Ökumenikus istentisztelet Budakeszi új templomában

Meglepő módon Budakeszi lakói közül sokan nem is tudják, hogy a kisváros egyik legszebb utcájának tán legszebb szegletén, a János-hegy délnyugati lejtőjén, a természet ölelésében, a Rákóczi F. u. 2. szám alatt patinás épületek falai között milyen példás vallási, szociális és kulturális lelki-központot tudhat magáénak városunk.

 

 

A Magyarországi Metodista Egyház 2003-ban alapította meg 10. lelkipásztori körzetét, Budakeszi központtal a Márta Mária Otthon területén. Ezen gyülekezet növekedése 2009-re megkívánta egy új templom építését. Így készült el (nagyrészt) 2012. év végére a Dankó Zsófia tervezte 150 férőhelyes, minden szempontból figyelemreméltó, impozáns új épület, melyet december 8-án délelőtt istentisztelet keretében Rüdiger Minor ny. német metodista püspök áldott meg.

E jeles nap délutánján megtartották a templomban az első ökumenikus istentiszteletet, melyen megjelentek a budakeszi testvéregyházak prominensei, valamint dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Szemereki Zoltán korábbi polgármester és számos vendég.

 

 

A lélekemelő alkalmat Szuhánszky Gábor körzeti lelkész, templomépítő rövid megnyitója után a Zákányi Zsolt Református Vegyes Kar koncertje vezette be Kádár Ágota vezényletével. A hat műből álló, adventi lelkiségű rövid koncert, melyen ? a teljesség igénye nélkül ? olyan jeles szerzők művei hangzottak el, mint Halmos L., J. P. Sweelinck, F. Mendelssohn – Bartholdy, méltó atmoszférát kölcsönöztek a közös imádsághoz, melyen példamutatóan megfért egymás mellett a ?kész öröme? és a várakozás, az advent üzenete.

Mielőtt a testvéregyházak képviselői külön-külön is köszöntötték volna az egybegyűlteket, a polgármester asszony beszédét hallhattuk, melynek mondanivalóját egy Antoine de Saint-Exuperytől vett idézet gondolatmenetére fűzte fel.

Az elgondolkodtató idézet így szólt: ?Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd munkádat, hogy terveket készítesz, deszkákat, szerszámokat, felszerelést hordasz össze. Sétálj ki a tengerpartra, és ébreszd fel szívedben a vágyat a tenger iránt.?

 

 

 

A városvezető szavai után a testvéregyházak képviselői ajándékozták meg lelki útravalóval a jelenlévő ünneplőket. Elsőként Filó Kristóf kanonok úr, római katolikus plébános fejezte ki jókívánságait, majd Boros Péter református, Lacknerné Puskás Sára evangélikus, Pető Anna és Ács András baptista lelkészek. A házigazda Szuhánszky Gábor gondolatai után a délelőtti templomszentelést végző R. Minor püspök kérte a Mindenható áldását és kegyelmét a budakeszi metodista közösség látható és láthatatlan ?épületére?.

A szertartás legvégén Szemereki Zoltán emelkedett szóra, aki még az 1990-es években polgármesterként került kapcsolatba városunk metodistáival, és aki a kezdetektől fogva lelkes támogatója volt a templomépítés ügyének.

 

Az új templom első ökumenikus istentiszteletét baráti hangulatú szeretetvendégség zárta le, melyen felekezettől függetlenül alkalmunk nyílt tartalmas beszélgetésekre, egymás jobb megismerésére, mindezt egy közeli viszontlátás reményében.

 

A XVIII. századi alapítású Metodista Egyház, mely az Anglikán Egyházon belül, egyfajta vallási-lelki megújulási folyamatként jött létre, magyar földön első ízben 1898-ban jelent meg. Napjainkban 15 metodista lelkipásztor 11 körzetben, mintegy 40 gyülekezeti helyen lát el rendszeres szolgálatot. Isten kegyelme kísérje áldásos tevékenységüket!

 

Szabó Lőrinc

 

A fotógaléria megtekintéséhez kattintson ide!

 

Megosztom a cikket