Szikrázik a levegő

 

Az ünnepek közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje is, azonban ilyenkor sem szabad megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról. Fontos tudnunk a későbbi problémák megelőzése érdekében, hogy mely csoportba tartozó tűzijátékot birtokolhatjuk, használhatjuk legálisan.

 

A törvényi szabályozás a pirotechnikai termékeket 4 fő osztályba kategorizálja a termék kockázati szintje, valamint felhasználási módja (nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján:

 

1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, melyet ? beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is ? behatárolt

területen való használatra szántak (pl. tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó);

 

 

2. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal és zajszinttel jár, valamint a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak (pl. római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán);

 

 

3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak és a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas hatóanyag- tartalmú rakéták);

 

 

4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, valamint a zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

 

3. osztályú pirotechnikai terméket nagykorú személy december 28-a és 31-e között szabadon vásárolhat és 3 kg nettó hatóanyag- tartalmat meg nem haladó mennyiséget magánál tarthat. Ezen termékeket a használati- és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig lehet felhasználni.

 

 

 

Az 1.és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:

a) közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi intézményben, védett természeti területen és ?C? tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen, illetve rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel;

b) tömegközlekedési eszközön nem használható fel és csak zárt csomagolásban szállítható;

c) magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (például út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen használható fel ? kivéve december 28-án 18 óra és a következő naptári év január 1-jén 6 óra közötti időtartam.

 

TILOS BOMBA ÉS PETÁRDA FELHASZNÁLÁSA!!!

 

Nem használható fel a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, melyet a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó pedig köteles azt térítésmentesen és a költség felszámítása nélkül visszavenni.

 

Tájékozódjanak a visszavétel határidejéről AZ ÁRUSÍTÓHELYEKEN!:

 

 

A fel nem használt vagy hibás tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

 

Pirotechnikai termékek tárolása magánszemély által:

a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható;

b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül;

c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell

tartani;

d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható;

e) a pirotechnikai terméket védeni kell a károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és az akaratlan gyújtástól;

f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint ha azon szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, akkor a terméktől a többi

pirotechnikai terméket térben azonnal el kell különíteni;

g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék

nem szerelhető szét;

h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható és az akaratlan gyújtástól védve szállítható;

i) egy lakóegységen belül összesen csak akkora mennyiségű pirotechnikai termék tárolható, amennyit egy magánszemély birtokolhat.

 

Ajánlásaink:

– a tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást kérhetnek azok működtetésével kapcsolatban;

– ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát;

– tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat;

– fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére, valamint vagyontárgyaira;

– házi kedvenceiket megriaszthatja a zaj, ezért nem árt, ha elkerített, zárt helyen vészelik át ezt az időszakot;

– a nagy hatóanyagú termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett, felhasználási engedéllyel rendelkező pirotechnikus vásárolhatja meg;

– CSAK A SZABADON FORGALMAZHATÓ 1., 2., 3. OSZTÁLYÚ TERMÉKET VÁSÁROLJÁK MEG, MEGBÍZHATÓ FORGALMAZÓTÓL!

 

A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan ellenőrzi a rendelet betartását.

 

Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy használnak fel, szabálysértési eljárás indul és 150 ezer forint pénzbírsággal sújthatók.

 

 

A szabálysértési törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértéseket.

 

  • Engedély nélküli pirotechnikai tevékenység 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

  • Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

  • Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

 

 

KÍVÁNUNK – A SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT IS – BOLDOG ÚJ ÉVET!

 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Megosztom a cikket