Intézményi hírek

Helyi civil szervezetek pályázati támogatásairól is tárgyaltak a képviselők

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javasolja elfogadásra a költségvetés rendelettervezetet, amelyben szerepel 4 millió Ft-os keret, amelyből  a helyi civil szervezeteket támogatja az önkormányzat.

Amennyiben a képviselő-testület február 15-én elfogadja a javaslatot, akkor az érintett szervezetek március 21., hétfő 16 órai határidőig pályázhatnak támogatásra.

 

Megosztom a cikket

Budakeszi Zeneiskola – Ahol a zene szeretetének az átadása a legfontosabb

A mai budakesziek – az újabb generációk és az elmúlt évtizedekben városukban otthonra leltek – számára teljesen természetes az, hogy egy zeneiskola is működik településünkön. Pedig ha jól belegondolunk, mikor a 60-as évek elején szerény körülmények között elindult a zeneoktatás Budakeszin, városunk egy mindössze 4-5 ezer fős, fővárossal határos kis falu volt. A kezdetekről, az intézmény mindennapjairól és terveikről szól ez az írásunk.

A ma már Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola néven ismert zeneiskola megalakulása és 60 éves történelme kapcsán egy emberről mindig szót ejt a krónika. Czövek Ernát a magyar zenetörténet úgy tartja számon, mint a kodályi gondolat jegyében a vidéki állami zeneiskolai szervezet felállításának megteremtőjét, aki szerencsénkre 1961-ben éppen Budakeszire költözött. És ha már itt talált otthonra ez a kivételes zongoratanár személyiség és remek szervező, akkor azonnal munkához is látott. Lakásán, a Petőfi u. 15-ben zeneoktatói munkaközösséget alapított néhány kollégájával, melylyel gyakorlatilag megteremtette településünkön a mai napig működő alapfokú zenei oktatást. Zongoratanítványai közül többen sikeres művészek és egyetemi oktatók lettek. Köztük van Szokolay Balázs Liszt Fe-renc-díjas magyar zongoraművész és tanár, akit – még kisgyermekkorában – ötéves korától Budakeszin tanította zongorázni 1966-tól 1970-ig.

Czövek Erna 1968-ban elköltözött ugyan Budakesziről, de településünk fejlődésével párhuzamosan a zenei okatás az évek múlásával egyre jobban kiterebélyesedett. 1991-ben aztán mint önkormányzati zeneiskola önállósodtak, fenntartójuk 2013-tól az Érdi Tankerületi Központ lett.
Barcsik Hédi igazgató asszony 20 éve vezeti az intézményt. Elmondása szerint ma 430 növendékük van, ami óriási szám. Ebből a budakeszi székhelyű iskola zsámbéki tanintézményét 170-en látogatják, Budakeszin pedig 260 tanulójuk van. Hat tanszak van az iskolában: vonós-, fúvós-, billentyűs-, ütős-, vokális- és akkordikus tanszak, melyeken belül közel húsz hangszerből választhatnak a tanulók. Mintegy negyven főállású és néhány óraadó tanár vesz részt a tanításban.
Klasszikus és népzene oktatás folyik az intézmény falai között. Kiemelkedő jellemzője az zeneiskolának, hogy a méretéhez képest a zenetanulás hangszerválasztéka igen széles skálán mozog. A legfiatalabb tanszak az ütős, mely 2020-ban indult. Az általánosan közismert hangszereken kívül a választható ritka hangszerek között van Budakeszin a kürt és a népi hegedű, Zsámbékon pedig a népi citera, népi furulya és a harmonika oktatás.
Az új budakeszi iskola átadása óta az iskola közben működő intézmény már teljes egészében – nyolc termében – a zeneoktatást szolgálja, ezen kívül még tizenegy tanteremben tanítanak délutánonként a SZIA két telephelyén és a WUDISULI épületében.

