Intézményi hírek

2022. februárban is Normális Család

Ismét megszervezzük nagy sikerű tréningsorozatunkat a Generációk Házában, amelyre szeretettel várjuk Budakeszi járás polgárait; rendhagyó kikapcsolódásra, különleges fejlődési lehetőségre.

2022. február 7-től március 21-ig;
hétfő esténként, egymás után
6 alkalommal (kivétel március 15.) 17-19 óráig.

Az elmúlt három évben közel kétszázan vettek részt a Normális Család 1.0 tréningsorozaton, ahol a kommunikációs készségeink fejlesztésével foglalatoskodunk. A tréning célja az, hogy a kisgyermekkorunkban öntudatlanul elsajátított, kevésbé hatékony közlési mintákat átformáljuk. Az átalakítás módja, tempója kinek-kinek egyéni adottságai szerint történik. Mindenkit megvárunk, lehet bátran kérdezni, és lehet hibázni is. Megkeressük azt is, mi kell ahhoz, hogy a figyelmünket tudatosan irányítsuk, és fölösleges minősítések nélkül vegyük tudomásul mindennapjaink eseményeit. Ezzel elkerülhető a fokozott idegeskedés; ha mégsem, akkor a stressz- vagy konfliktushelyzetek nyertes-nyertes rendezéséhez nyújt új ismereteket.
Ehhez az szükséges, hogy aki belevág a tanulásba – lehetőség szerint – minden alkalmon részt vegyen, és hétről hétre foglalkozzon a házi feladatokkal is, hiszen a tréning anyaga egymásra épülő, egyre összetettebb kommunikációs technikákat tartalmaz.
A részvétel önkéntes, írásbeli jelentkezéshez kötött a tanacsadok@budakeszihid.hu e-mail-címen. A Budakeszi járásban élők számára térítésmentesen elérhető a szolgáltatás, írásban előre jelzett igény szerint gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
Egy sorozat hat hétig tart, hetenként egyszeri alkalommal; hétfő esténként 17-19 óráig.

Helyszín: Generációk Háza, Budakeszi, Erdő u. 83.
Tréner: Biczók Csermely Zsófia

Budakeszi Hírmondó 2021 december

 

Megosztom a cikket

Kiemelkedő tanulmányi sikerek a Budakeszi SZIA-ban

A következő oldalakon egy hosszú, impozáns lista látható. A SZIA sikereiről szól, mely az iskola 2019-2021 között elért kiemelkedő tanulmányi, sport sikereinek dicsőségtáblája, és még messze van a tanév vége, 2022. év júniusa. Addig még várhatóan sok újabb sikere is lesz az iskolának. Mikor megkaptam ezt a listát, jómagam is elképedtem, és először magamnak tettem fel a kérdést: „Felsőbb kategóriába lépett a SZIA?” Ennek kapcsán kereste meg a Hírmondó az intézmény igazgató asszonyát, Bódi Zsuzsannát, a 2021. évi Budakeszi Oktatásügyért Díjjal kitüntetett pedagógusát, és a dicsőségtáblán szereplők közül a 2021. évi Bolyai Matematika Csapatverseny Pest Megyei körzeti 1. helyezettjeit, a 7. a. osztály négy diákját és felkészítő tanárnőjüket, Tymcsák Mariannt.

A Budakeszi SZIA sokáig futottak még iskolaként rögzült városunk közvélekedésben. Most meg itt van ez az elkápráztató eredményekkel teli lista! Alaposan áttanulmányozva a legutóbbi Covid-járvánnyal terhelt másfél tanévet, egészen elképesztelek ezek az eredmények! És ha jól belegondolok, ez csak most, ezeknek az eredményeknek az összesítése után válhat majd igazán sikertörténetté, és hol van még a tanév vége!? De hát mi történt a SZIA-ban az elmúlt években? Mi a sikerek titka? Az iskola ebédlőjében sikerült találkoznom az iskola igazgató asszonyával és a sok száz résztvevős Bolyai Matematika nemzetközi csapatverseny 2021. évi Pest megyei-körzeti, 7. a osztályos győzteseivel, az országos 21. helyezett Pomozi Mátéval, Svendor Andrással, Sza-lay Zsomborral, Török Lászlóval és felkészítő tanárnőjükkel, Tymcsák Mariannal. A tanárnőtől megtudtam, hogy azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, rendszeresen benevezik a különféle versenyekre, melyekhez természetesen egy külön felkészülést is kapnak.

