Budakeszi, a 15 ezer fős kisváros, ahol 19 szakrendelés működik!

Jelentős fejlesztések a budakeszi egészségügyi ellátásban

Strukturális, minőségi változások előtt áll a magyar egészségügy, melynek jelentőségét napjainkban talán még nem is látjuk és érzékeljük igazán. Új szelek fújnak Budakeszi egészségügyi ellátásában, melyhez mindenekelőtt városunk vezetésének eltökélt szándékával – vagy inkább „kitartó konokságával”? – párosuló érdekérvényesítő képesség, erőteljes kormányzati támogatás és egy karakteres el képzeléseket képviselő intézményvezető kellett. Tíz, de akár még öt évvel ezelőtt is aligha gondolt volna bárki arra, hogy egyszer majd egy olyan egészségközpontja lesz városunknak, ahol a nagyszámú szakellátások helyben is megoldódnak, és nem kell majd egy bonyolult egyeztetési rendszer procedúráit végigcsinálva ide-oda utazgatni a főváros valamelyik egészségügyi intézményébe. És ez az alakulófélben lévő rendszer nemcsak Budakeszin bontogatja szárnyait, hanem az ország más pontjain is, ezzel is tehermentesítve majd a kórházakat, klinikákat, és lényegesen megkönnyítve, felgyorsítva a szakellátást is az elkövetkező évtizedekben. Mindezek kapcsán kerestük meg  dr. Pócza Pétert, akit közel két éve, 2019 januárjában neveztek ki a Budakeszi Egészségügyi Központ igazgatójának.

2018 augusztusában, amikor átadták az önkormányzati finanszírozásból megújult orvosi rendelő épületét, még csak sejteni lehetett, hogy az alapellátás és a sokak számára meglepetés erejével ható vérvételi pont elindulásával Budakeszin is túlmutató, új fejezet kezdődik városunk egészségügyi ellátásában.

Ehhez az első lökést, annak a 64 milliós (+7 milliós önkormányzati önrész) kormányzati pályázatnak az elnyerése jelentette az Egészséges Budapest Program keretében, melynek eredményeképpen szinte hónapról hónapra érkeztek és érkeznek az orvostechnológiai és informatikai eszközök az intézménybe. És ezt követte – az alapellátás mellett, az elmúlt másfél évben – a neurológiai, reumatológiai, audiológiai, foglakozás-egészségügyi, urológiai, szülész-nőgyógyászati és szemészeti szakrendelések elindulása is, önkormányzati finanszírozással.

Ez év áprilisában pedig egy újabb jelentős fejlemény gyorsította fel városunk egészségügyi ellátásának fejlesztését!

Egy  valóban  példaértékű  egészségügyi  fejlesztés  zajlik  most Budakeszin, a kormány támogatásával. Évi 217 millió forinttal 19 különféle szakrendelést, heti 550 órában finanszíroz meg Budakeszin a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). Ezzel a döntéssel megadták számunkra a zöld utat, és innentől felgyorsultak az események. Ebben a járványos, rendkívüli időszakban nagyon rövid idő alatt kellett lefolytatnunk az engedélyeztetési eljárásokat. Ezúttal is szeretném megköszönni minden hatóságnak a gyors ügyintézést!
Mindezeknek  köszönhetően  már  augusztusban  és  szeptemberben elindult a belgyógyászati, radiológiai, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, diabetológiai, sebészeti, ortopédiai,  fizikoterápiai  (gyógytornával)  szakrendelésünk  is, melyekhez megtaláltuk a szakorvosokat és az asszisztenseket is, akik mind nagy örömmel jöttek hozzánk.
És ezt követően tovább folytatjuk tovább a tervezett 19-ből még el nem indult szakrendelések beindítását is.

Hol tudnak ennyi helyet biztosítani, hisz a mostani épület tíz rendelőhelyisége nem elegendő – az új, II. sz. szakrendelő megépítéséig – a 19 szakrendelés számára?

A  helyszűke  miatt  a  sok-sok  magán-  és  állami,  egyéb  tulajdonú intézmények megkeresése után végül úgy döntöttünk a városvezetéssel, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanokban próbáljuk elhelyezni néhány szakrendelésünket. Jelenleg úgy tűnik, hogy minden tervezett rendelést el tudunk indítani.
A röntgen diagnosztika kapcsán egy végleges közreműködői megállapodás született a Budakeszi felső határában lévő, közlekedésileg könnyen megközelíthető Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Szanatórium utca) főigazgatójával, dr. Flóris Istvánnal, melynek értelmében minden beteget – akiket a mi szakrendeléseinkről küldünk – röntgen diagnosztikailag ellátnak. Ezt a szolgáltatást eddig a jóval távolabbi  János  Kórházban  kapták  meg  a  beutaltak.  Egy  röntgen diagnosztikának olyan nagy az eszközigénye és olyan beruházást igényelne, hogy ennek a megvalósítása már túllépett volna a lehetőségeinken.
Több szakrendelés ideiglenes helyre kerül az új, II. számú szakrendelő megvalósulásáig. A Fő u. 98. sz. volt tüdőgondozó – a közösségi tér és művelődési központ mellett – a fizikoterápiának (gyógytornával) ad helyet, míg a kardiológia, belgyógyászat, diabetológia és valószínűleg az ultrahang diagnosztika is a Szépítő Egyesület épületének középső részén fog működni (Fő utca 85., ez az Erkel utcától induló szerviz úton van). Itt most zajlanak a befogadáshoz szükséges építési munkálatok.

Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban a rendelői helyek bővülésével növekedik a szakrendelések óraszáma is?

Eddig szűkösen kellett elosztanunk a rendelői helyeket, kisebb óraszámmal és kapacitással. Most ez értelemszerűen megváltozik, mindenki teljes helyet, nagyobb kapacitást és óraszámot kap.

Hány orvos, asszisztens dolgozik ebben az egyre bővülő rendszerben?

Jelenleg 21 orvos és 8 asszisztens. Itt jegyezném meg, hogy ebbe a nagyon lendületes, tapasztalt orvoscsapatba sikerült néhány fiatal szakorvos kolléganőt és kollégát is felvenni. Többen közülük közalkalmazotti státuszban dolgoznak ná-lunk, nagyobb részt félállásban vannak itt, illetve szemé-lyes közreműködőként vesznek részt az ellátásban.

Jelenleg hány beteget látnak el?

Rengetegen jönnek hozzánk! Bizonyos rendeléseken reggel 7-től este 7-ig,  sőt  bizonyos  alkalmakkor este 8-ig  dolgoz-nak itt a kollégák. Egy nap a vérvételeken reggelente 7–9 óra között 30-40-en fordulnak meg, és utána 9–19 óra között 15 percenként jönnek a betegek minden rendelésre, miköz-ben párhuzamosan 2-3 rendelés is működik. Ez naponta egy kb. 150-200-as betegszámot jelent!

Csak budakesziek jöhetnek ide?

Nem! A Buda-környéki települések is jogosultak erre az el-látásra, hisz a területi ellátási kötelezettségünket (a NEAK támogatás igénylése során) az egész Zsámbéki-medence szakellátására  adtuk  be,  Törökbálinttól  Pátyig  és  Telkitől  Nagykovácsiig.

Látva ezt a nagyszámú szakellátást, felvetődik az emberben a kérdés, hogy ilyen szintű szakrendelő mennyi lehet ma az országban, vagy ez egy egyedülálló projekt?

A környéken a János Kórház Szakrendelője és az Érdi Szakrendelő található, ezek nagyobb kapacitású intézmények. Pilisvörösváron található egy hasonló kapacitású intézmény, de ez a dinamikus fejlődés egyedülálló az országban! A Budakeszi Egészségügyi Központ megalakulása egy egyedülálló történetnek mondható, de szemmel láthatóan az a kormányzati törekvés, hogy a jövőben helybe vigyék el az ellátásokat.

