Intézményi hírek

Nyár van még a táborban

Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola

Nemzetiségi tábor Liptódon
A 2.a osztály és az ötödik évfolyam sikeres nemzetiségi pályázatunknak köszönhetően egy hetes liptódi táborban vesz részt.
Az egy hét alatt alkalmuk nyílik gyakorolni a német nyelvet, valamint megismerkednek a magyarországi németek szokásaival, hagyományaival, foglalkozásaival.
A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Magyarország Kormánya támogatta.
Megosztom a cikket

30 éves évfordulóra készülünk

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

1991-ben alapították a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot, miután a Budakeszi egyházközség 1990-ben visszaigényelhette az 1948-ban államosított zárda iskolát, és döntött a nyolcosztályos katolikus gimnázium működtetéséről. Ennek alkalmából idén intézményünk méltó módon kívánja megünnepelni ezt a 30 éves, jubileumi évfordulót. 2021. október 11-17. között egy speciális témahét keretében sokrétű, gazdag rendezvénysorozattal készülünk, melynek során különböző programok által átfogó képet nyújtunk iskolánk múltjáról és jelenéről. A jubileumi évforduló mottója: „Hagyomány és megújulás”, melyet méltán erősít az az elköteleződés a keresztény hit iránt, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium a közeljövőben egy általános iskolai rész bővítésével tervezi a budakeszi katolikus nevelés-oktatás fenntartását, megújítását.

A megújítás, megújulás külsőségekben is megmutatkozik. Intézményünkben minden évben sor kerül kisebb-nagyobb felújítási munkálatokra. Iskolánk szaktantermi hálózata 2021 szeptemberétől STEM laborral bővül, amelyet a Székesfehérvári Egyházmegye költségvetési támogatásával sikerül megvalósítanunk. A STEM egy mozaikszó, a science, technology, engineering, mathematics szavak összetételéből utal arra, hogy ez a labor azon szakmák elsajátításának eszköztára, melyekhez tudományos, technológiai, mérnöktudományi vagy matematikai végzettség szükséges.

Az új NAT-ban a digitális kultúra tantárgy oktatásának egyik mérföldköve ennek az új eszköztárnak a kialakítása, amely nem csupán technológiai ugrás, hanem a szemléletmódban is jelentős változást hoz magával. Számos applikáció és szoftver áll rendelkezésre ahhoz, hogy megkönnyítsék a tanárok óratartását; a tanórák hatékonysága növekszik, a diákok az élményszerű tanulás révén lelkesebbek és mélyebb ismereteket szereznek, a kiscsoportos, illetve önálló projektmunkák pedig hozzájárulnak a tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának, szociális kompetenciájának fejlődéséhez.

Iskolánk STEM laborjának kialakítására a gimnázium egyik félreeső sarkában, egy már felújításra szoruló teremben kerül sor, amely egy komplett felújításon esik át. A termet kifestették, a padlót kicserélték, a STEM labornak megfelelő, technikai feltételeket biztosító elektromos hálózatfejlesztést végeztek, valamint az okos tanteremnek megfelelő új bútorzat (csoportmunkát biztosító asztalok és ergonomikus székek) beszerzését is biztosítja az intézmény. A STEM labor megvalósításán a Balázs Diákkal kooperálva, közösen dolgozunk, amely széles körű tapasztalattal rendelkezik e téren, és a technikai feltételek (taneszköztár beszerzése) mellett biztosítja a tanárok továbbképzését, szakmai felkészítését is, melyre a tanév elején kerül sor. A labort jelenleg egy interaktív érintő panellel, laptopokkal, 37 tablettel, tablettároló szekrénnyel, klasszikus telepíthető oktatási szoftverekkel, 2 darab Edbot robottal, Mikrobit starter készlettel és 5 darab kisméretű, illetve 1 darab nagyméretű drónnal szereljük fel.

