Szabó Ákos Péter

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Budakesziek!

Az önök bizalmából a 2014-2019. közötti ciklusban az ellenzéki összefogás kompenzációs listájáról mandátumot szerzett képviselőként dolgoztam.Képviselői munkám során nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a cél minden esetben Budakeszi fejlődése és gyarapodása legyen. Számtalan eredményt sikerült elérni a ciklus során, azonban soha nem szabad elfeledkezni azokról a dolgokról, amelyekkel még adósak maradtunk.

A ciklus során infrastruktúra fejlesztési tanácsnokként dolgoztam. Ez a terület az, amely a város működésének az alapját jelenti, a megléte természetes, a hiánya rendkívül zavaró.

A ciklus során készült el Budakeszi eddigi legnagyobb beruházása, az új szennyvíztisztító telep. Ehhez kapcsolódóan elkészült Makkosmária jelentős részének csatornahálózata és a város nyugati részén húzódó gerincvezeték. Az új szennyvíztisztító megépítésevolt Budakeszi további fejlődésének záloga. A beruházás teljes költsége 4,7 Mrd forint volt, ehhez a város mindössze 6 millió forint önrésszel járult hozzá. A régi szennyvíztisztító rekultivációja még hátravan. Ezzel a beruházással a területen 13 telephelyes vállalkozói park alakul ki, a városnak hosszú távú bevételt biztosítva.

Jelentőspotenciállal bír a Telki út melletti elterülő 4,6 ha-os terület. A terület fejlesztésével a város hosszútávon, további bevételekkel gyarapodhat.

A Budaörsi út környéke is fejlesztésre szorul. A vállalkozói park megépítésével párhuzamosan a terület rendezése is megtörténik. Új közlekedési csomópont és P+R parkolók kerülnek kialakításra. Innen indul majd az új kerékpárút a Farkashegyi repülőtér irányába.

Sikerült növelni az intézményi férőhelyek számát, valamint az intézmények egy részében a szolgáltatás színvonalát is. Természetesen ezen a területen is még további munka szükséges.

A lakók komfortérzetét alapvetően meghatározó, ezért rendkívül fontos tevékenység a városüzemeltetés. Nehéz feladat hárul a BVV Kft-re, azonban a személyi állomány a lehetőségekhez mérten mindent megtesz a zökkenőmentes ellátás érdekében.A hatékony munkához legtöbb helyen először az infrastruktúra „üzemeltetésbarát” kialakítása szükséges. Ez komoly beruházással jár. A BVV Kft. további erősítése szükséges, így nyílik lehetőség a színvonal és a hatékonyság folyamatos növelésére. Az utóbbi időben ezzel kapcsolatban jelentős előrelépések történtek, a BVV Kft. fejlődési pályára állt.

Számtalan eredmény és számtalan, még megvalósításra váró feladat van városunkban.

Az októberi önkormányzati választáson ismét képviselőjelöltként indulok. Az elmúlt öt évért köszönöm a bizalmunkat és a következő öt év munkájához kérem megtisztelő támogatásukat.

Megosztom a cikket