmet a vészhelyzetbe került emberek napi gondjaira, megoldatlan, égető problémáikra.  Hiszek benne, hogy a művészek szép gesztusa nem lesz hiábavaló próbálkozás, és bízom benne, hogy visszhangra talál a művészetszerető közönség köreiben.

A kiállításon jelen van Orosz István, Kossuth-díjas grafikusművész, Matzon Ákos, Munkácsy-díjas festőművész, Makk Attila, Ybl-díjas iparművész, Keresztes Dóra, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész és mindazok, akik meghallották kiállításra hívó szavunkat.

Nem utolsósorban kiállított műveivel itt van Somos Miklós Munkácsy-díjas festőművész és Lieber Éva festőművész is.

 

Hamarosan meggyújtjuk az első adventi gyertyát, és szívünkben szeretettel várjuk a megváltó Jézus Krisztus eljövetelét. Hozzád kiáltunk, Téged várunk: segíts meg bennünket erőtlenségünkben!

Íme, ez a kiállítás a budakeszi művészek karácsonyi ajándéka a városnak, ajándék szegénynek és gazdagnak egyaránt. Köszönöm művész barátaimnak és minden támogatónknak, akik jó szóval, lelkesedésükkel, tehetségükkel, tettekkel vagy anyagiakkal segítették a kiállítás létrehozását.

 

Külön köszönöm dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony fővédnökségét, köszöntő szavait, az önkormányzat segítő támogatását; köszönöm Boros Péter tiszteletes úrnak, hogy helyet adott a kiállításnak, köszönöm a Dekorprint Plusz Bt. támogatását, az Andrész cukrászda felajánlását, a Pincekulcs borkereskedés hozzájárulását, a művészek és a magánszemélyek önzetlen segítségét.

Kérem, fogadják a kiállítást azzal a megkülönböztetett szeretettel, amellyel készítettük az Önök számára. Tekintsék meg a kiállított műveket, és vigyék tovább Budakeszi művészeinek jó hírét, a vásárlás lehetőségét.

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

 

 

Budakeszi, 2012. 11. 18.,  Kálvin-terem

 

Dévényi János

fotók: Dévényi-Győrffy Előd

Közreműködtek: Dévényi-Győrffy Imola hegedűn és Fóris Szilárd művésztanár zongorán.

 

 

 

 

 

 

Budakeszi művészek, akik nagylelkűen felajánlották az eladások bevételét a rászoruló családoknak:

 

Aurell David

Bernáth Béla

Biai Simon István

Dévényi János

Dr. Darkó Katalin

Dr. Tóthné dr. Tasnádi Mária

Fehér Irén

Géczy Olga

Giese Piroska

Gulyás Ferenc

Juhos-Kis Sándor

Keresztes Dóra

Kerezsi Éva Mária

Kiss Iván

Kisteleki Margit

Kósa János

Kuchta Nándor

Lázár Erzsébet

Lieber Éva

Makhult Gabriella

Makk Attila

Matzon Ákos

Mészöly Zsófia Éva

Orosz István

Salamon László

Samu Ferenc

Sarlós Györgyné

Soósné Kaippel Emília

Somogyi Réka

Somos Miklós

Szilágyi Dóra

Szilágyi Özséb

Tarcsányi Ottilia

Tongori Szilvia

Vágvölgyi Attila

Vitkó Mónika

Zalai Károly

 

 

 

Budakeszi Művészek 3. Karácsonyi Karitatív Kiállítása – alkotói

NÉV

KÉP1/Alkotás

KÉP2/Alkotás

KÉP3/Alkotás

KÉP4/Alkotás

Aurell David

NAPENERGIA akril, vászon 67×77 cm    60.000Ft

 

 

 

Bernáth Béla

Kétrészes bútor magántuajdon

Óra táncoló figurákkal magántulajdon

ÉKSZERDOBOZ bükkfurnér, fenyő 20x23cm  15.000Ft

 

Biai Simon István

KEHELY és NAPRAFORGÓ   pasztell 15x35cm     20.000Ft

SASZLA FÜRTÖKÖN ÁTVILÁGÍTÓ NAP pasztell 25x18cm         10.000Ft ELADVA

 