És Budaörsön?

Budaörsön ez már régebb óta létezik, és másféle alapon működik. Ott egy vállalkozás, egy kft. üzemelteti a szakrendelőt, nálunk pedig egy Magyar Államkincstárhoz bejegyzett önkormányzati intézmény működik, amely nem profitorientált, és mindig meg fogja kapni a működéséhez szükséges költségeket.
Itt szeretném kiemelni, hogy ezzel a jelentős kormányzati támogatással a térség meghatározó egészségügyi központjának alapjait vetettük meg Budakeszin. És igen, ezzel a 19 szakrendelővel és korszerű orvostechnológiai felszereltséggel úgy tűnik, sikerült Budaörs elé kerülnünk ezen a téren!

Mikor indul el a II. sz. Szakorvosi Rendelő építése, és mikorra várható a befejezése?

Még zajlanak az engedélyeztetések. Ha minden jól megy, 2021 tavaszán indulhat ez az önkormányzati pénzből megvalósuló 200 milliós beruházás, mely 2022 végére készülhet el a tüdőgondozó mögötti terület hátsó részén.
A 300 m²-es, kétszintes épület akadálymentesített alsó része kizárólag a mozgásszervi panaszokkal érkezőket fogja ellátni. Itt kap majd helyet a tornaterem, a fizikoterápiás kezelőhelyiség, három egyszerre zajló kezelést engedélyezve. És természetesen lesz itt öltöző, zuhanyzó is. Ezen a szinten lesz még az ortopédia és a reumatológia is. A felső szinten pedig a kardiológia, belgyógyászat, diabetológia és a szemészet kapna helyet. Nagy előnye ennek a beruházásnak, hogy a már meglévő információink, szakmai igényeink szerint zajlott a tervezés. Jómagam is részt vettem már a kezdetektől ebben a tervezési folyamatban a város vezetésével és a tervezővel. Fontos itt megemlíteni, hogy ez egy bővíthető épület lesz, ha a későbbi években még újabb szakrendelések elindítására is lenne módunk.

A megvalósítás iránt elkötelezett és elszánt városvezetés megtalálta azt az embert az ön személyében, aki végig tudja csinálni ezt a bonyolult, komplex, munkaigényes, innovatív gondolkodást igénylő alkotó munkát.

Én ezt a feladatot azért vállaltam el a magánállásom mellett egy ideig, majd később már főállásban, mert láttam benne a kihívást, a fantáziát. Ez a feladat valóban sokrétű gon Kecdolkodást, kreativitást és szervezőkészséget igényel: mindenhol a megfelelő kollégákkal időben induljanak a szakrendelések, minden meglegyen ehhez, összhang legyen a személyzet között, összhang legyen a teljesen új informatikai, medikai software hálózaton, és mellé még megérkezett a NEAK-finanszírozás, melyet minden hónapban jelenteni és követni kell stb.
Ez az egész projekt egy mélyen gyökerező történet, hisz ezt a felújított Egészségügyi Központot 2018-ban adták át, melynek alapvető funkciója az lett volna, hogy az alapellátást egy helyre összpontosítsa, ám a városvezetés, az összes képviselő, az önkormányzat nagyobb perspektívát látott ebben. Úgy gondolták, hogy az alapellátás mellett legyen szakellátás is. Én itt kapcsolódtam bele ebbe a folyamatba 2019. január 1-jétől. Ekkor már komoly szakellátásokra adtuk be a pályázatokat. Azóta sok minden történt, nagy utat tettünk meg, melyben mindvégig éreztem a városvezetés, az összes képviselő támogatását, az összhangot.
Kemény, embert próbáló munka ez, amiben most részt vehetek. Nem bántam meg, hogy elvállaltam ezt a kihívást!

Horváth Jenő

Budakeszi Hírmondó 2020. november 5. oldal.

https://hirmondo.budakeszi.hu/wp-content/uploads/2020/11/Hirmondo-2020-11-1.pdf

Megosztom a cikket