A négy srác esetében a jó szerepléséhez az is hozzájárult, hogy egyikőjük matematika tanár nagymamája is segített a felkészítésben. Ebben a tanévben még vár rájuk a Kenguru és a Zrínyi Ilona matematikai verseny is. Tudatos, a jövőjüket már 13 évesen is tervező, nagyon érett gondolkodású srácokat és egy tehetséggondozást sikerre vivő tanárnőt ismertem meg ezen a negyedórás beszélgetésen.
Bódi Zsuzsanna igazgató asszony elmondása szerint ennek a kibontakozó sikertörténetnek az alapja, hogy az iskola nyitott a szülők felé, és a társadalmi igényeknek megfelelő tagozatokat, irányultságokat helyezett prioritásba. Ennek a legfontosabb eleme az angol két tannyelvű oktatás felé nyitás, aminek lehetősége az igényeknek megfelelően adott. A művészeti irányultságon belül az énekes osztályok – együttműködve a Zeneiskolával (szolfézs vizsga tanulmányi időn belül) – biztosítják a szülők egy részének igényeit, amit az idén néptáncos osztállyal is bővítettek.


Fontos lépés volt ezen az úton, hogy a SZIA 2017-ben megpályázta és el is nyerte a „ Digitális környezet a köznevelésben” projektet, melyet 1-8. évfolyamig vezettek be tanóráikon, az összes tantárgyat érintve, a Lego-esz-közök és robotok alkalmazásával.
A projektben négy iskola vett részt a környező településekről: az érdi Bolyai János Általános Iskola, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola és a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola 10 fő pedagógussal, 3 fő technikai segítővel és 300 fő tanuló bevonásával. Ennek részeként a 4 iskola összedolgozott, 100 óravázlatot irt minden iskola, mely benne volt a felhőben, hogy mindenki hozzáférjen. Sokat tanult ebben az időszakban egymástól is a négy tanintézmény.

Az igazgató asszony elmondta azt is, hogy ennek a szakmai képzésnek is köszönhetően egyre több tanulmányi versenyen indultak el az iskola diákjai, elsősorban a matematikai és egyéb reáltantárgyi megmérettetéseken, de a humán tudás bajnokságokon is komoly sikereket értek el. A matematikai sikerekben nagy szerepe van a SZIA programozó, „legó robotos” oktatása mellett a külsős cégek tanrenden kívüli „logiscool” és „délutáni sakk foglalkozás” képzéseinek is, melyeken sokan vesznek részt az iskola diákjai közül. Persze mindehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem utolsósorban egy gyermek és tanárfüggő történet. Ha nincs ott a pedagógus iránymutatása, ambicionálása, akkor a gyerek sem lép előre, bármennyire is tehetséges. A versenyszellemet is bele kell nevelni gyerekekbe. Sajnos voltak olyan évfolyamaik, osztályok, ahol nem nagyon indultak el ebbe az irányba, de az utóbbi években sikerült a teljes tantestületet az innovációs úton elindítani. (Pályázatokon, versenyeken való sikeres szereplések.)

Széleskörű kínálatot kell adni a gyerekeknek és szülőknek, hogy a SZIA-ban maradjanak a 8. osztály elvégzéséig. Az iskola remek számítástechnikai felszereltsége, a matematikai-számítástechnikai oktatás színvonala,
a két tannyelvű, a művészeti oktatás sok tánccal, mozgással, tájfutással, művészekkel szervezett irodalomórákkal, hangsúlyos zenei oktatással, kórusénekléssel, a Mezei Mária Művészeti Iskola tanáraival szoros együttműködésben is sok szülő számára ad választási lehetőséget, mely az elmúlt években azt eredményezte, hogy a korábban megszokott elvándorlás jelentősen lecsökkent a felső tagozatba kerüléskor a Prohászkába, a Virányos és Budenz úti általános iskolákba, egyéb 8 osztályos gimnáziumokba.