 

Dévényi János

KÖRMETSZET vászon akril átmérő 80cm   340.000Ft

SZÜRKE NÉGYZET akril papír  30x40cm      25.000Ft

SÁRGA NÉGYZET akril papír  30x40cm      25.000Ft

 

Dr Darkó Katalin

FLAMENCO digitális rajz, papír lézer nyomat 420 x 203 mm

felajánlás szerint

ORDENES rajz-montázs, papír lézer nyomat 420 x 203 mm

 

felajánlás szerint

ORIGEN tusrajz-fénykép-montázs, papír lézer nyomat 420 x 203 mm

felajánlás szerint

SZÍV Fotomontázs, papír lézer nyomat 420 x 203 mm

Dr Tóthné Dr Tasnádi Mária

ÚTBAN, ŐSSZEL BUDÁRA  akril, vászon 24×33,5cm     10.000Ft

 

 

 

Fehér Irén

A FÉNY SZÜLETÉSE akril 70×50 cm          80.000Ft

ELMÉLYÜLT ÁLLAPOTBAN akril 50x60cm           80.000Ft

BÚCSÚ A CSALÁDTÓL akril 70x50cm        80.000Ft

 

Géczy Olga

PIPACS olaj, vászon 35x45cm      40.000Ft   ELADVA

KARDVIRÁG olaj, vászon 63x53cm    36.000Ft

 

 

Giese Piroska

MOLTO ALLEGRO kerámia 29×28,5cm        35.000 Ft

VIRÁGFÜZÉR I kérámia 14×14 cm      8.000 Ft

VIRÁGFÜZÉR II kérámia

14×14 cm

8.000 Ft

 

Gulyás Ferenc

Tiffany lámpa Üvegtechnika 45 cm magas 40.000 Ft

TEREMTÉS üveg festett kép 23×31,5 cm  25.000Ft

JÉZUS üveg festett kép 36,5x28cm    35eFt

 

Juhos-Kiss Sándor

KRISZTUS ARCKÉP olaj, vászon 30x40cm    28.000 Ft ELADVA

 

 

 

Keresztes Dóra

KÉT BORS ÖKRÖCSKE digitális nyomat

10.000 Ft ELADVA

MADÁRKERESŐ KIRÁLYFIAK digitális nyomat         10.000 Ft

NYAKIGLÁB digitális nyomat         10.000 Ft

 

Kerezsi Éva Mária

DIAGONÁLIS TÖRTÉNÉSEK vegyes techn. 49×33,5cm

50.000 Ft

POINTILLISTA CSENDÉLET olaj-papír, 20,5×30,5cm    20.000 Ft

 

 

Kiss Iván

HELLÁSZ I. papír, ceruza 26x39cm   40.000 Ft

HELLÁSZ II. papír, ceruza 26x40cm   40.000 Ft

 

 

Kisteleki Margit

ORCHIDEA Selyemfestmény 95x22cm,

30.000 Ft ELADVA

 

 

 

Kósa János

KATLAN BUDAKESZI 30x80cm                50.000 Ft

NAGYSZÉNÁSZUG 30x40cm

25.000 Ft

BUDAKESZI I.30x40cm          25.000 Ft

 

Lázár Erzsébet

A FÉNY ÚTJA olaj, vászon 50×60 cm          35eFt

 

 

 

Lieber Éva

ŐSZI TÁJ aquarell  40×50 cm

40.000 Ft

 

 

 

Makhult Gabriella

AZ ÚT linó, 21x30cm          5.000 Ft

BŰNÖSÖK linó, 21x30cm

5.000 Ft

KUFÁROK linó, 21x30cm          5.000 Ft

JÁNOS linó, 21x30cm          5.000 Ft

Makk Attila

CÍM NÉLKÜL I. papír/tus-xerox más.10x10cm      18eFt

CÍM NÉLKÜL II papír/tus-xerox más.10x10cm      18eFt.

