Budakeszi Díszpolgára 2012

Kőrösiné dr. Merkl Hildának, a Budakeszi Város Képviselő-testület augusztus 20-ai ünnepi díszülésén adta át dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester a Budakeszi Díszpolgára kitüntetést.

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen- és az utókor elé, 1995-ben Budakeszi Díszpolgára címet alapított. A Képviselő-testület a 2012. július 19-ei ülésén határozott arról, hogy a ?Budakeszi Díszpolgára? címet Kőrösiné dr. Merkl Hilda asszonynak adományozza, amivel elismerni igyekszik jelentős eredményt hozó munkáját: egész életművével a város fejlődése, hírnevének öregbítése, anyagi, szellemi értékeinek gyarapodása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet.

?Ezúton köszönöm kitartó, aktív közéleti, társadalmi munkáját, kiemelkedő tevékenységét és példamutató emberi magatartását, mellyel városunk fejlődését szolgálja? ? mondta a polgármester asszony, aki az igazgató asszonyt hosszasan méltatta, majd átadta Kőrösiné dr. Merkl Hilda asszonynak a Budakeszi Díszpolgára címmel járó kitüntetést.

 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda budakeszi gyökerű családfája közel 300 évre nyúlik vissza.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda 1972-ben diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, 1976-ban bölcsészdoktori fokozatot szerzett. 1973-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Skandináv Nyelvek és Irodalom Tanszék ? később a Skandinavisztika Tanszék ? oktatója és adjunktusa a mai napig. Az ELTE Germanisztikai Intézetének képviselőjeként a képesítési feltételeket kidolgozó egyetemközi bizottság tagja.

1989-től a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium alapító iskolabizottságának tagja, az iskola létrehozásának ötletadója, szakmai irányának meghatározója, az iskola feltételrendszerének kialakítója, az alapítás motorja. A gimnázium 1991-ben nyitotta meg a kapuit, mely első volt a Magyarországon alapított nyolcosztályos egyházi gimnáziumok között. Dr. Merkl Hilda 1992-től az iskolabizottság elnöke, 1997-től az iskola igazgatója.

Iskolavezetői ars poeticájában hangsúlyt kapott a közéletiségre nevelés: az igazi, hiteles, keresztény értelmiség kinevelése. Dinamikus, közös cél felé tartó, együtt dolgozni tudó tantestületet hozott létre. Kollégái bármikor fordulhattak hozzá kéréseikkel, kiváló kapcsolatot ápolt a szülők közösségével is. Vezetése alatt a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium a régió kiemelkedő, jelentős, a szülők által keresett intézménnyé nőtte ki magát. Jelenleg az iskola 16 osztályába több mint 500 tanuló jár, őket 41 pedagógus neveli-oktatja. A nevelési elveiben szigorú, de ugyanakkor megértő, a gyermeki lélektant ismerő igazgatóhoz a diákok minden problémájukkal fordulhattak.

Alapítója és kilenc éven át elnöke a Hagyományőrző Körnek, létrehozója és elnöke a Széchenyi Baráti Körnek, az Országos Széchenyi Társaság elnökségi tagja, kuratóriumi tagja a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium Alapítványnak. 1995-ben, 1997-ben és 1998-ban oslói, stockholmi, pozsonyi és bécsi egyetemek skandinavisztikai tanszékein tanított vendégelőadóként. 1996-ban Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakesziért Emlékéremmel tüntette ki a városért végzett munkájáért. 1996?2008-ig, megalakulásától a megszűnéséig a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány kurátora, 2000-től közoktatási szakértő és érettségi vizsgaelnök, 2001-ben a ?Budakeszi évszázadai a harmadik évezred kezdetéig? című könyv szerkesztője. 2004-től az Oktatási Minisztérium Közoktatás-politikai Tanácsának választott tagja. 2008-ban a VII. Nevelésügyi Kongresszus harmadik pedagógus szekciójának társelnöke, 2009-től a Prohász-kalap iskolaújság alapító tagja, 2010-től a közoktatási törvény koncepcióját, alapelveit és a Nemzeti Alaptanterv tantervi kiegészítését megfogalmazó szakmai csoport, valamint a Kerettantervi Bizottság tagja. 2012-től a Budakeszi Kulturális Tanácsadó Testület tagja, továbbá részt vesz a Pedagógus Kamara létrehozását előkészítő szakmai bizottság munkájában is.

A Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium alapításán túl szakmai segítséget nyújtott a gyulai Katolikus Általános Iskola, az albertfalvai Don Bosco Általános Iskola, valamint a budapesti Angolkisasszonyok Ward Mária Általános Iskola alapításában is.

Sokat tett a budakeszi közoktatási intézmények átalakításáért, a Czövek Erna Zeneiskola önállóságáért, az általános iskola Széchenyi István nevének felvételéért, az intézmény fejlesztéséért. Kiemelt szerepet játszott Budakeszi és Neckarsulm testvérvárosi kapcsolatának létrejöttéért.

Nevéhez fűződik a Széchenyi-szobor felállítása. Rendszeres programokat szervez a Széchenyi-életmű megismerése érdekében. Közéleti szerepvállalásaival, gimnáziumi és egyetemi oktató munkájával elkötelezett keresztény pedagógusként dolgozik a magyar, az egyházi oktatás megújításáért.

A város kulturális és társadalmi életében kiemelt szerepet tölt be, határozott jellemével és értékrendjével példaként állítható Budakeszi város lakosai számára.

 

 

Ehrenbürgerin der Stadt Budakeszi- Verleihung am 20 August 2012

Der Stadtrat von Budakeszi beschloss in seiner Sitzung am 19 Juli 2012, dass als Anerkennung ihrer beispielhaften Berufung , Gewissenhaftigkeit und ihrer selbstlosen, opferbereiten Tätigkeit Frau Dr. Hilda Merkl ?Kőrösi den Titel der Ehrenbürgerin von Budakeszi im Jahre 2012 zu verleihen.

Die Wurzel des Familienstammbaums von Frau Dr. Merkl reichen bis zu 300 Jahren in Budakeszi zurück.

Frau Dr. Hilda Merkl absolvierte ihr Studium an der Philologischen Fakultät der Universität Eötvös Loránd im Jahre 1972, 4 Jahre später promovierte sie.

Seit 1973 unterrichtet sie im Institut für skandinavische Sprachen und Literatur der Universität Eötvös Loránd bis zum heutigen Tag. Als Vertreterin des Germanistischen Instituts wurde sie Mitglied eines universitätsübergreifenden Ausschusses zur Ausarbeitung der Bildungsbedingungen.

Im Jahre 1989 wurde sie Mitglied des Gründungsauschusses vom Katholischen Gymnasium Ottokár Prohászka. Sie war Initiator der Gründung. Sie legte die fachlichen Leitlinien und das Bedingungssystem des Gymnasiums fest, sie wirkte als Motor der Gründung. Das 1991 gegründete Gymnasium war das erste achtjährige katholische Gymnasium in Ungarn. Frau Dr. Merkl war seit 1992 Vorsitzende des Schulaufsichtsrats, seit 1997 ist sie Direktorin des Gymnasiums.

In ihrer Ars Poetik als Schulleiterin legt sie großen Wert auf die Erziehung zum öffentlichen Engagement: die Erziehung zu ehrlichen, glaubwürdigen und christlichen Intellektuellen. Sie schuf ein zielorientiertes, gut zusammenarbeitendes Lehrerkollegium. Ihre Kollegen konnten sich jederzeit zu ihr wenden, sie pflegte auch ausgezeichneten Kontakt zu der Elterngemeinschaft des Gymnasiums. Unter ihrer Leitung entwickelte sich das Gymnasium zu einer ausgezeichneten, bedeutenden und populären Institution. Zurzeit unterrichten 41 Lehrkräfte mehr als 500 Schüler in 16 Klassen. Sie ist streng zu ihren erzieherischen Prinzipien, aber gleichzeitig zeigt sie auch Verständnis gegenüber den Problemen der Schüler, die sich jederzeit an sie wenden können.

