Hősi parcella állami támogatással

Katonai tiszteletadás mellett avatták fel október 29-én azt a hősi parcellát, amely a Budakeszi Szépítő Egyesület, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. összefogásával és a honvédelmi tárca erkölcsi, szakmai és pénzügyi támogatásával jött létre a budakeszi temetőben. Az ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Menczer Tamás államtitkár, Téglás Gyula alezredes és Győri Ottilia polgármester, a felszentelést Filó Kristóf plébános úr végezte.

A temető IV-es parcellájába az 1940-es évektől temettek katonákat. Az ez alkalomra megjelentetett, a budakeszi katonai emlékhelyekről szóló Az I. és II. világháború budakeszi katonai emlékhelyei című kiadvány 65-79. oldalán táblázatba rendezve megtalálható róluk minden eddig fellelt adat. A kezdetben katonás rend a parcellában 1944 végére felbomlott. Súlyosan sebesült német és magyar katonák érkeztek a szanatóriumba, Budapest körülzárásánál, Budakeszi 1944. december 24-i szovjet megszállásánál a faluban elesett magyar katonák, az 1945. februári kitörés áldozatai, foglyul ejtett és kivégzett német katonák is jelentős számban kerültek a parcellába, egyes vagy tömegsírba.
A háború után évtizedekig nem volt tanácsos az elesett magyar vagy német katonák sírjait ápolni. A kitelepítések miatt megfélemlített maradék német lakosság beszélni sem mert róluk, így a szemtanúk lassan kihaltak, és az utódok pedig keveset tudtak a parcella szerepéről. A szovjet, lengyel, román, görög sírokat törvény védte, azok fenntartása kötelező volt, a hazájáért elesett magyar katona sírját nem védte semmi.
A Budakeszi Szépítő Egyesület 1989 októberében készíttetett a feltételezett sírok fölé egy II. világháborús emlékművet, melyen a falu áldozatainak neveit tüntették fel. Az „érzékeny” helyzetű IV-es parcellában az utóbbi években polgári személyeket kezdtek temetni, ám amikor 2019 őszén egy sír ásásakor katonai maradványokat találtak, értesítették a Honvédelmi Minisztérium hadi-sírgondozóit, akik egy magyar katonát exhumálták. Egy újabb sírnál egy német tengerészkatona nyughelyére bukkantak. Ekkor Maruzs Roland alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) belföldi hadisírgondozó osztályának vezetője, korábbi erdélyi és szlovéniai együttműködésük alapján Bánkuti Ákosnak, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kurátorának a segítségét kérte az új betemetések leállítására, aki egyeztetésre hívta Hidas Mátyást, a Szépítő Egyesület elnökét, a temetőtulajdonos önkormányzatot és a temetőüzemeltetőt. Megállapodtak, hogy a HM HIM szakemberei a Budakeszi Kultúra Alapítvány anyagi támogatásával (munkagép költsége) 2020 februárjában alapos feltárást, szükség esetén exhumálást végeznek, és a II. világháborús emlékmű környezetébe helyezik el az exhumáltak maradványait, egy méltó katonai sírkert kialakítása érdekében.
A feltárásnál az ott nyugvó 115 magyar katona közül már csak negyvenhat maradványát sikerült kiemelni a rátemetések miatt. További hatvan, a budapesti kitörésnél elesett német katona tömegsírját is megtalálták. Őket a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség szakemberei a budaörsi német-magyar katonatemetőben temették újra. A HM HIM pályázati lehetőséget biztosított, melyen a Budakeszi Szépítő Egyesület két ütemben támogatást nyert a hősi emlékhely kialakítására. A terveket Szani-Bednarik Júlia készítette.
A hősi emlékhely az alábbi támogatóknak köszönhetően valósult meg:

  • Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum – pályázati támogatás I. ütem 1 350 000 Ft, pályázati támogatás II. ütem 4 950 000 Ft,
  • Budakeszi Város Német Önkormányzata a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft. közreműködésével 1 900 000 Ft,
  • Anton Mayer 180 000 Ft,
  • Budakeszi Kultúra Alapítvány 180 000 Ft,
  • Összesen 8 560 000 Ft.

Köszönet dr. Kovács Vilmos ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának a szakmai és pénzügyi támogatásáért, valamint Maruzs Roland alezredes, Baráth Szilárd főhadnagy, Bacsa Péter hadnagy, Perger Zoltán hadnagy, Aranyossy-Péter Máté, Czidor Dániel, Füstös András, dr. Hofmann Zsolt, Klemán Dávid, Stier Márk és Rózsa Attila hadisírgondozói és segítői munkájáért.
Köszönet Freschli Krisztiánnak a lelkiismeretes kertészeti és burkolati kivitelezésért, Molnár Tibor kőfaragó mesternek a műköves munkákért és a Budakeszi Szépítő Egyesület tagságának az önkéntes munkákért. A Budakeszi Kultúra Alapítvány és a Budakeszi Szépítő Egyesület Az I. és II. világháború budakeszi katonai emlékhelyei című közös kiadványa megrendelhető a Kiskápolna könyvesboltban.

Bánkuti Ákos

Budakeszi Hírmondó 2021 november

Megosztom a cikket