Döntés előkészítő lakossági fórum

Budakeszi város képviselő-testülete lakossági fórumot tartott 2017. január 24-én az Erkel Ferenc Művelődési Központban azzal a céllal, hogy ismertesse a lakossággal a 2017. évi fejlesztési elképzeléseit, terveit.

 

“A fórum célja a tájékoztatás mellett a lakosság együttgondolkodásba történő bevonása, véleményének megismerése volt, hiszen a tervezett fejlesztések túlnyomórészt szeretett településünk hosszú távú fejlődését érintik” – mondta lapunknak dr. Győri Ottilia polgármester, aki a rendezvény előadójaként kivetített prezentáció kíséretében, nyolc pontba szedve ismertette a városvezetés terveit az alábbiak szerint:

1. Új iskola építése

Budakeszi Város Önkormányzata 2013 októbere óta tárgyalásokat folytatott, továbbá írásban is megkereste a kormányzati vezetőket annak érdekében, hogy a Széchényi István Általános iskola FORFA épülete kiváltásra kerülhessen, és új iskolaépület épülhessen kormányzati forrásból. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján, a Budakeszin építendő új iskolaépület bekerült a kiemelt beruházások közé, ezzel biztossá vált az iskolaépítés, melyről az együttműködési megállapodást 2016. február 9-én írtunk alá az NSK-val. A kormány által tervezett 11 tantermesnél nagyobb, 16 tantermes iskola megépítése érdekében módosítottuk a megállapodást, melyben 234 millió forint önrészt vállaltunk.

Jelenleg arra a döntésre várunk, hogy az igényelt többlettantermeknek – az úgynevezett 2. ütemnek – a pénzügyi fedezetét is vállalja fel az állam. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Kerekmezőn felépül egy korszerű 16 tantermes iskola tornateremmel, közel kétmilliárd forintos költségvetéssel. A Nemzeti Sportközpontok beruházási ütemterve szerint jelenleg a kivitelezési közbeszerzési eljárás zajlik, az építkezést 2017. tavaszán szándékoznak megkezdeni. A tervek szerint az iskola 2018. szeptemberében nyithatja meg kapuit a diákok előtt.

 

2. Tanuszoda létesítése

Korábbi több sikertelen próbálkozás után, a január 7-i Nagy Gáspár szoboravatót követő zártkörű fogadáson kérésemre Magyarország miniszterelnöke ígéretet tett arra, hogy Budakeszin is megépülhet a sokak által áhított tanuszoda. Január 16-án már dr. Seszták Miklós miniszter úrral egyeztettem a soron kívül megépítendő létesítményről, mely a többi tanuszodával azonos, egységes műszaki tartalommal, mintatervek alapján épülhet és nem csak a diákok, hanem a felnőttek igényeit is kielégítheti, mégpedig a téli időszakban fedett uszodaként, a nyári időszakban pedig nyitott strandként. Az uszodákhoz öltöző, illetve kiszolgáló-épület tartozik. Két medence épül: egy 10 m x 6 m x 0,8 m-es tanmedence, és egy feszített víztükrű 25 m x 15 m x 1,9 m-es, 6 pályás medence, amely akár rövid pályás versenyek megrendezésére is alkalmas. A tanuszodát az állam üzemelteti.

 

3. Egészségközpont

Hosszú évek, évtizedek óta megoldatlan az orvosi rendelő helyzete Budakeszin: egy korszerűtlen, lerobbant épület ad otthont a kötelező alapellátásnak, melynek megoldására nem áll rendelkezésre pályázati forrás és az önkormányzat saját erőből sem tudja megvalósítani. A képviselő-testület tavaly októberben hozott döntést fejlesztési hitel felvételéről, ennek keretében olyan beruházásokat kíván megvalósítani, amelyek nagy támogatást élveznek, és nem tűrnek halasztást, mint például a régi orvosi rendelő felújítása és bővítése, vagy egy új építése. E célból három lehetséges helyszín merült fel:

 • a polgármesteri hivatal mögötti, jelenlegi orvosi rendelő felújítása és emeleti bővítése, mely új, szakorvosi rendelők elhelyezésére is lehetőséget adna a jelenlegi funkciók megtartása mellett
 • a városközpontban, a volt tüdőgondozó épülete mellett új épület építésével, esetleg a régi épület fennmaradása esetén annak részleges felhasználásával
 • a Kerekmezőn épülő új iskola mögötti félköríves területen, ?zöldmezős? beruházásként, új épület építésével

Mindhárom terület mellett és ellen is hozhatók fel érvek, döntés ezek mérlegelésével születhet. Az önkormányzat a megoldásra 400 millió forintot tervez a fejlesztési hitelkeret terhére.

 

4. Városközpont (Művelődési Központ és környezete) fejlesztése

Az önkormányzat évek óta foglalkozik a városközpont fejlesztésének lehetőségével. Legutóbb kidolgoztattunk egy olyan gazdasági koncepciót, amely közfunkciót szolgáló, új épületek (közművelődés, egészségügy) nullszaldós megvalósítására kínált volna lehetőséget kereskedelmi egységek idetelepedésével. Mivel tapasztalataink alapján ezt a megoldást nem övezte széleskörű egyetértés, csak a terület rendezését kezdtük meg. Első lépésben új, impozáns közösségi tér és parkoló épült, de hamarosan folytatódnak a munkálatok a romos épületek bontásával és az így felszabaduló terület, valamint a volt tüdőgondozó környezetének rendezésével, parkosításával.