Ez a széles kínálat és eredményesség elnyerte a szülők bizalmát, ennek következtében a gyermeklétszám nem stagnál, hanem folyamatosan, még tanév közben is számottevően nő. Bódi Zsuzsanna arról is tájékoztatta újságunkat, hogy bár tavaly szeptemberben kivált a Wudisuli, a Budakeszi Német Nemzetiségi Iskola az akkori több mint 1100 fős iskolából 310 fővel, a SZIA ennek ellenére ebben a tanévben már 910 fővel indult el, és az elkövetkező időkben, akár 90-100 fővel is növekedhet az iskola létszáma évente, az előző tanévek beiskolázottságához képest, nem utolsósorban a 4. osztály utáni elvándorlás minimálisra csökkenése és az iskola széleskörű kínálatának vonzása miatt. Ennek következtében egyre több kollégával kell ezt a feladatot megoldani, mely az iskola számára nem probléma. Nagy örömükre szolgál, hogy a Budakeszin lakó pedagógusok ma már a főváros iskolái helyett a lakóhelyük iskoláját választják új munkahelyükül.

Legvégül az iskolaigazgató asszony megfogalmazta a SZIA céljait: alkalmazkodni a változó világ igényeihez, folyamatosan fejlődni, módszertanilag gazdagod
ni. Korszerű körülmények között próbálják meg diákjaikat felkészíteni a továbbtanulásra, alkalmazkodva a digitális világ kihívásaihoz.
Legfontosabb céljuk a tudás átadása, az alkalmazott tudás biztosítása, hogy a társadalom és az élet kihívásaira válaszolni tudjanak tanulóik. Le kell rakniuk az élethosszig tartó tanulás igényét és alapjait.

A Zsámbéki-medence „Mintaiskolájává”, a „Jövő Iskolájává” szeretnének válni!

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 december

Megosztom a cikket

Lapterjesztőt keresünk!

Felhívás!

A BVV Kft. a Budakeszi Hírmondó önkormányzati havilap kiadója terjesztőt keres a 6500 példányszámban megjelenő kiadványához. A nyílt pályázatra jelentkezni lehet 2022.01. 15. 24.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Megosztom a cikket

A szociális munka napja

Győri Ottilia hivatalos oldala:

A Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársai idén is sokat dolgoztak a budakeszi idősekért, családokért és rászorulókért. Ezt köszöntem meg a szociális munka napja alkalmából.

  • Péntek délutántól vasárnap estig ők bonyolítják le az Élelmiszerbankkal együttműködve a budakeszi TESCO-ban a karácsonyi élelmiszergyűjtést.
  • Aki teheti, vásároljon ott és tegyen a gyűjtőkosárba tartós élelmiszert, ezzel is segítve a budakeszi rászorulók karácsonyát.

 

Megosztom a cikket

Áder János köztársasági elnök klímavédelmi rendhagyó tanórája

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban.

Az előadáson mintegy 200 prohis és nagysanyis diák vett részt. A köztársasági elnök előadásán nagyon érthetően, tanár módjára ismertette meg a hallgatósággal Földünk éghajlatváltozásának okait és a rá adható válaszokat. A rendhagyó -illusztrációkkal és interaktív elemekkel tarkított – tanóra végig lekötötte a hallgatóságot. Minden bizonnyal sok új gondolat fogalmazódik majd még meg a hallottak alapján a témára nagyon fogékony fiatalok körében.

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb Tanórája keretében a tizenhét újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a diáksággal. A kezdeményezéshez világszerte számos ország – köztük Magyarország is – csatlakozott. Ennek a programsorozatnak része volt Áder János köztársasági elnök budakeszi, online közvetítéssel is elért rendhagyó nyitóelőadása, mely az egész országban elérhető volt. A Világ Legnagyobb Tanórája idei programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a PontVelem Non-profit Kft. szervezésében 2021. október 4-8. között valósult meg országszerte.

fotó: Torti Szofi

A nemzetközi programsorozat fő célja, hogy minél több általános és középiskola csatlakozzon, regisztráljon a kezdeményezéshez: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
Nem könnyű feladat beszámolni egy olyan rendhagyó módon megrendezett előadásról, mely sokfelől megközelítve, nagyon szerteágazóan foglalkozik a klímavédelem aktuális témáival. Az interaktív előadás során öt mobiltelefonos kérdést is feltett a köztársasági elnök négy válaszlehetőséggel a diákoknak. Ezek a következők voltak:

  • Mi okozza a jelenleg tapasztalható klímaváltozást?
  • Hasznos-e az üvegházhatás az ember, a földi élet szempontjából?
  • Mikor tartalmazott annyi széndioxidot a légkör, mint most?
  • Mi a klímasemlegesség fogalma?
  • Milyen mértékben csökkenthető a fűtésszámla, ha télen23 °C-ról, 22-re csökkentjük a szobahőmérsékletet?

