Városháza

Ülésezett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, szilárd burkolat és csapadékvíz elvezetés tervezése a Darányi településrészen – ezek a témák is szerepeltek a napirenden a Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, szilárd burkolat és csapadékvíz elvezetés tervezése a Darányi településrészen – ezek a témák is szerepeltek a napirenden a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság mai ülésén. mai ülésén.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2921493758161117&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezik a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság

Legyen újabb lakossági fórum a készülő közlekedési koncepcióról – ezt javasolták a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság mai ülésén a „KÖZLEKEDÉS” Kft. képviselői. Az önkormányzattal több mint másfél éve kötött szerződés alapján ez a cég dolgozik Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervén. A bizottsági tagok többen is úgy fogalmaztak, hogy jó lenne, ha a már beérkezett lakossági észrevételek alapján gyorsulna a szakértői munka, és mielőbb elkészülne a végleges koncepció.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2920763908234102&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezett a Zöld munkacsoport

Az illegális hulladéklerakás elleni hatékonyabb fellépés,
a kiöregedett fák pótlása,
a fásítási program folytatása,
újabb térfigyelő kamerák telepítési lehetőségei,
a mamutfenyők természetes vízutánpótlásának, locsolásának lehetséges megoldásai,
igénybe nem vett zöldhulladék matricák felajánlási-, továbbadási lehetőségei,
a Nádas-tó medrének megtisztítása az özönfáktól
– minderről szó volt a Zöld munkacsoport mai ülésén.

Megosztom a cikket

Rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, hogy döntsenek a képviselő-testület elé kerülő sürgős, határidős ügyekben megfogalmazott előterjesztésekről. A piac projekt pótmunkáival kapcsolatban meghallgatták a tervezőt, Bártfai-Szabó Gábort is.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2910114649299028&id=1869523993358104

 

Megosztom a cikket

Közterület rendelet módosítás

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megosztom a cikket

Ülésezik a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Bakács Bernadett elnök vezetésével döntöttek arról, hogy a Családi Nap Fesztivált idén az Erkel Ferenc Művelődési Központ szabadtéri színpadán és udvarán, a Közösségi Téren és a Kossuth utca Fő utca és Erdő utca közötti szakaszán rendezzük meg. További fontos témákról is határoztak: többek között a Széchenyi utca burkolatának felújítására történő ajánlatkérésről, amelyre pályázati támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól. Továbbá az önszerveződő közösségek támogatásáról, a vállalkozói park ismételt pályázati kiírásáról és az új piacon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére vonatkozó pályázat kiírásáról.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2875594076084419&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Ülésezik a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság Ohr Alajos bizottsági elnök vezetésével

Szó lesz ma a legfontosabb beruházásainkról. Tárgyaljuk a Széchenyi utca Temető utca és Fő utca közötti szakaszának felújítását, a piacunk elárusító asztalainak felújítását, az ott kialakítandó két üzlethelyiség bérbeadását is. Többek között határozat születik az iskolabusz járatról, és a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2874772822833211&id=1869523993358104

Megosztom a cikket

Első nap a hivatalban

Czuczor Mónika, Maros Rozália, Bras Rozália, Kovács Tünde, Fehér Boglárka és Pozsik Lora, mindannyian budakeszi diáklányok, akik idén nyáron velünk dolgoznak. Mi is tanulunk tőlük!

Megosztom a cikket