Családdal az istentiszteleten

Budakeszin már harmadik éve tart istentiszteletet kisgyermekes családok számára Lacknerné Puskás Sára evangélikus lelkész. Ezekről az összejövetelekről, tapasztalatairól és terveiről kérdeztem őt a májusi alkalom kapcsán.

 

 

? Honnan jött az ötlet, hogy külön alkalmat hozz létre a kisgyermekesek számára?

 

? Öt gyermek édesanyjaként magam is tapasztaltam, milyen nehéz időre elkészülni és valahol megjelenni kicsi gyerekekkel. Ráadásul az igyekvő családot újabb frusztráció éri, ha egy nyűgös, hangos gyermek magára vonja a figyelmet, és zavarja a jelenlévőket. Ugyanakkor a kisgyermekes időszak ? jó esetben ? túl sokáig tart ahhoz, hogy teljesen elszakadjon a család a gyülekezettől; olyan megoldást kellett hát találni, amivel mindenki jól jár: a családok elfoglalhatják a gyülekezetben fontos helyüket anélkül, hogy bárkit is zavarnának az elmélyülésében.

? Volt-e már másutt személyes tapasztalatod ezen a területen?

– Igen, Győrben. Itt 14 évig voltam iskolalelkész. Egyik évben a helyi evangélikus óvoda tanévzáró ünnepségét úgy szervezték, hogy pontosan a vasárnap délutáni istentisztelettel esett egybe. Férjem, aki maga is lelkész, javaslatot tett: legyen hát akkor az évzáró, de előtte mindannyian jöjjenek be a templomba egy rövid, gyerekeknek szóló áhítatra. Az óvoda vezetője nehezen barátkozott meg a gondolattal, de végül a tízperces interaktív áhítat jó bevezetőnek bizonyult a tanévzáró elején. Ezzel teremtettük meg a később kézműves délutánnal egybekötött óvodás istentiszteletek hagyományát, ami idővel, az iskolássá cseperedő gyerekeket sem szélnek eresztve, családi istentiszteletté bővült.

? Milyen lehetőség kínálkozott a folytatásra Budakeszin?

? Mivel Budakeszin sok a fiatal, kisgyermekes család, alig vártam, hogy saját gyülekezeti épületünk legyen, és a hagyományos istentiszteleteken kívül nekik szóló alkalmat is kínálhassunk. Közös döntést hoztunk arról, hogy minden hónap második vasárnapját ennek jegyében ünnepeljük: nem a családosok számára elkülönített időpontban, hanem a hagyományos istentiszteletek sorába illesztve. Szívesen látogatják azok is, akiknek nincsenek kisgyermekeik, vagy akár már idősebbek, kifejezve ezzel,  hogy így alkotunk egy nagy családot, ahol mindenkinek helye van.

? Van-e valamilyen vezérfonala az együttléteknek?

? Igen, minden évben más. Először a templom berendezési tárgyait vettük sorra, mi miért van a templomban, mire használjuk, mit jelképez. A második év az órarend mentén haladt: az írásóra során arról beszéltünk, mire írtak hajdanában, a földrajz alkalmat adott a bibliai tájak megismerésére. Idén a szimbólumok világában kalandoztunk, mint például a Luther-rózsa, a hajó, a kereszt, a szivárvány; ennek kapcsán a színek. De nem hiányzik a közös éneklés, együttes imádság sem, hiszen ez mind-mind belefér ebbe a keretbe.

? Sikerül-e bevonni a gyerekeket?

? Igyekszem szemléltetéssel, a gyerekek aktív közreműködését is kérve, lekötni a kisebbek figyelmét. ?Prédikálás? helyett szeretném a gyerekekkel párbeszédben megtalálni Isten igéjének üzenetét. Persze előfordul, hogy egy baba elfárad; szerencsére a gyülekezeti terem pici irodájába be tud ülni vele az anyukája. De engem a legkevésbé sem zavar, ha van egy kis ?alapzaj? vagy bele-beleszólnak a mondandómba, így találják meg szépen lassan, minden kényszer nélkül, a saját helyüket a gyülekezetben.

? Mi történik azokon a vasárnapokon, amikor nincs családi istentisztelet?

? Az irodában gyermek bibliakört tart egy felnőtt vagy egyetemista diákjaink egyike; itt közös játék, rajzolás során lehetőség nyílik részleteiben megbeszélni a családi alkalmon elhangzott dolgokat; kavicsokból templomot ragasztani, Kálvária-dombot építeni, szivárványt színezni. Közben a felnőttek zavartalanul vehetnek részt a másik teremben a vasárnapi liturgiában.

? Mikor lesz legközelebb családi istentisztelet?

? Idén már csak egy van, a tanévzáró június 10-én. Ősztől kezdjük újra minden hónap második vasárnapján. Hadd hívjam fel a figyelmet egy új kezdeményezésünkre: kéthetente szerdán, délelőtt 9-től baba-mama kört tartunk. Legközelebb június 6-án találkozunk. Az édesanyáknak ez jó alkalom lehet a beszélgetésre, a kimozdulásra, a kapcsolattartásra. Alkalmainkra felekezettől függetlenül szívesen hívunk és szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

dr. Mechler Anna

Megosztom a cikket