CÍM NÉLKÜL III. papír/tus-xerox más.5x15cm      18eFt

 

Matzon Ákos

MEANDER VÁZLAT  akril, vászon 35,5×26 cm   36.000 Ft

KIS VÁZLAT1 akril, vászon 15x15cm     13.000 Ft

KIS VÁZLAT2 akril, vászon 15x15cm

13.000 Ft

 

Mészöly Zsófia Éva

Raffaello Santi: Szűz Mária gyermekével táblakép/másolat 26x18cm   80eFt

Ismeretlen XIV.sz.festő:       Veronika kendő táblakép/másolat 28x20cm   70eFt

Benozzo Gozzoli: Szt Ágoston táblakép/másolat 10x5cm   20eFt

 

Orosz István

CÍM NÉLKÜL I. digitális grafika 18x28cm

6.000 Ft

KÖRLEVÉL digitális grafika 31,5×22,5cm     10eFt

ABLAK digitális grafika 15×10,5cm

6.000 Ft

ELADVA

OSZLOPOK rézkarc  20,5×9,5cm    15.000 Ft ELADVA

Salamon László

AZ ÉVEK TENGERÉN fotó 20x30cm         15.000 Ft

 

 

 

Samu Ferenc

VELENCE I fényképnyomat 27,2x40cm   15.000Ft ELADVA

VELENCE II fényképnyomat 40×27,8cm    15.000 Ft

 

 

Sarlós Györgyné

MEGSZÜLETETT fa, kerámia (18db), 40x40x35cm, 60.000 Ft

BIBLIAI TÖREDÉK fa, akril   70x32cm      60.000 Ft

 

 

Somogyi Réka

HÓPÁRDUC ÖRÖMÉRE selyem, 90x90cm        Magántulajdon

GYÖNYÖRŰ LEVÉL selyem, 36x36cm      30.000 Ft

 

 

Somos Miklós

SZENT LÁSZLÓ MEGPIHEN aquarell 40×50 cm        40.000 Ft

 

 

 

Soósné Kaippel Emilia

CIEMATISZOK olaj 29×41,5         35.000 Ft

 

 

 

Szilágyi Dóra

VIDÉKI TÁJ pasztell 30x48cm   45.000 Ft

A KERÍTÉSEN TÚL olaj, 49x33cm         68.000 Ft

MÚLTBA TEKINTŐ grafika, 28x40cm

58.000 Ft

Virágok karmestere, avagy   meglátni a csodát grafika, 29x20cm    38.000 Ft

Szilágyi Özséb

BÉRMÁLKOZÁSI KERESZT Ezüstözött, áttört techn. cizellálás, famunkával  20x28x10cm    magántulajdon

SZENTHÁROMSÁG cizellált réz aranypasztával, famunkával  28x28x18cm  magántulajdon

II. JÁNOS PÁL és a PÁTYI TEMPLOM Ezüstözött cizellálás 33x40cm  magántulajdon

 

Tarcsányi Ottilia

VIRÁGOS DOMBTETŐ farost 30×50 cm       54.000 Ft

CSENDÉLET TÜKÖRREL olaj/vászon, karton 30×40  65.000 Ft

 

 

Tongori Szilvia

VÖRÖSGÉM tus, golyótoll papíron 21×29,7   25 eFt

VÖRÖSGÉM tus, golyótoll papíron 21×29,7   25 eFt

ZSIRÁF tus, golyótoll papíron 21×29,7   25 eFt

 

Vágvölgyi Attila

LEVELEK tus, 29,8×21,1cm         80.000 Ft

TOLLAK ÖLELÉSE ceruza, 21,1×29,7cm      25.000 Ft

 

 

Vitkó Mónika

TŰZSPIRÁL agyag-raku tech.  30x30cm 40.000 Ft

VÍZESÉS agyag 30×16,5cm          45.000 Ft

 

 

Zalai Károly

PRÁGAI REGGEL olaj,  40x 50 cm

magántulajdon

ŐSZI DÉLUTÁN olaj, 40×30 cm 30 000 Ft

 

 

Megosztom a cikket