Ezek a technológiai újítások lehetővé teszik az interaktív felületen való közös alkotást, a projektmunkát; a robotok, a drónok programozásának elsajátítását, és a programozás révén azok irányítását; a 3D technológia megismerését és alkalmazását. Ez az okos tanterem kiváló helyszínt ad az idei tanév tehetségműhely témájának is, „Leonardótól a drónokig” címmel, melynek során a tehetségprogramban résztvevő tanulóink a meglévő ismeretekre alapozva új, szerteágazó, több tehetségterületet érintő ismereteket szereznek és mélyítenek el a repülés témakörben. Élményszerző, alkotó tevékenységet végeznek, megtapasztalják a manuális és a digitális alkotás örömét, mely egymást kiegészítve komplex egységet alkot.

Ennek során új anyagokkal, módszerekkel ismerkednek, vizuális és digitális kultúrájuk gazdagodik. A program során a diákok komplex betekintést kapnak a korszerű digitális technológia világába. A különböző foglalkozások által a tanulók szintetizálják a repülés kialakulásának és fejlődésének történetét, folyamatát.

A STEM labor megvalósítása mellett igyekszünk diákjaink, tanáraink számára 21. századi komfortot biztosítani az osztálytermekben is. Idei tanévben a főgimnázium termeit új padokkal és modern, ergonomikus székekkel szereljük fel; a tantermi szárnyban lévő mosdók a 21. századi igényeknek megfelelően felújításra kerülnek. Szeptember elsején pedig már a megújult bejárati kapunál várjuk diákjainkat az iskola biztonságot nyújtó falai közé, hogy közösen haladjunk tovább a „Hagyomány és megújulás” útján.

Török Csaba igazgató
Nagy Edit pedagógiai vezető

Budakeszi Hírmondó 2021 augusztus

Megosztom a cikket

Érettségi a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez.

A 2021. május 3-a reggel másnak tűnt, mint a többi. Legalábbis azoknak a diákjainknak, akik nyolc gimnáziumi tanév után, lassan kilépve a tudást, a biztonságot nyújtó alma materből, elérkeztek életük első nagy megmérettetéséhez, az érettségi vizsga letételéhez. Ezen a napsütéses, kissé hűvös reggelen sok egészséges, értelmes keresztény fiatal érkezett fegyelmezetten, vidáman, de mégis kíváncsi izgatottsággal és némi feszült várakozással a szívükben az írásbeli érettségi vizsga első napjára.

Prohászka Ottokár püspök szavai fejezik ki leginkább tanulóink gondolatait, amely ekkor megfogalmazódott bennük: „Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a közönnyel, a sikertelenséggel! Szeress, és jobb lesz a világ!” Biztatva őket az előttük álló akadályok leküzdésében, az írásbeli érettségi hetében a vizsgák megkezdése előtt minden reggel közös imát mondtunk, és a Jóisten áldását kértük fiataljainkra. Imádkoztunk azért, hogy tanulóink – tudásukhoz mérten – helyt tudjanak állni az érettségi vizsgákon. Öröm volt megtapasztalni, hogy a napok múlásával a kezdeti bizonytalan tekintetek magabiztos nyugalmat árasztottak. Diákjaink fegyelmezetten, szép rendben teljesítették a rájuk váró feladatokat, s izgatottan várják azt a napot, amikor kézbe vehetik érettségi bizonyítványukat.
Az idei tanévben az érettségi vizsgák szervezésében és megvalósításában is – hasonlóan a tavalyi tanévhez – az iskolavezetésnek igazodnia kellett a járványügyi helyzet által előírt feltételekhez. A vizsgatermek kialakítása, a nyugodt vizsgakörülmények biztosítása, a járványügyi szabályok betartása gondos és pontos tervezést igényelt. Elmondható, hogy intézményünk valamennyi dolgozója lelkiismeretes munkájával hatékonyan segítette az írásbeli érettségi gördülékeny lebonyolítását. Számszerűsítve az adatokat: intézményünkben a 2020/2021-es tanévben összesen 100 fő jelentkezett érettségi vizsgára a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban.