Egy-egy kérdés után számos – a témához tartozó – fontos információ is elhangzott. Az alábbiakban néhánnyal olvasóinkat is megismertetjük.
Az ember okozta tevékenység a legfőbb okozója a klímaváltozásnak, az egyre sűrűbben jelentkező extrémitásoknak Ez év nyarán, a magyar határtól alig 100 km-re, Csehországban hatalmas tornádó pusztított, mely 220 km/óra sebességű széllel érkezett. Korábban erre soha nem volt példa Csehország történetében. Ugyancsak ebben az időszakban, Németországban és Belgiumban eddig nem tapasztalt méretű árvizek pusztítottak. A hatalmas területű Oroszországban eddig is voltak nagy erdőtüzek, de az idei nyáron tapasztaltak mindent felülmúltak. Csak viszonyításképpen! Ezek az erdőtüzek Oroszországban két Portugália méretű erdőt pusztítottak el!
És egy hazai példa: 2020. augusztus 29-én emberemlékezet óta nem látott vihar csapott le a Pest megyei Göd környékére. A légzuhatagnak, szupercellának nevezett meteorológiai jelenség hatalmas pusztítást okozott, nyomában kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott épületek maradtak.

fotó: Torti Szofi

Az üvegházhatás hasznos az ember szempontjából, mert nélküle ellehetetlenülnének a földi életfeltételek. Az üvegházhatás jelensége során a bolygó atmoszférája csapdába ejti a napsugarakat, emiatt a felszín hőmérséklete magasabb lesz, mint amilyen egyébként atmoszféra nélkül lenne. A Föld légkörének természetes üvegházhatása az élet kialakulásához elengedhetetlen volt. Nélküle bolygónk átlaghőmérséklete +15 °C helyett -18 °C fok lenne! Ám ha nő az üvegházhatású gázok (széndioxid) mennyisége, akkor egyre több energia verődik vissza és egyre melegebb lesz a Föld felszínének hőmérséklete. Most ez a folyamat zajlik. Tudósok jégfurat kutatása szerint 800 000 éve tartalmazott utoljára annyi széndioxodot a légkör, mint most. A homo sapiens megjelenése óta – 30 ezer éve – nem volt ekkora széndioxid tartalma a légkörnek, mint napjainkban. A széndioxodot megkötő, elnyelő és oxigént kibocsátó erdők nagysága évente egy Olaszországnyival csökken.

A klímasemlegesség fogalma a széndioxid-kibocsátás és -elnyelés egyensúlyát jelenti. Magyarországon 1990-hez képest 32%-kal csökkent a széndioxid-kibocsátás. A cél, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges legyen, erről parlamenti törvény is született. Ezek a világ többi országai számára is teljesítendő feladatot jelentenek. Magyarországon évről évre megduplázódik a naperőművi kapacitás. Rövidtávú magyar cél, hogy 2030-ra a nagyobb városokban már csak magyar gyártású e-buszok közlekedjenek. Az 5. kérdésre adott helyes válasz szerint 7%-kal csökkenhet a fűtésszámlánk, ha egy fokkal csökkentjük a szobahőmérsékletet. Ezzel is csökkenteni lehetne a káros anyag kibocsátást!

Volt az előadás során egy érdekes felvetése a köztársági elnöknek a divatipar kapcsán is. Ebből megtudhattuk, hogy egy farmer elkészítéséhez hétezer liter vizet használnak el a gyártók! De ami még ennél is elborzasztóbb, a világ divatipara egy évben a Nílus vízhozamához hasonló nagyságú víz mennyiséget használ fel!
Végül Áder János köztársasági elnök azzal zárta rendhagyó budakeszi tanóráját, hogy beszélhetünk klímaválságról, bolygónk megvédéséről, de alapvetően arról kell beszélnünk, hogy védjük meg saját életfeltételeinket, és azt szeretné, hogy a következő években, évtizedekben is Magyarország és a Kárpát-medence megmaradjon olyannak, mint amilyen eddig volt.