Az igazgató asszony szerint néha talán nem feltűnő a falakon belüli munkájuk. Ez olyan, mint mikor a kis hangyák egyenként rakják a homokszemeket egymásra. Hosszú az út a látvány, a siker megszületéséig. Náluk a sikerhez elengedhetetlenül szükséges alapok lerakása a legfőbb cél. Ennek két lényeges ága van. Az egyikben tanulóik elsajátítják az alapvető hangszerkezelést és a kottaolvasást. Belőlük lesznek az amatőr zenészek, az értő koncerthallgatók, akik majd felnőve, újra jelentkeznek náluk, ezzel is ösztökélve gyermekeiket a zene szeretetére. Ők a 99%-os többség. A másik, 1%-os kisebbségből lesz előadóművész vagy éppen zenetanár, aki magasabb szinten folytatja zenei tanulmányait.
Sokat pályáznak, elsősorban hangszervásárlásra és a különféle országos versenyeken való részvétel költségeire. Évről évre számos díjat hoznak el a gyerekek ezekről a versenyekről.
Tanítványuk volt egykor Janicsák Veca, Hámori Máté, Liszt-díjas karmester, az Óbudai Danubia Zenekar művészeti vezetője is, de hosszan lehetne folytatni sort. Az iskola legfiatalabb tanára, Szirmai Jenő is több neves, világjáró együttesben muzsikál időről időre.
Harminc éve tanár Budakeszin a több fúvós hangszert is oktató Velenczei Anna. Az ő és az akkor itt tanító fúvóskollégák növendékeiből jött létre a zeneiskola fúvószenekara 1996-ban. Az intézmény tanítványaiból álló fúvószenekarral néhai Csepregi Gyula, az egykor Budakeszin élt Európa-hírű jazz szaxofonos is fellépett három alkalommal 2004-2006-ban. Ebből az együttesből alakult meg néhány éve a Budakeszi Fúvószenekar, mely ma már a Budakeszi Német Önkormányzat együtteseként működik, és tagjai között Velenczei Anna több egykori tanítványa is játszik.

Ma is együtt játszik az egykor az intézményben alakult Ad Libitum Gitárzenekar is, akik régebben Kozma László tanítványai voltak. Házasságot és gyermekáldást is hozott már ez a kétévtizedes együttzenélés az együttesben.
Barcsik Hédi egy kis nosztalgiával szólt arról, hogy se szeri, se száma az intézmény működéséhez fűződő történeteknek. Számára is tanulságos volt a Covid-járvány karanténos időszaka, mikor csak online voltak kapcsolatban a tanítványaikkal. Bármenyire is meglepő, ez a sajátos helyzet nem gyengítette, hanem erősítette a gyakorlási hajlandóságot és úgy érzi, hogy a zenében sokan egyfajta lelki kapaszkodót találtak.
Jelentősen nőtt a zenetanulás iránti vágy az elmúlt években, mely késztetést talán a járvány is okozhatja. Sajnos jelenleg az iskola befogadóképessége nem bővíthető, és újabb zenetanárokat sem tudnak felkérni oktatói munkára. Most az a legfőbb céljuk, hogy tovább erősítsék az oktatás minőségi feltételeit.

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2022 március

Megosztom a cikket

A HÍD által biztosított szolgáltatások

Színek, lehetőségek, mankók nehéz élethelyzeteink áthidalásához, megoldásához Budakeszin.

A Generációk Háza (Erdő utca 83.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázatán – országosan adaptálható – innovatív és sokrétű programjával a 2. helyezést érte el. Az időskori kreativitás megőrzése, új kreatív személyiségjegyek fejlesztése állt a pályázat középpontjában, melyet többéves munkánkra, tapasztalatainkra alapozva dolgoztunk ki.

