Beszámoló

 

Beszámoló az Budakeszi Református Egyházközség Határon túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány 2015. évi tevékenységéről és 2016. évi céljairól


adószám: 19183914-1-13

bankszámlaszám: 11991102-02125525-00000000

kapcsolat: bkeszi.reftemplom.alapitvany@gmail.com


2015-ban az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 278.699 forint érkezett, ezt az összeget használtuk föl saját forrásos támogatásként az év során. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%ával, vagy adományaikkal hozzájárultak céljaink megvalósításához.

 

Hat pályázatunk volt sikeres (nyolcat adtunk be), összesen 715.000 Ft támogatást nyertünk el. Májusban az alapítvány is szervezője volt a kárpátaljai közösségek támogatását célzó jótékonysági estnek. A bevétel ránk jutó részét, 105.500 ezer Ft-ot hozzáadtuk a céladakozás összegéhez.

 

I. A Budakeszi Református Egyházközségnek nyújtott alapítványi támogatás

Az alapítvány saját forrásaiból összesen 157.400 Ft.


II. Az alapítvány tevékenységi körében megjelölt céljainak megfelelő egyéb támogatásai

1.Saját forrásokból

  • a gyülekezethez kapcsolódó közösségeknek (Zákányi Zsolt Református Vegyeskarnak, Protestáns Körnek, 336.Karácsony Sándor cserkészcsapatnak, alapítványi kuratórium tagjainak a kárpátaljai utazás költsége) összesen: 277.123 Ft

  • céladomány a kárpátaljai testvérgyülekezetek támogatására összesen: 636.500 Ft (áprilisban 220.000 + novemberben 416.500 forint elkülönített céladakozás, ebből 105.500 Ft a jótékonysági esten folyt be.)

2. Pályázatokon elnyert támogatással összesen 715.000 Ft

  • a Nemzeti Kulturális Alaptól a gyülekezeti kórusnak és a Protestáns Körnek;

  • Budakeszi Város Önkormányzata civil szervezeti támogatása révén, illetve polgármesteri keretből a gyülekezeti kórusnak, az alapítvány működésére és az alapító okiratban megjelölt céljaira, és a Protestáns Körnek.


III. Önkéntes munka

A pályázati aktivitás (dokumentáció, kapcsolattartás, elszámolás a támogatók és az alapító felé), továbbá a támogatásokhoz kapcsolódóan a kórustagok és a karnagy, a cserkészcsapat vezetői, a Protestáns Kör elnöksége és az alapítvány kuratóriuma részéről millió forintos nagyságrendű az önkéntes munka értéke.


IV. A 2016. évi célok

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásokból 2016-ben az alapítvány a budakeszi református egyházközség hitéleti tevékenységéhez és működéséhez, valamint a gyülekezethez kötődő ifjúsági és kulturális közösségeknek kíván támogatást nyújtani. Folytatjuk a pályázatok beadását, de az így elnyert támogatásokat csak a meghatározott célokra fordíthatja az alapítvány. Amennyiben az év során jelentős egyéni vagy vállalkozói adományokat kapunk, a támogatásra fordítható összegét növelni tudjuk.

 

Amíg szükséges, folytatni kívánjuk a kárpátaljai magyar református testvérgyülekezetek támogatását, kb. félévenként tervezzük az adott időszakban összegyűjtött céladomány kijuttatását. A fenti bankszámlaszámon fogadjuk a felajánlásokat vagy csekket is tudunk adni a református templomban, az előtérben. Kérjük, a közlemény rovatban mindkét adakozási mód esetén tüntessék föl: ?Kárpátalja 2016?.


Ha egyetért alapítványunk céljaival és vállalkozásának módjában áll eseti vagy rendszeres adománnyal támogatni tevékenységünket, kérjük, tegye meg. Kérjük továbbá, hogy személyi adóbevallásában rendelkezzen az 1%-ról az alapítvány javára.


A Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítványt 1992-ben alapította a Budakeszi Református Egyházközség. Az alapítvány kuratóriumának tagjai – Elnök: Sándor László; Tagok: Borbély György, dr. Draskóczy András, Fodorné Süvegh Júlia, dr. Karasszon Mihály, Marosi Zsuzsa. A kuratórium tagjai tevékenységüket önkéntes munkában, fizetség nélkül végzik.

 

Áldás, békesség! Soli Deo gloria!

Sándor László

kuratóriumi elnök

 

Az alapítvány közreműködésével támogatott néhány esemény 2015-ben:

 


Megosztom a cikket