PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakeszi Város Önkormányzata

fotópályázatot hirdet

Budakeszi valamennyi lakosa számára

„Négy évszak Budakeszin”

címmel.

 

 

Budakeszi Város turisztikai vonzerejének növeléséhez olyan kiegészítő szolgáltatások elérését is lehetővé kell tenni, mint például a városunkról szóló képes levelezőlapokhoz való hozzáférést. Városunk adottságai turisztikai szempontból kiválóak, hiszen gyönyörű zöldkörnyezetben helyezkedik el, és az épített környezet is folyamatosan szépül többek között a beruházásaink eredményeképpen.

Mindezeknek köszönhetően merült fel a lakossági fotópályázat gondolata, amely bemutatja városunkat mind a négy évszakban az itt élők szemszögéből, és amely pályázat zsűrizett nyertes képeiből képes levelezőlapokat tudunk készíteni, hogy a városunkban járó turisták a nálunk szerzett örökké tartó emlékeiket így is magukkal tudják vinni.

A képes levelezőlapokon kívül természetesen az egyéb reprezentatív ajándékokon és más formákban is hozzájárulnak a képek városunk arculatának továbbépítéséhez.

Jó alkalom ez arra, hogy a városunkban élő tehetséges művészek, lelkes amatőrök kipróbálják tehetségüket széles közönség előtt.

A fotópályázat célja: Budakeszi épített és természetes környezeti, kulturális értékeinek, eseményeinek, rendezvényeinek, hagyományainak, maradandó értékeinek, a budakeszi emberek mindennapjainak bemutatása, megörökítése egyedi, korábban nem publikált fotóban a négy évszakra vonatkozóan oly módon, ahogy azokat a budakeszi polgárok látják.

 

Budakeszi Város Önkormányzata az alábbi gondolatok mentén kívánja a téma képi megfogalmazására inspirálni a résztvevőket:

–          érzelmek, hangulatok, személyes kötődés megfogalmazása a téma kapcsán

–          évszaki, napszaki jellemzők bemutatása a képeken

–          szabadon megválasztott színvilág

A részletes pályázati kiírás (mely tartalmazza a technikai, illetve a szerzői és személyiségi jogi feltételeket is), valamint a letölthető regisztrációs és nevezési lap megtalálható a www.budakeszi.hu, valamint a www.hirmondo.budakeszi.hu weboldalon.

Pályázati feltételek:

A pályázaton legalább 5 megapixel (2560×1920) felbontású eredeti képpel lehet részt venni. A képekről, melyek kiállításra kiválasztásra kerülnek, külön értesítés után nagyfelbontású változatot szükséges rendelkezésre bocsátani.

A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázó jeligéjét, valamint a képekhez tartozó képcímet és képaláírást nevezéskor a nevezési lapon adják meg.

Budakeszi Város Önkormányzata kifejezetten olyan pályamunkákat vár, amelyek a 2018. évi ünnepi fotókiállításon bemutatásra alkalmasak, valamint képes levelezőlapokon és egyéb reprezentatív termékeken, valamint sajtótermékekben felhasználhatóak. A művek ilyen jellegű térítésmentes, szerzői jogdíj fizetése nélküli, de a szerző nevének feltüntetésével történő felhasználásához a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, melyről hozzájáruló nyilatkozatot szükséges aláírni.

Minden pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a pályázatra beadott képek elkészítésével, nyilvános bemutatásával, kiállításával, kiadványban való megjelentetésével okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a beküldő pályázót (szerzőt) terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat, amely más fotópályázaton nem vett részt, sajtóban és egyéb médiumban nem jelent meg. Egy pályázó egy fordulóban maximum 10 db különálló fotót adhat be, a pályázat két fordulója során (tél-tavasz, valamint nyár-ősz) fordulónként maximum 20 db különálló fotó nyújtható be.

A pályázat első – tél-tavasz – fordulójának végső beküldési határideje:

2018. május 14. napja 16:00 óra

A pályázat második – nyár-ősz –  fordulójának végső beküldési határideje:

2018. november 22. napja 16:00 óra

 

A pályaműveket zsűri értékeli, fordulónként az I.?III. helyezett képek jutalomban részesülnek:

I. helyezés: 30.000 Ft.

II. helyezés: 20.000 Ft.

III. helyezés: 10.000 Ft.

 

Pályázati anyag leadása:

A pályázati anyagot kizárólag digitális formában, a fotopalyazat@budakeszi.hu e-mail címre, drive-ban megosztva; illetve CD / DVD- adathordozón személyesen vagy postán kell beadni úgy, hogy az legkésőbb az adott forduló beadási határidejéig (adott nap 16:00 óráig) megérkezzen a Budakeszi Város Önkormányzatához.

A nevezési és regisztrációs lapokat személyes átadás esetén zárt borítékban kell beadni a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. címre. Postai úton történő feladás esetén ajánlott küldeményben kell megküldeni. A borítékra mindkét esetben rá kell írni:

Címzés: Budakeszi Város Önkormányzat, Fotópályázat, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Pályázó: neve, lakcíme, jeligéje

Tárgy: ?Négy évszak Budakeszin? fotópályázat

 

A nyertes képeket a www.budakeszi.hu, valamint a www.hirmondo.budakeszi.hu portálon és a Budakeszi Város Önkormányzat facebook oldalán közzétesszük, valamint kiállításra kerülnek a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban és az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

 

Budakeszi, 2018. január 15.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.

Budakeszi Város polgármestere

Megosztom a cikket