A Generációk Háza a szükségletekhez, egyénekhez, élethelyzetekhez adaptálódó szolgáltatásokkal, szabadidős és kulturális programokkal igyekszik a „generációs hidak” építésének segítője lenni. Mindenki számára nyitott, ingyenes programjaink a fiatal korosztálytól a szép-korúakig tartogatnak meglepetéseket, élményeket, minőségi kikapcsolódást, feltöltekezést. A programokra a 23/451-279-es telefonszámon lehet jelentkezni.
A Híd nem csupán a fenti szolgáltatásokkal érhető el a lakosság számára. 2016. január elsejétől kiemelt feladatkört kaptak a járásszékhelyek, így – bejelentkezés alapján – az alábbi ingyenes szolgáltatásokat vehetik igénybe Budakeszi, valamint a járás lakosai:

 1. Családterápia, családkonzultáció, párterápia
  A családterápia rendszerszemléletű pszichoterápiás módszer azt vallja, hogy a családi rendszer tagjai kölcsönhatásban vannak egymással, a nehézségeket, problémákat, konfliktusokat a családtagok egymás közötti kapcsolatain keresztül közelíti meg.
  Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat a többi családtagra. Fókuszában mindig a család egésze áll. Nem a „beteg”, tüneteket produkáló családtag „megjavítása” a feladata, hanem együtt felfedezni, milyen működési módok, a családtagok közötti konfliktusok segítenek fenntartani a jelen problémás helyzetet. Segítséget adni a rendszer változásához, hogy a problémák megszűnhessenek. Felfedezni a meglévő, de nem használt erőforrásokat. A családterápia egyidejűleg hat az egész családra!
 2. Kapcsolattartási ügyelet
  A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a vele kapcsolattartásra jogosult számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt biztosítását. Hatósági felkérés esetén biztosítunk felügyeletet ellátó szakembert, konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást.
 3. Mediáció, közvetítő eljárás
  Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában.
 4. Jogi tanácsadás
  A jogász tanácsadással segíti a család, egyén, gyermek életében felmerülő – jogi szakértelmet igénylő – kérdések, krízisek rendezését.
 5. Pszichológiai tanácsadás
  Problématípustól függően a hozzáfordulókat kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti. (Segítő beszélgetés, tanácsadás). Szükség esetén a folyamatba bevonja a család tagjait is.
 6. Készenléti telefonos szolgálat
  A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy szolgáltatás nyújtása. Telefon: 06 20 243 0323
 7. Utcai szociális munka
  Elsődleges célkitűzés a gyermekek, fiatalok utcai tartózkodás veszélyeinek csökkentése, megelőzése, kivédése. A helyi viszonyok, hiányállapotok, szükségletek, valamint erőforrásink tükrében az utcai szociális munka fókuszát – a Budakeszin kiépített, utcai szociális munkásaink által működtetett csoportokon túl – az oktatási intézményekben folytatott prevenciós tevékenységben kívánjuk leginkább erősíteni, megjeleníteni.

Budakeszi Hírmondó 2022 január

Megosztom a cikket

Országos elődöntőn diákolimpiai ezüstérmet szerzett a SZIA futsal csapata

Elképesztő siker – diákjaink mérkőzést nyertek a Puskás Akadémia növendékei ellen.
Azt tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, dehogy a top sportiskolákkal kiállva ilyen bravúros eredmény szülessen, erre az országban senki nem számított. Hogyan vívta ki magának a SZIA futsal csapata a dobogó második fokát? Most eláruljuk!
Bereznai Dominik, Berta Balázs, Chon Joo Chan, Marosi Balázs, Köllő Balázs, Pekker Gergely, Rab Bence, Török László valami csodálatos játéknapot lezavarva sorra mérkőztek a rivális csapatokkal:

 • megverték a Felcsúti Puskás Akadémián edzett ifjakat,
 • esztergomi gimnázium korosztályos labdarúgóit
 • de még a Budapesti Honvéd Akadémia növendékeivel szemben, akik a Magyar Labdarúgó-szövetség kiemelt első osztályú bajnokságát vezetik, is döntetlent hoztak.