 

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2021 október

Megosztom a cikket

Nyár van még a táborban

Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Nemzetiségi tábor Liptódon
A 2.a osztály és az ötödik évfolyam sikeres nemzetiségi pályázatunknak köszönhetően egy hetes liptódi táborban vesz részt.
Az egy hét alatt alkalmuk nyílik gyakorolni a német nyelvet, valamint megismerkednek a magyarországi németek szokásaival, hagyományaival, foglalkozásaival.
A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Magyarország Kormánya támogatta.
Megosztom a cikket

30 éves évfordulóra készülünk

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

1991-ben alapították a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot, miután a Budakeszi egyházközség 1990-ben visszaigényelhette az 1948-ban államosított zárda iskolát, és döntött a nyolcosztályos katolikus gimnázium működtetéséről. Ennek alkalmából idén intézményünk méltó módon kívánja megünnepelni ezt a 30 éves, jubileumi évfordulót. 2021. október 11-17. között egy speciális témahét keretében sokrétű, gazdag rendezvénysorozattal készülünk, melynek során különböző programok által átfogó képet nyújtunk iskolánk múltjáról és jelenéről. A jubileumi évforduló mottója: „Hagyomány és megújulás”, melyet méltán erősít az az elköteleződés a keresztény hit iránt, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium a közeljövőben egy általános iskolai rész bővítésével tervezi a budakeszi katolikus nevelés-oktatás fenntartását, megújítását.

A megújítás, megújulás külsőségekben is megmutatkozik. Intézményünkben minden évben sor kerül kisebb-nagyobb felújítási munkálatokra. Iskolánk szaktantermi hálózata 2021 szeptemberétől STEM laborral bővül, amelyet a Székesfehérvári Egyházmegye költségvetési támogatásával sikerül megvalósítanunk. A STEM egy mozaikszó, a science, technology, engineering, mathematics szavak összetételéből utal arra, hogy ez a labor azon szakmák elsajátításának eszköztára, melyekhez tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai végzettség szükséges.

Az új NAT-ban a digitális kultúra tantárgy oktatásának egyik mérföldköve ennek az új eszköztárnak a kialakítása, amely nem csupán technológiai ugrás, hanem a szemléletmódban is jelentős változást hoz magával. Számos applikáció és szoftver áll rendelkezésre ahhoz, hogy megkönnyítsék a tanárok óratartását; a tanórák hatékonysága növekszik, a diákok az élményszerű tanulás révén lelkesebbek és mélyebb ismereteket szereznek, a kiscsoportos, illetve önálló projektmunkák pedig hozzájárulnak a tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának, szociális kompetenciájának fejlődéséhez.

Iskolánk STEM laborjának kialakítására a gimnázium egyik félreeső sarkában, egy már felújításra szoruló teremben kerül sor, amely egy komplett felújításon esik át. A termet kifestették, a padlót kicserélték, a STEM labornak megfelelő, technikai feltételeket biztosító elektromos hálózatfejlesztést végeztek, valamint az okos tanteremnek megfelelő új bútorzat (csoportmunkát biztosító asztalok és ergonomikus székek) beszerzését is biztosítja az intézmény. A STEM labor megvalósításán a Balázs Diákkal kooperálva, közösen dolgozunk, amely széles körű tapasztalattal rendelkezik e téren, és a technikai feltételek (taneszköztár beszerzése) mellett biztosítja a tanárok továbbképzését, szakmai felkészítését is, melyre a tanév elején kerül sor. A labort jelenleg egy interaktív érintő panellel, laptopokkal, 37 tablettel, tablettároló szekrénnyel, klasszikus telepíthető oktatási szoftverekkel, 2 darab Edbot robottal, Mikrobit starter készlettel és 5 darab kisméretű, illetve 1 darab nagyméretű drónnal szereljük fel.

