Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályai

 

A rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság égészségének védelmét. 
A rendelet hatálya kiterjed a Budakeszi Város közigazgatási területén végzett avar és kerti hulladék égetésére, valamint az avart és kerti hulladékot égető személyekre. Viszont nem terjed ki a rendelet hatálya a mezőgazdasági művelés alatt álló és erdőterületekre.

 

A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül az ingatlanok (ide értve a közterületeket is) tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár levél, kaszálék, nyesedék és egyéb növényi maradvány. A rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül avarnak és kerti hulladéknak az ilyen hulladékok egyéb hulladékokkal való keveréke (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.).

 

A keletkező avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható. Tilos az égetés szociális, valamint nevelési és oktatási intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt. 
Az égetésre kerülő avar és kerti hulladék nem keverhető egyéb hulladékokkal (pl. műanyag, üveg, illetve sörös palack, gumiféleségek, csomagoló- és festékanyagok, fémtárgyak, stb.). 
Az égetést telken belül kell végezni. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a park- és közterület-fenntartással megbízottat. 
Az égetés végén a helyszínt át kell vizsgálni és meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, továbbá gondoskodni kell a keletkezett parázs lelocsolásáról vagy földréteggel történő befedéséről.

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad.

Avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni, tavasszal: március 1. – május 31. között; illetve ősszel: szeptember 1. ? november 30. között. Fontos azt is tudni, hogy a fent megjelölt időszakokon belül kizárólag pénteken 8-21 óra között, szombaton 8-12 óra között – az ünnepnapok kivételével – lehet az égetést végezni.

 

*Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19) rendelete
Letölthető rendeletszöveg: (29-2008_148_avar_kerti_hulladek.pdf)


Fontos tudni, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartását az önkormányzat, illetve a Budakörnyéki közterület-felügyelet ellenőrzi. A hivatkozott önkormányzati rendeletben foglalt szabályok be nem tartása, vagy megszegése esetén 150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírság, vagy 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) számú önkormányzati rendelete alapján.
Letölthető rendeletszöveg: (36-2013_Kozossegi_egyutteles.pdf)


 

Ajánlott link a témakörben: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

forrás: bkktf.hu

Megosztom a cikket