A valóra váló álom

azaz a Budakeszin megálmodott modell kibontakozása Badacsonylábdihegyen a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében.

Nagy örömünkre, civil összefogás révén idén is sikerült egy-egy héten keresztül közel 60 hátrányos helyzetben élő budakeszi gyermeknek örömöt szerezni Badacsonylábdihe-gyen. Minden évben megéljük, hogy milyen erős a közösség, amely évről évre anyagilag is lehetővé teszi mindazt, amiről a következőkben szó lesz. Ez a két hét nem egy egyszerű tábor, amelyben a pihenésé, kikapcsolódásé a főszerep, hanem annál lényegesen több, emberi sorsok átalakítója is egyben. Kilenc éve foglalkozunk azzal, miként lehetne – a civil erők bevonásával -, a valós integráció jegyében, olyan gyermekek társadalmi ranglétrán való feljebb lépkedte-tésében hatékonyan segíteni, akik a családi környezetből önhibájukon kívül, hátránnyal indulnak el a nagybetűs életben. A lassan egy évtizede tartó folyamatnak csak egy része az a tábor, melyet minden évben a Balaton partján szervezünk számukra, hiszen év közben is kapcsolatban állunk a gyerekekkel és szüleikkel.

Évről évre egyre több gyermek van a látókörünkben, a felnövekvő gyermekek kezét lehetőségünkhöz mérten még 16-17 éves korukban is fogjuk. Minden esetben azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy idővel megfelelő középiskolát és majdan szakmát találjanak. Ha szükséges, ebben segítünk is nekik, de az életegyéb területén való nehézségeikkel is fordulhatnak hozzánk, legyen az lelki vagy anyagi természetű. Táborainkat külön szervezzük az alsó tagozatos és a felső tagozatos gyermekek számára egy-egy hétre.
És most egy olyan csodáról szeretnék szólni, ami legalább olyan áldás, mint a gyermekek felkarolása. A 3030 nehéz sorsú budakeszi gyermek mellett egy általunk ifi csapatnak nevezett, fiatalokból álló közösséggel dolgozunk, akik zömében a helyi katolikus gimnázium diákjai, többen közülük cserkészek, zömében jól szituált családi környezettel, biztonságos háttérrel rendelkező fiatalok. Ők 4-5 fős csoportokban, személyre szabottan foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel.

A keretekért mi vagyunk felelősek, az anyagi hátteret és a táborhely lehetőségét civil adományokból kapjuk, illetve gyűjtjük, de a gyerekekkel eltöltött idő oroszlánrészének menetét az ifik dolgozzák ki. Felosztják a feladatokat, precíz táborhálót írnak, hetekkel a táborok előtt megbeszéléseket tartunk, amelyeken megvitatjuk egy-egy program menetét, kellék szükségleteit, időintervallumait. A tábori menüt a konyhás ifik írják, kiegészítve a bevásárló listával és minden nassival-gyümölccsel, ami csak szükséges a napi energiaszint beviteléhez. Fantasztikus fejlődésen mennek át a 9-10-11-es gimnazistáink már az előkészület során is, de a tábor előtt egy előhétvégén játékos képzésen vesznek részt, melynek során az „öreg” ifijeink adják át tapasztalataikat, kiegészítve a mi pedagógusi-szakmai tanácsainkkal. Ellépve a katedrától, a frontális oktatást valóban a tanulást kísérő és segítő tanári szerep kaphat helyet, melynek eredménye évről évre megerősít bennünket. A kialakított rendszer ilyen módon válik hosszú távon is fenntarthatóvá.

Irányításunkkal az ifijeinket egy erre kijelölt fiatal vezeti, aki már többéves tapasztalattal rendelkezik a kialakított modellel kapcsolatban. Az ifivezető feladata mederbe terelni a kölcsönös gondolat- és ötletcserét, a közös tervezést, a kölcsönös tanulást és a tapasztalatátadást, valamint egymás véleményének megvitatását, elfogadását, a folyamatos önreflexiókat. Mind az évközi programok tervezésébe, mind a tábor programjának és étkeztetésének szervezésébe maximálisan bevonjuk a fiatalokat. Csodálatos megélni, hogy a közös munka által olyan energiák szabadulnak fel, ami újabb és újabb ötletekre inspirál mind minket, pedagógusokat, mind az ifiket, de a résztvevő gyerekeket is. Így valóban felkészülve fogadhatjuk a gyerekeket, akik számára az együtt eltöltött hét valóban varázslattá válik. Hálásak vagyunk a cserkészetnek, hogy annyi tudást és ötletet ad azoknak a fiataloknak, akik képzéseik során őrsvezetővé válnak, mert mindebből a tudásból így olyan gyermekek számára is jut, akik még csak nem is hallottak a cserkészmozgalomról. Fontos azonban, hogy bár több ifink a cserkészetnél is szolgál, ez nem elvárt egyetlen fiataltól sem, aki nálunk vállal szolgálatot.

A folyamat során nem csak elméletben, hanem a mindennapokban is megtapasztaljuk, hogyan mosódik el a határ olyan gyermekek és fiatalok között, akik a mindennapi életben nem kerülnének kapcsolatba egymással, tehát az ifikben lezajló lelki épülési folyamat legalább olyan fontos, mint a hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása. A táboroztatás során napról napra alakul ki az a bensőséges kapcsolat a fiatalok és a gyerekek között, mely talán a kis-testvéri bizalomhoz hasonlít az idősebb báty vagy nővér irányába. Ezt a barátságot tovább építjük az év során szervezett programjaink alatt, hogy élő kapcsolatban maradjanak a gyerekek egymással.
Valljuk, hogy az évek során kialakult működés nem csak gyakorlati tudás és tapasztalat, hanem olyan kegyelmi állapot, melyet együtt élhetünk át évről évre újra és újra. Reggeleinket kis áhítattal kezdjük, mely során jelenetekbe ágyazva tesz-szük érthetővé és élővé az evangéliumot a gyermekek számára. Isten szeret téged, nem vagy egyedül. Ezt próbáljuk évről évre átadni, erősíteni minden gyermekben.
Mindenkinek hálás köszönet, aki ebben a munkában bármi módon segítséget nyújt, legyen az anyagi természetű vagy technikai segítség, de mindenekelőtt köszönjük a gyermekekért és az őket szolgálókért mondott imákat!

Dalottiné Bágyoni-Szabó Zsuzsanna főszervező
Bezeczky Erzsébet

 

Köszönjük Budakeszi Város Önkormányzatának és a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2021) nagylelkű támogatását!

Megosztom a cikket