A körmérkőzéseken lezajlott pontrendszer végeredménye egy gyönyörű ezüstérmet akasztott fiaink nyakába.
Csehó-Kovács Ferenc testnevelő tanár és Kiss Baranyi Levente BLA edző méltán lehet büszke a srácokra. Tudni kell, hogy a csapat mindegyik játékosa a Budakeszi Labdarúgó Akadémián edzett vagy edz a mai napig, a siker nem véletlen, ott volt a tehetség, ott volt az akarat, ott volt a tudás és ott volt ez a két zseniális edző, akik mindent kihoztak a fiúkból. Gratulálunk!
Elmondhatjuk, hogy újabb történelmi sikerre került sor, ugyanis a SZIA csapata az iskola alapítása óta először ért el ilyen profi szintre futsal sportágban.

Hihetetlenül büszkék vagyunk diákjainkra és edzőikre! Szép volt fiúk!!

https://www.facebook.com/SZIA.Budakeszi/posts/4728980577155822

Megosztom a cikket

Jubileumi Gála

A 40 éves jubileumi évfordulónkon szervezett ünnepségen együtt ünnepelhettünk a város vezetőségével, a város intézményeinek, civil szervezeteinek, kisközösségeinek vezetőivel, valamint az intézmény együttműködő partnereivel.

 Az Erkel Ferenc Művelődési Központ 1981-ben nyitotta meg a kapuit az egykori, leégett Kultúrház helyén. Immáron 40 éve szolgálja budakeszi lakosságát. Nincs olyan esemény a város életében, melyben a művelődési központ akár segítő munkájával is, de ne venne részt. A 40 év alatt számtalan alkotóközösség alakult és civil szervezet építette ki itt székhelyét. Generációk nőttek fel, akik mára már felnőttek és így vagy úgy kapcsolódnak az intézményünkhöz.

Ma már gyermekeiket hozzák el előadásainkra, szüleiket kísérik be nyugdíjas klubjainkba, vagy egy-egy fórumra. Együtt ünnepelhettünk, hisz a résztvevők mind közvetve vagy közvetlenül részesei az intézmény életének. 

Az ünnepi köszöntőt ’Sigmond Bertalan alpolgármester mondta. Az est házigazdája Somogyváry Ákos, az Erkel Társaság elnöke, Erkel Ferenc leszármazottja volt. Az ünnepség fényét emelte a Budapesti Filharmóniai Társaság művészeinek kamarakoncertje. Műsorukkal névadónkra, Erkel Ferencre emlékeztünk, aki 1810. november 07.-én született.  A koncertet követő állófogadáson a pohárköszöntőt Csenger-Zalán Zsolt mondta.

Budakeszi Hírmondó 2021 december

Megosztom a cikket

2022. februárban is Normális Család

Ismét megszervezzük nagy sikerű tréningsorozatunkat a Generációk Házában, amelyre szeretettel várjuk Budakeszi járás polgárait; rendhagyó kikapcsolódásra, különleges fejlődési lehetőségre.

2022. február 7-től március 21-ig;
hétfő esténként, egymás után
6 alkalommal (kivétel március 15.) 17-19 óráig.

Az elmúlt három évben közel kétszázan vettek részt a Normális Család 1.0 tréningsorozaton, ahol a kommunikációs készségeink fejlesztésével foglalatoskodunk. A tréning célja az, hogy a kisgyermekkorunkban öntudatlanul elsajátított, kevésbé hatékony közlési mintákat átformáljuk. Az átalakítás módja, tempója kinek-kinek egyéni adottságai szerint történik. Mindenkit megvárunk, lehet bátran kérdezni, és lehet hibázni is. Megkeressük azt is, mi kell ahhoz, hogy a figyelmünket tudatosan irányítsuk, és fölösleges minősítések nélkül vegyük tudomásul mindennapjaink eseményeit. Ezzel elkerülhető a fokozott idegeskedés; ha mégsem, akkor a stressz- vagy konfliktushelyzetek nyertes-nyertes rendezéséhez nyújt új ismereteket.
Ehhez az szükséges, hogy aki belevág a tanulásba – lehetőség szerint – minden alkalmon részt vegyen, és hétről hétre foglalkozzon a házi feladatokkal is, hiszen a tréning anyaga egymásra épülő, egyre összetettebb kommunikációs technikákat tartalmaz.
A részvétel önkéntes, írásbeli jelentkezéshez kötött a tanacsadok@budakeszihid.hu e-mail-címen. A Budakeszi járásban élők számára térítésmentesen elérhető a szolgáltatás, írásban előre jelzett igény szerint gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
Egy sorozat hat hétig tart, hetenként egyszeri alkalommal; hétfő esténként 17-19 óráig.