Ezek a technológiai újítások lehetővé teszik az interaktív felületen való közös alkotást, a projektmunkát; a robotok, a drónok programozásának elsajátítását, és a programozás révén azok irányítását; a 3D technológia megismerését és alkalmazását. Ez az okos tanterem kiváló helyszínt ad az idei tanév tehetségműhely témájának is, „Leonardótól a drónokig” címmel, melynek során a tehetségprogramban résztvevő tanulóink a meglévő ismeretekre alapozva új, szerteágazó, több tehetségterületet érintő ismereteket szereznek és mélyítenek el a repülés témakörben. Élményszerző, alkotó tevékenységet végeznek, megtapasztalják a manuális és a digitális alkotás örömét, mely egymást kiegészítve komplex egységet alkot.

Ennek során új anyagokkal, módszerekkel ismerkednek, vizuális és digitális kultúrájuk gazdagodik. A program során a diákok komplex betekintést kapnak a korszerű digitális technológia világába. A különböző foglalkozások által a tanulók szintetizálják a repülés kialakulásának és fejlődésének történetét, folyamatát.

A STEM labor megvalósítása mellett igyekszünk diákjaink, tanáraink számára 21. századi komfortot biztosítani az osztálytermekben is. Idei tanévben a főgimnázium termeit új padokkal és modern, ergonomikus székekkel szereljük fel; a tantermi szárnyban lévő mosdók a 21. századi igényeknek megfelelően felújításra kerülnek. Szeptember elsején pedig már a megújult bejárati kapunál várjuk diákjainkat az iskola biztonságot nyújtó falai közé, hogy közösen haladjunk tovább a „Hagyomány és megújulás” útján.

Török Csaba igazgató
Nagy Edit pedagógiai vezető

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket

Érettségi a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez.

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez. Ezen a napsütéses, kissé hűvös reggelen sok egészséges, értelmes keresztény fiatal érkezett fegyelmezetten, vidáman, de mégis kíváncsi izgatottsággal és némi feszült várakozással a szívükben az írásbeli érettségi vizsga első napjára.

Prohászka Ottokár püspök szavai fejezik ki leginkább tanulóink gondolatait, amely ekkor megfogalmazódott bennük: „Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel! Szeress, és jobb lesz a világ!” Biztatva őket az előttük álló akadályok leküzdésében, az írásbeli érettségi hetében a vizsgák megkezdése előtt minden reggel közös imát mondtunk, és a Jóisten áldását kértük fiataljainkra. Imádkoztunk azért, hogy tanulóink – tudásukhoz mérten – helyt tudjanak állni az érettségi vizsgákon. Öröm volt megtapasztalni, hogy a napok múlásával a kezdeti bizonytalan tekintetek magabiztos nyugalmat árasztottak. Diákjaink fegyelmezetten, szép rendben teljesítették a rájuk váró feladatokat, s izgatottan várják azt a napot, amikor kézbe vehetik érettségi bizonyítványukat.
Az idei tanévben az érettségi vizsgák szervezésében és megvalósításában is – hasonlóan a tavalyi tanévhez – az iskolavezetésnek igazodnia kellett a járványügyi helyzet által előírt feltételekhez. A vizsgatermek kialakítása, a nyugodt vizsgakörülmények biztosítása, a járványügyi szabályok betartása gondos és pontos tervezést igényelt. Elmondható, hogy intézményünk valamennyi dolgozója lelkiismeretes munkájával hatékonyan segítette az írásbeli érettségi gördülékeny lebonyolítását. Számszerűsítve az adatokat: intézményünkben a 2020/2021-es tanévben összesen 100 fő jelentkezett érettségi vizsgára a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban.

Ebből a két végzős osztályunk 65 tanulója tett írásbeli érettségi vizsgát, emellett a 10. és 11. évfolyam 33 diákja élt azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyen angol vagy német nyelvből, illetve informatika tantárgyból. Kis számarányban, de voltak olyan tanulóink is, akik pályaválasztásuk módosítása miatt egy tantárgyból újra érettségiztek, illetve a tavaly kialakult járványhelyzet miatt elhalasztott érettségi vizsgájukat idén pótolták. A végzős tanulóink közül legtöbben angol nyelvből, matematikából, történelemből és biológiából tettek emelt szintű érettségi vizsgát. Emellett azonban a magyar nyelv és irodalom, német nyelv, kémia, földrajz, informatika és a testnevelés is megjelent választott emelt szintű érettségi vizsgatárgyként.

