Tájékoztatás a talajterhelési díjról

Budakeszin 2012-ben került bevezetésre a talajterhelési díj, amit azon ingatlanok után kell megfizetni, amelyek számára műszakilag elérhető lenne a szennyvíz közcsatornára történő rákötés, de a tulajdonos, felhasználó (alább Kibocsátó) nem él a lehetőséggel.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettségek felülvizsgálata folyamatban van, mely kapcsán megkezdődött a lakosok felhívása a bevallás megtételére.

Budakeszi Város Önkormányzata környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felhatalmazása alapján 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) bevezette a talajterhelési díjat.

 Az a Kibocsátó, aki a helyi Vízgazdálkodási Hatóság engedélyével rendelkezik, de a műszakilag rendelkezésére álló közcsatorna hálózatára rá nem kötött szennyvízelvezetést folytat, köteles a talajterhelési díj bevallására és megfizetésére.

 Abban az esetben, ha a csatornabekötés megtörtént, kérjük, hogy az erről szóló igazolást az ado.o@budakeszi.hu e-mail címre vagy postai úton (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) szíveskedjék megküldeni!

 A bekötés igazolására alkalmas dokumentumok:

  • a Fővárosi Vízművek Zrt. által kiállított elszámoló számla, mely tartalmazza a szennyvízszolgáltatás díját (a tulajdonszerzést követő legkorábbi számla)
  • szerződés a csatorna bekötéséről, mely szükség esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. honlapján az online ügyintézés menüpontban regisztrálva letölthető.

 Nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a Kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, vagy ahol a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll a rendelkezésre. Az erről szóló hatósági engedélyt /igazolást/ az adóhatóság részére be kell nyújtani!

Köszönjük szíves együttműködésüket!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken:
ado.o@budakeszi.hu, 06-20/802-3808, 06-23/535-710 , 178-as és 140-es mellék.

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő: 13:00-17:00
  • szerda: 08:30-12:00 13:00-16:00
  • péntek: 08:30-12:00
Megosztom a cikket