Helyszín: Generációk Háza, Budakeszi, Erdő u. 83.
Tréner: Biczók Csermely Zsófia

Budakeszi Hírmondó 2021 december

 

Megosztom a cikket

Kiemelkedő tanulmányi sikerek a Budakeszi SZIA-ban

A következő oldalakon egy hosszú, impozáns lista látható. A SZIA sikereiről szól, mely az iskola 2019-2021 között elért kiemelkedő tanulmányi, sport sikereinek dicsőségtáblája, és még messze van a tanév vége, 2022. év júniusa. Addig még várhatóan sok újabb sikere is lesz az iskolának. Mikor megkaptam ezt a listát, jómagam is elképedtem, és először magamnak tettem fel a kérdést: „Felsőbb kategóriába lépett a SZIA?” Ennek kapcsán kereste meg a Hírmondó az intézmény igazgató asszonyát, Bódi Zsuzsannát, a 2021. évi Budakeszi Oktatásügyért Díjjal kitüntetett pedagógusát, és a dicsőségtáblán szereplők közül a 2021. évi Bolyai Matematika Csapatverseny Pest Megyei körzeti 1. helyezettjeit, a 7. a. osztály négy diákját és felkészítő tanárnőjüket, Tymcsák Mariannt.

A Budakeszi SZIA sokáig futottak még iskolaként rögzült városunk közvélekedésben. Most meg itt van ez az elkápráztató eredményekkel teli lista! Alaposan áttanulmányozva a legutóbbi Covid-járvánnyal terhelt másfél tanévet, egészen elképesztelek ezek az eredmények! És ha jól belegondolok, ez csak most, ezeknek az eredményeknek az összesítése után válhat majd igazán sikertörténetté, és hol van még a tanév vége!? De hát mi történt a SZIA-ban az elmúlt években? Mi a sikerek titka? Az iskola ebédlőjében sikerült találkoznom az iskola igazgató asszonyával és a sok száz résztvevős Bolyai Matematika nemzetközi csapatverseny 2021. évi Pest megyei-körzeti, 7. a osztályos győzteseivel, az országos 21. helyezett Pomozi Mátéval, Svendor Andrással, Sza-lay Zsomborral, Török Lászlóval és felkészítő tanárnőjükkel, Tymcsák Mariannal. A tanárnőtől megtudtam, hogy azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, rendszeresen benevezik a különféle versenyekre, melyekhez természetesen egy külön felkészülést is kapnak.

A négy srác esetében a jó szerepléséhez az is hozzájárult, hogy egyikőjük matematika tanár nagymamája is segített a felkészítésben. Ebben a tanévben még vár rájuk a Kenguru és a Zrínyi Ilona matematikai verseny is. Tudatos, a jövőjüket már 13 évesen is tervező, nagyon érett gondolkodású srácokat és egy tehetséggondozást sikerre vivő tanárnőt ismertem meg ezen a negyedórás beszélgetésen.
Bódi Zsuzsanna igazgató asszony elmondása szerint ennek a kibontakozó sikertörténetnek az alapja, hogy az iskola nyitott a szülők felé, és a társadalmi igényeknek megfelelő tagozatokat, irányultságokat helyezett prioritásba. Ennek a legfontosabb eleme az angol két tannyelvű oktatás felé nyitás, aminek lehetősége az igényeknek megfelelően adott. A művészeti irányultságon belül az énekes osztályok – együttműködve a Zeneiskolával (szolfézs vizsga tanulmányi időn belül) – biztosítják a szülők egy részének igényeit, amit az idén néptáncos osztállyal is bővítettek.


