Somlóvári Józsefné

Kedves Budakeszi Polgárok!

Az Önök szavazatának eredményeként a Budakesziért Függetlenek Egyesületének listavezetőjeként nyertem képviselői mandátumot a 2014. évi önkormányzati választáson. Eskümhöz híven, lelkiismeretesen dolgoztam szülővárosom fejlesztésén, értékeinek megőrzésén. A lakosság igényét és érdekét szem előtt tartva, szavazatommal támogattam minden közjót szolgáló előterjesztést, ami az itt élő polgárok biztonságát, komfortérzetét, ügyes-bajos dolgainak intézését, segítését eredményezte. Választási ígéretemnek eleget téve, szorgalmaztam az orvosi rendelő felújítását, támogattam a labor, a szakrendelések beindítását, a vöröskereszt munkáját, a nőgyógyászati rákszűrés vizsgálatát. Javasoltam az Egészségügyért- és Oktatásügyért díjak létrehozását.

Az egyesületünk által vásárolt életmentő defibrillátor készülék szakszerű használatának elsajátítására előadásokat szerveztem. Minden évben javaslatot tettem az önkormányzat rendeletében megalkotott díjak adományozására, melyek többségében a testület által elfogadásra kerültek. A közbiztonság kérdését kiemelten fontosnak tartva, rendszeresen részt vettem a Budaörsi Rendőrkapitányság közbiztonsági értekezletén, melyről tájékoztattam a képviselőtestület tagjait. Együttműködő kapcsolat alakult ki a Budakeszi Rendőrőrssel, a polgárőrséggel, az önkéntes tűzoltó egyesülettel, a Védelmi Centrummal, a mezőőrrel, a Budakörnyéki Közterület-felügyelettel. A közbiztonság javításának érdekében, továbbfejlesztettük a térfigyelő kamerarendszert, okos zebrát építettünk, a BÖT támogatásával közösen rendszámfelismerő készülékkel és rendőrautó vásárlásával segítettük a rendőrség munkáját. Iskolásoknak drogprevenciós, időseknek bűnmegelőzési előadást tartottunk.

Két civil egyesülettel kezdeményeztük a Mamut-híd megépítését. Javaslatomra tovább fejlesztésre került a karácsonyi díszvilágítás, a temetőben egy útszakasz aszfaltozása, a védőkorlát megépítése. Folyamatban van a ravatalozó előtetőjének megépítése, két buszmegálló kialakítása a Temető utcában. Kezdeményeztem a fotópályázat kiírását, a tanuszoda építését. Részt vettem a város ünnepein, a sörfesztivál és egyéb rendezvények szervezésében, bonyolításában, az intézmények, civil szervezetek, nyugdíjas klubok rendezvényein, virágültetési, takarítási akciókban. Zsűritagként: a főzőversenyen, a Virágos Budakesziért és a fotópályázaton.

Polgármester asszonnyal köszöntöttem a szép korúakat, babacsomaggal az újszülötteket, karácsonykor a város nyugdíjasait. Támogattam Beregdéda testvérvárosunkat. A városhoz való kötődésem és szeretetem vezérelnek abban, hogy a Budakesziért Függetlenek Egyesülete nevében ismét elinduljak a 7-es választókerület képviselőjelöltjeként. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, a munkámhoz nyújtott segítséget!

 

Megosztom a cikket