Diákjaink többsége már túl van a megmérettetésen, de társaik közül néhányan, akik hittan vagy testnevelés tantárgyból vizsgáznak, még a szóbeli érettségi vizsga előtt állnak. Imádkozzunk értük, hogy ők is sikerrel tegyék le vizsgájukat, osztozhassanak a többi érett, keresztény fiatal örömében. A Jóisten áldása kísérje őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, a személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával.

Budakeszi Hírmondó 2021 június

Nagy Edit

Megosztom a cikket

A Wudisuli diákjainak sikerei a tanulmányi versenyeken

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Wudisuli indulása óta eltelt szűk egy esztendőben a járványhelyzet ellenére sok örömteli esemény történt. A nehezített körülmények ellenére sok lelkes tanulónk vett részt a különböző megmérettetéseken.
Házi német szavaló versenyünkön dobogós helyezést értek el: Parragh Róza első osztályos tanuló, Sigmond Zselyke, Dani Lilla, Harasztosi Anna, Ferenczi Donát és Zovát Eszter negyedik osztályos tanulók. Házi német versenyünkön az alsó tagozatosok közül első helyezést ért el Szirmai Róza, második lett Pető Szilágyi Hunor, harmadik helyen végzett Kondorosy Viola és Léber Aliz. A HEBE: Die legendere Sissi országos német levelező versenyen második helyezést ért el a 4. a osztályból Fári Borbála, Harcsik Kinga, Kuti Lujza és Radnóti Julianna.
Büszkék vagyunk nyolcadikos tanulóinkra, akik az iskolák közötti német versenyen kimagasló teljesítményt nyújtva első és második helyezést értek el. Elismerést érdemel: Király Kinga, Hollósi Hanna, Orsós Nikoletta, Vasvári Anita, valamint Ádori Péter, Bernáth Sebestyén Vajk, Török Áron, Jéga-Szabó Lénárd.


Emellett szép számmal szerepeltek diákjaink a Világtájoló Országos Online Tanulmányi Versenyen, valamint a Bendegúz Tudásbajnokságon is. A LÜK-bajnokság területi fordulójára Sarkadi Eszter, Merán Kamilla, Léber Aliz és Szentpéteri Boglárka, illetve Nagy Boldizsár és Fehér Dávid is továbbjutottak.

Ezúton is gratulálunk az eredményekhez!

Budakeszi Hírmondó 2021 május

Megosztom a cikket

Bemutatkozik a Mosolyvár Bölcsőde

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”

Kedves Szülők, leendő Mosolyváras családok!

A Teréz anyai gondolatnak megfelelően nagy szeretettel mutatom be Önöknek Bölcsődénket. Bizonyosra veszem, hogy mindenkiben nagy az izgalom, hogy a bölcsődei felvételt követően melyik csoportban kezdheti meg szemük fénye a bölcsődei életet. Engedjék meg, hogy néhány fontos, és praktikus információt osszak meg Önökkel!
Bölcsődénkben nyolc csoport található, négy az I-es, négy a II-es épületben. Az I-es épületben a csiga, katica, süni és a napocska, a II-es épületben pedig a pillangó, maci, méhecske és nyuszi csoport található. Intézményünk két bejárattal rendelkezik a Konth Miklós utca felől, melyek biztonsági kóddal ellátottak. Jól felszerelt csoportszobáink kertkapcsolatosak, udvarunk tágas, a telepített és mobil játékok sokféle élményszerzési lehetőséget biztosítanak a kicsik számára. Egy nevelési egységben négy kisgyermeknevelő és egy dajka gondoskodik arról, hogy a gyermekek nyugodt, biztonságos, családias környezetben tölthessék napjaikat. Munkatársaink magas szakmai ismeretek birtokában, sok mosollyal és nagy szeretettel fogadják a gyermekeket és a hozzánk érkező családokat. A gyermeki személyiség tisztelete, az egyéniség kibontakoztatása elsőrangú prioritás a házunkban.