Fontos lépés volt ezen az úton, hogy a SZIA 2017-ben megpályázta és el is nyerte a „ Digitális környezet a köznevelésben” projektet, melyet 1-8. évfolyamig vezettek be tanóráikon, az összes tantárgyat érintve, a Lego-esz-közök és robotok alkalmazásával.
A projektben négy iskola vett részt a környező településekről: az érdi Bolyai János Általános Iskola, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola és a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 10 fő pedagógussal, 3 fő technikai segítővel és 300 fő tanuló bevonásával. Ennek részeként a 4 iskola összedolgozott, 100 óravázlatot irt minden iskola, mely benne volt a felhőben, hogy mindenki hozzáférjen. Sokat tanult ebben az időszakban egymástól is a négy tanintézmény.

Az igazgató asszony elmondta azt is, hogy ennek a szakmai képzésnek is köszönhetően egyre több tanulmányi versenyen indultak el az iskola diákjai, elsősorban a matematikai és egyéb reáltantárgyi megmérettetéseken, de a humán tudás bajnokságokon is komoly sikereket értek el. A matematikai sikerekben nagy szerepe van a SZIA programozó, „legó robotos” oktatása mellett a külsős cégek tanrenden kívüli „logiscool” és „délutáni sakk foglalkozás” képzéseinek is, melyeken sokan vesznek részt az iskola diákjai közül. Persze mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem utolsósorban egy gyermek és tanárfüggő történet. Ha nincs ott a pedagógus iránymutatása, ambicionálása, akkor a gyerek sem lép előre, bármennyire is tehetséges. A versenyszellemet is bele kell nevelni gyerekekbe. Sajnos voltak olyan évfolyamaik, osztályok, ahol nem nagyon indultak el ebbe az irányba, de az utóbbi években sikerült a teljes tantestületet az innovációs úton elindítani. (Pályázatokon, versenyeken való sikeres szereplések.)

Széleskörű kínálatot kell adni a gyerekeknek és szülőknek, hogy a SZIA-ban maradjanak a 8. osztály elvégzéséig. Az iskola remek számítástechnikai felszereltsége, a matematikai-számítástechnikai oktatás színvonala,
a két tannyelvű, a művészeti oktatás sok tánccal, mozgással, tájfutással, művészekkel szervezett irodalomórákkal, hangsúlyos zenei oktatással, kórusénekléssel, a Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival szoros együttműködésben is sok szülő számára ad választási lehetőséget, mely az elmúlt években azt eredményezte, hogy a korábban megszokott elvándorlás jelentősen lecsökkent a felső tagozatba kerüléskor a Prohászkába, a Virányos és Budenz úti általános iskolákba, egyéb 8 osztályos gimnáziumokba.

Ez a széles kínálat és eredményesség elnyerte a szülők bizalmát, ennek következtében a gyermeklétszám nem stagnál, hanem folyamatosan, még tanév közben is számottevően nő. Bódi Zsuzsanna arról is tájékoztatta újságunkat, hogy bár tavaly szeptemberben kivált a Wudisuli, a Budakeszi Német Nemzetiségi Iskola az akkori több mint 1100 fős iskolából 310 fővel, a SZIA ennek ellenére ebben a tanévben már 910 fővel indult el, és az elkövetkező időkben, akár 90-100 fővel is növekedhet az iskola létszáma évente, az előző tanévek beiskolázottságához képest, nem utolsósorban a 4. osztály utáni elvándorlás minimálisra csökkenése és az iskola széleskörű kínálatának vonzása miatt. Ennek következtében egyre több kollégával kell ezt a feladatot megoldani, mely az iskola számára nem probléma. Nagy örömükre szolgál, hogy a Budakeszin lakó pedagógusok ma már a főváros iskolái helyett a lakóhelyük iskoláját választják új munkahelyükül.