Ebből a két végzős osztályunk 65 tanulója tett írásbeli érettségi vizsgát, emellett a 10. és 11. évfolyam 33 diákja élt azzal a lehetőséggel, hogy előrehozott érettségi vizsgát tegyen angol vagy német nyelvből, illetve informatika tantárgyból. Kis számarányban, de voltak olyan tanulóink is, akik pályaválasztásuk módosítása miatt egy tantárgyból újra érettségiztek, illetve a tavaly kialakult járványhelyzet miatt elhalasztott érettségi vizsgájukat idén pótolták. A végzős tanulóink közül legtöbben angol nyelvből, matematikából, történelemből és biológiából tettek emelt szintű érettségi vizsgát. Emellett azonban a magyar nyelv és irodalom, német nyelv, kémia, földrajz, informatika és a testnevelés is megjelent választott emelt szintű érettségi vizsgatárgyként.

Diákjaink többsége már túl van a megmérettetésen, de társaik közül néhányan, akik hittan vagy testnevelés tantárgyból vizsgáznak, még a szóbeli érettségi vizsga előtt állnak. Imádkozzunk értük, hogy ők is sikerrel tegyék le vizsgájukat, osztozhassanak a többi érett, keresztény fiatal örömében. A Jóisten áldása kísérje őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, a személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával.

Budakeszi Hírmondó 2021 június

Nagy Edit

Megosztom a cikket

A Wudisuli diákjainak sikerei a tanulmányi versenyeken

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Wudisuli indulása óta eltelt szűk egy esztendőben a járványhelyzet ellenére sok örömteli esemény történt. A nehezített körülmények ellenére sok lelkes tanulónk vett részt a különböző megmérettetéseken.
Házi német szavaló versenyünkön dobogós helyezést értek el: Parragh Róza első osztályos tanuló, Sigmond Zselyke, Dani Lilla, Harasztosi Anna, Ferenczi Donát és Zovát Eszter negyedik osztályos tanulók. Házi német versenyünkön az alsó tagozatosok közül első helyezést ért el Szirmai Róza, második lett Pető Szilágyi Hunor, harmadik helyen végzett Kondorosy Viola és Léber Aliz. A HEBE: Die legendere Sissi országos német levelező versenyen második helyezést ért el a 4. a osztályból Fári Borbála, Harcsik Kinga, Kuti Lujza és Radnóti Julianna.
Büszkék vagyunk nyolcadikos tanulóinkra, akik az iskolák közötti német versenyen kimagasló teljesítményt nyújtva első és második helyezést értek el. Elismerést érdemel: Király Kinga, Hollósi Hanna, Orsós Nikoletta, Vasvári Anita, valamint Ádori Péter, Bernáth Sebestyén Vajk, Török Áron, Jéga-Szabó Lénárd.


Emellett szép számmal szerepeltek diákjaink a Világtájoló Országos Online Tanulmányi Versenyen, valamint a Bendegúz Tudásbajnokságon is. A LÜK-bajnokság területi fordulójára Sarkadi Eszter, Merán Kamilla, Léber Aliz és Szentpéteri Boglárka, illetve Nagy Boldizsár és Fehér Dávid is továbbjutottak.

Ezúton is gratulálunk az eredményekhez!

Budakeszi Hírmondó 2021 május

Megosztom a cikket

Bemutatkozik a Mosolyvár Bölcsőde

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”

Kedves Szülők, leendő Mosolyváras családok!

A Teréz anyai gondolatnak megfelelően nagy szeretettel mutatom be Önöknek Bölcsődénket. Bizonyosra veszem, hogy mindenkiben nagy az izgalom, hogy a bölcsődei felvételt követően melyik csoportban kezdheti meg szemük fénye a bölcsődei életet. Engedjék meg, hogy néhány fontos, és praktikus információt osszak meg Önökkel!
Bölcsődénkben nyolc csoport található, négy az I-es, négy a II-es épületben. Az I-es épületben a csiga, katica, süni és a napocska, a II-es épületben pedig a pillangó, maci, méhecske és nyuszi csoport található. Intézményünk két bejárattal rendelkezik a Konth Miklós utca felől, melyek biztonsági kóddal ellátottak. Jól felszerelt csoportszobáink kertkapcsolatosak, udvarunk tágas, a telepített és mobil játékok sokféle élményszerzési lehetőséget biztosítanak a kicsik számára. Egy nevelési egységben négy kisgyermeknevelő és egy dajka gondoskodik arról, hogy a gyermekek nyugodt, biztonságos, családias környezetben tölthessék napjaikat. Munkatársaink magas szakmai ismeretek birtokában, sok mosollyal és nagy szeretettel fogadják a gyermekeket és a hozzánk érkező családokat. A gyermeki személyiség tisztelete, az egyéniség kibontakoztatása elsőrangú prioritás a házunkban.

Fontos számunkra, hogy ne csak egy intézmény legyünk, hanem közösséget is teremtsünk. Így évközben több alkalommal „mosolygós családi délutánokat” tervezünk, melyek jeles napok vagy ünnepek köré szerveződnek. Az első ilyen programunk a Tökjó csütörtök, melyet a Márton napi kreatív délután és a Mikulásvárással egybekötött Adventi sétány követ. Tavasszal Húsvéti kreatív délutánt és Húsvéti bazárt, májusban egészségdélutánt, június elején piknikkel egybekötött gyermeknapi tomboldát tartunk. A csoportokban megünnepeljük a gyermekek születésnapját, farsangolunk, valamint anyák napjára készülünk az apukákkal, apák napjára pedig az anyukákkal, virágokat ültetünk a Föld napja alkalmából. A szülői közösség összekovácsolása érdekében szülőcsoportos beszélgetéseket, klubdélutánokat kezdeményezünk a csoportot foglalkoztató témák mentén.
Intézményünk az első szocializációs színtér a családok életében. Az elválás nagy mérföldkő. Sokszor nem egyszerű, könnyekkel, aggodalommal jár, mely akár lelkiismeretfurdalással is párosulhat. Ezeken a kezdeti nehézségeken, a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerével igyekszünk átsegíteni Önöket. A fokozatos beszoktatás időtartama két hét, és aktív szülői részvételt kíván.

Ebben a két hétben apránként megismerjük egymást, igyekszünk átvenni a családi mintákat, szokásrendet, mondhatni megtanulunk együtt lélegezni. Számunkra minden a kicsivel kapcsolatos apróság fontos, ezért ne kíméljenek, osszanak meg velünk minél több információt a tíz napban. Bizton állíthatom, hogy a két hét letelte után olyan betekintést kapnak a bölcsődei világba, hogyha munkahelyükön ránéznek a karórájukra, akkor pontosan tudni fogják, hogy gyermekük mit csinál abban a percben a bölcsődében. Óramű pontossággal tartjuk a gyermekek napirendjét, rituálészerűen, szisztematikusan követik egymást a napjaink, így válik minden kiszámíthatóvá, követhetővé, biztonságossá a gyermek számára. Fontos tudniuk, hogy a gyermekek az óvodától eltérően nem csoportosan szoknak be, hanem egyesével. A beszoktatási dátumokat az első szülői értekezlet végén egyeztetjük majd Önökkel.

A beszoktatás megkezdése előtti héten családlátogatást kezdeményezünk. Kérem, éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen azáltal, hogy beengednek bennünket otthonaikba gyermekükben elültethető a bizalom csírája. Arcunk, hangunk már ismerős lesz számára az első bölcsődei napon. A családlátogatás célja, hogy elkezdjük a közös ismerkedést, felmérjük a gyermek szükségleteit, igényeihez igazítsuk a játékkészletet, gondozási sorrendet. A családlátogtás időpontját szintén az első szülői értekezlet után, kiscsoportokban egyeztetik Önökkel a munkatársaink.

Többségüket foglalkoztathatja a kérdés, hogy mit hozzanak magukkal az első bölcsődei napon? Pontosan hány órára érkezzenek, mi is fog történni? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására a szülői értekezletre összeállítottunk egy kis tájékoztató füzetet, melyben minden olyan területre igyekeztünk kitérni, ami tapasztalatunk alapján ilyenkor érdekelheti Önöket. A tájékoztató részét képezi a házirendünk is. Kérem, szíveskedjenek ezt is átolvasni, mert a benne lévő információk fontosak lesznek a bölcsődei együttműködésünk során!

Szeretnénk, ha éreznék, hogy az Önök előtt álló kacskaringós úton fogjuk a kezüket, kísérjük és támogatjuk Önöket. Problémáikkal, felmerült kérdéseikkel forduljanak bátran hozzánk, azon leszünk, hogy együtt keressük és találjuk meg a helyzetre vonatkozó jó megoldást! Számíthatnak ránk!
Egy kalandra hívjuk most Önöket, egy nagy bölcsődei kalandra, mely során minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a család minden tagja komfortosan érezze magát intézményünkben!

A Mosolyvár csapata nevében
Molnár Éva
intézményvezető helyettes

Budakeszi Hírmondó 2021 május

Megosztom a cikket

A segítő szakemberekről – Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Előszó
Sok évvel ezelőtt, amikor a gyermekvédelem még – stílusosan – gyermekcipőben járt, azt kérdezte tőlem egy ügyfelem, hogy „Mi ez az alibi állás, ez a szocialista munkás, amit kitaláltak magának!?” Közel voltunk még a szocializmushoz, nehéz volt elmagyarázni, hogy az elnevezés Amerikából jön, egyetemen tanítják és segítő foglalkozást takar.

Azóta is sokszor keveredett az értelmezése, a közmunkás, a gondozó, vagy a „gyámügyis” fogalmával, feladatkörével. Ezek szerint, árkot ásunk, söprögetünk, pelenkázunk és gyereket veszünk el.
Szociális munkát végezni szociális felsőfokú szakirányú végzettséggel (szociális munkások, szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, mentálhigiénés szakember) lehet. A HÍD kollégái a felsorolt felsőfokú képzések segítői eszköztárával/tudásával végeznek felelősségteljes és elhivatott szociális munkát a város segítségre szoruló polgáraiért, a valamilyen okból kifolyólag veszélyeztetett helyzetbe került gyermekekért, családokért. Szociális munkásként/segítőként segítünk az egyén és a család felborult egyensúlyának helyreállításában, probléma és krízis kezelésben, de fontos, kihívást jelentő szelete tevékenységünknek az egyéni és közösségi prevenciós munka is.
A szociális munka tevékenységének három szereplője van a segítő (vagyis a szociális szakember), a segített és a társadalmi környezet.
A szociális munka klasszikus területei: családsegítés, gyermekvédelem, idősek segítése, fogyatékkal élők segítése, hajléktalanellátás, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek segítése, büntetés-végrehajtásból kikerültek segítése, adósságkezelés.
A szociális munkásnak olyan készségekkel kell rendelkeznie, mint például: empátia, hitelesség, feltétel nélküli pozitív elfogadó attitűd. Nézzük meg egyenként, mit jelentenek ezek a fogalmak!

Empátia: beleérző képesség. Beleérzem magam a másik helyzetébe, lelkiállapotába anélkül, hogy velem az a probléma megtörtént volna. Ez a készségünk segít minket a konfliktus kezelésben és a körülöttünk élő emberek elfogadásában.
Hitelesség: Minden embernek van egy önképe, amilyennek gondolja magát. Másoknak is van egy képük rólunk. Ha az önképünk és a valós képünk közelít vagy megegyezik, akkor személyiségünk hitelesnek mondható. A pszichés állapot és a viselkedés megegyezik. Ha sokáig másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyenek vagyunk, ez a kép szétesik. Ezért az a jó, ha hűek vagyunk önmagunkhoz. A segítő szakmában ezt a hiteles személyiséget sok éven át csiszolgatjuk, tanulmányaink és munkánk során is, folyamatosan.
Feltétel nélküli pozitív elfogadás: Érzelmi odafordulás. Nem a személy cselekedeteit és tulajdonságait nézzük, hanem önmagában értéknek tekintjük őt. A hozzánk forduló, segítséget kérő embert, előítéletek nélkül elfogadjuk. Célunk az, hogy a segítő kapcsolat során ráérezzen saját pozitív energiáira, visszanyerje önmaga és az élete feletti kompetenciáját, és felelős döntéseket hozzon. Úgy segítjük át élete nehéz szakaszán, hogy a segítő kapcsolat során függetlensége végig megmaradjon. A segítséget kérő ember kiszolgáltatott helyzetben van. Ezért a szociális munkás/segítő a kommunikáció során fokozottan figyel az emberi méltóság tiszteletben tartására. Arra törekszik, hogy az egyenrangú kapcsolat során, a segítséget kérő személy, vagy család, saját erőforrásaiból táplálkozva talpra álljon. Ezáltal megoldási stratégiái bővülnek és személyiségfejlődése vagy életminősége magasabb szintre lép.

A kiemelt három készségen kívül, még rengeteg mindent fel lehetne sorolni. A szociális munkás is ember. Esendő, ugyanúgy vannak gyengeségei, mint bárki másnak. Ezért, ha segítségért fordulnak hozzánk, nekünk is szükségünk van empátiára.

Utószó:
Budakeszi kivételes helyzetben van, mert Magyarországon a második település volt, ahol a HÍD Családsegítő Szolgálat elindult. (Az egyes számú intézmény, minden képzés tananyaga, Budapesten, a XIII. kerületben alakult és onnan nőtt ki a teljes mai ellátórendszer. )
A HÍD tehát egy fogalom, a szakmai minőség garanciája. Időről időre megújul, s jelenleg járásközpontként, olyan szakember gárdát foglalkoztat, mely vetekszik bármelyik módszertani központ színvonalával.
A WHO egészségdefiníciója így szól: „Az egészség, nem csupán a betegség, fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, lelki, mentális, szociális jóllét állapota.” Intézményünk ezt vezérelvnek tekinti. Arra törekszünk, hogy ezt maradéktalanul szolgáljuk.

Szécsi Katalin esetmenedzser,
szociális munkás,
mentálhigiénés szakember

 

Budakeszi Hírmondo 2021 április

Megosztom a cikket

Ősz végén a Nagy Sándor József Gimnáziumban – Folytatódott iskolánkban az őszi eseménysorozat

Október 6-án, rendhagyó iskolai ünnepség keretében emlékeztünk a mártír hősökre, az aradi tizenhárom vértanúra. A járványhelyzetre való tekintettel most a hagyományostól eltérően szerveztük meg a műsort. Az előre rögzített hanganyagot a diákok többsége az osztályteremben hallgatta végig, míg ezalatt az aulában az osztályok képviselőivel koszorúztuk meg iskolánk névadójának, Nagy Sándor Józsefnek a  domborművét. Délután a városi ünnepségen iskolánk diákja, Szántó Boglárka mondott verset, majd koszorút helyeztünk el a Nagy Sándor József Emlékháznál.

A szeptember 28. és október 2. közötti héten csatlakoztunk az idén nyolcadszor meghirdetett „Mozdulj a klímáért!” felhíváshoz. A Biodiverzitás Szuper Éve jegyében a feladatok a beporzók – főleg a méhek – védelméhez és a települési méhlegelőkhöz, vadvirágos mezőkhöz kapcsolódtak. A  kampányunkban 77 diák vett részt, (3 osztályból: 9. A, 10. B, 11. B), akik a kampányidőszak alatt lehetőség szerint az utazás környezettudatos módját választották, figyeltek a húsmentes vagy helyi alapanyagos étkezésre, és egyéb közös feladatokban is részt vettek.