 

5. Közvilágítás fejlesztése

Városunk belterületén vannak közvilágítással teljesen ellátatlan területek – ilyen például a Darányi városrész, és Makkosmária egyes területei – és rosszul, hiányosan ellátott utcák. A korábban már említett fejlesztési hitel részben a közvilágítási hiányosságok pótlását szolgálja 157 millió Ft értékben. Ezzel a fejlesztéssel terveink szerint sikerül az összes olyan belterületi utca, közterület közvilágításának a teljes ellátása, amelyre a műszaki feltételek rendelkezésre állnak.

 

6. Közlekedés

A fejlesztési hitel fennmaradó részét két fontos, közlekedési célra szeretnénk felhasználni: egyrészt 15 millió Ft értékben olyan fejlesztésekre, melyek a Fő utca forgalmát felgyorsíthatják. Ebben a két frissen készült közlekedési tanulmány javaslatait szeretnénk felhasználni helyi szakértők bevonásával. Másrészt a Telki útról egy bekötőút megépítésére 28 millió Ft-ot fordítanánk, mely egyaránt szolgálja a Darányi városrész és az önkormányzati tulajdonú 4,6 ha fejlesztésre szánt terület feltárását.

 

7. Pályázatok

2016-ban benyújtott pályázataink:

 • MLSZ pályaépítés, TAO forrás: 47,6 millió Ft, Önerő: 20,4 millió Ft (elbírált, nyert)
 • Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében, megpályázott támogatás 121 millió Ft, önerő nincsen, cél: Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése (buszmegállók, gyalogátkelők, P+R parkolók, stb.)
 • Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése, megpályázott támogatás: 225 millió Ft, önerő nincsen.

I. pályázat: A Mosolyvár Bölcsőde bővítése 4 csoportszobával, eszközökkel

II. pályázat: A Pitypang Óvodában eszközbeszerzés (kerti bútorok, játékok)

III. pályázat: A régi Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése

 • KEHOP-5.2.9 Épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára, megpályázott támogatás: 250 millió Ft, önerő: nincsen

A Széchenyi István Általános Iskola, az Orvosi Rendelő, továbbá a Pitypang Sport Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése.

 • Egészség Sportpark Programban való részvétel,

I. rész – 4 db sportpark a város különböző részein kültéri sportolási lehetőséggel, megpályázott támogatás: 4 db sportpark (nem forintosított), önerő nincsen.

II. rész – 1 db 400 méter hosszú futókör a sportpálya köré, megpályázott támogatás 8.900.000,- Ft, önerő 8.900.000,- Ft.

 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (B.M. pályázat), megpályázott támogatás: 48.162.000,- Ft, önerő: 12,8 millió Ft

Utak, járdák, csapadékvíz-elvezetés helyreállítása, felújítása és a Nagy Sándor József Gimnáziumban rekortán sportpálya kialakítása

 • Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, megpályázatott támogatás 2,5 millió Ft, önerő nincsen

A temetőben található emlékmű és hadisírok felújítását tervezzük.

 • Bűnmegelőzési projektek megvalósítása, megpályázott összeg: 5 millió Ft, önerő: nincsen, a cél: iskolai prevenciós programok tanulóknak, pedagógusoknak.

 

2017. évben benyújtott pályázatunk

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén,

megpályázott támogatás: 150 millió Ft, önerő: 8 millió Ft

– Kossuth utcának az Erdő u. – Virágvölgy u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, korszerűsítése és a csapadékvíz elvezetés kiépítése, felújítása,

– Reviczky utcának a Hajós u. – Barackvirág u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése,

– Kert utca alsó szakaszán útburkolat felújítása,

– Szél utca – Munkácsy utca csomópont ív- és magassági korrekciója

 

8. Evangélikus templom építése

Az evangélikus egyház templomot szeretne építeni Budakeszin. Az egyház és az önkormányzat vezetői egyetértettek abban, hogy erre a célra a Márity utca – Spar parkoló – Temető – MOL benzinkút által határolt terület lenne alkalmas. Felek a terület rendelkezésre bocsátásának feltételeiről további tárgyalásokat folytatnak, a döntést a képviselő-testület hozza meg.

 

A polgármesteri tájékoztatót követően lakossági hozzászólások következtek. A kérdésekre – melyek elsősorban közlekedési, egészségügyi, közművesítési és gazdaságfejlesztési témákat érintettek – Ohr Alajos alpolgármester, Bánhidi László tanácsnok, Páczi Erzsébet bizottsági elnök és Bozsik Ádám BVV Kft. ügyvezető válaszolt.

– Informatívnak és konstruktívnak, ebből kifolyólag hasznosnak értékelem a fórumot. Nagyon köszönöm minden érdeklődő megjelenését, az elhangzott kérdéseket, véleményeket. Külön is szeretném megköszönni dr. Domján Péter, Serény József, Hodász Gábor, Szabadházi József és Vásárhelyi Márta hozzászólását és konkrét segítségük felajánlását az egészségügyi, közművesítési, gazdaságfejlesztési és közlekedési fejlesztések tekintetében, melyet természetesen örömmel fogadunk – mondta lapunknak végezetül a fórum rövid összegzéseként a polgármester asszony.

 

FOTÓGALÉRIA ITT.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi videóra:

Megosztom a cikket