Konfirmáció a budakeszi református gyülekezetben 2013 pünkösdjén

?Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,??

Máté evangéliuma 10:32

 

 

A konfirmáció a protestáns gyülekezetek fontos és szép közösségi és családi ünnepe. A konfirmáció alkalmával a 14-15 éves fiatalok az egész gyülekezet előtt megerősítik Krisztushoz és a református egyházhoz, a gyülekezethez tartozásukat azzal, hogy fogadalmat tesznek.

 

A konfirmációhoz vezető út első állomása a keresztelés. Akkor a szülők, a keresztszülők tesznek fogadalmat a gyülekezettel együtt, hogy a megkeresztelt gyermeket úgy nevelik, segítik, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt.

 

A konfirmációhoz vezető út fontos állomásai a bibliaolvasás, közös imádságok és beszélgetések családi és gyülekezeti körben, részvétel a gyermek istentiszteleti alkalmakon, az iskolai hitoktatásban.

 

12-13 éves kortól két éven át konfirmációi előkészítőn vesznek részt a fiatalok, ahol megszerzik, elmélyítik és rendszerezik bibliai, teológiai és a református egyház történetével, működésével kapcsolatos ismereteiket. Az ünnepélyes fogadalomtételt vizsga előzi meg, ahol a konfirmandusok számot adnak elsajátított tudásukról a lelkipásztor, a presbiterek,  családtagjaik és  a gyülekezet előtt.

 

A konfirmációi fogadalomtételre pünkösdkor kerül sor, mert reménységünk szerint Isten a Szentlélek által hitet ébreszt a fiatalokban, megerősíti őket hitükben. (A konfirmáció latin szó, jelentése: megerősítés). Ezen az ünnepélyes alkalmon válnak a fogadalmat tévők a gyülekezet úrvacsorázó tagjaivá.

 

Az úrasztalánál elmondott fogadalom szövege így hangzik: Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.

 

A konfirmációra nemcsak ilyen életkorban kerülhet sor, bármikor fogadalmat lehet tenni. Az ünnepi eseményt hasonló felkészülés előzi meg.

 

A budakeszi református gyülekezetben 2013. pünkösdhétfőn konfirmáltak: Basa Máté, Császár Réka, Dalotti Márk Dániel, Fülöp Enikő Andrea, Illés Dáriusz, Juhos-Kiss Álmos, Juhos-Kiss Gellért, Megyeri Szabina Bianka, Mohácsi Anett, Molnár Dániel, Móritz Dorottya Katalin.

 

Felnőttek: Dobray Ildikó, Ebergényi Zsolt, Karátson Ildikó, Kiss-Bágyi Ágnes, Mészöly Gabriella, Nemesapáti Norbert , Takácsné Bágyi Krisztina, Tessedik Bence, Szinger Patrik, Szalay Dominik Gábor, Tóth Ádám és Szabó Kata Sára,

 

A presbitérium nevében, Karasszon Mihály gondnok úr így köszöntötte a konfirmáltakat: A Budakeszi Református Egyházközség és Presbitériuma nevében köszöntelek Benneteket, kedves magyar református keresztyének! Most, hogy már úrvacsorával is élő tagjai lettetek az Anyaszentegyháznak, útravalóul két, egymásnak látszólag ellentmondó dolgot kívánok nektek: Legyetek makacsok, szilárdak, de legyetek szelídlelkűek!

? Miben is legyetek szilárdak, tántoríthatatlanok? A Ti hitetekben, hitvallásotokban legyetek tántoríthatatlanok. Azért vagytok magyar reformátusok, azért jutottatok előre a szent ismeretekben, hogy tudjátok, mi a tiszta forrás: a Biblia tanítása alapján, a Szentlélek által megépített egyházhoz tartozunk. És ettől nem hagyjuk magunkat a külső körülmények hatására eltéríteni. A makacs ragaszkodást, hűséget a magyar hazára is vonatkoztathatjuk, gondoljunk azokra a mártírokra, akik hitvallásukért és hazaszeretetükért életüket is feláldozták!

 

? Miben legyetek szelídlelkűek? Minden másban reggeltől estig és estétől reggelig: az Istennel alázatos gyermekként, a közösségekben testvéreit önzetlenül szolgáló testvérként. A szolgálat az, ami megmutatja a belül lakozó lelket, hiszen mit csinál a szél, ha nem fúj? Miféle keresztyén az, aki csak elvár dolgokat, de jó cselekedetei nincsenek? A szolgálat viszont nem teher, hanem megerősíti, stabilizálja a szolgálattevőt.

 

Mindnyájatok tele van Istentől kapott lehetőségekkel, képességekkel, melyek valóságos kincsek! Értékeljük Istentől kapott kincseinket, és hűen sáfárkodjuk velük!  Legyünk tudatában, hogy bár eredendően bűnös, de Krisztus által megváltott életünk lehet.  Olyan alázattal szolgáljunk, teljesítsük a szeretet és a misszió parancsát, hogy aki látja, dicsőítse a mi mennyei Atyánkat. Ámen.

 

Marosi Zsuzsa

A Buda Környéki Televízió által készített rövid összeállításának megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket