Közbiztonsági tanácskozás a Városházán

Dr. Győri Ottilia polgármester, dr. Szelenczy Gabriella jegyző, a közterület-felügyelet, a helyi polgárőr egyesületek, a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselője, az Egészségügyi Központ vezetője, a BVV Kft. ügyvezetője, és további érintett intézmények képviselőinek részvételével közbiztonsági tanácskozást tartottak február 28-án, pénteken a Városházán.

Somlóvári Józsefné a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a megbeszélés levezető elnökeként összegezte a közvéleményt foglalkoztató legfontosabb ügyeket, megoldandó feladatokat.

Elhangzott, hogy az avar és kerti hulladékégetés tilalmáról szóló rendeletmódosítás megfelelő betartatásához szükség van az érintett helyi hatóságok és civil egyesületek összehangolt fellépésére, együttműködésére. Lakossági bejelentés esetén a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonuló egysége jelezheti a szabálysértést a közterület-felügyeletnek, amely közigazgatási bírságot szabhat ki. A hatékonyabb hatósági intézkedés érdekében további rendelet módosításra lesz szükség, amire hamarosan sor kerül. Ilyen ügyekben a helyi védelmi centrum 24 órás ügyeleti telefonszámán is lehet bejelentéseket tenni a lakosság részéről. Telefon: 06-20-626-2092 (https://varoshaza.budakeszi.hu/kozbiztonsagi-ugyelet/)

A megbeszélés résztvevői hangsúlyozták, hogy ez ügyben nem a bírságolás az elsődleges cél, hanem a lakossági szemléletformálás. Ezt segíthetik a BVV Kft. és az ÖkoKeszi által közösen szerkesztett tájékoztató köztéri plakátok is, amelyek néhány napon belül a város több pontján is megjelennek. A tervek között szerepel az is, hogy a közeljövőben a Polgármesteri Hivatal honlapján, online felületen is lehetőség lesz az illegális tűzgyújtás bejelentésére.

A megbeszélésen szó esett arról is, hogy a helyi rendőrőrs, a közterület-felügyelet és a polgárőr egyesületek együttműködésével a városban fokozottabb lesz a köztéri járőrözés. A közterület-felügyelők azt hangsúlyozták, hogy a köztéri intézkedések döntő többségében nem közigazgatási, hanem szabálysértési bírság kiszabására kerül sor, ami az elterjedt közvélekedéssel ellentétben nem az önkormányzat bevételeit növeli, hanem a központi államkasszába kerül.

A lakossági igényeket is figyelembe véve a köztéri kamerarendszer fejlesztése várható, a város újabb pontjain bővül a hálózat és a figyelő rendszer szoftveres bővítését is tervezik. Mindez segíti a rendőrség és a polgárőrség munkáját is, számos bűneset felderítését gyorsították a kamerafelvételek.

A koronavírus ügyében a jelenlévők egyetértettek abban, hogy minden helyi hatóságnak, érintett intézménynek komoly felelőssége van a helyzet kezelésében, elkerülendő az indokolatlan pánikot. Ebben fontos szerepe van a lakosság megfelelő, tényszerű és egyértelmű tájékoztatásának is.

A napirendek között szerepelt az is, hogy szükség van egy közlekedési morált alakító lakossági tájékoztató kampányra, és hasonlót kell a közeljövőben kidolgozni, elindítani közbiztonsági és köztisztasági témában is. Ezt a munkát nagymértékben segíthetik a város civil szervezetei, köztük a Zöld munkacsoport és az ÖkoKeszi is.

A tanácskozáson szóba került az utóbbi időben egyre gyakoribb viharos, szeles időjárás is. A telektulajdonosoknak fokozottabban kell figyelniük arra, hogy a telkükön lévő fák közterületre kihajló ágait szükség esetén vissza kell metszeni. Erre a balesetek megelőzése miatt van szükség.

Megosztom a cikket