Legvégül az iskolaigazgató asszony megfogalmazta a SZIA céljait: alkalmazkodni a változó világ igényeihez, folyamatosan fejlődni, módszertanilag gazdagod
ni. Korszerű körülmények között próbálják meg diákjaikat felkészíteni a továbbtanulásra, alkalmazkodva a digitális világ kihívásaihoz.
Legfontosabb céljuk a tudás átadása, az alkalmazott tudás biztosítása, hogy a társadalom és az élet kihívásaira válaszolni tudjanak tanulóik. Le kell rakniuk az élethosszig tartó tanulás igényét és alapjait.

A Zsámbéki-medence „Mintaiskolájává”, a „Jövő Iskolájává” szeretnének válni!

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 december

Megosztom a cikket

Lapterjesztőt keresünk!

Felhívás!

A BVV Kft. a Budakeszi Hírmondó önkormányzati havilap kiadója terjesztőt keres a 6500 példányszámban megjelenő kiadványához. A nyílt pályázatra jelentkezni lehet 2022.01. 15. 24.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Megosztom a cikket

A szociális munka napja

Győri Ottilia hivatalos oldala:

A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai idén is sokat dolgoztak a budakeszi idősekért, családokért és rászorulókért. Ezt köszöntem meg a szociális munka napja alkalmából.

 • Péntek délutántól vasárnap estig ők bonyolítják le az Élelmiszerbankkal együttműködve a budakeszi TESCO-ban a karácsonyi élelmiszergyűjtést.
 • Aki teheti, vásároljon ott és tegyen a gyűjtőkosárba tartós élelmiszert, ezzel is segítve a budakeszi rászorulók karácsonyát.

 

Megosztom a cikket

Áder János köztársasági elnök klímavédelmi rendhagyó tanórája

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban.

Az előadáson mintegy 200 prohis és nagysanyis diák vett részt. A köztársasági elnök előadásán nagyon érthetően, tanár módjára ismertette meg a hallgatósággal Földünk éghajlatváltozásának okait és a rá adható válaszokat. A rendhagyó -illusztrációkkal és interaktív elemekkel tarkított – tanóra végig lekötötte a hallgatóságot. Minden bizonnyal sok új gondolat fogalmazódik majd még meg a hallottak alapján a témára nagyon fogékony fiatalok körében.

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb Tanórája keretében a tizenhét újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a diáksággal. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük Magyarország is – csatlakozott. Ennek a programsorozatnak része volt Áder János köztársasági elnök budakeszi, online közvetítéssel is elért rendhagyó nyitóelőadása, mely az egész országban elérhető volt. A Világ Legnagyobb Tanórája idei programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a PontVelem Non-profit Kft. szervezésében 2021. október 4-8. között valósult meg országszerte.

fotó: Torti Szofi

A nemzetközi programsorozat fő célja, hogy minél több általános és középiskola csatlakozzon, regisztráljon a kezdeményezéshez: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
Nem könnyű feladat beszámolni egy olyan rendhagyó módon megrendezett előadásról, mely sokfelől megközelítve, nagyon szerteágazóan foglalkozik a klímavédelem aktuális témáival. Az interaktív előadás során öt mobiltelefonos kérdést is feltett a köztársasági elnök négy válaszlehetőséggel a diákoknak. Ezek a következők voltak:

 • Mi okozza a jelenleg tapasztalható klímaváltozást?
 • Hasznos-e az üvegházhatás az ember, a földi élet szempontjából?
 • Mikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör, mint most?
 • Mi a klímasemlegesség fogalma?
 • Milyen mértékben csökkenthető a fűtésszámla, ha télen23 °C-ról, 22-re csökkentjük a szobahőmérsékletet?