A tavaszi járványügyi helyzet miatt most ősszel, október 5–9. között volt a Fenntarthatósági témahét. Örökös Ökoiskolaként a részvétel nekünk különösen fontos. Mivel most is elég korlátozottak a lehetőségek a programok szervezésében, itt is főleg az online lehetőségeket tudtuk kihasználni. A hét minden napján részt vett 1-1 osztályunk az online előadásokon, mely egyben  A világ legnagyobb tanórája  rendezvénysorozattal közös program is volt.

A témahét idei kiemelt témái az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés. A programokon kívül Dr. Csontos Péter biológus  a 10. A osztálynak és a biológia fakultációnak tartott érdekes előadást a biodiverzitással kapcsolatban.

Október 12–22. között hagyományainkhoz híven az Állatok világnapjához kapcsolódva adománygyűjtést szerveztünk. Jönnek a hűvös, esős, szeles őszi napok, amikor az orrunkat sem szívesen dugjuk ki. Mondják is, hogy ilyen cudar időben még a kutyát sem verik ki. De sajnos nem így van. A kutyamenhelyek tele vannak gazdátlan állatokkal, akiknek a sorsa a jótékony emberek adományain, gondoskodásán múlik.

A kenyér ünnepén, október 16-án az osztályok finom péksüteményekkel kínálták osztálytársaikat és a tanári kart. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak –, a kenyérnek a jelentőségét. Ebből az alkalomból osztályaink elkészítették a saját kenyerüket és egyéb péksüteményeiket, és otthonról hozott lekvárokkal, körözöttel és egyéb kenceficékkel megkenve el is fogyasztották. És hogy a hangulat még jobb legyen, közben az A kicsi dió című magyar népmesét is meghallgattuk, megnéztük.

„Mosolyod árnyékában napozik aki él” – a Selmeczi Roland versmondó versenyen a 15–18 év közötti kategóriában Mucsi Emma 11. B osztályos tanulónk harmadik helyezett lett. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Hosszú idő után ismét indítottunk versenyzőket a Pest megyei diákolimpia Atlétika Ügyességi és Váltó Csapatbajnokságán. Ezt mindig a tanév kezdetéhez közel rendezik meg, így rövid a felkészülési idő. Ennek ellenére két csapat is létrejött: egy fiú súlylökő csapat és egy leány svédváltó – a svédváltóban négyen futnak: 100-200-300-400 métereket kell teljesíteni, és a váltóbotot megfelelő technikával át kell adni. A versenyt Albertirsán rendezték meg, elég kellemetlen, szeles, esős időben szeptember 30-án. Mindkét csapat sikerrel teljesítette a kitűzött célt. Gratulálunk!

Budakeszi Hírmondó 2020. november 11. oldal.
https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket

Őszi színes események a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban

A Nagy Gáspár Alapítvány Kuratóriuma 2014-ben hozott határozata alapján a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat minden évben a költő születésnapjához, május 4-éhez kötődően adja át. Egy-egy olyan alkotó teljesítményét ismerik el, aki Nagy Gáspár költői-közéleti munkásságához, szellemiségéhez kapcsolódóan kiemelkedő irodalmi, művészeti értéket hozott létre.

Rendszerint a díjátadó ünnepséget Bérbaltaváron, a költő szülőházában kialakított emlékházban rendezik meg. Idén májusban a járványveszély miatt erre nem kerülhetett sor. A budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárban szeptember 19-én szűk körben tartottuk meg az átadót. A Budakeszi és Vasvár városok önkormányzata, valamint a Tamási Áron Alapítvány által támogatott díjat idén Léka Géza költő, író, szerkesztő vehette át Monostori Imrétől, a díj kuratóriumának elnökétől. A díjazottat Nagy Gábor költő méltatta. A díjátadáson a Nagy Gáspár Alapítvány kuratóriumának tagjai és Budakeszi város képviseletében Bakács Bernadett vett részt. Az ünnepség után a hajdani barátok, pályatársak felkeresték a költő szobrát.

