ELŐZZÜK MEG A SZABADTÉRI TÜZEKET!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és nyáron. A károk akkor előzhetőek meg, ha tisztában vagyunk a tűzgyújtás alapvető szabályaival.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48 §. (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól hozott döntés értelmében évente két időszakot engedélyez belterületen:


március 1. – május 31. között, illetve szeptember 1. – november 30. között. Ezen időszakon belül kizárólag pénteken 8 – 21, szombaton 8 – 12 óra között – az ünnepnapok kivételével – a tűzvédelmi előírások megtartása mellett lehet égetni.

 

Külterületen csak előzetes engedély alapján végezhető irányított égetés, mely engedélyt az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség adja ki az égetést kezdeményező ügyfél írásbeli kérelmére. Az engedélyt legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt írásban kell megkérni 3.000 Ft illeték megfizetése mellett; a kérelmen meg kell jelölni a tervezett égetés helyszínét, napját és időpontját, valamint lehetőség van egy pótnap megjelölésére is, ha valamilyen okból a tervezett napon nem valósul meg az égetés.

A  jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható (külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül végzett irányított égetés esetén min. 50.000 Ft a bírság; szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén min. 20.000 Ft a bírság; belterületen nem az önkormányzat által meghatározott időpontban történő égetés esetén min. 10.000 Ft a bírság; de a kiszabott bírság összege akár 1.000.000 Ft is lehet).

 

Az égetés szabályai

 

 1. A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről.
 2. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható.
 3. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt.
 4. Az égetést telken belül kell végezni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízott személy esetében.
 5. Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről.
 6. A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.
 7. Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.)

 

A településen az avar és a kerti hulladék eltávolítás történhet ugyan égetéssel, de környezetünk és a levegő védelme érdekében javasoljuk inkább a komposztálást és a közszolgáltató (Depónia) útján történő elszállítást.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás engedélyezett az általános égetési szabályok betartásával:

 • a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül;
 • a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az továbbterjedhet;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartásáról, pl. víz, homok;
 • soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.

 

 

Baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számot!

Megosztom a cikket