Polgármesteri köszöntő 2021. november

Közös fellépés a koronavírus ellen.
Október végén jelent meg a Kormány 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről. Ez alapján a polgármesterek az önkormányzati intézményekben előírhatják a korona- vírus elleni védőoltás felvételének a kötelezettségét, és ez esetben, aki nincs beoltva az kötelezően el kell menjen fizetés nélküli szabadságra. Ezt egy olyan lehetőség, aminek a bevezetését alaposan mérlegeltük az érintett kollégáimmal, az intézményvezetőkkel.
Lakossági fórumot is szerveztünk a művelődési házban, amelyre neves szakembereket, immunológus professzorokat meghívtunk. A szakmai érveket is megismerve, összegezve a kollégáimmal arra jutottunk, hogy a tájékoztatás, az együttműködés, a megbeszélés, a dolgok teljes körű megismerése talán közelebb vihet egy olyan humánus megoldáshoz, ami végül megszületett. Ennek értelmében itt Budakeszin nem kötelező a védő- oltás felvétele. Fontos szempont, hogy az utóbbi napokban végzett, – elsősor- ban az intézményvezetőknek köszönhető – munka eredményeként egy hét alatt 8,7 százalékkal nőtt azoknak az aránya, akik felveszik a koronavírus elleni védőoltást. Ezzel itt elérjük a 96,7%-os átoltottsági arányt, ami az országos szinten is nagyon magas, amivel teljességgel elégedettek lehetünk. Az Érdi Tankerületi Központ vezetője viszont arról tájékoztatott, hogy saját hatáskörben elrendelte a Széchenyi István Általános Iskolában, a Czövek Erna Alapfokú Művésze- ti Iskolában és a Nagy Sándor József Gimnáziumban dolgozóknak, a pedagógusoknak, és más munkavállalóknak is a munkaviszony feltételeként a koronavírus elleni védőoltást. Az ön- kormányzat is bevezetett járványügyi intézkedéseket. A polgármesteri hivatalban, az ügyfélszolgálaton egyszerre csak 5 ügyfél tartózkodhat, kötelező maszkot használni, és a kézfertőtlenítő használata is kötelező a polgármesteri hivatalba való belépést követően a kedves ügyfeleknek. Ezekkel az intézkedésekkel próbáljuk fékezni a koronavírus negyedik hullámát. Vigyázzunk egymásra! Bízzunk benne, hogy egészségben átvészeljük ezt a nehéz időszakot is.
Tettünk egy lépést az egészségünkért
Életet mentett a szűrőbusz! Az országos átlagnál több budakeszi lakos vette igénybe az ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat november 5-6-án Budakeszin a Spar parkolóban, a részt- vevők többsége 50 év feletti volt, és a kétharmada nő. Egy férfinél olyan magas vérnyomást regisztráltak, hogy mentőt hívtak hozzá, két nő- gyógyászati esetben pedig kórházba kellett küldeni a pácienst. A Nemzeti Népegészségügyi Központnak hálásan köszönöm, hogy a rendelkezésünkre bocsájtották a szűrőbuszaikat, hogy a Budakörnyéki Ön- kormányzati Társulás településein ingyenes egészségügyi szűréseket végezhessünk. Az ingyenes egészség- ügyi szolgáltatást, bármilyen előzetes orvosi beutaló nélkül tudták igénybe venni a Budakörnyéki Egészségprogram által, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel és a Budakeszi Egészségügyi Központtal együttműködve.
Két jubileumot is ünnepeltünk
40 és 30 éves jubileumot ünnepeltünk: az Erkel Ferenc Művelődési Központ 40 éve alakult meg, a zeneiskolánk pedig 30 éves. Két olyan fontos intézményünkről van szó, amelyek Budakeszi közéletében nagy szerepet játszanak, közösségszervező erővel bírnak, minden generációból sokan igénybe veszik a művelődési központ programjait, és sokunknak a gyereke, unokája jár, és járt a zene- iskolába. Nemcsak azoknak fontos a zenei képzés, akik később a zenei pályát választják, hanem mindenkinek, hiszen más készségeknek a fejlesztéséhez is nagyon fontos a művészeti képzés. Mi, budakesziek joggal vagyunk büszkék erre a két kiemelt intézményünkre.
A budakeszi temetőben elkészült a hősi temető és emlékhely. Dicsőség a hősöknek!
A jeltelen, valamint a temetőben elszórtan elhelyezkedő második világháborús magyar katonasírok fel- tárását követően a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával kialakított hősi parcellát avattunk Budakeszin. Köszönöm a Szépítő Egyesületnek, Budakeszi Város Né-
met Önkormányzatának, hogy őseik nyomdokán immár 35 éve gondozzák Budakeszi emlékhelyeit, és külön köszönet a Budakeszi Kultúra Alapítványnak, amely a magyar történelmi emlékhelyek gondozásával – a gyimesi hágótól Isonzóig – Budakeszi jó hírét viszi. Tudjuk, hogy honvéd hőseink áldozata nem volt hiábavaló: értünk haltak, és örökre beírták nevüket a magyar történelembe.
A szociális munkásaink nélkül nehezebb lenne az életünk
A szociális munka napja alkalomból a Generációk házában köszöntöttem a Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársait. Ők képviselik és mutatják a település felé az önkormányzatnak a gondoskodó arcát. Ők foglalkoznak azokkal az emberekkel, akik a társadalom szélén a leginkább erre rászorulnak. Nagyon sok családi problémával, lelki problémával, idősekkel, idősüggyel, és időseknek programok szervezésével is foglalkoznak, sokrétű a tevékenységük. Ezúton is köszönöm a szociális munkásainknak az egész éves munkáját, nélkülük nem menne úgy az életünk, ahogyan most megy.

Megosztom a cikket