Segítő szolgálat kisgyermekes családoknak

A kisgyermekes család olyan, mint egy fiatal fa. Előtte az élet, a növekedés lehetősége. De sokszor segítségre van szüksége. Néha nem is kell több segítség, mint egy egyszerű karó.

 

A karó: aki már egy tapasztaltabb fa darabja, ezért elég erős.

 

A karó: aki megtartja a hajladozó kis fát, ha fúj a szél.

 

A karó célja, hogy a kis fa növekedjen, ne ő. Különben elvenné az életteret, és a fiatal fa csak gyöngülne. És a kis fa megerősödik, és nem lesz többé szüksége karóra. Egyre több gyümölcsöt érlel. A karó pedig átkerülhet egy újabb fiatal fa mellé.

 

Home-Start: a Szolgálat angliai gyökerei

 

Az Otthon Segítünk (eredeti angol nevén Home- Start) az angliából indult, 1973-ban. Alapítója, Margaret Harrison saját közvetlen tapasztalati alapján fiatal, kisgyermekes családoknak nyújtott segítséget, rendszeresen, saját otthonukban meglátogatta őket. Ez az alulról jövő, spontán kezdeményezés nőtt mára kiterjedt országos hálózattá.

 

Miután egyre több ország érdeklődött a mozgalom iránt, 1999-ben létrehozták a Home-Start International nemzetközi szervezetet. A Home-Start International célja, hogy szerte a világban megismertesse és képviselje a Home-Start elgondolását, megfogalmazza azokat a legfontosabb elveket és módszereket, amelyek a Home-Start jellemzői, ügyeljen arra, hogy a mozgalomhoz csatlakozó országok következetesen megőrizzék a Home-Start alapelveit, valamint segítse az újonnan bekapcsolódó országokat tapasztalatokkal, szakmai anyagokkal, kapcsolatokkal, és erősítse az együttműködést a Home-Start különböző tagországai között.

 

A Home-Start legfontosabb alapelvei:

 • kisgyermekes családoknak segítenek ingyenesen felkészített önkéntesekkel

 • az önkéntesek maguk is szülők

 • a segítés célja a szülők megerősítése saját szülői szerepükben

 • otthonlátogatás

 • tolerancia, titoktartás, derű

 

Az Otthon Segítünk Alapítvány története

 

Az Otthon Segítünk Alapítvány a Home-Start International magyarországi tagjaként jött létre 2001-ben. A magyarországi hálózat folyamatosan bővül. Kisebb és nagyobb városok, falvak és budapesti kerületek egyaránt szerepelnek a szolgálatok között.

 

Az angol mintával ellentétben nálunk még a szervezők is ingyen dolgoznak.

 

Évente mindig újabb önkéntes toborzásra és felkészítő tanfolyamra kerül sor a településeken, mivel az önkéntesek közül sokan csak néhány évig tudják vállalni a segítő munkát. (Életállapotuk megváltozik, munkába állnak, újabb gyerekük születik, más családi kötelezettségük lesz.)

 

Egy tapasztalt jóbarát

A kicsi gyermekeket nevelő családok gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság érzésével. Különösen érezhető ez olyan családok esetében, akiknek rokonaik és barátaik ritkán tudnak csak segíteni.

 

Az Otthon Segítünk Szolgálatot az a szülői elhatározás hívta létre, hogy a kisgyermekes években nagyon sok segítséget jelent egy olyan személy barátsága, aki már átélte szülőként ezeket az éveket. Különösen akkor, ha a segítő a tapasztalt ember nyugalmával, derűjével és türelmével közeledik a családhoz. Nem a saját ötleteit akarja a másik családra ráerőltetni, hanem elfogadja és bátorítja a kisgyermekes szülőket. Segít nekik észrevenni a kisgyermekes kor örömeit is a gondok és nehézségek mellett. Ezt a baráti segítséget szeretnénk elvinni a kisgyermekes családok otthonába. A segítés célja a szülők megerősítése saját szülői szerepükben. Az önkéntesek saját, egyedi útjukon támogatják és erősítik a családokat. Úgy próbálnak segíteni, hogy az ő segítségük előbb-utóbb fölöslegessé váljon. A tapasztalat és a barátság mellett elsősorban derűt szeretnénk vinni a családok életébe. Tevékenységünk elsősorban prevenciós jellegű, megelőzni szeretnénk a komolyabb problémák kialakulását.

 

Kapcsolatunk más segítő szolgálatokkal

Nem helyettesítjük a hivatásos segítő szolgálatokat. Laikus segítséget nyújtunk, felkészített munkatársaink által. Tevékenységünk elsősorban prevenciós jellegű. Az Otthon Segítünk Szolgálat munkatársaként felhívjuk a családok figyelmét a szakemberek által kínált lehetőségekre, szükség esetén elkísérjük a szülőket a szakmai segítő szervezetekhez. Sok esetben az Otthon Segítünk Szolgálat a híd szerepét tölti be a szakemberek felé. Azokat a családokat, akik nem mernek szakemberhez fordulni, vagy nincs elég információjuk, az önkéntes támogathatja ebben (pl. elkíséri a szakemberhez, tudja a szakember nevét, vagy elmeséli, mi vár ott rá, stb).

