Önerős járdaépítés 2015

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot írt ki. A pályázat benyújtási határideje: 2015. május 22. (péntek) 12.00.

 

A pályázat célja

A lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés- és felújítás támogatása, egyben a járdaépítés- és felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Budakeszi város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírásban meghatározott részét.

Társasházak esetében a járdapályázaton való részvétel feltétele a közgyűlési határozat csatolása, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni.

 

A pályázatok beadása

A pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetőek a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:

–          a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2015

–          a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2015. május 22. (péntek) 12:00 óra.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a szakbizottságok előzetes véleményezése alapján Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 

Elbírálási határidő

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2015. május 28.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a) a tervezett gyalogjárda várható forgalma,

b) a tervezett járdaépítés költsége,

c) a tervezett járda hossza,

d) a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,

e) a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,

f) városfejlesztési és városrendezési szempontok.

 

 

  1. A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás feltételei:

 

  1. A járdaépítésre és/vagy járdafelújításra a sikeres pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást hoznak létre.
  2. A társulás tagjaként az Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt járdafejlesztési keretének terhére támogatást nyújt.
  3. Az adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés- és felújítás munkadíját és egyéb költségeit ? az anyagköltség kivételével ? Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi.
  4. A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges, a BVV Kft. által egységesen beszerzendő építőanyag költségét. A fizetendő összeg kiszámításának módja: a pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben, szorozva a fajlagos anyagárral ? bruttó 2.500,- Ft/m2-rel.
  5. A támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés és a költségvetésben meghatározott keret függvénye.
  6. A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül ? bármely okból felmerülő többletigény esetén ? további támogatás nem adható.

 

  1. Műszaki feltételek: A járdaépítés- és felújítás feltételeiről szóló műszaki tájékoztató átvehető a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.

A pályázat célja

A lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés és -felújítás támogatása, egyben a járdaépítés és -felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Budakeszi város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás 9. d pontjában meghatározott részét.

Társasházak esetében a járdapályázaton való részvétel feltétele a közgyűlési határozat  csatolása, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni.

 

Pályázatok beadása

A pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetőek a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:

–          a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2015

–          a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a szakbizottságok előzetes véleményezése alapján Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

 

Elbírálási határidő

A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2015. május 28.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a) a tervezett gyalogjárda várható forgalma,

b) a tervezett járdaépítés költsége,

c) a tervezett járda hossza,

d) a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,

e) a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,

f)városfejlesztési és városrendezési szempontok.

Megosztom a cikket