Már szinte megszokottá vált, hogy október első napjaiban a könyvtárakra figyel az ország. 2020-ban két jelentős évforduló köré koncentrálódtak az események. 30. születésnapját ünnepli az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal került sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára, az Országos Könyvtári Napokra. A Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt! projekt keretében – valamennyi korosztályra gondolva – több száz településen több ezer tartalmas, színes programmal várták az érdeklődőket.

A könyvtáros szakma a  hét során bemutatta a  könyvtárak sokszínű szolgáltatásait, azokat a korszerű, praktikus, mindenki számára hozzáférhető lehetőségeket, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, tartalmas szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak érdemi támogatást. Igyekeztünk minél több olyan személyt is elérni és megnyerni, akik életébe még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás. A járványveszély miatt a biztonsági előírások maximális betartása mellett könyvtárunk négy eseményt szervezett. Október 6-án a budakeszi felmenőkkel bíró dr. Bednárik János néprajzkutató mesélt a Budakeszin a  19-20. században élő szokásokról és hiedelmekről.

A történelmi időutazás főként a húsvéttól adventig terjedő időszakot mutatta be. Október 8-án Berg Krisztián, aki könyvtáros végzettségű, de webfejlesztéssel és komoly digitalizálási projektekkel foglalkozik, tartott előadást „Miért nem Szent Grál az informatika, igazán milyen ismeretekre van még szükségünk?” címmel. Bemutatta azokat a lényeges képességeket, gondolkodásmódot, melyek szükségesek az informatika hatékony alkalmazásához, és rávilágított, hogy a könyvtárhasználat, az olvasás milyen képességeket, kulturális tőkét tud adni mindehhez.

Október 10-én túrázni hívtuk a szomszédokat. Közös túrára indultunk a nagykovácsi Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, valamint a budakeszi könyvtár szervezésében. A két településről induló két csapat a Csergezán Pál-kilátónál találkozott, az Anna vadászlakig együtt haladt, majd mindenki hazafelé vette az irányt. Kiválóan sikerült a „csúcstalálkozó”, két irányból „támadva”, közösen meghódítottuk a Budai-hegység legmagasabb pontját, a  Nagy-kopaszt.

Még aznap, szombat este vendégünk volt Schäffer Erzsébet, publicista, író, újságíró, a Nők Lapja közismert szerkesztője. A  közönséget az EFMK nagytermében fogadtuk, hogy minél többen részesülhessenek az élményben. Az írónő az életről, titkokról, kalandokról, találkozásokról mesélt. Tetten érhettük nyíltságát, az emberek iránti bizalmát. Történetei gyönyörködtették a szívet-lelket, elgondolkodtattak, biztattak arra, hogy figyeljünk egymásra. A könyvtári napokkal párhuzamosan folyt a Fenntarthatósági Témahét, melyhez szintén csatlakoztunk. Néhány olvasónk és könyvtárosunk a Kossuth utcában és az utca folytatásában, az erdei út mentén összeszedte az elhullajtott szemetet.

a könyvtárosok

Budakeszi Hírmondó 2020. november 14. oldal.
https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket

PÓTFELVÉTELI klarinét és furulya hangszerre

Várjuk azokat az általános iskolás és középiskolás tanulókat akik érdeklődést mutatnak a zenetanulás iránt és örömmel vennének a kezükbe hangszert. Az egyéni oktatásban felkészítjük őket a szóló és zenekari játékra, hogy később tagjai lessenek zeneiskolánk klarinétos illetve reneszánsz furulya kamaraegyüttesének.

Jelentkezni 2020. szeptember 30-ig lehet az online

JELENTKEZÉSI LAP :https://forms.gle/rBMNg4aEM3adWMCU9 kitöltésével.

A jelentkezőket egyenként, személyes beszélgetésre hívjuk be, melynek konkrét időpontjáról egyeztetünk. A jelentkezők képességfelmérésekor a következőkre kerül sor: egyszerű ritmusképletek visszatapsolása, egyszerűbb dallamfordulatok visszaéneklése, a jelentkező által szabadon választott népdal vagy gyermekdal előadása.

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

Megosztom a cikket