 

A Szolgálat keretében nem szakemberek, hanem önkéntesek dolgoznak. Nem vehetjük át a szakemberek felelősségét. A Szolgálat átmeneti segítséget tud nyújtani, olyan esetekben, amiben egy igazi jó barát is tudna segíteni.

 

Kiknek segítünk?

Olyan családoknak kínáljuk fel segítségünket, ahol legalább egy iskolás kor alatti gyermeket nevelnek.

 

Alapelveink

 • Annak segítünk, aki igényli és elfogadja szolgálatunkat.

 • Segítségünk ingyenes.

 • A szolgálat és a család kapcsolata a kölcsönös bizalomra és megbízhatóságra épül. A családokkal kapcsolatos minden információt és adatot a legszigorúbb titoktartással kezelünk.

 • A magas színvonalú gyakorlat érdekében a segítő szolgálatban való részvételt a felkészítő tanfolyam elvégzéséhez,

 • A derűt és a családszeretetet helyezzük előtérbe.

 • A helyi szolgálat szoros kapcsolatot tart a településen működő többi segítő szervezettel.

 

Hogyan segítünk?

Az önkéntes segítők idejüket és barátságukat kínálják fel. Szülői tapasztalataikra támaszkodnak, és gyakorlati segítséget nyújtanak (pl. közös játék, közös házimunka, hivatalos ügyek közös intézése, közös séta, stb.).

 

Nem helyettük végzik a feladatokat, hanem velük együtt. A családokat saját otthonaikban látogatják, és szükség esetén együttműködnek különféle szakemberekkel.

 

A szolgálat egyik ereje abban van, hogy roppant egyszerű. Aki átélte szülőként a kisgyermekes éveket, az tud segíteni annak, akinek most vannak kicsi gyerekei. Hogyan segít? Rendszeres jelenléttel. Egy új emberi kapcsolatot ajánl fel a szolgálat a segítséget kérő családoknak. Hogy egy felkészített önkéntes, aki maga is szülő, rendszeresen meglátogatja őket, saját otthonukban. Eljön, ráér, jelen van, és úgy segít, mint egy jó barát vagy nagymama.

 

A segítés lényege az emberi kapcsolat (barátság), annak egyediségével, változatosságával. A segítés középpontjában az otthon lévő szülő áll, ez általában a fiatal édesanya. A Szolgálat megközelítése az, hogy a gyerekeknek azzal segítünk a legtöbbet, ha a saját szülőjétől kap egyre több odafigyelést, megértést és szeretetet.

 

Ha tehát az édesanyát megerősítjük saját szerepében, segítünk neki felismerni saját értékeit, gyermekei értékeit, az egész család működését segítjük. Az Otthon Segítünk Szolgálat hangsúlyozza, hogy derűsen és megértéssel fordul a családok felé. A derű már önmagában is gyógyít. Egy kisgyermek megnyilatkozása, jelenléte sok derűs, kedves vonást tartalmaz. Fontos, hogy a család ezt is észrevegye, ne csak a problémákat és nehézségeket.

 

A segítőkről

Az önkéntesek a szolidaritást és a társadalmi felelősség-vállalást testesítik meg környezetükben: én is voltam kisgyermekes édesanya vagy édesapa, nekem is voltak gondjaim és örömeim, s most szívesen segítek ebben másoknak.

Az Otthon Segítünk Szolgálat az önkéntességben rejlő erőt használja fel: A család és az önkéntes egyenrangú fél. A segítő ? maga is szülő ? a család ?nyelvét? beszéli. Van ideje ráhangolódni a családra, személyes módon beszélgetni. Nem feszélyezi, hogy eredményt kell elérnie. Hetente néhány órában együtt él a családdal, modellt tud adni. Rugalmasan tud alkalmazkodni a mindennapok szükségleteihez.

 

Ki lehet önkéntes segítő?

Az Otthon Segítünk Szolgálat önkéntesei maguk is szülők. Munkájuknak nem feltétele semmiféle előképzettség, de részt kell venniük egy speciális felkészítő tréningen. Fontos, hogy nyitottak legyenek mások gondjaira, örömeire, tudjanak titkot tartani, derűsen és megértéssel közeledjenek a családokhoz, és felelősséget vállaljanak a szolgálatban vállalt feladatukért.

 

Mit tesz a segítő?

Mindegyik önkéntes heti rendszerességgel keresi föl a rá bízott egy-két családot.
A családokhoz derűsen és megértéssel közeledik.

A segítségnyújtás által maga a segítő is rengeteget gazdagodik.
Az önkéntes segítőket egy képzett koordinátor fogja össze.

 

Hogyan találunk egymásra?

A családok maguk jelentkeznek, de a szolgálatot a szociális, egészségügyi szervezetek munkatársai, óvodák, iskolák, helyi közösségek tagjai is ajánlhatják a családoknak

 

 

A szolgálat elérhetőségei:

 

A szolgálat vezetője: Bodnár Klára

bodnar.klara@gmail.com

Tel: +36 (20) 386-6958

Megosztom a cikket