Karácsonyi és újévi kívánságaim helyett

Karácsonyi és újévi kívánságaim helyett megpróbálom leírni mindazt, ami hiányzik az életünkből, mindazt, ami szebbé, boldogabbá, tartalmasabbá és elviselhetőbbé tudná tenni az új esztendőt. Ha csak néhány valóra válna, máris derűsebbek lennének a hétköznapjaink.

 

 

Mi az, ami hiányzik?

 

Hiányzik a türelem, az elnézés, a tapintat, a megbocsátás, az együttérzés, a szánalom, a szeretet, az engedékenység, a rugalmasság, a mosoly, a békesség, a humor, a kudarcokon való felülemelkedés, az alantas megvetése, a szerénység, az áldozatkészség és a jövőkép. Hiányzik az alkotókedv, a szívósság, az alkalmazkodás a kegyetlen viszonyokhoz, az irgalom, az arányérzék, az érték, a jókedv, a jó kedély, az átélés, a bizalom, az udvariasság, a nyugalom, az önérzet, az elmélyedés, a biztatás, a derű, a kedvesség, a csend, a szavahihetőség, a visszafogottság, a szép szó, a jó cselekedet. Hiányzik és kevés a kiművelt emberfő, az emlékezet, a kiengesztelődés, helyzetünk reális felmérése, az érdeklődés, a fantázia, az erkölcs, az értelem, az érvelés, a felelősség, tartózkodás a félszeg kigúnyolásától, az eredetiség, a munkakedv, és hogy az éhezőknek ételt adhassunk.

De hiányzik még a hitelesség, a jellem, az irgalom, a segítség, az alkotás és áldozatkészség megbecsülése, a mellébeszélő kigolyózása, az önmegtartóztatás, a könnyedség, a nem forgatásra váró köpönyeg. Hiányzik az emberekből a lélek, a bocsánat, a kultúra, a kézfogás melege, a vitakészség, energia az újrakezdéshez, a jólneveltség, a méltóság, az igaz ügy mellé állás, a kiszámíthatóság, a sportszerűség, a tárgyilagosság, a nyíltság, az összekacsintás, az őszinteség, a politikamentes hétköznapok, és hogy a szomjazóknak italt adhassunk.

Hiányzik még a hivalkodás nélküli elegancia, a szelídség, a szégyenérzet, a szélsőséges és a durva megvetése, a szembenéző tekintet, a szolidaritás, a pohár víz nem fakuló élménye, a betegek gyámolítása, az öregek tisztelete, a józan választás, jog a tévedéshez és a mindennapi kenyerünk.

 

Áldott, kellemes karácsonyt és boldog mindennapokat kívánok!

 

Várady Judit

Megosztom a cikket