Holland református lelkészek látogatása és szolgálata

A Magyarországi Református Egyház és a Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) szervezésében 2015. május 29. és június 4. között holland lelkipásztorok egy küldöttsége érkezett Magyarországra. Fogadta őket Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter, aki bemutatta nekik az egyházak és a kormányzat közti együttműködést. A vendégek részt vettek a Református Zenei  Fesztivál rendezvényein Budapesten, majd a hét végére gyülekezetekbe látogattak.

 

A budakeszi református gyülekezet Wim Moehn és prof. dr Wim Verboom lelkipásztorokat látta vendégül. Szombaton a gyülekezeti tagok, presbiterek és a lelkészek beszélgettek a vendégekkel gyülekezetünk életéről, szolgálatainkról, örömeinkről és nehézségeinkről, a helyi keresztyén gyülekezetek közti együttműködésről. Délután a vendégeket budapesti városnézésre vittük.

 

A vasárnapi istentiszteleten Wim Verboom hirdette az igét holland nyelven, amit fordításban is hallgathatott a gyülekezet Pál apostol efezusiakhoz írt levele 1. rész 13-14 vers alapján:

 

„[Az Úr} Őbenne [Jézus Krisztusban] pedig titeket is miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.”


Vasárnap délutántól a holland lelkészek a mátraházi református üdülőben előadásokat hallgattak meg, és egyik nap a sárospataki református intézményekkel ismerkedtek.

 

Az első holland-magyar lelkésztalálkozóra 2009-ben került sor Mátraházán. 2014 novemberében Hollandiába szerveztek tanulmányutat és tanácskozást, ahol részt vett a budakeszi református gyülekezet beosztott lelkésze, Borosné Varga Edina. Akkori útjukon a magyar lelkészek is megismerhették a holland gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot és gyakorlatot. Wim Moehn holland lelkipásztor előadásban mutatta be gyülekezetét, és ott is mód volt arra, hogy a magyar lelkészek holland gyülekezetekbe látogassanak, megismerkedjenek a közösség életével, a presbiterek szolgálatával, a gyülekezeti tagokkal, illetve igét hirdethessenek a vasárnapi istentiszteleteken.

 

Fábián Zsuzsa


(Fotók: Svigruha Gyula és Jászkovics Anna)

Megosztom a cikket