A Víz Világnapja a 150 éves Fővárosi Vízműveknél

 

A Budakeszi szennyvíztisztító telep kapui is megnyíltak a látogatók előtt . gyomány és innováció a mottója a Fővárosi Vízművek 2018-as, jubileumi évének.  A másfél évszázados múltra visszatekintő, a hagyományokra és az elődökre büszke, de megújulni képes, az új szemléletmódnak és technológiának tág teret biztosító, a szolgáltatói és műszaki tevékenységét folyamatosan fejlesztő társaság egész éven átívelő eseménysorozatának középpontjában a fővárosi víziközmű-szolgáltatás történelmének és hátterének bemutatása áll.

2018 a Fővárosi Vízművek történetében fontos mérföldkő, hiszen másfél évszázaddal ezelőtt, 1868-ban létesült az Első Pesti Vízmű a Flotillenplatzon, a mai Parlament helyén. Ekkortól számítjuk a Fővárost azóta is egészséges ivóvízzel ellátó társaság történelmét. Az elmúlt 150 évben a fővárosiak és mind több agglomerációban élő mindennapjai elképzelhetetlenek lettek volna a Fővárosi Vízművek tevékenysége nélkül, amely ? hála elődeinknek a technológia kialakítása során tanúsított előrelátásának és a másfél évszázad alatt egymást váltó szakemberek felhalmozott tudásának és tapasztalatának ? a háborúk és forradalmi események alatt is mindvégig folyamatos és magas színvonalú volt.

Bár azt az elvet követjük, hogy egy ivóvíz-szolgáltató akkor teszi jól a dolgát, ha láthatatlan, ezt az évfordulót kivételesen szeretnénk arra is felhasználni, hogy az ellátási területünkön élőkkel több személyes találkozás során jobban megismertessük tevékenységünket, azt a szép és felelősségteljes munkát, amit kollégáink a háttérben nap nap után végeznek a biztonságos és magas színvonalú vízszolgáltatás érdekében, és ily módon is felhívjuk a figyelmet a világ számos táján napjainkban mind inkább felértékelődő egészséges ivóvíz értékére és fontosságára.

Ebbe a rendezvénysorozatba illeszkedtek a három napon át négy helyszínen meghirdetett nyílt napok, melyek keretében feltárultak a Fővárosi Vízművek telepeinek kapui. Iskolai csoportok és egyéni látogatók is bepillantást nyerhettek az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvíztisztítás meghatározó és a maga nemében egyaránt látványos és érdekes létesítményeibe. A jubileumi évben március 22-24. között várták a vízműves szakemberek a látogatókat. Amellett, hogy az év többi napján a nagyközönség elől zárt, szigorú biztonsági előírások szerint őrzött, különleges építményekbe juthattak most be az érdeklődők, a szolgáltatási tevékenységet bemutató programok tették teljessé az élményt.

A Fővárosi Vízművek legújabb létesítménye, a Budakeszi szennyvíztisztító telep március 24-én, szombaton állt nyitva az érdeklődők előtt. A létesítményben most először pillanthattak be a kulisszák mögé mindazok, akik szerették volna látni, hová kerül a város csatornahálózatából a szennyvíz, és hogyan válik ismét olyan tisztává, hogy környezeti kockázat nélkül visszajuttathassák a Budakeszin átfolyó patakba. A mintegy száz látogató meggyőződhetett arról, hogy erre a telep rendkívül szigorú technológiai előírásai nyújtanak garanciát.

A régi, elavult, mind technológiai, mind környezetvédelmi szempontból korszerűtlen telepet felváltó új szennyvíztisztító a 2015 szeptemberében zárult budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projektnek köszönhetően épült meg. Ezzel egy időben bővült a település csatornahálózata is. Így a város szennyvízelvezetése és a legmodernebb, világviszonylatban is élvonalbeli membrán technológiának köszönhetően a szennyvíz tisztítása is a lehető legnagyobb körültekintéssel, az üzembiztonsági és környezetvédelmi szempontok messzemenő figyelembe vételével valósul meg, miközben a telep napi 3111 m3 25 085 LE terhelésnek megfelelő szennyezőanyagtartalmú szennyvíz fogadását és tisztítását teszi lehetővé.

 

A nyílt napra látogatókat az üzemeltető szakemberek fogadták és kalauzolták.

 

Köszönjük a budakeszieknek a munkánk iránt tanúsított érdeklődést, viszontlátásra a mindennapok víziközmű-szolgáltatásában!

Fővárosi Vízművek Zrt.

Megosztom a cikket