Sokat javult Budakeszi közbiztonsága

A korábbi évtizedekre visszaemlékezve elmondható, hogy Budakeszi közbiztonsági állapotán látványos javulás érzékelhető az elmúlt években. Erről kérdeztük a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokát, Hoffmann Kornél r. alezredest

 

Városunk lakossága még emlékszik azokra az évekre, mikor heti szinten jöttek hírek betörésekről, gépkocsilopásokról és rongálásokról. Manapság megritkultak ezek a bűnelkövetések!

Budakeszin továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények a legjellemzőbbek. Kollegáimmal nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezeknek a jogsértéseknek a  számát is minimalizálni tudjuk. A betöréses lopások száma is évről évre csökken, ami egyébként országos tendencia, de igaz ez az előbb említett vagyon elleni bűncselekményekre is.

Hadd említsek meg egy márciusi cselekményt. Betörésről kaptunk jelzést, kollegáim a szemtanútól beszerzett információk alapján az elkövetők után eredtek. Igaz, hogy Budapestig kellett utánuk menniük, de megérte: két férfit elfogtak, velük szemben az eljárás jelenleg is folyamatban van.

Tíz-, vagy akár húszéves adatok összehasonlítása milyen arányváltozást mutat ezen a téren?

Ahogy azt az előbb is említettem, a regisztrált bűncselekmények  – lopások, betörések – száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ez az országos adatokkal megegyező folyamat. Határozott véleményem szerint, ez egyrészt a folyamatos rendőri jelenlét eredménye, másrészt érezhetően az emberek is jobban odafigyelnek vagyontárgyaikra és egymásra is.

Ezzel párhuzamosan csökkent a rablások, egyéb erőszakos, személy elleni könnyű, súlyos, netán  halált okozó bűncselekmények száma is?

Az ilyen típusú bűncselekmények szinte teljesen megszűntek Budakeszin. A garázda jellegű cselekmények még jelen vannak életünkben, az idei év első öt hónapját figyelembe véve azonban mindegyik cselekmény felderítésre került, az elkövetőket elszámoltattuk.

Mostanában sok gond volt a közterületeken megjelenő alkoholfogyasztókkal! Sikerült ezt megszűntetni?

Közterületi alkoholfogyasztásról a mai napig érkeznek bejelentések a rendőrségre, amelyekre reagálunk. Az ilyen típusú magatartások felszámolására egy közös intézkedést dolgoztunk ki a közterület-felügyelettel, illetve a polgárőrséggel. Visszatérő ellenőrzéseket tartunk azokon a városrészeken, ahol a legjellemzőbb ez a probléma. Az intézkedés hatásairól a későbbiekben fogok tudni beszámolni.

A kábítószer-fogyasztás terén vannak helyi tapasztalataik? Ilyen jellegű bűncselekmények is előfordulnak településünkön?

Minimális számú ilyen jellegű ügy került hatóságunk látókörébe az elmúlt időszakban, ami természetesen nem azt jelenti, hogy Budakeszin nincs jelen a kábítószer-fogyasztás, nincs jelen a kábítószerrel kapcsolatos bűnös magatartás. Az általunk végrehajtott más rendőri intézkedések közben jutott tudomásunkra kábítószer-fogyasztásra utaló adat, az összes esetben minden szükséges intézkedést megtettünk. Városunkban ezért is tartjuk fontosnak a bűnmegelőzést, a felvilágosító előadások megtartását.

Miben látja a legfőbb okát Budakeszi közbiztonsága javulásának?

Az emberek hozzáállása, egymáshoz és a rendőrséghez való viszonyulása fontos a megelőzésben. Úgy szoktam fogalmazni, figyeljünk egymásra és egymás értékeire.

Ezen felül sikerült egy jól működő együttműködést kialakítani a Budakörnyéki Közterület-felügyelettel és a helyi Polgárőrséggel is. Rendszeresek a közös szolgálatellátások, ezzel is növelve a közterületi jelenlétet, mely nagyban befolyásolja az itt lakók szubjektív közbiztonságérzetét.

A Budakeszi Rendőrőrs állományát ismerik, a körzeti megbízottaknak sikerült jó kapcsolatot kialakítani a területükön élőkkel, a lakók bizalommal fordulnak hozzájuk.

Szeretünk Budakeszin és Budakesziért dolgozni.

 

(Horváth Jenő)

https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/07/Hirmondo-2020-07.pdf

Megosztom a cikket