Fontos számunkra, hogy ne csak egy intézmény legyünk, hanem közösséget is teremtsünk. Így évközben több alkalommal „mosolygós családi délutánokat” tervezünk, melyek jeles napok vagy ünnepek köré szerveződnek. Az első ilyen programunk a Tökjó csütörtök, melyet a Márton napi kreatív délután és a Mikulásvárással egybekötött Adventi sétány követ. Tavasszal Húsvéti kreatív délutánt és Húsvéti bazárt, májusban egészségdélutánt, június elején piknikkel egybekötött gyermeknapi tomboldát tartunk. A csoportokban megünnepeljük a gyermekek születésnapját, farsangolunk, valamint anyák napjára készülünk az apukákkal, apák napjára pedig az anyukákkal, virágokat ültetünk a Föld napja alkalmából. A szülői közösség összekovácsolása érdekében szülőcsoportos beszélgetéseket, klubdélutánokat kezdeményezünk a csoportot foglalkoztató témák mentén.
Intézményünk az első szocializációs színtér a családok életében. Az elválás nagy mérföldkő. Sokszor nem egyszerű, könnyekkel, aggodalommal jár, mely akár lelkiismeretfurdalással is párosulhat. Ezeken a kezdeti nehézségeken, a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerével igyekszünk átsegíteni Önöket. A fokozatos beszoktatás időtartama két hét, és aktív szülői részvételt kíván.

Ebben a két hétben apránként megismerjük egymást, igyekszünk átvenni a családi mintákat, szokásrendet, mondhatni megtanulunk együtt lélegezni. Számunkra minden a kicsivel kapcsolatos apróság fontos, ezért ne kíméljenek, osszanak meg velünk minél több információt a tíz napban. Bizton állíthatom, hogy a két hét letelte után olyan betekintést kapnak a bölcsődei világba, hogyha munkahelyükön ránéznek a karórájukra, akkor pontosan tudni fogják, hogy gyermekük mit csinál abban a percben a bölcsődében. Óramű pontossággal tartjuk a gyermekek napirendjét, rituálészerűen, szisztematikusan követik egymást a napjaink, így válik minden kiszámíthatóvá, követhetővé, biztonságossá a gyermek számára. Fontos tudniuk, hogy a gyermekek az óvodától eltérően nem csoportosan szoknak be, hanem egyesével. A beszoktatási dátumokat az első szülői értekezlet végén egyeztetjük majd Önökkel.

A beszoktatás megkezdése előtti héten családlátogatást kezdeményezünk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen azáltal, hogy beengednek bennünket otthonaikba gyermekükben elültethető a bizalom csírája. Arcunk, hangunk már ismerős lesz számára az első bölcsődei napon. A családlátogatás célja, hogy elkezdjük a közös ismerkedést, felmérjük a gyermek szükségleteit, igényeihez igazítsuk a játékkészletet, gondozási sorrendet. A családlátogtás időpontját szintén az első szülői értekezlet után, kiscsoportokban egyeztetik Önökkel a munkatársaink.

Többségüket foglalkoztathatja a kérdés, hogy mit hozzanak magukkal az első bölcsődei napon? Pontosan hány órára érkezzenek, mi is fog történni? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására a szülői értekezletre összeállítottunk egy kis tájékoztató füzetet, melyben minden olyan területre igyekeztünk kitérni, ami tapasztalatunk alapján ilyenkor érdekelheti Önöket. A tájékoztató részét képezi a házirendünk is. Kérem, szíveskedjenek ezt is átolvasni, mert a benne lévő információk fontosak lesznek a bölcsődei együttműködésünk során!

Szeretnénk, ha éreznék, hogy az Önök előtt álló kacskaringós úton fogjuk a kezüket, kísérjük és támogatjuk Önöket. Problémáikkal, felmerült kérdéseikkel forduljanak bátran hozzánk, azon leszünk, hogy együtt keressük és találjuk meg a helyzetre vonatkozó jó megoldást! Számíthatnak ránk!
Egy kalandra hívjuk most Önöket, egy nagy bölcsődei kalandra, mely során minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a család minden tagja komfortosan érezze magát intézményünkben!

A Mosolyvár csapata nevében
Molnár Éva
intézményvezető helyettes

Budakeszi Hírmondó 2021 május

Megosztom a cikket