Egy-egy kérdés után számos – a témához tartozó – fontos információ is elhangzott. Az alábbiakban néhánnyal olvasóinkat is megismertetjük.
Az ember okozta tevékenység a legfőbb okozója a klímaváltozásnak, az egyre sűrűbben jelentkező extrémitásoknak Ez év nyarán, a magyar határtól alig 100 km-re, Csehországban hatalmas tornádó pusztított, mely 220 km/óra sebességű széllel érkezett. Korábban erre soha nem volt példa Csehország történetében. Ugyancsak ebben az időszakban, Németországban és Belgiumban eddig nem tapasztalt méretű árvizek pusztítottak. A hatalmas területű Oroszországban eddig is voltak nagy erdőtüzek, de az idei nyáron tapasztaltak mindent felülmúltak. Csak viszonyításképpen! Ezek az erdőtüzek Oroszországban két Portugália méretű erdőt pusztítottak el!
És egy hazai példa: 2020. augusztus 29-én emberemlékezet óta nem látott vihar csapott le a Pest megyei Göd környékére. A légzuhatagnak, szupercellának nevezett meteorológiai jelenség hatalmas pusztítást okozott, nyomában kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek maradtak.

fotó: Torti Szofi

Az üvegházhatás hasznos az ember szempontjából, mert nélküle ellehetetlenülnének a földi életfeltételek. Az üvegházhatás jelensége során a bolygó atmoszférája csapdába ejti a napsugarakat, emiatt a felszín hőmérséklete magasabb lesz, mint amilyen egyébként atmoszféra nélkül lenne. A Föld légkörének természetes üvegházhatása az élet kialakulásához elengedhetetlen volt. Nélküle bolygónk átlaghőmérséklete +15 °C helyett -18 °C fok lenne! Ám ha nő az üvegházhatású gázok (széndioxid) mennyisége, akkor egyre több energia verődik vissza és egyre melegebb lesz a Föld felszínének hőmérséklete. Most ez a folyamat zajlik. Tudósok jégfurat kutatása szerint 800 000 éve tartalmazott utoljára annyi széndioxodot a légkör, mint most. A homo sapiens megjelenése óta – 30 ezer éve – nem volt ekkora széndioxid tartalma a légkörnek, mint napjainkban. A széndioxodot megkötő, elnyelő és oxigént kibocsátó erdők nagysága évente egy Olaszországnyival csökken.

A klímasemlegesség fogalma a széndioxid-kibocsátás és -elnyelés egyensúlyát jelenti. Magyarországon 1990-hez képest 32%-kal csökkent a széndioxid-kibocsátás. A cél, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges legyen, erről parlamenti törvény is született. Ezek a világ többi országai számára is teljesítendő feladatot jelentenek. Magyarországon évről évre megduplázódik a naperőművi kapacitás. Rövidtávú magyar cél, hogy 2030-ra a nagyobb városokban már csak magyar gyártású e-buszok közlekedjenek. Az 5. kérdésre adott helyes válasz szerint 7%-kal csökkenhet a fűtésszámlánk, ha egy fokkal csökkentjük a szobahőmérsékletet. Ezzel is csökkenteni lehetne a káros anyag kibocsátást!

Volt az előadás során egy érdekes felvetése a köztársági elnöknek a divatipar kapcsán is. Ebből megtudhattuk, hogy egy farmer elkészítéséhez hétezer liter vizet használnak el a gyártók! De ami még ennél is elborzasztóbb, a világ divatipara egy évben a Nílus vízhozamához hasonló nagyságú víz mennyiséget használ fel!
Végül Áder János köztársasági elnök azzal zárta rendhagyó budakeszi tanóráját, hogy beszélhetünk klímaválságról, bolygónk megvédéséről, de alapvetően arról kell beszélnünk, hogy védjük meg saját életfeltételeinket, és azt szeretné, hogy a következő években, évtizedekben is Magyarország és a Kárpát-medence megmaradjon olyannak, mint amilyen eddig volt.

 

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 október

Megosztom a cikket