 

 

Sie war Gründerin und 8 Jahre lang Vorsitzende des Vereins für Traditionsbewahrung, Gründerin und Vorsitzende des Széchenyi Freundeskreises, Kuratoriumsmitglied der Stiftung des Gymnasiums Ottokár Prohászka. in den Jahren 1995, 1997 und 1998 hielt sie Vorlesungen als Gastprofessorin an den Lehrstühlen für skandinavische Sprachen und Literatur der Universitäten in Oslo, Stockholm, Preßburg (Bratislava) und Wien. Im Jahre 1996 wurde sie mit der Plakette ?Für Budakeszi? ausgezeichnet.

Von 1996-2008 war sie Mitglied des Kuratoriums der Stiftung für die Entwicklung des öffentlichen Schulsystems in Komitat Pest, seit 2000 ist sie Experte der öffentlichen Bildung und Vorsitzende von Abiturausschüssen. Im Jahre 2001 verfasste sie das Buch ?Jahrhunderte von Budakeszi, bis zu Beginn des dritten Jahrtausends?. Von 2004 an wurde sie Mitglied vom volksbildungspolitischen Rat des Ministeriums für Bildung. Im Jahre 2008 war sie Mitvorsitzende der dritten pädagogischen Sektion des VII. Bildungskongresses, 2009 war sie Mitgründerin der Schulzeitung ?Prohász-kalap?, seit 2010 war sie Mitglied in dem Fachausschuss für Ausarbeitung der Konzeption und Leitlinien des neuen Bildungsgesetzes. Seit 2012 ist sie Mitglied im Kulturellen Beratungsgremium der Stadt Budakeszi und sie nimmt auch an der Vorbereitung der Gründung der Pädagogen-Kammer teil.

Außer der Gründung des Katholischen Gymnasiums Ottokár Prohászka hat sie auch bei der fachlichen Fundierung  ähnlicher Schulen, wie die Grundschule Don Bosco in Albertfalva und die Grundschule Maria Ward mitgewirkt.

Sie hat viel zur Umstrukturierung der öffentlichen Bildungsinstitutionen in Budakeszi unternommen. Sie engagierte sich für die Selbständigkeit der Musikschule, für die Modernisierung der Grundschule und die Aufnahme des Namens István Széchenyi. Sie spielte eine außerordentlich wichtige Rolle bei der Entstehung der Städtepartnerschaft mit Neckarsulm.

Die Széchenyi Büste in Budakeszi ist auch ihr zu danken. Sie organisiert regelmäßig Veranstaltungen, um das Lebenswerk des größten Ungarns Istvan Széchenyi bekannt zu machen.

Mit ihrer öffentlichen Tätigkeit, ihrer Bildungsarbeit im Gymnasium und an der Universität arbeitet sie als berufene christliche Pädagogin für die Erneuerung des ungarischen und kirchlichen Bildungswesens. Sie spielt eine hervorgehobene Rolle im kulturellen und gesellschaftlichen Leben von der Stadt Budakeszi. Ihr fester Charakter und Wertsystem kann als Beispiel für die Bürger der Stadt Budakeszi gestellt werden.

Ich möchte mich für ihre ausdauernde, aktive gesellschaftliche und öffentliche Arbeit, für die hervorragende Tätigkeit und für ihr beispielhaftes Verhalten bedanken, womit sie der Entwicklung der Stadt dient.

Ich möchte Frau Direktor, Frau dr. Hilda Merkl ? Kőrösi bitten den Preis ?Ehrenbürgerin der Stadt? zu übernehmen.

 

Balczó Kornélia és Péter-Szabó Kinga

Fordította: Szabó Kinga

 

Az ünnepi díszülésen készült fényképek megtekintéséhez kattintson ide.

 

Kapcsolódó cikkek:

Augusztus 20. Ünnepi díszülés

Augusztus 20. Ünnepi beszéd

Megosztom a cikket